Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 06 NĂM 2020 (Từ 03/02/2020 ĐẾN 09/02/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 06 NĂM 2020

(Từ 03/02/2020 ĐẾN 09/02/2020)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 06/02/2020

1

Huyện Bình Giang

06h00

Ngày

06/02

14h00

Ngày

06/02

Công ty: Không

:

 • Xã Tân Việt: mất điện TBA Tân Hưng 3 - 320 KVA cấp điện cho Thôn Tân Hưng

Công tác theo KH

06h30

Ngày

06/02

14h30

Ngày

06/02

Công ty: Không

:

 • Xã Tân Việt: mất điện TBA CQT Bằng giã 180 KVA cấp điện cho Thôn Bằng Giã

Công tác theo KH

Ngày 09/02/2020

2

Thành Phố Hải Dương

06h30

10h30

Mất điện khu vực Đường Hòa Bình, Quang Trung, Canh Nông và khu vực lân cận….

Công tác theo KH

Huyện Kim Thành

05h00

Ngày 09/02

12h00

Ngày 09/02

 

06h00

Ngày 09/02

13h00

Ngày 09/02

 

ĐZ971 TGKT-A.

Xã: Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính.

*KH: Giống cây trồng Kim Thành, May An Phát (Tân Cường Phong), XNKTCT Thủy Lợi, Nước sạch Thành Đạt, AD Việt (TaiaViNa).

Công tác theo KH

05h00

Ngày 09/02

 

13h00

Ngày 09/02

 

ĐZ971 TGKT-A nhánh Ngũ Phúc E.

* Xã: Ngũ Phúc.

*KH:

Công tác theo KH

 

 

Tác giả: Theo TTDKXHD ; xuất bản: 02/02/2020 08:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31