Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 26 TỪ 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 26/6/2022

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 23/6

1

TP Hải Dương

08h30

14h30

Mất điện khu vực TBA Xí nghiệp Gạch

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

10h00

11h00

Mất điện 1 phần khu vực Phường Bình Hàn thuộc TBA Bắc Hàn Giang .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

11h30

13h30

Mất điện 1 phần khu vực phường Bình Hàn thuộc TBA KDC May 1

Thực hiện công việc theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

07h00

16h00

Mất điện 1 phần khu vực phường Thanh Bình, Phường Tứ Minh.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí Linh

06h00

14h00

Mất điện Nhà khách Tỉnh Ủy 2, Di Tích Côn Sơn – Phường Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/6

1

Huyện Ninh Giang

06h30

11h30

Thôn Cáp + Thôn Đô Chàng xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

Xã: Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn B, CQT Hoành Lộc )

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

Xã: Cẩm Văn ( TBA Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, Phượng Hoàng 2

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

13h00

16h00

Công ty: XD K132Xã: Cẩm Văn ( TBA Văn Thai 3, Cẩm Văn C. Đức chình ( TBA Lôi xá, Đức chình B, E, Địch Tràng, An lãng, Uyển vũ)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/6

1

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 375E8.22 từ CD 373-7/53 (CDPT 374-7/73 cũ).* Xã:Kim Tân, Bình Dân, Kim Đính.* KH: An Lạc Thành, Lê Thị Thảo.

Nháy lưới thao tác CD 373-7/53 (CDPT 374-7/73 cũ) phục vụ Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 54

2

Huyện Kim Thành

10h00

10h20

ĐZ 375E8.22 từ CD 373-7/53 (CDPT 374-7/73 cũ).* Xã:Kim Tân, Bình Dân, Kim Đính.* KH: An Lạc Thành, Lê Thị Thảo.

Nháy lưới thao tác CD 373-7/53 (CDPT 374-7/73 cũ) sau khi phục vụ Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 54 xong

3

Huyện Kim Thành

06h00

10h20

ĐZ 375E8.22 từ sau CD 373-7/53 (CDPT 374-7/73 cũ).* Xã: Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Tam Kỳ, Đại Đức.* KH: Trần Thị Oanh, Bùi Văn Tam, Trần Thị Nga, Đồng Văn Nhượng, Trường Thịnh Phát, Đại An, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân, Giầy Việt Tory, Nguyễn Văn Lớn, XNKT Thủy Lợi (Bơm Đồng Vì),

Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 54

4

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 374E8.6 từ XT đến CD 374-7/52 Tuấn Việt.* Xã:Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc.* KH: RiCo, Bùi Đình Tú 1+2+3, Nguyễn Danh Tú, Trần Đình Trọng 1+2, Mai Hương, Viethome, Mạnh Hoach A, Bơm Kim Xuyên, Đóng Tàu An Phát, Trần Văn Hay.

Nháy lưới thao tác CD Nhánh Rác Thải phục vụ Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 02 nhánh Rác Thải

5

Huyện Kim Thành

14h00

14h20

ĐZ 374E8.6 từ XT đến CD 374-7/52 Tuấn Việt.* Xã:Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc.* KH: RiCo, Bùi Đình Tú 1+2+3, Nguyễn Danh Tú, Trần Đình Trọng 1+2, Mai Hương, Viethome, Mạnh Hoach A, Bơm Kim Xuyên, Đóng Tàu An Phát, Trần Văn Hay.

Nháy lưới thao tác CD Nhánh Rác Thải sau khi phục vụ Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 02 nhánh Rác Thải

6

Huyện Kim Thành

06h00

14h20

ĐZ 374E8.6 từ sau CD nhánh Rác Thải đến hết nhánh.* Xã: Tuấn Việt, Cổ Dũng.* KH: Nến Thơm, Trần Công Quyền, Bác Bình, VINASO HD, Phân Bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, ATP Serafin, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên, NM xử lý Rác Thải.

Cty Cổ phần công nghiệp INVICO lắp Recloser tại cột 02 nhánh Rác Thải

7

Huyện Bình Giang

06h00

09h00

Xã: Xã Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Thái HọcMột phần Huyện Thanh Miện ( TBA Tiên Nữ, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý )Cty: Hưng Hoàng Phát, LV.Giang, Nguyễn Bá Trịnh, Phạm Thu Hà, Nhựa ASEAN, Gia Anh, LV.Đại Lợi, Panta, Bùi Huy Phong, Lê Văn Tạo

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Bình Giang

06h00

16h20

Xã: Một phần Xã Bình XuyênCty: Hưng Hoàng Phát, LV.Giang, Phạm Thu Hà, Nhựa ASEAN, Gia Anh, LV.Đại Lợi, LV. Bảo Long

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Bình Giang

16h00

16h20

Xã: Xã Bình XuyênCty: Hưng Hoàng Phát, LV.Giang, Phạm Thu Hà, Nhựa ASEAN, Gia Anh, LV.Đại Lợi, LV. Bảo Long,  Panta, Bùi Huy Phong, Lê Văn Tạo

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Ninh Giang

06h30

07h30

Thôn Văn Hội + Thôn Tuy Lai xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Ninh Giang

06h30

17h30

Thôn Đào Lạng xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Ninh Giang

15h30

17h30

Thôn Văn Hội + Thôn Tuy Lai xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

