Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 28 NĂM 2020 (06/7/2020 ĐẾN 12/7/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 28 NĂM 2020

(06/7/2020 ĐẾN 12/7/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/07

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

09h00

Xã: Cẩm Phúc ( TBA Nguyễn AB)

Thay MBA nâng công suất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 08/07

1

Thành phố Hải Dương

05h00

09h30

-Mất điện TBA Công cộng: Một phần khu vực Ái quốc, Văn xá; Ninh quan, Ngọc Trì

 

Công việc có kế hoạch

2

Thành phố Hải Dương

03h00

07h00

-Mất điện TBA Công cộng: TBA Vũ xá 2; Ái quốc C; Tiền Trung 2;

TBA Chuyên Dùng: Hoàng sa

Công việc có kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 08/07

1600

Ngày 08/07

*Xã:  Kim Đính.

*KH: Bùi Văn Tam.

Tháo lèo cột 56 để sửa chữa cải tạo lưới lên 35kV.

4

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 08/07

     

0600

Ngày 08/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 56

 

5

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 08/07

1600

Ngày 08/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: An Lạc Thành.

Đấu lèo cột 56

6

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 08/07

0520

Ngày 08/07

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt.

* KH:Thành Phát, XM Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, BB Trung Kiên III, Lê Vũ Long.

Nháy lưới để ĐL Kinh Môn thao tác

7

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 08/07

0930

Ngày 08/07

   0520

Ngày 08/07

   0950

Ngày 08/07

* Xã: Lai Vu.

* KH:

Nháy MC377E8.6 ĐL để thao tác CD 14

8

Huyện Kim Thành

0300

Ngày 08/07

0700

Ngày 08/07

0320

Ngày 08/07

0720

Ngày 08/07

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.

* KH:Nam Thắng, XD Hoa Cương, TD ĐLKT, CKCX Vinasin, Nhôm Tân Á, Hồng Lạc.

ĐL Nam Sách công tác

9

TX Kinh Môn

05h00

05h20

Xã(Phường): Long Xuyên, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Lạc Long, Thăng Long

Công ty: QH, Nguyễn Ngọc Đức,Tân Mỹ, Bảo Long, Lê Văn Minh, Toàn Dân, Minh Quân, Nông Sản Hải Dương, Thép Ống Đức Việt, Đức Anh, Phúc Vân Nam, Minh Thắng, BOT, Tự Dùng 220kVNam Lee, Than Quảng Hưng.

 

Công tác chuyển phương thức theo kế hoạch

10

TX Kinh Môn

04h20

04h40

Xã(Phường): Duy Tân, Tân Dân, Hoành Sơn, Bạch Đằng, Thất Hùng, Lê Ninh.

Công ty: Đức Tuấn, Lê Văn Kỳ, Đông Hải 27/7, Bình Minh, Tuấn Tài, Dương Văn Quyến, Nguyễn Quốc Biển, XN Gạch Bến Triều, Trường Khánh, Lê văn Sướng, Phương Chiến, Xuân Phú, XMTC2, XM Duyên Linh, XM Trung Hải, KT Đá Phúc Sơn, Đóng tàu Duy Tân, CK Phạm Tân, Nước Minh Tân, XN 204, XN 200, Trần Trọng Dũng, Ngô Duy Mỳ, ĐN Duy Tân.

 

Công tác chuyển phương thức theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 09/07

1

TX Kinh Môn

07h00

10h30

Xã(Phường): Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn C)

Công tác thay nâng công xuất MBA theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

08h00

12h00

Xã(Phường): Thái Thịnh (TBA Thái Thịnh E)

Công tác thay nâng công xuất MBA theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/07

1

TX Kinh Môn

07h00

10h30

Xã(Phường):  An Lưu  (TBA Vụ Sơn A)

Công tác thay nâng công xuất MBA theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

08h00

12h00

Xã(Phường): Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn C)

Công tác thay nâng công xuất MBA theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 11/07

