Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 23 NĂM 2020

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 23 NĂM 2020

(Từ 01/6/2020 đến 08/6/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 01/6

 

 

 

 

 

 

Ngày 02/6

 

 

 

 

 

 

Ngày 03/6

1

Huyện Kim Thành

05h00

06h00

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: Cty AD Việt.

Công tác theo KH

15h00

16h00

05h00

16h00

Xã: Bình Dân, Kim Tân (TBA Kim Tân E, Bình Dân A, Bình Dân F).

Ngày 04/6

1

Huyện Kim Thành

05h00

06h00

*Xã:  Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân.

*KH: Cty AD Việt.

Công tác theo KH

15h00

16h00

05h00

16h00

Xã: Bình Dân, Kim Tân (TBA Kim Tân E, Bình Dân A, Bình Dân F).

Ngày 05/6

1

TP Hải Dương

22h40

23h00

Mất điện một phần phường Thanh Bình, các tuyến phố Đức Minh, Vũ Hựu, Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Ngọc Du và các Khách hàng chuyên dùng và các khu vực lân cận cụ thể các TBA:

+ TBA Công Cộng: Sở Khoa học, Ngô quyền, KDC Thanh Bình T1+2+3, Trường Nguyễn Du, Khu DCTM chợ Thanh Bình, Đức Minh, Thanh Cương 1+2, Vũ Hựu, Khu 10 Tân Bình, Đàm Lộc, Thanh Bình A; Chợ Thanh Bình (400)

+ Chuyên Dùng: Bệnh viên đa khoa tỉnh (250+400+1600), Trường CĐSP, Cty Minh Thái, ĐH SPKT Hưng Yên, Cty TM VN, Hưng Hải, Sở KH, TT Cty XD 18, Báo HD, Đo lường, Hội phụ nữ, Trường Nguyễn Trãi, NH Công thương KCN, Viện kiểm soát, Đại đồng đường.

Chuyển phương thức theo KH

Mất điện một phần phường Thanh Bình, Tứ Minh, Khu Tây Nam Cường và các khu vực lân cận và các Khách hàng chuyên dùng …. cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Tứ Thông 1+2+3+4, Xuân Dương, Bơm Thượng đạt, Thôn Thượng Đạt, Cẩm Khê 1; UB Tứ Minh, Lộ Cương 1+2, TBA 5+6+7 + 10+11+12 + 15+17+ 45+46+47 TNC, TBA 1+2 lô 26-29, TBA N1+2+3 Thiên Phú, Đỗ Xá 2, Nút GT 33 (các KH ăn lộ công cộng); TBA 13+22+23+24+25 +26+27+30+32 +33TNC, Lô 110-1 falco, Thanh Bình B, Khu 8 Tân Bình, Kios 1+2+3+4 TNC, Khu nhà CVQN, Cẩm Khê 2+3+4, Sở truyền giống

+ Chuyên Dùng: Mobiphone HD, TBA Tây NC (1000), Nút GT 33; NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Massan HD ( ĐLCG); Hóa dầu T&T, Đồng Anh, Bệnh viện DND; Sen Tím 500KVA; Kho xăng dầu K132, Sở địa chính, TTVT khu vực 1, KS Phương Đông.

Chuyển phương thức theo KH

23h00

23h20

Mất điện một phần Khu Nhật Tân, phường Tứ Minh, Thôn Hoàng Đường, thôn Tiền, Thôn Trụ và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Nhật Tân, Hoàng Đường (ĐLCG quản lý), Thôn Trụ, Thông Tiền (ĐLCG quản lý).

+ Chuyên Dùng: Giầy Cẩm Bình 1+2+3, Tuấn Vinh, Cty XL VLCN, Đại Dương, Xuân Lộc, Tân Cương T1+2, Việt Á, Ebara (5MBA), Xn M&J 1+2, Việt open (1250+750), Thành Công, Laika gas, Kính mắt việt hàn, Ildong VN; Taihee vina (400).

Chuyển phương thức theo KH

2

Huyện Gia Lộc

22h40

23h00

 - Xã: Gia Xuyên, Liên Hồng – TP Hải Dương; Thống Nhất, Yết Kiêu, TT Gia Lộc – Huyện Gia Lộc.

- KH: Nước sạch Thống Nhất, May Vĩnh Nghiệp, Bệnh Viện Nhi HD, Phúc Tuấn.

Công tác theo KH

3

Huyện Cẩm Giàng

23h00

23h20

KH: Cty LMS, Sepiung ENC, Suntel, Samsong, PTHT Đại An, ILSHIN ELEC Tronic, LB traccing, Twins, Dolexpha, HaiD, DYelacen, Gic vina, HST Networks vina, Burwitz.

