Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 16 TỪ 11/4/2022 ĐẾN NGÀY 17/4/2022

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 12/4

1

ĐL Thanh Hà

08h30

11h30

- Xã: Thôn Triều Long xã Thanh Thủy.

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

22h40

22h55

- Mất điện khu vực: Tứ Thông , Thượng Đạt, Lộ Cương , Cẩm Khê, khu ĐT Thiên phú và 1 phần Khu ĐT Tây Nam Cường .

- Mất điện TBA chuyên Dùng : SK Façade VN, Nissei Eco VN, Cty Fancol, TTVH Đại An, NMXL Nước Thải Đại An , ĐH Thành Đông, Mobiphone, 1000 TNC, Nút GT 33, TBA 46-1 , 48 , 48-1 TNC .

Chuyển phương thức

Ngày 13/4

1

Huyện Thanh Miện

07h00

08h30

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Phạm Kha, Xã Phạm Trấn.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

14h00

15h30

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Phạm Kha, Xã Phạm Trấn.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

07h00

15h30

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Phạm Kha, Xã Phạm Trấn.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

 

23h20

 

 

23h40

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

 

23h40

24h00

Cắt điện ĐZ 375E8.19 :

Xã : Minh Đức, Hà Kỳ, Thanh Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp.

Công ty: Mạnh Toàn, Nhôm Kính, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến

Chuyển phương thức

7

TP Hải Dương

06h45

07h00

- Mất điện khu vực: Tứ Thông , Thượng Đạt, Lộ Cương , Cẩm Khê, khu ĐT Thiên phú và 1 phần Khu ĐT Tây Nam Cường .

- Mất điện TBA chuyên Dùng : SK Façade VN, Nissei Eco VN, Cty Fancol, TTVH Đại An, NMXL Nước Thải Đại An , ĐH Thành Đông, Mobiphone, 1000 TNC, Nút GT 33, TBA 46-1 , 48 , 48-1 TNC . DDLTP Hải Dương, Minh Trung .

Chuyển phương thức

8

Huyện Ninh Giang

23h00

23h20

-Xã: Hồng Phúc; Hưng Long; Quỳnh Hoàng; Văn Hội.

-Công ty: May Hải Anh; Haichuang; Gạch Hưng Long; Giầy Geoger Glory.

Chuyển phương thức

9

Huyện Ninh Giang

23h20

23h40

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

10

Huyện Ninh Giang

23h40

24h00

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang; UB Huyện,

Cty: Trọng Minh, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, XNKTCTTL; Gia Bảo 2

Chuyển phương thức

Ngày 14/4

1

Huyện Thanh Miện

13h00

13h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

 

12h40

 

 

13h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

 

12h20

12h40

Xã : Minh Đức, Hà Kỳ, Thanh Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp.

Công ty: Mạnh Toàn, Nhôm Kính, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến

Chuyển phương thức

4

Huyện Thanh Hà

05h30

06h30

Xã: An Phượng, một phần xã Thanh Hải, Thanh Sơn, Thanh Khê.

Công ty: XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

13h30

16h30

Xã: An Phượng, một phần xã Thanh Hải, Thanh Sơn, Thanh Khê.

Công ty: XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

05h30

16h30

Xã: Một phần thôn Lương Lại xã An Phượng và một phần thôn An Lão xã Thanh Khê.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Ninh Giang

02h20

02h40

Xã: Nghĩa An; Ứng Hòe;Tân Hương; Vĩnh Hòa;  Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang; UB Huyện, Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Dụ;Hồng Phong; Kiến Quốc

Công ty: Sumidenso; Trọng Minh, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, XNKTCTTL; Gia Bảo 2;  Mastyna;Universal; Camex; Quỳnh Anh; Nam Dương; Gạch Hồng Phong

Chuyển phương thức

8

Huyện Ninh Giang

12h00

12h20

Xã: Nghĩa An; Ứng Hòe;Tân Hương; Vĩnh Hòa;  Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang; UB Huyện, Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Dụ;Hồng Phong; Kiến Quốc

Công ty: Sumidenso; Trọng Minh, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, XNKTCTTL; Gia Bảo 2;  Mastyna;Universal; Camex; Quỳnh Anh; Nam Dương; Gạch Hồng Phong

Chuyển phương thức

9

Huyện Ninh Giang

12h20

12h40

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang; UB Huyện,

Công ty: Trọng Minh, Sao Vàng, Hương Quỳnh Đăng, XNKTCTTL; Gia Bảo 2

Chuyển phương thức

10

Huyện Ninh Giang

12h40

13h00

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

11

Huyện Ninh Giang

13h00

13h20

-Xã: Hồng Phúc; Hưng Long; Quỳnh Hoàng; Văn Hội.

