Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 29 NĂM 2020 (13/07/2020 ĐẾN 19/7/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 29 NĂM 2020

(13/07/2020 ĐẾN 19/7/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/07

1

TX Kinh Môn

04h30

06h30

Xã(Phường): Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiến Thành

Công ty: Việt Phú, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Minh Khánh, Minh Ánh, Nguyễn Văn Hảo, Ngọc Khuê, Trương Văn Tự, Dương Văn Sơn, CN Thủ Đô, Minh Thắng, NM Nước Thái Thịnh.

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

04h30

09h00

Xã(Phường): Hiến Thành.

Công ty: Nguyễn Văn Trung

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/07

1

Huyện Thanh Miện

 

 

04h30

 

 

 

 

07h00

 

 

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Ủy Ban Huyện.

- KH: 1 phần Thị trấn thanh Miện.

-  TBA – KH: Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1.

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/07

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

TBA Hòa Bình 180kVA nâng công suất lên 320kVA lộ 373E8.11

công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

10h30

12h30

TBA Đền Bia 100kVA nâng công suất lên 180kVA lộ 376E8.1

công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

04h00

06h30                        

04h20

06h50

ĐZ 374E8.1 Công ty Falcol, Nam Cường, VP Xăng Dầu K132

Chuyển phương thức vận hàng

4

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 15/07

1600

Ngày 15/07

*Xã:  Kim Đính.

*KH: Bùi Văn Tam.

Tháo lèo cột 56 để sửa chữa cải tạo lưới lên 35kV.

5

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 15/07

       0600

Ngày 15/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 56

 

6

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 15/07

1600

Ngày 15/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: An Lạc Thành.

Đấu lèo cột 56

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/07

1

Thành phố Chí Linh

07h00

09h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Phố Ngái)

Công tác theo kế hoạch

2

Thành phố Chí Linh

09h00

11h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Tân Tiến)

Công tác theo kế hoạch

3

Thành phố Chí Linh

11h00

14h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Trường Lái Xe)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

06h00

 

09h00

 

-Xã Ngũ Hùng – TBA: Nại Trì

- KH:Thôn Nại Trì

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/07

1

Huyện Bình Giang

Huyện Bình Giang

04h30

Ngày 17/07

04h40

Ngày 17/07

Công ty:

Trường THPT Bình Giang, Bưu Điện Phủ, PanTa, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Lông Vũ Giang Son, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống nhựa ASEAN, Gia Anh 2, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà

Xã:

Nhân Quyền, Bình Xuyên, Thái Học, Thúc Kháng, Tân Hồng, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

2

07h00

Ngày 17/07

07h10

Ngày 17/07

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

3

Huyện Thanh Miện

 

04h30

 

07h00

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã( trừ TBA Phạm Kha 1)

KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.

-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.

KH: Thôn Côi Thượng Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

07h00

16h00

Xã Lê Hồng- TBA Phương Quan

KH: Thôn Phương quan

Công tác theo kế hoạch

 

5

Huyện Thanh Miện

07h00

16h00

Xã Ngô Quyền- TBA Phạm Tân 1

KH: 1 phần thôn Phạm Tân

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/07

1

Thành phố Chí Linh

05h00

09h00

-Phường: Bến Tắm (TBA Bắc Nội, Bắc An 2, Bến Tắm 3, Bắc Nội)

-Xã: Bắc An (TBA Chín Hạ, Bãi Thảo, Bãi Thảo 3, ĐV 395)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 18/07

0600

Ngày 18/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 56

3

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 18/07

1600

Ngày 18/07

*Xã:  Kim Đính.

*KH: Bùi Văn Tam.

Sửa chữa ĐZ

4

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 18/07

1520

Ngày 18/07

*Xã:  Kim Đính, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ.

*KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Vieetjtory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân.

Nháy Réc 15 để thao tác CD nhánh Đình Giọng

5

Huyện Kim Thành

1600

Ngày 18/07

1620

Ngày 18/07

*Xã:  Kim Đính, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ.

*KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Vieetjtory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân.

Nháy Réc 15 để thao tác CD nhánh Đình Giọng

6

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 18/07

1620

Ngày 18/07

*Xã:  Kim Đính, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức.

*KH: Mạnh Ngân, VL Bình Dân Viettory, Đồng Văn Nhượng.