Chuyển phương thức theo KH

23h00

23h20

Cty: Chang Hong, USFFEED CO                                          

Chuyển phương thức theo KH

22h40

23h00

Công ty: Masan

Chuyển phương thức theo KH

Ngày 06/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06h50

Mất điện một phần phường Thanh Bình, các tuyến phố Đức Minh, Vũ Hựu, Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Ngọc Du và các Khách hàng chuyên dùng và các khu vực lân cận cụ thể các TBA:

+ TBA Công Cộng: Sở Khoa học, Ngô quyền, KDC Thanh Bình T1+2+3, Trường Nguyễn Du, Khu DCTM chợ Thanh Bình, Đức Minh, Thanh Cương 1+2, Vũ Hựu, Khu 10 Tân Bình, Đàm Lộc, Thanh Bình A; Chợ Thanh Bình (400)

+ Chuyên Dùng: Bệnh viên đa khoa tỉnh (250+400+1600), Trường CĐSP, Cty Minh Thái, ĐH SPKT Hưng Yên, Cty TM VN, Hưng Hải, Sở KH, TT Cty XD 18, Báo HD, Đo lường, Hội phụ nữ, Trường Nguyễn Trãi, NH Công thương KCN, Viện kiểm soát, Đại đồng đường.

Chuyển phương thức theo KH

Mất điện một phần phường Thanh Bình, Tứ Minh, Khu Tây Nam Cường và các khu vực lân cận và các Khách hàng chuyên dùng …. cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Tứ Thông 1+2+3+4, Xuân Dương, Bơm Thượng đạt, Thôn Thượng Đạt, Cẩm Khê 1; UB Tứ Minh, Lộ Cương 1+2, TBA 5+6+7 + 10+11+12 + 15+17+ 45+46+47 TNC, TBA 1+2 lô 26-29, TBA N1+2+3 Thiên Phú, Đỗ Xá 2, Nút GT 33 (các KH ăn lộ công cộng); TBA 13+22+23+24+25 +26+27+30+32 +33TNC, Lô 110-1 falco, Thanh Bình B, Khu 8 Tân Bình, Kios 1+2+3+4 TNC, Khu nhà CVQN, Cẩm Khê 2+3+4, Sở truyền giống.

+ Chuyên Dùng: Mobiphone HD, TBA Tây NC (1000), Nút GT 33; NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Massan HD (ĐLCG); Hóa dầu T&T, Đồng Anh, Bệnh viện DND; Sen Tím 500KVA; Kho xăng dầu K132, Sở địa chính, TTVT khu vực 1, KS Phương Đông.

Chuyển phương thức theo KH

06h10

06h30

Mất điện một phần Khu Nhật Tân, phường Tứ Minh, Thôn Hoàng Đường, thôn Tiền, Thôn Trụ và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Nhật Tân, Hoàng Đường (ĐLCG quản lý), Thôn Trụ, Thông Tiền (ĐLCG quản lý).

+ Chuyên Dùng: Giầy Cẩm Bình 1+2+3, Tuấn Vinh, Cty XL VLCN, Đại Dương, Xuân Lộc, Tân Cương T1+2, Việt Á, Ebara (5MBA), Xn M&J 1+2, Việt open (1250+750), Thành Công, Laika gas, Kính mắt việt hàn, Ildong VN; Taihee vina (400).

Chuyển phương thức theo KH

2

Huyện Gia Lộc

06h30

06h50

 - Xã: Gia Xuyên, Liên Hồng – TP Hải Dương; Thống Nhất, Yết Kiêu, TT Gia Lộc – Huyện Gia Lộc.

- KH: Nước sạch Thống Nhất, May Vĩnh Nghiệp, Bệnh Viện Nhi HD, Phúc Tuấn.

Công tác theo KH

3

Huyện Cẩm Giàng

06h10

06h30

KH: Cty LMS, Sepiung ENC, Suntel, Samsong, PTHT Đại An, ILSHIN ELEC Tronic, LB traccing, Twins, Dolexpha, HaiD, DYelacen, Gic vina, HST Networks vina, Burwitz.

Chuyển phương thức theo KH

06h10

06h30

Cty: Chang Hong, USFFEED CO                                      

Chuyển phương thức theo KH

06h30

06h50

Công ty: Masan

Chuyển phương thức theo KH

4

Huyện Kim Thành

05­h00

16h00

*Xã Bình Dân, Kim Đính.

*CTy Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam.