13

Huyện Cẩm Giàng

05h00

16h30

Công ty: Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia,Nguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Green tex Xã: Cẩm Văn ( TBA  Cẩm Văn A, E, Văn Thai 1, 2, 4,  Đền Bia) xã Cẩm Vũ (Phú Lộc A,  C, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Thanh Miện

06h00

09h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

15

Huyện Thanh Miện

16h00

16h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

16

Thành Phố Chí Linh

06h00

15h00

- Mất điện một phần Phường Cộng Hòa.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Nhà Khách Tỉnh Ủy 1, Khách Sạn Công Đoàn, Cấp Nước 1, Việt Tiên Sơn, Cty SXVLSD Chí Linh, Thái Bình Dương, hoàn hảo, Lâm Quyên, IQLINKS, T9, Gạch Men 1+2, Ngôi sao Việt 250, Ngôi Sao Việt 400.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/6

1

Huyện Kim Thành

05h00

16h00

ĐZ 971TGKT-A từ XT đến CD52.* Xã: Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.* KH: Xí nghiệp Giống cây trồng Kim Thành, May An Phát, Nguyễn Phương Đông, An Minh, An Kim Hải, Nước sạch Thành Đạt, TaiaeViNa, Bơm úng Kim Đính.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

05h00

12h00

ĐZ 377E8.6 từ XT đến hết.* Xã: Lai Vu.* KH: Chợ Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

05h00

12h00

ĐZ 373E8.6 từ XT đến hết.* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa, TD – ĐLKT.* KH: Nam Thắng, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

06h00

14h20

Xã: Xã  Thúc Kháng, Thái Dương, Thái Hòa,Một phần Xã Thái Học, Tân HồngCty: Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Succes vina, Minh Huấn

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

06h00

14h20

Xã: Xã Nhân Quyền, Bình Xuyên, Hồng Khê, Cổ Bì, Thái Dương, Thái Hòa, Thúc Kháng, một phần xã Thái Học, Long Xuyên, Tân ViệtMột phần Huyện Thanh Miện ( TBA Tiên Nữ, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý )Cty: May Hải Anh, Kiến Trúc KTC, Nguyễn Văn Tuyến, Duy thái Hưng, Hưng Hoàng Phát, LV.Giang, Nguyễn Bá Trịnh, Phạm Thu Hà, Nhựa ASEAN, Gia Anh, LV.Đại Lợi, Panta, Bùi Huy Phong, Lê Văn Tạo, Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Succes vina, Minh Huấn

Công tác theo kế hoạch +  Chuyển phương thức cấp điện

6

Huyện Bình Giang

05h00

06h40

Xã: Xã  Vĩnh HồngMột phần xã Thúc Kháng, Tân Hồng, Vĩnh Hồng, TT Kẻ SặtCty: Kết cấu thép 568, Ô Tô Nguyên, Cty Serin, Đại Địa, Cty Chăn Nuôi Hoa Kỳ, Cty Tuấn Linh, Lâm Phúc, Tiến Long, ĐFG, Dệt Văn Giang, Hoàng Thị Toàn, Sun Flower, Sơn KoVa, Huy Hoàng, Ngọc Khánh, Phạm Hoàng Anh, Lục Nam, Phúc Khang 2, Thuận Thiên Thành, CK Điện Lực

Chuyển phương thức cấp điện

7

Huyện Bình Giang

16h30

17h00

Cty: Kết cấu thép 568, Ô Tô Nguyên, Cty Serin, Green Yellow, Đại Địa

Chuyển phương thức cấp điện

8

Huyện Cẩm Giàng

05h00

08h00

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng TâmXã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Cẩm Giàng

05h00

16h30

C.ty: YIHONG Việt Nam (Hoàng Anh 750kVA), Gas Thái Bình Dương(công ty Việt Hải), Liên Hoà, Ngọc Minh Green Farm (TBA Huân Liễu), Hùng Hằng, Yên Viên, CPVT Xăng dầu Hải Dương, Vinh Cường (TBA 630kVA), An Phát (TBA 250kVA) Atexvina (TBA An Phát), Minh Anh, Tấn Dũng,  Mạnh Anh (TBA Bình Phiên, TBA An Lại), Xăng dầu Ngọc Thanh(TBA Bình Phiên), Ngân hàng NN- Cẩm Giàng, (TBA Bình Phiên), Hồng Nguyên(TBA Ngọc Liên E)Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, CQT Đông Giao 2, Cầu Dốc, An Lại ), Ngọc Liên ( TBA Ngọc Liên A, B, D, E, Bình Phiên, Mỹ Hảo, Mỹ Vọng, Cẩm Trục, Ngọc Quyết, CQT Bình Phiên, Ngọc Kha ), Cẩm Hưng ( TBA Cẩm Hưng A, B, C, D, Đức Tinh, Đông Đô )

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Cẩm Giàng

05h00

07h00

C.ty: Samchully, Hoàng Dương, Puyoung, Giầy Ngọc Hưng, Vina Sekyo, Vật liệu giày An Dương, Bách Niên Hòa, (TBA Fushan), MANWING SING (TBA Fushan), Kukil Textine Vina, HAKA, HADU 79Xã: Lương Điền ( TBA Đồng Khê)

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Cẩm Giàng

06h00

09h00

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA)

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Cẩm Giàng

06h00  09h00

06h20     09h20

Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp Kim GiangXã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM

Chuyển phương thức cấp điện

13

Huyện Thanh Miện

06h00

06h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Thanh Miện

14h00

14h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 21/06/2022 02:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31