-Công ty: May Hải Anh; Haichuang; Gạch Hưng Long; Giầy Geoger Glory.

Chuyển phương thức

Ngày 15/4

1

Huyện Kim Thành

07h30

07h45

* Xã: Lai Vu B+C, Chợ Lai Vu

Chuyển phương thức

2

Huyện Kim Thành

11h30

11h45

* Xã: Lai Vu B+C, Chợ Lai Vu

Chuyển phương thức

3

Huyện Thanh Miện

 

05h30

 

07h30

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

15h30

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

 

05h30

 

 

17h00

 

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

08h30

12h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thi Trấn Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Thanh Miện

 

23h40

 

 

24h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Tứ Kỳ

07h00

 

15h00

 

Cắt điện ĐZ nhánh Bơm Phượng Kỳ lộ 376E8.7:

Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Tứ Kỳ

06h00

06h15

Cắt điện ĐZ 373E8.19 và ĐZ 371E8.19:

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Văn Tố, Minh Đức, Phượng Kỳ, Quang Trung, Công Lạc, Phượng Kỳ

Công ty: Nước sạch Đông Kỳ, Vạn Lộc, NMN An Thanh, Hoàng Minh, THPT Tứ Kỳ, Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique

Chuyển phương thức

10

Huyện Tứ Kỳ

07h15

07h30

Cắt điện ĐZ 373E8.19 và ĐZ 371E8.19:

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Văn Tố, Minh Đức, Phượng Kỳ, Quang Trung, Công Lạc, Phượng Kỳ

Công ty: Nước sạch Đông Kỳ, Vạn Lộc, NMN An Thanh, Hoàng Minh, THPT Tứ Kỳ, Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique

Chuyển phương thức

11

Huyện Tứ Kỳ

15h00

15h15

Cắt điện ĐZ 373E8.19 và ĐZ 371E8.19:

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Văn Tố, Minh Đức, Phượng Kỳ, Quang Trung, Công Lạc, Phượng Kỳ

Công ty: Nước sạch Đông Kỳ, Vạn Lộc, NMN An Thanh, Hoàng Minh, THPT Tứ Kỳ, Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique

Chuyển phương thức

12

Huyện Tứ Kỳ

16h15

16h30

Cắt điện ĐZ 373E8.19 và ĐZ 371E8.19:

Xã: Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Văn Tố, Minh Đức, Phượng Kỳ, Quang Trung, Công Lạc, Phượng Kỳ

Công ty: Nước sạch Đông Kỳ, Vạn Lộc, NMN An Thanh, Hoàng Minh, THPT Tứ Kỳ, Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique

 

Chuyển phương thức

13

Huyện Tứ Kỳ

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 377E8.14 từ CD đo đếm 05 Quảng Nghiệp đến CD 377-7/91 và ĐZ 373E8.13 từ REC 373/95 Hưng Đạo đến DCL 373-7/148:

Xã: Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải, Bình Lãng, Tái Sơn, TT Tứ Kỳ, Chí Minh

Công Ty: Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Trường Phát, Huệ Lực, YEJIN, Hoàng Long, Nguyenx Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng & Thủy Sản, XN Giống, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế

Chuyển phương thức

14

Huyện Tứ Kỳ

23h20

23h40

Cắt điện ĐZ 376E8.7:

Xã: TT Tứ Kỳ, VĂn Tố, Phượng Kỳ, Minh Đức, Quang Khải

Công ty: Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, Việt Phát, Nguyễn Đức Cường, Sky Dragon 1+2

Chuyển phương thức

15

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

Cty:  Lưu Thị Tám, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh, May II Hải Dương, XNTN

Xã: Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc.