Công tác theo KH

Ngày 07/6

1

TX Kinh Môn

05h30

 

12h00

 

Phường: An Lưu ( Vụ Sơn A, Vụ Sơn B, Kinh hạ 1, Kinh hạ 2, UBND Huyện, Phúc lâm, An trung A).

Công ty: XM Thành Công 3, CN Môi trường MHB, Quảng Tân, Lan Chi Mart, Đức mạnh, Đại Cường, Ngọc ThắngĐóng Tầu Hà hải, Đức mạnh 1, Đức mạnh 2, Đức Thành, Sơn Thái, Sông Hàn, Phú Sơn, NH Vietinbank, NH Agribank, Phương nam, Hồng Hà, BĐ An Lưu, Hoàng Nam, Lắp Máy 69-3, Gach Burwitz, Thành Phát.

Công tác theo KH

05h30

05h45

, Phường: Hiệp An, Hiến Thành, Thái Thịnh, Minh Hòa, Long Xuyên, An Phụ, xã Thượng Quận, Hiệp Hòa.

Công ty: Thành Phát, Mạnh Thường, Thành Công, Hồng Thắng, Viettory, Cấp 3 Kinh Môn, BĐ Kinh Môn, Thuận An, Minh Khánh, Minh Ánh, Ngọc Khuê, Vũ Văn Mận, Dương Văn Sơn, Vũ Văn Thủy, Bùi Văn Quyền CN Thủ Đô, Trương Văn Tự, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Trung, Việt Phú, Nước Thái Thịnh, Minh Thắng. Long Thành, Than Quản Hưng, Trạm 220kV Hải Dương 2, NS Hải Dương, DC An Phụ, Phúc Vân Nam, Thép Đức Việt, Minh Thắng, Minh Quân HĐ, Đức Anh, BOT, Namlee.

Chuyển phương thức theo KH

12h00

12h15

2

Huyện Tứ Kỳ

07h00

17h00

Xã : Cộng Lạc.

Cty: GFT, Thanh Sang, Force UNIQUE, Nguyễn Thị Hiếu.

Công tác theo KH

07h00

07h15

Xã : Cộng Lạc, Văn Tố, An Thanh, Quang Trung.

Cty: GFT, Thanh Sang, force UNIQUE, Nguyễn Thị Hiếu Young tech, An rí Thiện, Cơ Sở Mỹ Nghệ, Phú Mỹ, Ngyễn Thị Mến, Nguyễn Công Băng.

Chuyển phương thức theo KH

17h00

17h15

3

TP Hải Dương

04h45

08h00

Mất điện một phần phường Thanh Bình, Khu đô thị Tuệ Tĩnh và các Khách hàng chuyên dùng, cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Khu nhà ở quân nhân, Chợ mát 2+4, Làng Lilama, Khu 12 Bình hàn, KDC Tuệ Tĩnh T1+2.

+ Chuyên Dùng: Trường Dược, Hoàng Anh, LĐLĐ tỉnh, Kios bình An, Ngân hàng ngoại thương (320); Hải Huyền 2+3, Xô Hạnh, Minh Hải, Long Thành, Hải Đà 1+2, Havi, Thành Đô, Đức Trường, Hưng Thịnh.

Công tác theo KH

04h50

10h15

 

Công ty TNHH Viaglacera Hà Nội Hải Dương.

Công tác theo KH

16h40

17h00

03h00

03h20

Mất điện một phần Thôn Tiền, Thôn Trụ, Khu vực Đồng Niên, Chi Các, Chi Hòa và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng:Thôn Trụ + Thông Tiền (ĐLCG quản lý);  Đồng Niên 1+2+4, Hàn Trung, Xã VH, Chi Hòa 1+2, Chi Các

+ Chuyên Dùng: TTGT việc làm, Duy Tân, Viên chăn, Nghĩa Bình 1+2, Nhà máy nước, Khí tượng, CS Việt Hòa, TT Đăng Kiểm, Minh Trung, Hòa Bình, Đại đội thiết giáp, Cty Hòa Bình, Hoàng Thanh 3;  Xuân Lộc, Tân Cương T1+2, Việt Á, Ebara (5MBA), Xn M&J 1+2, Việt open (1250+750), Thành Công, Laika gas, Kính mắt việt hàn, Ildong VN; Taihee vina (400); Bơm VH, Cty thiên Tôn (1300+630).