Cắt CD nhánh Đình Giọng để sửa chữa ĐZ

 

 

 

 

 

 

Ngày 19/07

1

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày 19/07

12h00

Ngày 19/07

Công ty :

Kho Bạc,Cấp 3 Kẻ Sặt, TT y tế dự phòng, Sặt F (cấp cho khối hành chính huyện), Tuấn Linh, Lâm Phúc, Tình Thương, Lục Nam, Tiến Long, Phúc Khang, CK Điện Lực, Phúc Lâm, Sơn Kôva, Đức Tâm, Phú Thiên Long, Phạm Hoàng Anh, Tiến Lâm, Minh Ngọc, Đại Phát, Foviet, Mạnh Tuyên, Dệt Vân Giang, Huy Hoàng, VinaWood, Ngọc Khánh.

 Xã, TT:

- Xã Thúc Kháng: mất điện các thôn Châu khê, Chanh trong, Chanh ngoài, Lương ngọc,

- Xã Vĩnh Hồng: Mất điện toàn bộ

- Xã Tân Hồng: mất điện các thôn Trạch Xá, Tuyển cử, Đông My Cầu, Tây My Cầu, Xóm Đường 20

- TT Sặt: mất điện TBA Sặt F, Ấp Thanh Bình.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày 19/07

18h00

Ngày 19/07

Công ty:

May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung tâm GDTX Bình Giang, Bệnh viện ĐKBG

Xã:

 • Xã Tân Việt (mất điện thôn Bình An)
 • Xã Bình Minh (mất điện thôn Quang Tiền, Mỹ Trạch, Bá Đông)

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

04h00

18h20

- ĐZ 475E8.11 ÷ (CDCL + CDPT) 11:

+ C.ty: Sumiden VN, Sumidenso VN, CP Đại An, Bon Sen, Nguyên Thái, Ngũ Kim Sơn, ILShin E - VN, Masscot, Jeemtech, PHI

công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

18h00

18h20

- ĐZ 475E8.11 Từ (CDCL + CDPT) 11 ÷ (CDCL + CDPT) 15

+ C.ty: PTHT Đại An, KDC Đại An, CP Đại An, Diamon, Minh Thái, Hanamoto, Minh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Hulane, Memtech, Shimizu, Sumidenso 2000kVA

Chuyển phương thức vận hành

5

Thành phố Chí Linh

05h00

09h00

- Phường: Văn An (TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc); Hưng Đạo; Cộng Hòa (TBA: Tiên Sơn 2)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương, Bộ Chỉ Huy QS, Cty SXTM Trúc Thôn, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách)

 

Công tác theo kế hoạch

6

Thành phố Chí Linh

07h30

07h50

Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo, Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)

 TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

 

Chuyển PT ĐZ phục vụ công tác theo kế hoạch

7

Thành phố Chí Linh

16h30

16h50

8

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 19/07

1430

Ngày 19/07

0600

Ngày 19/07

1600

Ngày 19/07

* Xã : Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị Trấn Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia,  Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

* Khách hàng : Rico, Mai Hương, Bùi Đình Tú, Mạnh Toàn, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Kiên, Trâng Công Quynh, Rác Thải, ATP Seraphin, Nguyễn Danh Tú Mai Hương,Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Cường Ngoan, Nhật Nam, Xăng đầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Nhà Máy nước thành Đạt , TaeinViNa, An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Tân An, Tuấn Tú, Quân chủng Phòng không không Quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Hào Anh, Hợp Lực, Viettory, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân. May An Phát, Nguyễn Phương Đông.

Tháo lèo cột 04 nhánh Kim Anh H

9

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 19/07

 

1600

Ngày 19/07

* Xã: Kim Anh.

Di chuyển  ĐZ nhánh Kim Anh H

10

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 19/07

1430

Ngày 19/07

0600

Ngày 19/07

1600

Ngày 19/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: Bùi Văn Tam, An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 72 tách nhánh Bình Dân A

11

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 19/07

 

1600

Ngày 19/07

* Xã: Bình Dân, Kim Tân.

Sửa chữa ĐZ

12

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 19/07

0510

Ngày 19/07

* Xã: Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Hải Dương Ga, Kho K76, Gạch Kim Thanh,

Nháy lưới để thao tác CD 12

13

Huyện Kim Thành

0700

Ngày 19/07

0710

Ngày 19/07

* Xã: Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Hải Dương Ga, Kho K76, Gạch Kim Thanh,

Nháy lưới để thao tác CD 12

14

Huyện Kim Thành

0400

Ngày 19/07

0530

Ngày 19/07

   0410

Ngày 19/07

   0540

Ngày 19/07

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần.

Nháy MC373E8.13 ĐL Thanh Hà để thao tác

15

Huyện Kim Thành

0530

Ngày 19/07

0630

Ngày 19/07

* KH: gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Hải Dương Ga, Kho K76, Gạch Kim Thanh,

Đấu lèo Gạch Chiến Thắng

16

Huyện Kim Thành

1530

Ngày 19/07

1630

Ngày 19/07

* Xã: Cộng Hòa.