Chuyển phương thức cấp điện

16

Huyện Nam Sách

07h30

11h50

Cty: Hoàng Long Đức, Nguyễn Đình Tuấn, Điện An Phú

Xã: Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

17

Huyện Nam Sách

11h30

11h50

Cty:  Lưu Thị Tám, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh, May II Hải Dương, XNTN

Xã: Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc.

Chuyển phương thức cấp điện

18

TP Hải Dương

07h30

11h30

- Mất điện khu vực: Ngọc Trì  - Phường Ái Quốc

Chuyển phương thức

19

Huyện Gia Lộc

05h00

11h30

Các TBA công cộng: Phúc Tân, Phúc Tân 2, Lãng Xuyên

Công tác theo kế hoạch

20

Huyện Gia Lộc

06h00

09h00

TBA Lãng Xuyên

Công tác theo kế hoạch

21

Huyện Gia Lộc

05h30

07h30

TBA Bơm Quang Minh, TBA Đỗ Xuyên.

Công tác theo kế hoạch

22

Huyện Gia Lộc

15h30

17h30

TBA Bơm Quang Minh, TBA Đỗ Xuyên.

Công tác theo kế hoạch

23

Huyện Bình Giang

22h40

23h00

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt,  một phần xã Thái Học,

Cty:

Duy Thái Hưng, Cty CP điện Hồng Khê, Trần Văn Thành, Nguyễn VĂn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang.

Chuyển phương thức

24

Huyện Ninh Giang

23h20

23h40

Xã Nghĩa An;

Công ty Vạn Sơn; Đến Vân

Chuyển phương thức

25

Huyện Ninh Giang

23h40

24h00

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

Ngày 16/4

1

Huyện Kim Thành

05h00

12h00

ĐZ 375E8.22:

* Xã: Kim Tân , Kim Đính, Liên Hòa, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức.

* KH:  An Lạc Thành 100,  Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A+B 1250, Giày Victory 2*2500, Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Lê Thị Thảo 400, Đại An 320.

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

05h00

12h00

ĐZ377E8.22 ¸  CD374-7/7A nhánh đi TG Kim Thành A:

* Xã: Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Đồng Cẩm, Tâm Kỳ, Đại Đức.

* KH:  Cấp nước Kim Tân 100, Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú A+B, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U+H+V, Tuấn Tú A+B.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

16h00

16h15

ĐZ377E8.22 ¸  CD374-7/7A nhánh đi TG Kim Thành A:

* Xã: Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Đồng Cẩm, Tâm Kỳ, Đại Đức.

* KH:  Cấp nước Kim Tân 100, Bưu điện Đồng Gia 50, Tuấn Tú A+B, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U+H+V, Tuấn Tú A+B.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

05h00

16h15

ĐZ377E8.22 từ sau CD374-7/7A đến hết nhánh đi TG Kim Thành A:

* Xã: TT Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.

*KH: AD Việt, Nguyễn Phương Đông, An Minh, bơm úng Kim Đính, Giống Cây Trồng, May An Phát , An Kim Hải , Thành Đạt.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

06h30

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang, xã Chi Lăng Bắc và Toàn bộ xã Chi Lăng Nam.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

00h00

00h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Thanh Miện

00h20

00h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

 

8

Huyện Thanh Miện

00h40

01h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Thanh Miện

23h30

23h50

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Đoàn Tùng, xã Thanh Tùng, xã Phạm Kha, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, ILSung ViNa, Young Hoa, Orient Mark.

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Nam Sách

07h30

09h50

Cty:  For mostar, Nhựa Hồng Hà, Huy Hà, Nút Giao thông lập thể, Xây lắp 4, Thu phí QL5, Đồng Xuân, Kim Chính, Econavi, Nước sạch phía Bắc, Ngân hàng Đầu tư, Trường cao đẳng nghề, Trường TH nông nghiệp,

Xã:, Ái Quốc, Nam Đồng

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Nam Sách

04h30

04h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn, Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ, Bệnh viện ĐKNS, Bưu điện Tăng Âm, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Nông Sản Đông Hưng, Kho Bạc Nam Sách, Minh Hiệp, Trường Độ, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Hồng, TT Nam Sách, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

