Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 32 TỪ 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

02/08/2022

1

Huyện Ninh Giang

08h30

12h00

thôn Trại Mũa xã An Đức

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h00

thôn Thọ Đa xã Hiệp Lực

03/08/2022

1

Huyện Ninh Giang

08h30

11h30

thôn Vĩnh Xuyên xã Vĩnh Hoà

Công tác theo kế hoạch

09h45

10h45

thôn Đồng Lại xã Ứng Hoè

04/08/2022

1

Huyện Ninh Giang

08h30

13h00

thị tứ Cầu Ràm xã Nghĩa An

Công tác theo kế hoạch

09h45

10h45

thôn 3 xã Văn Hội

10h45

12h15

thôn Tam Tương xã Hồng Dụ

2

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

 

11h30

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Bằng Bộ.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Nam Anh, Hoa Sen, Trần Minh Chuật, Thành Vinh, Đại Dương

05/08/2022

 

 

1

 

 

 

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

 

06h00

 

 

 

14h00

 - Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau CD 01 nhánh Bơm Quang Trung đến hết

- Xã : Quang Trung

- Công ty: Phạm Thị Hải Yến

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

06/08/2022

1

Thành Phố Chí Linh

04h30

06h00

- Mất điện một phần Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương Kim Sơn.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

04h30

04h50

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức cấp điện

06h00

06h20

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

3

Huyện Bình Giang

 

03h45

10h45

     

04h00

11h00

Cty:  

 •  Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, XNKTCTTL Huyện Bình Giang. May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bình Giang, Bệnh Viện ĐK BG ( Trung Tâm Y Tế Bình Giang), THPT Bình Giang,  Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn,Tuấn Nội, Succes Vina,  Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ.

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã Bình Xuyên, nhân Quyền, Thái Học, Hồng Khê, Cổ Bì, , Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh,  nhánh Phạm Lý cấp điện xã một phần Ngô Quyền.
 • Xã Thúc Kháng : mất điện thôn Ngọc Tân (TBA Ngọc Tân), Thôn Ngọc Cục (TBA Ngọc Cục, Ngọc Cục 3, CQT Ngọc Cục), thôn Tào Khê (TBA Tào Khê)
 • Xã Tân Hồng: mất điện thộ Mộ Trạch ( TBA Mộ Trạch A, CQT Tân Hồng, Bơm Tân Hồng,Mộ Trạch 2, Mộ Trạch 3) 

Xã Long Xuyên: mất điện TBA Long Xuyên D, TBA long Xuyên G

Chuyển phương thức cấp điện

03h45

 

11h00

 

Xã: mất điện Hòa Loan Nhân Quyền ( TBA Nhân Quyền C)

Công tác theo kế hoạch

 

4

Huyện Thanh Miện

04h00

 

10h30

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Đoàn Tùng, xã Thanh Tùng, xã Phạm Kha, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, ILSung ViNa, Young Hoa, Orient Mark.

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

 

 

08h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Kim Trang, Kim Trang Đông xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Công Ty CD số 7, Đường Ngũ.

05h30

 

18h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đào Lâm, Phạm Lâm xã Đoàn Tùng, Thôn Đỗ Thượng, Đỗ Hạ, Hàn Lâm, Đạo Phái xã Phạm Kha, Thôn Côi Thượng, Côi Hạ, Phạm Trấn, Lam Cầu, Cần Lâm, Quang Bị xã Phạm Trấn.

 - KH chuyên dùng gồm TBA :  Vietstar, Leotech, Leotech 2, Thị Đức 2, Trường Giang, Trường Giang 2.

 

08h00

 

 

10h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần TT Thanh Mện, xã Tứ Cường, Cao Thắng.

- KH chuyên dùng:  TBA : Huyện Ủy;  Tiểu Đoàn 3;  Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hight Rock; Công Ty TNHH Tài Phát;  Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình.

