Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 07 NĂM 2020 (Từ 10/02/2020 ĐẾN 16/02/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 07 NĂM 2020

(Từ 10/02/2020 ĐẾN 16/02/2020)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 13/02/2020

1

Huyện Gia Lộc

08h00

 

10h00

 

Một phần phụ tải TT Gia Lộc

 

Công tác theo KH

10h00

 

12h00

 

Một phần phụ tải Xã Quang Minh

 

05h00

07h00

 -TBA Công Cộng: Xã Đức Xương

2

Huyện Ninh Giang

05h00

07h00

- Xã Nghĩa An, Ninh Hòa, Hồng Đức

-Công ty Sees Vina; Tân Long

05h00

06h30

- Xã Đồng Tâm, Hiệp Lực, Thị Trấn Ninh Giang

-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2); Sao Vàng;  Sao Đỏ; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina);  ; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang

Ngày 14/02/2020

1

Huyện Kim Thành

08h00

 

10h30

 

Xã: Kim Anh

 

Công tác theo KH

10h30

 

13h30

 

Xã: Kim Đính

 

2

Huyện Ninh Giang

05h30

17h00

 

Xã Ninh Hòa

 

Ngày 15/02/2020

1

Huyện Thanh Hà

06h00

16h00

Thôn Quách An, thôn Văn Tảo và một phần thôn Tiên Tảo thuộc xã Thanh An.

Công tác theo KH

2

Huyện Ninh Giang

05h30

17h00

- Xã Ninh Hòa

 

 

 

 

Ngày 16/02/2020

1

Huyện Ninh Giang

05h30

17h00

- Xã Ninh Hòa

 

Công tác theo KH

Ngày 17/02/2020

1

Huyện Ninh Giang

04h30

06h00

- Xã Đồng Tâm, Hiệp Lực, Thị Trấn Ninh Giang

-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2); Sao Vàng;  Sao Đỏ; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina);  ; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang

Công tác theo KH

 

 

Tác giả: Theo TTDKXHD ; xuất bản: 09/02/2020 10:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31