11

Huyện Nam Sách

04h30

09h50

Xã: Đồng Lạc, Minh Tân, An Thượng, Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

12

 

Huyện Nam Sách

09h30

09h50

Cty: Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ, Bệnh viện ĐKNS, Bưu điện Tăng Âm, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Nông Sản Đông Hưng, Kho Bạc Nam Sách, Minh Hiệp, Trường Độ, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Hồng, TT Nam Sách, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp

13

Huyện Nam Sách

09h30

11h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn,

Xã:  An Thượng, Trúc Khê

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Nam Sách

11h30

11h50

Cty: Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ, Bệnh viện ĐKNS, Bưu điện Tăng Âm, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Nông Sản Đông Hưng, Kho Bạc Nam Sách, Minh Hiệp, Trường Độ, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Hồng, TT Nam Sách, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp

15

TP Hải Dương

04h30

09h30

- Mất điện khu vực:  Thôn Chùa Thượng Xã An Châu, TPHD

Công tác theo kế hoạch

16

TP Hải Dương

06h00

11h30

- Mất điện khu vực: Đường Hoàng Lộc, Đặng Quốc Chinh, Mạc Đĩnh Chi, KHu Vực Hà Hải một phần đường Lê Thanh Nghị  phường Hải Tân, TPHD

Công tác theo kế hoạch

17

TP Hải Dương

07h30

09h00

- Mất điện khu vực: Khu Phố Trần Quang Diệu, và một phần đường Lê Thanh Nghị  phường Hải Tân, TPHD

Công tác theo kế hoạch

18

TP Hải Dương

07h30

09h30

- Mất điện  Một phần khu vực: Ái quốc, Tiền Trung, Vũ Xá, Nam Đồng – TP Hải Dương

Công tác theo kế hoạch

19

TP Hải Dương

09h30

11h30

- Mất điện khu vực:  Thôn Trắc Châu Xã An Châu, TPHD;  Phường Thượng Đạt

Công tác theo kế hoạch

20

Thành Phố Chí Linh

06h00

11h00

- Mất điện xã Hưng Đạo, Lê Lợi và một phần Phường Cộng Hòa,

- TBA Chuyên Dùng và các Cty:  Đất Sét Tinh, VLXD, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn,  Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách, Di Tích Côn Sơn, Nhà Khách Tỉnh Ủy, Viglacera.

Công tác theo kế hoạch

21

Thành Phố Chí Linh

06h00

17h00

- Mất điện một phần xã Lê Lợi

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Nguyễn Văn Bách

Công tác theo kế hoạch

22

Huyện Bình Giang

00h20

00h40

Xã:

 • Thái Học, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Tân Việt, Tân Hồng, Thúc Kháng, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Hải Anh, Trung tâm GDTX BG, CPTKKTKT, Bệnh viện ĐK BG, Grand Ocean, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Anh Đạt, SUCCES VINA, Tuấn Nội, Minh Huấn, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh.

Chuyển phương thức

23

Huyện Bình Giang

00h20

02h30

Xã: thôn Hòa Loan, nhân Quyền ( TBA Nhân Quyền C)

Công tác kế hoạch

24

Huyện Bình Giang

23h30

23h50

Xã: thôn Hòa Loan, nhân Quyền ( TBA Nhân Quyền C)

Chuyển phương thức

25

Huyện Ninh Giang

06h30

16h30

Thôn Ngọc Hòa xã Vĩnh Hòa

Công tác theo kế hoạch

26

Huyện Ninh Giang

06h30

13h30

Thôn Thượng Xá; Đồng Han xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/4

27

Huyện Kim Thành

05h00

16h30

ĐZ372E8.13 từ sau CD372-7/112 ¸ CD372-7/141 Đò Gùa

(Hiện đang cấp từ ĐZ373E8.23)

* Xã: Liên Hòa C+G

*KH: Đào Mạnh Dần.

Công tác theo kế hoạch

28

Huyện Thanh Miện

18h30

18h50

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Đoàn Tùng, xã Thanh Tùng, xã Phạm Kha, xã Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, ILSung ViNa, Young Hoa, Orient Mark.