Chuyển phương thức theo KH

03h40

04h00

Mất điện một phần khu vực Phường Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

 + Công Cộng: Tự Đông 2, Khu 4 Cẩm thượng; UBP Cẩm Thượng, Cô Đoài, Tự Đông, Khu 3 Cẩm Thượng, CSĐG 3; Cô Đông, Khu 1 Cẩm Thượng, Bình Hàn 2, Vật tư tổng hợp, Đền Thánh 1+2, CSĐG 4, Bắc Hàn Giang, Khu 14 Bình Hàn, Khu nhà ở Ga đường sắt HD

+ Chuyên Dùng: Chí Tín, Trường Xuân, Anh Phan, XD Thanh Hà (XD Thanh Hà + Cty Không gian mới + Hà Phương + Cty Lộc phát HD), Hùng Đức, Cty Bơm 2 (1600+1000+560), Tấn Thành (400+560), Duy Đạt, Kem bình Dung (1000+1200), Kem Bình Dung, Rạng Đông, Trường Giang; Khánh Hội; LM 69-3 (2x630+1500), Thành Hưng, Bia Mỳ sợi (2x750), Minh Tuấn, Toàn Tiến.

Chuyển phương thức theo KH

Mất điện một phần khu vực Phường Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Đồng Niên 3, Bơm Đồng Niên (250-lộ công cộng), Khu 6 Cẩm thượng, Triệu Quang Phục; Cẩm Thượng 5 + 56, TT cơ điện, CSĐG 2

 + Chuyên Dùng: Cầu vượt ĐN, Lê Văn Hoàn, Hùng Anh, KDC Việt Hòa, Hồng Dương (Hồng Dương + Viettel HD), Tuấn Kì, Vinh Hòa, Hoàn Hảo, Măng Thuận, Bơm nước thô VH, Global (Cty Ha hae VN), Phương Bình, Cty CP Dược, HTX Minh Ngọc, Nam Long, PNG, Thủy Minh, HTX Quang Vinh, Dinh dưỡng CNC, Data, CS Cầu Hàn, TC cầu Hàn, NM nước (900+900+560), Cty KD nước sạch(1000), XN KD nước sạch số 5(1250) ; XN Gạch, Phượng Hoàng 1+2+3, Long Hải (Move vina), DNTM Hữu Nghị, Hương Nguyên 1+2, Hòa An (Hòa An + Hoa hưng), Minh Tâm (Minh Tâm + di động Toàn Cầu + Mobifone MB), Minh Long, CS QL5, Cảng nội địa Hoàng Anh, Máy kéo áo (Cty cơ điện xây dựng + Tuấn Cường + Phạm Quang Trung + Đào Văn Sĩ + Qly công trình đô thị + Gạch Tâm đắc + Trường Xuân + XN giao thông vận tải); Hải Phú Minh, Hoàng Long (Bao bì việt An), Khôi Nguyên (Khôi Nguyên + Cty Thiên trung), Cty Bơm 1 (560+320+3200), Mỹ Thuật (Ha Hae VN), Embosa, An Phú, Minh Trang, Thành Long (320 Toyota VN +400 Thành Long), Tuấn Anh (Tuấn Anh + Cty CP phát triển VN + Vận tải bắc nam), Kem Bình Dung 2 (1000), Kem Bình Dương 1+2+3, Văn Tứ, Hoàng Giang, Vĩnh Thịnh (May Trấn An), Tuấn Thành (Tuấn Thành + Việt Anh + Cty in), CSĐG 1

Chuyển phương thức theo KH

4

Huyện Thanh Miện

06h00

12h00

-Xã Ngô Quyền gồm các TBA: Bơm Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá, Văn Xá 2.

KH: Thôn Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá.

Chuyển phương thức theo KH

5

Huyện Bình Giang

06h00

 

12h00

 

Cty: Panta, Continuance, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, LV Giang Sơn, XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã: Bình Xuyên, Nhánh Phạm Lý.

Công tác theo KH

6

Huyện Kim Thành

05h00

07h30

* Cty Phân bón Sơn Trang,Nến Thơm, Trần Công Quynh, Nguyễn Văn Nam,Nguyễn Quang Kiên, NM xử lý rác thải,APT Sera phin

* Xã TBA Tuấn Hưng G

Công tác theo KH

05h00

16h00

*Xã Dân, Kim Đính

*CTy Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam

Công tác theo KH

05h30

05h45

* Cty: Gạch Tuy nel, Thành Phát, Phú Minh, Trung Kiên 3, Lê Vũ Long, Hải Âu

* Xã: Việt Hưng, Thượng Vũ

Chuyển phương thức theo KH

12h00

12h15

Ngày 08/6

1

TP Hải Dương

05h00

05h20

Mất điện một phần Thôn Tiền, Thôn Trụ, Khu vực Đồng Niên, Chi Các, Chi Hòa và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Thôn Trụ + Thông Tiền (ĐLCG quản lý);  Đồng Niên 1+2+4, Hàn Trung, Xã VH, Chi Hòa 1+2, Chi Các

