Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 06 NĂM 2021

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 3/2

1

Huyện Thanh Miện

08:00

11:00

-TBA Hòa Bình 250kVA lộ 376 E8.3

KH: Thôn Hòa Bình- xã Cao Thắng

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 5/2

2

Huyện Kinh Môn

05:00

07:00

: Phường: Minh Tân (TBA Tử Lạc A,B,C,D).

Cty: An Bình, Lê Văn Khánh, Tân Phú xuân, Tân hà Kiều, Đức Dương, Tiến Trung, Phúc cường An, Bắc Trung Hải, XM Hoàng Thạch

Cắt điện theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Hà

08h30

10h30

Xã: Một phần thôn Song Động xã Tân An

 

10h15

11h45

 

Xã: thôn Kỳ Tây và một phần thôn Du La xã Cẩm Chế.

08h30

10h00

Xã: một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy

 

10h15

11h45

Xã: thôn 4 xã Thanh Xá

4

Huyện Cẩm Giàng

07h00

17:00

Xã: Thôn Lê xá xa Cẩm Phúc

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/02/2021 08:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31