Công tác theo kế hoạch

29

Huyện Thanh Miện

22h40

23h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

30

Huyện Thanh Miện

 

23h20

 

 

23h40

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

31

Huyện Tứ Kỳ

05h00

05h15

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau REC 03 Thanh Cường đến 22B:

Xã: Chí Minh

Chuyển phương thức

32

Huyện Tứ Kỳ

17h00

17h15

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau REC 03 Thanh Cường đến 22B:

Xã: Chí Minh

Chuyển phương thức

33

Huyện Tứ Kỳ

 

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau Rec 95 đến CD 373-7/148:

Xã : Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng.

Công ty: Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cương, Hoàng Gia Việt, Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Mạnh Cường, Phạm Văn Cường, MHP, MS Vina, Minh Tú, Đăng Dương, Tiểu Đoàn 23.

Công tác theo kế hoạch

34

Huyện Tứ Kỳ

23h40

24h00

Cắt điện ĐZ 376E8.7:

Xã: TT Tứ Kỳ, VĂn Tố, Phượng Kỳ, Minh Đức, Quang Khải

Công ty: Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, Việt Phát, Nguyễn Đức Cường, Sky Dragon 1+2

Chuyển phương thức

35

Huyện Thanh Hà

05h00

05h20

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Khê,  Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thủy, TT Thanh Hà, Thanh Hồng, Thanh Quang, Vĩnh Lập, Thanh Cường.

Công ty: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Kho Bạc, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, UBND huyện 1+2, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, cầu Hợp Thanh, NS Trường Thành, CS cầu Thái Bình, Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Cheng Chuang.

Chuyển phương thức

37

 

Huyện Thanh Hà

17h00

17h20

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Khê,  Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thủy, TT Thanh Hà, Thanh Hồng, Thanh Quang, Vĩnh Lập, Thanh Cường.

Công ty: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Kho Bạc, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, UBND huyện 1+2, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, cầu Hợp Thanh, NS Trường Thành, CS cầu Thái Bình, Đinh Trịnh Tú, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Cheng Chuang.

Chuyển phương thức

38

Huyện Thanh Hà

05h00

06h30

Xã: Một phần xã Thanh Quang, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

Công ty: Phúc Cường 2, NS Thanh Lang.

Chuyển phương thức

39

Huyện Thanh Hà

05h00

16h30

Xã: Một phần xã Thanh Quang và một phần xã Thanh Thủy, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

Công ty: NS Thanh Lang, TBT 2.

Công tác theo kế hoạch

40

Huyện Thanh Hà

15h00

16h30

Xã: Một phần xã Thanh Quang, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

Công ty: Phúc Cường 2, NS Thanh Lang.

Công tác theo kế hoạch

41

Huyện Thanh Hà

16h30

17h00

Xã: Thanh Quang, một phần xã Thanh Thủy, Thanh Xuân, Thanh Lang, Liên Mạc, Việt Hồng, Thanh An, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: NS Thanh Lang, TBT 2, Hiệp Hạnh, Phong Trang, Fidico, Thanh Niên, NS Tân Việt

Công tác theo kế hoạch

42

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

10h50

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA

Xã:  TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

Công tác theo kế hoạch

43

Huyện Cẩm Giàng

14h00

14h20

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA

Xã:  TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

Công tác theo kế hoạch

44

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

 

06h20

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình)

Chuyển phương thức

45

Huyện Cẩm Giàng

14h00

14h20

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình)

Chuyển phương thức

46

Huyện Cẩm Giàng

10h30

10h50

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình)

Chuyển phương thức

47

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

10h50

C.ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT

(TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA), XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, CP, Hitachi Cable

(TBA Hitachi 3, UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ, TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà).

Công tác theo kế hoạch

48

Huyện Cẩm Giàng

14h00

16h20

C.ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT

(TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA), XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, CP, Hitachi Cable

(TBA Hitachi 3, UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ, TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà).

