Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 17 TỪ 18/4/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 20/4

1

TP Hải Dương

08h30

11h00

- Mất điện khu vực: Khu Kênh Tre, Bình Lộc Phường Tân Bình - TPHD

 

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

11h30

13h30

- Mất điện khu vực: Khu phố Khúc Thừa Dụ - Phường Thanh Bình - TPHD

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Hà

05h30

16h30

Xã: Thanh Lang

Công ty: Nước sạch Thanh Lang

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Hà

05h30

05h40

Xã: Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: Công ty Điện Lực Thanh Xuân, HTX điện Liên Mạc, Công ty FiDiCo, Công ty Hiệp Hạnh, Công ty Phong Trang, Công ty may Liên Hiệp.

Chuyển phương thức

5

Huyện Thanh Hà

16h30

16h40

Xã: Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: Công ty Điện Lực Thanh Xuân, HTX điện Liên Mạc, Công ty FiDiCo, Công ty Hiệp Hạnh, Công ty Phong Trang, Công ty may Liên Hiệp.

Chuyển phương thức

Ngày 21/4

1

TP Hải Dương

07h15

15h15

- Mất điện khu vực: Một phần Khu An Phú  phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

07h15

15h15

- Mất điện khu vực:  Một Phần Đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Đỗ Xá – Thuộc Phường Tứ Minh, P. Thanh Bình - TPHD

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

06h00

16h00

Xã Tân Việt mất điện TBA Bằng Giã  180 KVA

Công tác theo kế hoạch

4

Thành Phố Chí linh

08h30

12h00

- Mất điện một phần thôn Nhân Hậu – Phường Chí Minh

Cắt điện công tác theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí linh

09h45

10h45

- Mất điện một phần thôn Văn Giai – Phường Chí Minh

Cắt điện công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

 

07h30

 

 

16h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần xã Tứ Cường, xã Ngũ Hùng.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Gia Lộc

06h00

09h00

Các TBA công cộng: Phúc Tân, Phúc Tân 2, Lãng Xuyên

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/4

1

Thành Phố Chí linh

08h30

12h00

- Mất điện một phần thôn Vĩnh Long – Phường Văn Đức

Cắt điện công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí linh

09h45

10h45

- Mất điện một phần thôn Thanh Tảo – Xã Lê Lợi

Cắt điện công tác theo kế hoạch

Ngày 23/4

1

Huyện Bình Giang

06h00

11h00

Xã: Thúc Kháng mất điện các TBA: Tranh Ngoài, CQT Tranh Ngoài, Châu Khê, CQT Châu Khê, CQT Thúc Kháng

Cty:  Lâm Phúc, Dệt Vân Giang,  Môi Trường tình Thương,  Huy Hoàng

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

06h30

13h30

- Mất điện khu vực: Một Phần Khu Cẩm Khê, Khu ĐTM Phí Tây TPHD Thuộc Phường Tứ Minh – TPHD.

- Mất điện TBA chuyên Dùng : KS Phương Đông, Sở Địa Chính; Trung tâm Viễn Thông KV 1

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

11h30

16h30

- Mất điện khu vực: Khu Vạn Lộc, Lộ Cương; Thiên Phú – P. Tứ Minh – TPHD

- Mất điện TBA chuyên Dùng : Cty Mobiphone; Cty Nam Cường

Thực hiện công việc theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

23h50

24h00

- Mất điện  : Trường Đại học Y Hải Dương

Thực hiện công việc theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí linh

07h00

15h00

- Mất điện Phường Cổ Thành, Xã Nhân Huệ  và một phần phường Phả Lại.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty:  Phúc Thiên Lộc, Cường Thạch, Thi Công Cầu Đường Sắt, Lê Văn Đạt, Đào Văn Nam, Bơm rau màu Nhân Huệ

 

Cắt điện công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

05h30

16h30

Xã: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xá và thôn Đa Khê xã Thanh Khê

Công ty: Công ty giày Hiệp An, Ngô Xuân Thắng, Công ty Quốc An.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Thanh Hà

05h30

05h40

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thị trấn, Tân An, Thanh Khê, Thanh Hải, An Phượng, Thanh Sơn, thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế.

Công ty: TBT, Hải Hà, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, Xây Dựng Phượng Hoàng, Phúc Cường, May Hoa Hồng, Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2, HTX điện Thanh Cường, HTX điện Thanh Hải.

Chuyển phương thức

8

Huyện Thanh Hà

16h30

16h40

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thị trấn, Tân An, Thanh Khê, Thanh Hải, An Phượng, Thanh Sơn, thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế.

Công ty: TBT, Hải Hà, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, Xây Dựng Phượng Hoàng, Phúc Cường, May Hoa Hồng, Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2, HTX điện Thanh Cường, HTX điện Thanh Hải.

Chuyển phương thức

9

Thanh Miện

 

06h30

 

 

06h45

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

10

Thanh Miện

08h30

 

08h45

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Gia Lộc

05h00

14h30

Các TBA thuộc xã: Đồng Quang,Đoàn Thượng.

Các TBA: Hồng Quang, May Quang Minh, Công Trình 656, Tiến Huy, Phạm văn Kiên,Phạm Hồng Thái.

