Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 26 NĂM 2020 (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 26 NĂM 2020

(Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 22/6

1

Huyện  Nam Sách

06h30

11h30

Cty: Gạch đông dương

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/6

1

Huyện  Tứ Kỳ

07h00

 

17h00

 

-Cắt điện TBA Đoàn Xá 250kVA

 Xã : Minh Đức

Thay MBA

Ngày 24/6

1

Huyện Cẩm Giàng

04h00

04h20

 

 

06h30

06h50

Ngày 25/6

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

 

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/6

1

Huyện Nam Sách

08h15

16h00

Cty: Toyodenso

  Công tác theo kế hoạch

 

3

Huyện  Tứ Kỳ

07h00

 

09h00

 

-Cắt điện TBA Tây Kỳ 2-180kVA

 Xã : Chí Minh

Thay MBA

Ngày 27/6

1

TP Hải Dương

07h00

16h00

-Mất điện TBA Công cộng: TBA Kios 46, 47 TNC.

-Mất điện TBA Công cộng : TBA Kios 45 TNC.

-Mất điện TBA Chuyên dùng :TBA Kios Hoàng Kim.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

5h00

10h00

5h10

10h10

-Mất điện TBA Công cộng : TBA Thôn Phú Lương, TBA Nam Đồng D. ( mất điện một phần Xã Nam Đồng).

-Mất điện TBA Chuyên dùng : Hồng Lạc, Quốc Trưởng, Quốc Trưởng 2, Nhân Nghĩa, Tân Lập, Thanh Tuyền, Khánh Hội, Khánh Hội 2+3

2

Huyện Kim Thành

05h00

16h00

*Xã:  Kim Đính

*KH: Bùi Văn Tam, Đồng Văn Nhượng

Cắt diện ĐZ 971 TGKT B nhánh bơm Đồng Vì

3

Huyện Thanh Hà

05h00

10h00

Xã:Quyết Thắng, xóm trại thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 28/6

1

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

 

      15h00

 - ĐZ 372E8.11 

- Cty: TaiWoo, Fashion PV, Koyo, Lục Xương, During, ShangShin, ShinYang, PTHT Đại An 180kVA, XN giống lúa Lai Cách

+  Xã: Cẩm Đoài (TBA Cẩm Đoài  B ,C, Kim Xá, Quảng Cư)

Công tác theo kế hoạch

06h00

 

15h00

 

- ĐZ 473E8.11 - CD 473-7B/01 -  CD476-7A/44

- Cty: HTG Networks Vina, GIC Vina, DY ELACEN VINA,

(LMS VINA 1500 + 4 X 2500kVA)

Công tác theo kế hoạch

07h00

 

11h00

 

ĐZ 373E8.15 Nhánh  X416

- Cty Việt ý, Toàn Mỹ, Sợi ôn châu

 (TBA TAEYANG), Thép Vạn Xuân

Công tác theo kế hoạch

06h00

 

09h00

 

ĐZ 377E8.1 –Cty XDK132 ; Hiền Lê ; Cty CP Á Châu ; Canada; Hoàng Thanh ; TBA Thôn Chằm

Chuyển Phương thức vận hành

07h00

 

10h00

 

ĐZ 472E8.15 từ sau CD 472-7A+7B/14 đi nhánh VSIP 2 – Cty cp ASERVICE ; Cty BW

05h00

05h20

ĐZ 473E8.15

Nissei, Taisei, Arion,

TOWADA, SSK, Kuroda-Kagaku Vận Tải Việt Nhật KCN Phúc Điền, Posco VN, ABCD, FIT, Kỹ Thuật công Trình,  Atarih, Meijitsu Tongda, Fuji (Teykoku), Honwu, SANYU

 

05h30

05h50

ĐZ 471E8.15: Vĩnh Hãn, Fuji Seiko, BQL KCN PĐ, Jupiter, Cơ vụ PĐ, Nisei, Siam, Brother F1, Trường Phú

Chuyển Phương thức vận hành

2

Huyện  Tứ Kỳ

07h00

16h00

Xã : Cộng Lạc, Phượng Kỳ , Văn Tố   

Cty: GFT, Thanh Sang, Forunique, Nguyễn Thị Hiếu

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

06h00

09h00

ĐZ 371E8.1

-Mất điện TBA Công cộng: Thượng đạt 1+2+3, An Châu, An Tiến (mất điện toàn bộ xã Thượng Đạt cũ và 1 phần xã An Châu cũ).

ĐZ 377E8.1

- TBA Công cộng: Hàn Trung

-Mất điện TBA Chuyên dùng: Đá mài, Bơm Nước Thô

Công tác theo kế hoạch

06h30

11h30

-Mất điện TBA Công cộng: TBA Ái Quốc D, TBA Ngọc Trì .

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

05h00

06h00

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân

*KH: Bùi Văn Tam, Đồng Văn Nhượng, An Lạc Thành.

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h00

04h00

06h00

Cty: KH Misawa

Công tác theo kế hoạch

06h30

 

06h45

 

Xã: Lai Vu (MBA B,C)

 

Công tác theo kế hoạch

 

11h30

 

11h45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 21/06/2020 02:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31