* KH: gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Hải Dương Ga, Kho K76, Gạch Kim Thanh,

Tháo lèo Gạch Chiến Thắng

17

TX Kinh Môn

05h00

07h00

Xã(Phường): Thăng Long, Quang Thành

Công ty: Đức Phúc, Cầu Mây, NS Tân Tiến, XNK Văn Phong, NĐ Phúc Thành, BOT NMNĐ, Đông Hải 27/7, Quốc Anh, Bệnh Viện ĐK Phúc Thành, BĐ Thái Mông, Phúc Thành Phát, Kho K91.

 

Công tác theo kế hoạch

18

TX Kinh Môn

05h00

15h00

Xã(Phường): Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa A,C,D,F,1).

Công ty:

Công tác theo kế hoạch

19

Huyện Ninh Giang

06h00

12h00

-Xã: Tân Phong; Hồng Phúc; Hưng Long; Văn Hội

-Công ty: Giầy Nguyên Hồng; May Hải Anh; Gạch Hưng Long; Giầy Geoger Glory.

Công tác theo kế hoạch

 

20

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, một phần xã Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Sơn.

Cty: Công ty TBT, Cty may An Lương, nước sạch Thanh Hải, Hải Hà 2, Cty xây dựng Phượng Hoàng, Tân Phát, Đài viễn thông Thanh Hà, TT Y tế huyện Thanh Hà, Dự Phòng, Chi Cục Thuế, UBND huyện.

Công tác theo kế hoạch

 

21

Huyện Thanh Hà

04h00

08h00

   Xã: Một phần xã Tân An.

Công tác theo kế hoạch

 

22

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Một phần TT Thanh Hà và Thanh Khê.

Cty: TT Y tế huyện.

Công tác theo kế hoạch

 

23

Huyện Thanh Hà

12h30

14h00

Công tác theo kế hoạch

 

24

Huyện Thanh Hà

05h40

07h45

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh An.

Cty: NSTP Hải Dương, NS Hồng Lạc, Bùi Đức Tranh, Mỹ Thái, Hà Hải, Cap vina, may Hiệp Hạnh,  TTCN Thanh Niên, NS Tân Việt, Fidico, Phong Trang.

Công tác theo kế hoạch

 

25

Huyện Thanh Hà

12h30

14h00

Công tác theo kế hoạch

 

26

Huyện Thanh Hà

04h00

04h20

 Xã: Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Quang.

Cty:  Công ty TBT, Cty may An Lương, nước sạch Thanh Hải, Hải Hà 2, Cty xây dựng Phượng Hoàng, Tân Phát, Đài viễn thông Thanh Hà, TT Y tế huyện,  Thanh Hà, Dự Phòng, Chi Cục Thuế, UBND huyện, Giầy Hiệp An, NS Thanh Bính, Phúc Cường, may TBT2, VT Kim Long,  may Hiệp Hạnh,  TTCN Thanh Niên, NS Tân Việt, Fidico, NS Thanh Lang, Phong Trang.

Chuyển phương thức

27

Huyện Thanh Hà

05h30

05h50

 

Xã: Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Quang.

Cty:  Công ty TBT, Cty may An Lương, nước sạch Thanh Hải, Hải Hà 2, Cty xây dựng Phượng Hoàng, Tân Phát, Đài viễn thông Thanh Hà, TT Y tế huyện,  Thanh Hà, Dự Phòng, Chi Cục Thuế, UBND huyện, Giầy Hiệp An, NS Thanh Bính, Phúc Cường, may TBT2, VT Kim Long,  may Hiệp Hạnh,  TTCN Thanh  Niên, NS Tân Việt, Fidico, NS Thanh Lang, Phong Trang.

Chuyển phương thức

28

Huyện Thanh Miện

 

04h30

 

07h00

-Thị trấn TM gồm các TBA:An Lạc, An Lạc 1

- KH: thôn An Lạc.

-Xã Lê Hồng các TBA trong toàn xã loại trừ TBA Đại Đồng.

- KH: Thôn Quốc Tuấn, Phương Quan, Phí Xá, Thanh Xá, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ

-Xã Đoàn Kết- toàn bộ các TBA trong toàn xã

- KH: thôn Tòng Hóa, Từ Xá, Bùi Xá, Châu Quan, Thủ Pháp.

-Xã Tân Trào- TBA Lăng Gia

- KH: thôn Lăng Gia

- Các KH có TBA: Phạm Văn Thắng, BDM.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 12/07/2020 10:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31