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Tứ Kỳ

05h00

05h15

Xã : Tân Kỳ, Đại Hợp, Quang Phục, Quảng Nghiệp, Bnh Lãng , Tái Sơn, Chí Minh

Công ty :  ỴeJin 1+2 , Trường phát 1+2, Huệ Lục, Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 1+2, Li La Ma,  Nguyễn Văn Lực , Tuyên Du 1+2, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Xuân Quỳnh, TT Y Tế, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế; Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh , Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

13

Huyện Tứ Kỳ

16h00

16h15

Xã : Tân Kỳ, Đại Hợp, Quang Phục, Quảng Nghiệp, Bnh Lãng , Tái Sơn, Chí Minh

Công ty :  ỴeJin 1+2 , Trường phát 1+2, Huệ Lực, Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 1+2, Li La Ma,  Nguyễn Văn Lực , Tuyên Du 1+2, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Xuân Quỳnh, TT Y Tế, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế; Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh , Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

14

Huyện Ninh Giang

06h30

08h30

-Thôn Đồng Lạc, Mai Động, Kim Húc xã Hồng Đức

-Công ty:  SeesVina

Công tác theo kế hoạch

15

Huyện Ninh Giang

06h30

06h45

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

16

Huyện Ninh Giang

08h30

08h45

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

17

TX Kinh Môn

05h00

 

09h30

 

Cty: Hoa Dương, Thép An Bình Thái hà, trường Kinh Môn 2, cấp nước Hiệp Sơn, Phương Khiêm,

Xã: Phường Hiệp Sơn

Công tác theo kế hoạch

18

TX Kinh Môn

05h00

14h15

Cty: Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thơm, May Hải Yến, Di Tích Đền Cao, Nguyễn Thị Mỵ, Bình Minh, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức, Phú Cường, Tân Cương Trung Nam, Hà Thanh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà nẵng.

Xã: Phường Hiệp Sơn ( Hiệp Sơn H, Hiệp Sơn F, Hiệp Sơn 1, Hiệp Sơn 3), Phường Phạm Thái, Phường An Sinh.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/4

1

Huyện Bình Giang

06h00

17h00

Xã Bình Xuyên mất điện các TBA CQT Bình xuyên,  Thôn Quàn, Thôn Quàn III,  Thôn Dinh Như

Cty: PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h00

09h00

Xã: Nhân Quyền mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

09h00

11h00

Cty: Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh,  XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã: Thái Học mất điện các TBAThais Học A, Thái Học B, Sồi tó, Bình Xuyên mất điện toàn bộ các TBA, Nhân quyền  mất điện toàn bộ các TBA

Công tác theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

0h00

06h30

- Mất điện  : Trường Đại học Y Hải Dương

Thực hiện công việc theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

05h30

15h30

- Mất điện khu vực:  Khu CN Đại AN, KCN Lai Cách; Khu phố Nhật Tân;  Thôn Hoàng Đường, Thôn Tiền, Thôn Trụ  - TPHD

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

06h00

17h30

- Mất điện một phần khu vực tại các TBA Chuyên Dùng: Hải Phú Minh; Kem Bình Dung; Hoàng Long; Mỹ Thuật; Embosa, Minh Trang, Văn Tứ; Tuấn Anh; Hoàng Giang; Vĩnh Thịnh; Tuấn Thành; Cty Bơm T1+T2-  TP Hải Dương

Thực hiện công việc theo kế hoạch

7

Thành Phố Chí linh

06h00

11h00

- Mất điện xã Hưng Đạo, Lê Lợi và một phần Phường Cộng Hòa,

- TBA Chuyên Dùng và các Cty:  Đất Sét Tinh, VLXD, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn,  Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách, Di Tích Côn Sơn, Nhà Khách Tỉnh Ủy, Viglacera.

 

Cắt điện công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí linh

06h00

17h00

- Mất điện một phần xã Lê Lợi

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Nguyễn Văn Bách

Cắt điện công tác theo kế hoạch

9

Huyện Tứ Kỳ

 

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau Rec 95 đến CD 373-7/148:

Xã : Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng.

Công ty: ỴeJin 1+2 , Trường phát 1+2, Huệ Lục, Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 1+2, Li La Ma,  Nguyễn Văn Lực , Tuyên Du 1+2, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Xuân Quỳnh, TT Y Tế, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Kim Thành

05h00

05h15

* Xã: Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Đồng Cẩm, Tâm Kỳ, Đại Đức.

* KH:  Cấp nước Kim Tân 100, Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú A+B, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U+H+V, Tuấn Tú A+B

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Kim Thành

16h00

16h15

* Xã: Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Đồng Cẩm, Tâm Kỳ, Đại Đức.

* KH:  Cấp nước Kim Tân 100, Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú A+B, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U+H+V, Tuấn Tú A+B.

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Kim Thành

05h00

16h15

ĐZ377E8.22 từ sau CD374-7/7A  N.Kim Lương ¸ CD138 ¸  TGKT đến hết:

* Xã: TT Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.

*KH: AD Việt, Nguyễn Phương Đông, An Minh, bơm úng Kim Đính, Giống Cây Trồng, May An Phát , An Kim Hải , Thành Đạt.

Xí Nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương, ĐL Kim Thành công tác

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 18/04/2022 08:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31