07/08/2022

 

 

1

 

 

 

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

06h00

 

 

 

14h00

 - Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau CD 01 nhánh Đặng Xuân Thanh  đến hết

- Xã :

- Công ty: DNTN Ngọc Sơn, Thuận Cường 2, Thuận Cường 1, Thành Đông, NS Kỳ Sơn, Đặng Xuân Thanh

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

2

 

 

Huyện Ninh Giang

05h30

11h30

- thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; xã Vạn Phúc; thôn Xuyên Hử xã Đông Xuyên; xã Tân Phong; thôn Văn Diệm + An Lý xã Hưng Long; thôn Đà Phố xã Hồng Phúc

- Công ty: CBNS Vạn Phúc; NM Gạch không nung Vạn Phúc; Hộ KD Đào Văn Viển;  Hộ KD Đào Văn Vinh; Hộ KD Đoàn Văn Bao; Giầy Nguyên Hồng; Đắc Trần; XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

05h30

17h30

thôn Hữu Trung xã Tân Phong

15h30

17h30

- xã Tân Phong; thôn Văn Diệm + An Lý xã Hưng Long; thôn Đà Phố xã Hồng Phúc

- Công ty: Giầy Nguyên Hồng; Đắc Trần; Hộ KD Đoàn Văn Bao; XNKTCTTL Ninh Giang

3

Thành Phố Chí Linh

04h30

06h00

- Mất điện một phần Phường Văn An, Phường Phả Lại

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: TBA Cao Cường 1250, Cao Cường 1000, Bắc Sơn, Long Thành Hải, Kim Sinh Việt, Minh Hằng, Đại Phú Gia, Bảo Long, Nguyễn Thị Tích

 

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h30

- Mất điện một phần Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương Kim Sơn.

 

16h00

17h30

- Mất điện một phần Phường Văn An, Phường Phả Lại

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: TBA Cao Cường 1250, Cao Cường 1000, Bắc Sơn, Long Thành Hải, Kim Sinh Việt, Minh Hằng, Đại Phú Gia, Bảo Long, Nguyễn Thị Tích

 

4

 

Huyện Nam Sách

15h00

15h20

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức cấp điện

17h30

17h50

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

5

Huyện Cẩm Giàng

 

05h00

15h00

     

07h20

16h50

C.ty: Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Nam Thái Sơn – Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh

(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng

(TBA Trường Giang),

Xã: Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B, TBA Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh), Hưng Thịnh(TBA CN Điện, Thượng Khuông)

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

 

     

10h20

     

C.ty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại

Xã: TT Lai Cách (UBH, CQT Lai Cách, Ngọ 2, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê)

 

 

 

05h00

 

     

 17h20

     

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

 

 

05h00

16h30

 

    

05h20

16h50

C.ty: Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài),  HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân, Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun – Cáp Thượng Đình

Xã: Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1, Thái Lai), Cẩm Phúc (TBA Lê Xá),  Cẩm Điền ( Mậu Tài, Mậu Tài 1, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Hưng Thịnh(TBA CN Điện)

Chuyển phương thức

6

TX Kinh Môn

05h15

 

08h15

 

Xã: Một phần xã Thượng Quận ( Thượng Quận 1)

Cty: Phú Hưng, Thành Dũng, Long Thành, Minh Tuấn

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

05h00

15h00

 

07h20

16h50

 

 • Công ty: Nhật Minh

-   Xã : mất điện xã Vĩnh Tuy (trừ TBA Vĩnh Tuy)

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Kim Thành

05h00

17h30

 

05h20

17h50

 

• ĐZ374E8.6÷  CD305-4E8.6, CD374-7/52 Tuấn Việt

* Xã:Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc

* KH: RiCo, Bùi Đình Tú 1+2+3, Nguyễn Danh Tú, Trần Đình Trọng 1+2, Mai Hương, Viethome, Mạnh Hoach A, Bơm Kim Xuyên, Đóng Tàu An Phát, Trần Văn Hay.

 

Chuyển phương thức

05h00

17h30

 

05h20

17h50

 

• ĐZ371E8.22 ÷ CD371-7B/01 (LL371-373E8.22), CD374-7/52 Tuấn Việt, CD01 TuaBin

* Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành , Kim Anh H 560

* KH: Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+1500, , Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B,

05h15

08h15

ĐZ 372E8.6 từ cột 03 vượt song ( cột 160 cũ) CD373-7/11 N.Cầu Phú Thái (CD06 cũ):

Xã: Tuấn Việt

KH: Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt phát, Vĩnh Lộc

Công tác theo kế hoạch

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/08/2022 01:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31