Công tác theo kế hoạch

49

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

 

06h20

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ, Phúc Cầu, Phúc Cầu 2), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức

50

Huyện Cẩm Giàng

16h00

16h20

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ, Phúc Cầu, Phúc Cầu 2), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức

51

TP Hải Dương

06h20

14h00

- Mất điện một phần khu vực:  Khu Phố: Đội Cấn; Trần Bịnh Trọng, Đồng Xuân, Hoàng Văn Thụ; Minh Khai Thuộc Phường Trần Phú,  phường Trần Hung Đạo, TP Hải Dương

Công tác theo kế hoạch

52

TP Hải Dương

07h00

12h00

- Mất điện một phần khu vực:  Đường Nguyễn Tri Phương ; Nguyễn Đức Khiêm; Hòa Bình; Đoàn Thượng, Đoàn Nhữ Hài, Đường An Định phường Quang Trung, thành phố Hải Dương

- Mất điện TBA chuyên Dùng : CS Đặng Hữu Túy, Phúc Tiến ; KS Trường Thành; KS Kim Bảo

Công tác theo kế hoạch

53

Thành Phố Chí Linh

07h00

15h00

- Mất điện một phần Phường Cổ Thành

Công tác theo kế hoạch

54

Huyện Bình Giang

23h00

23h20

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt,  một phần xã Thái Học,

Cty:

Duy Thái Hưng, Cty CP điện Hồng Khê, Trần Văn Thành, Nguyễn VĂn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang.

 

Chuyển phương thức

55

Huyện Bình Giang

22h40

23h00

Xã:

 • Thái Học, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Tân Việt, Tân Hồng, Thúc Kháng, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Hải Anh, Trung tâm GDTX BG, CPTKKTKT, Bệnh viện ĐK BG, Grand Ocean, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Anh Đạt, SUCCES VINA, Tuấn Nội, Minh Huấn, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh.

Chuyển phương thức

56

Huyện Bình Giang

18h30

18h50

Xã: thôn Hòa Loan, nhân Quyền ( TBA Nhân Quyền C)

Chuyển phương thức

57

Huyện Ninh Giang

06h30

16h30

Xã Kiến Quốc

Công tác theo kế hoạch

58

Huyện Ninh Giang

23h20

23h40

Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Vạn Phúc; Hồng Đức; An Đức;  Tân Quang; Văn Hội; Văn Hội.

Công ty: WingsBurg; Hộ KD Phạm Thành Lập;   Seevina.

Chuyển phương thức

59

Huyện Ninh Giang

23h40

24h00

Xã Nghĩa An;

Công ty Vạn Sơn; Đến Vân

Chuyển phương thức

Ngày 18/4

60

Huyện Thanh Miện

 

23h40

 

 

24h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện ĐKTM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 19/4

61

Huyện Thanh Miện

00h00

00h20

- Xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

62

Huyện Thanh Miện

03h00

03h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện, xã Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân

Công tác theo kế hoạch

63

Huyện Thanh Miện

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện, xã Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân

Công tác theo kế hoạch

64

Huyện Thanh Miện

03h20

03h40

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Lê Hồng, Tứ Cường, Ngũ Hùng, Chi Bắc, Chi Nam, Thanh Giang

- KH chuyên dùng gồm các TBA: HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong, Nhuận Dật

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

65

Huyện Thanh Miện

12h00

12h20

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Lê Hồng, Tứ Cường, Ngũ Hùng, Chi Bắc, Chi Nam, Thanh Giang

- KH chuyên dùng gồm các TBA: HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong, Nhuận Dật

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

66

Huyện Thanh Miện

03h40

04h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Việt Trí, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Phạm Văn Toán,  Nhữ Văn Hào.

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7,Viettar, Leotech 2, Trường Giang.

Công tác theo kế hoạch

67

Huyện Thanh Miện

22h40

23h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Việt Trí, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Phạm Văn Toán,  Nhữ Văn Hào.

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7,Viettar, Leotech 2, Trường Giang.

Công tác theo kế hoạch

68

Huyện Thanh Miện

03h40

06h15

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Việt Trí, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Phạm Văn Toán,  Nhữ Văn Hào.