+ Chuyên Dùng: TTGT việc làm, Duy Tân, Viên chăn, Nghĩa Bình 1+2, Nhà máy nước, Khí tượng, CS Việt Hòa, TT Đăng Kiểm, Minh Trung, Hòa Bình, Đại đội thiết giáp, Cty Hòa Bình, Hoàng Thanh 3;  Xuân Lộc, Tân Cương T1+2, Việt Á, Ebara (5MBA), Xn M&J 1+2, Việt open (1250+750), Thành Công, Laika gas, Kính mắt việt hàn, Ildong VN; Taihee vina (400); Bơm VH, Cty thiên Tôn (1300+630).

Chuyển phương thức theo KH

17h20

17h40

Mất điện một phần khu vực Phường Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

 + Công Cộng: Tự Đông 2, Khu 4 Cẩm thượng; UBP Cẩm Thượng, Cô Đoài, Tự Đông, Khu 3 Cẩm Thượng, CSĐG 3; Cô Đông, Khu 1 Cẩm Thượng, Bình Hàn 2, Vật tư tổng hợp, Đền Thánh 1+2, CSĐG 4, Bắc Hàn Giang, Khu 14 Bình Hàn, Khu nhà ở Ga đường sắt HD

+ Chuyên Dùng: Chí Tín, Trường Xuân, Anh Phan, XD Thanh Hà (XD Thanh Hà + Cty Không gian mới + Hà Phương + Cty Lộc phát HD), Hùng Đức, Cty Bơm 2 (1600+1000+560), Tấn Thành (400+560), Duy Đạt, Kem bình Dung (1000+1200), Kem Bình Dung, Rạng Đông, Trường Giang; Khánh Hội; LM 69-3 (2x630+1500), Thành Hưng, Bia Mỳ sợi (2x750), Minh Tuấn, Toàn Tiến.

Chuyển phương thức theo KH

Mất điện một phần khu vực Phường Việt Hòa, Cẩm Thượng, Bình Hàn và các Khách hàng chuyên dùng cụ thể các TBA:

+ Công Cộng: Đồng Niên 3, Bơm Đồng Niên (250-lộ công cộng), Khu 6 Cẩm thượng, Triệu Quang Phục; Cẩm Thượng 5 + 56, TT cơ điện, CSĐG 2

 + Chuyên Dùng: Cầu vượt ĐN, Lê Văn Hoàn, Hùng Anh, KDC Việt Hòa, Hồng Dương (Hồng Dương + Viettel HD), Tuấn Kì, Vinh Hòa, Hoàn Hảo, Măng Thuận, Bơm nước thô VH, Global (Cty Ha hae VN), Phương Bình, Cty CP Dược, HTX Minh Ngọc, Nam Long, PNG, Thủy Minh, HTX Quang Vinh, Dinh dưỡng CNC, Data, CS Cầu Hàn, TC cầu Hàn, NM nước (900+900+560), Cty KD nước sạch(1000), XN KD nước sạch số 5(1250) ; XN Gạch, Phượng Hoàng 1+2+3, Long Hải (Move vina), DNTM Hữu Nghị, Hương Nguyên 1+2, Hòa An (Hòa An + Hoa hưng), Minh Tâm (Minh Tâm + di động Toàn Cầu + Mobifone MB), Minh Long, CS QL5, Cảng nội địa Hoàng Anh, Máy kéo áo (Cty cơ điện xây dựng + Tuấn Cường + Phạm Quang Trung + Đào Văn Sĩ + Qly công trình đô thị + Gạch Tâm đắc + Trường Xuân + XN giao thông vận tải); Hải Phú Minh, Hoàng Long (Bao bì việt An), Khôi Nguyên (Khôi Nguyên + Cty Thiên trung), Cty Bơm 1 (560+320+3200), Mỹ Thuật (Ha Hae VN), Embosa, An Phú, Minh Trang, Thành Long (320 Toyota VN +400 Thành Long), Tuấn Anh (Tuấn Anh + Cty CP phát triển VN + Vận tải bắc nam), Kem Bình Dung 2 (1000), Kem Bình Dương 1+2+3, Văn Tứ, Hoàng Giang, Vĩnh Thịnh (May Trấn An), Tuấn Thành (Tuấn Thành + Việt Anh + Cty in), CSĐG 1

Chuyển phương thức theo KH

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 31/05/2020 08:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31