1

Thành phố Hải Dương

06h00

15h00

ĐZ nhánh KDC Tuệ Tĩnh (T3)Î473E8.1

-Mất điện TBA Công cộng: TBA KDC Tuệ Tĩnh (T3); ( T4)

Công việc có kế hoạch

2

Thành phố Hải Dương

06h00

15h00

ĐZ nhánh KDC Tuệ Tĩnh (T6)Î473E8.1

-Mất điện TBA Công cộng : TBA KDC Tuệ Tĩnh (T6; T7; T8; T9)

Công việc có kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 11/07

0600

Ngày 11/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 56

4

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 11/07

1600

Ngày 11/07

*Xã:  Kim Đính.

*KH: Bùi Văn Tam.

Sửa chữa ĐZ

5

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 11/07

1520

Ngày 11/07

*Xã:  Kim Đính, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ.

*KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Vieetjtory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân.

Nháy Réc 15 để thao tác CD nhánh Đình Giọng

6

Huyện Kim Thành

1600

Ngày 11/07

1620

Ngày 11/07

*Xã:  Kim Đính, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ.

*KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Vieetjtory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân.

Nháy Réc 15 để thao tác CD nhánh Đình Giọng

7

Huyện Kim Thành

1500

Ngày 11/07

1620

Ngày 11/07

*Xã:  Kim Đính, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức.

*KH: Mạnh Ngân, VL Bình Dân Viettory, Đồng Văn Nhượng.

Cắt CD nhánh Đình Giọng để sửa chữa ĐZ

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/07

1

Huyện Cẩm Giàng

04h00

18h20

- ĐZ 475E8.11 ÷ (CDCL + CDPT) 11:

+ C.ty: Sumiden VN, Sumidenso VN, CP Đại An, Bon Sen, Nguyên Thái, Ngũ Kim Sơn, ILShin E - VN, Masscot, Jeemtech, PHI

Thi công công trình cải tạo ĐZ 22kV

2

Huyện Cẩm Giàng

18h00

18h20

- ĐZ 475E8.11 Từ (CDCL + CDPT) 11 ÷ (CDCL + CDPT) 15

+ C.ty: PTHT Đại An, KDC Đại An, CP Đại An, Diamon, Minh Thái, Hanamoto, Minh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Hulane, Memtech, Shimizu, Sumidenso 2000kVA

Chuyển phương thức vận hành

3

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 12/07

1430

Ngày 12/07

0600

Ngày 12/07

1600

Ngày 12/07

* Xã : Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị Trấn Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia,  Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

* Khách hàng : Rico, Mai Hương, Bùi Đình Tú, Mạnh Toàn, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Kiên, Trâng Công Quynh, Rác Thải, ATP Seraphin, Nguyễn Danh Tú Mai Hương,Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Cường Ngoan, Nhật Nam, Xăng đầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Nhà Máy nước thành Đạt , TaeinViNa, An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Tân An, Tuấn Tú, Quân chủng Phòng không không Quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Hào Anh, Hợp Lực, Viettory, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân. May An Phát, Nguyễn Phương Đông.

Tháo lèo cột 04 nhánh Kim Anh H

4

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 12/07

 

1600

Ngày 12/07

* Xã: Kim Anh.

* KH:

Sửa chữa ĐZ

5

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 12/07

1430

Ngày 12/07

0600

Ngày 12/07

1600

Ngày 12/07

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: Bùi Văn Tam, An Lạc Thành.

Tháo lèo cột 72 tách nhánh Bình Dân A

6

Huyện Kim Thành

0500

Ngày 12/07

 

1600

Ngày 12/07

* Xã: Bình Dân, Kim Tân.

* KH:

Sửa chữa ĐZ

7

Huyện Kim Thành

0230

Ngày 12/07

0540

Ngày 12/07

   0250

Ngày 12/07

   0600

Ngày 12/07

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần.

Nháy MC373E8.13 ĐL Thanh Hà để thao tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 05/07/2020 08:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31