Công tác theo kế hoạch

69

Huyện Tứ Kỳ

 

06h00

06h20

Cắt điện ĐZ 377E8.14 từ CD đo đếm 05 Quảng Nghiệp đến CD 377-7/91 và ĐZ 373E8.13 từ REC 373/95 Hưng Đạo đến DCL 373-7/148:

Xã: Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải, Bình Lãng, Tái Sơn, TT Tứ Kỳ, Chí Minh

Công Ty: Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Trường Phát, Huệ Lực, YEJIN, Hoàng Long, Nguyenx Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng & Thủy Sản, XN Giống, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế

Chuyển phương thức

70

Huyện Tứ Kỳ

 

23h40

24h00

Cắt điện ĐZ 377E8.14 từ CD đo đếm 05 Quảng Nghiệp đến CD 377-7/91 và ĐZ 373E8.13 từ REC 373/95 Hưng Đạo đến DCL 373-7/148:

Xã: Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải, Bình Lãng, Tái Sơn, TT Tứ Kỳ, Chí Minh

Công Ty: Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Trường Phát, Huệ Lực, YEJIN, Hoàng Long, Nguyenx Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng & Thủy Sản, XN Giống, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế

Chuyển phương thức

71

Huyện Tứ Kỳ

 

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 377E8.14 từ CD đo đếm 05 Quảng Nghiệp đến CD 377-7/91 và ĐZ 373E8.13 từ REC 373/95 Hưng Đạo đến DCL 373-7/148:

Xã: Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải, Bình Lãng, Tái Sơn, TT Tứ Kỳ, Chí Minh

Công Ty: Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Trường Phát, Huệ Lực, YEJIN, Hoàng Long, Nguyenx Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Vũ Văn Hạt, TT Y Tế, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng & Thủy Sản, XN Giống, Nguyễn Thị Miên, Chi Cục Thuế

Chuyển phương thức

72

Huyện Bình Giang

23h00

23h20

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt,  một phần xã Thái Học,

Cty:

Duy Thái Hưng, Cty CP điện Hồng Khê, Trần Văn Thành, Nguyễn VĂn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang.

Chuyển phương thức

73

Huyện Bình Giang

23h20

23h40

Xã:

 • Thái Học, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Tân Việt, Tân Hồng, Thúc Kháng, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Hải Anh, Trung tâm GDTX BG, CPTKKTKT, Bệnh viện ĐK BG, Grand Ocean, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Anh Đạt, SUCCES VINA, Tuấn Nội, Minh Huấn, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh.

Chuyển phương thức

Ngày 21/4

74

Huyện Thanh Miện

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện, xã Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân

Công tác theo kế hoạch

75

Huyện Thanh Miện

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Lê Hồng, Tứ Cường, Ngũ Hùng, Chi Bắc, Chi Nam, Thanh Giang

- KH chuyên dùng gồm các TBA: HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong, Nhuận Dật

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

76

Huyện Thanh Miện

22h40

23h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Việt Trí, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Phạm Văn Toán,  Nhữ Văn Hào.

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7,Viettar, Leotech 2, Trường Giang.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/4

77

Huyện Thanh Miện

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

78

Huyện Thanh Miện

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện, xã Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân

Công tác theo kế hoạch

79

Huyện Thanh Miện

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Lê Hồng, Tứ Cường, Ngũ Hùng, Chi Bắc, Chi Nam, Thanh Giang

- KH chuyên dùng gồm các TBA: HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong, Nhuận Dật

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết, xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

80

Huyện Thanh Miện

13h00

13h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Việt Trí, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Phạm Văn Toán,  Nhữ Văn Hào.

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7,Viettar, Leotech 2, Trường Giang.

Công tác theo kế hoạch

81

Huyện Bình Giang

06h00

06h20

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt,  một phần xã Thái Học,

Cty:

Duy Thái Hưng, Cty CP điện Hồng Khê, Trần Văn Thành, Nguyễn VĂn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang.

Chuyển phương thức

82

Huyện Bình Giang

05h40

06h00

Xã:

 • Thái Học, Thái Hòa, Thái Dương, Bình Minh, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Tân Việt, Tân Hồng, Thúc Kháng, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Hải Anh, Trung tâm GDTX BG, CPTKKTKT, Bệnh viện ĐK BG, Grand Ocean, XNKTCTTL huyện Bình Giang, Anh Đạt, SUCCES VINA, Tuấn Nội, Minh Huấn, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh.

 

Chuyển phương thức

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/04/2022 08:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31