Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 03 NĂM 2020 (Từ 13/01/2019 đến 19/01/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 03 NĂM 2020

(Từ 13/01/2019 đến 19/01/2020)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 13/01/2020

1

Thành Phố Hải Dương

08h00

11h00

-Mất điện một phần khu vực Phố Bình Lâu

Công tác theo KH

13h30

16h30

-Mất điện một phần khu vực phố Hồng Châu

Công tác theo KH

Ngày 14/01/2020

1

Huyện Kinh Môn

06h00

11h00

Phường: Khu Tử Lạc – Phường Minh Tân ( Tử Lạc A,B,C)

Công ty: Tiến Trung, Phúc Cường An, Bắc Trung Hải, XM Hoàng Thạch.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 15/01/2020

1

Huyện Bình Giang

07h00

Ngày

15/01

11h00

Ngày

15/01

Công ty: Không

:

 • Xã Vĩnh Hồng: mất điện TBA My Khê 320 KVA cấp điện cho Thôn My Khê

Thực hiện công việc theo kế hoạch

07h00

Ngày

15/01

11h30

Ngày

15/01

Công ty: Không

:

 • Xã Vĩnh Hồng: mất điện TBA Bằng Trai 180 KVA cấp điện cho Thôn Bằng trai

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 16/01/2020

1

Huyện Bình Giang

13h30

Ngày

16/01

17h30

Ngày

16/01

Công ty: Không

:

 • Xã Tân Việt: mất điện TBA Tân Hưng 3 - 320 KVA cấp điện cho Thôn Thôn Tân Hưng

Thực hiện công việc theo kế hoạch

13h30

Ngày

16/01

17h30

Ngày

16/01

Công ty: Không

:

 • Xã Tân Việt: mất điện TBA CQT Bằng giã 180 KVA cấp điện cho Thôn Thôn Bằng Giã

Thực hiện công việc theo kế hoạch

07h00

Ngày

16/01

11h00

Ngày

16/01

Công ty: Không

:

 • Xã Tân Hồng: mất điện TBA Mộ Trạch 3 - 320 KVA cấp điện cho Thôn Mộ Trạch

Thực hiện công việc theo kế hoạch

07h00

Ngày

16/01

11h30

Ngày

16/01

Công ty: Không

:

 • Xã Hùng Thắng: mất điện TBA Hùng Thắng E 180 KVA cấp điện cho Thôn Hòa Ché

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 17/01/2020

1

Huyện Bình Giang

07h00

Ngày

17/01

11h00

Ngày

17/01

Công ty: Không

:

 • Xã Cổ Bì: mất điện TBA Hạ Bì 2 - 320 KVA cấp điện cho Thôn Hạ Bì

Thực hiện công việc theo kế hoạch

07h00

Ngày

17/01

11h30

Ngày

17/01

Công ty: Không

:

 • Xã Cổ Bì: mất điện TBA Bì Đổ 180 KVA cấp điện cho Thôn Bì Đổ

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 18/01/2020

1

Huyện Bình Giang

09h00

Ngày

18/01

13h30

Ngày

18/01

Công ty: Không

:

 • Xã Nhân Quyền: mất điện TBA Nhân Quyền A 180 KVA cấp điện cho Thôn Hòa Loan

Thực hiện công việc theo kế hoạch

08h30

Ngày

18/01

14h30

Ngày

18/01

Công ty: Không

:

 • Xã Bình Xuyên: mất điện TBA Thôn Gòi 2 - 320 KVA cấp điện cho Thôn Gòi

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

- : Nhân huệ (TBA An Ninh, Tu Ninh, Bơm Nhân huệ, Đáp Khê, Nhân Huệ 1)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Đào Văn Nam

Công tác theo kế hoạch

07h00

15h00

- Phường: Thái Học: (TBA Xóm Đình, Bơm Thái Học A); Chí Minh (TBA Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai); Đồng Lạc; Tân Dân; An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2); Sao Đỏ (TBA Thái Học 1+2+3, Hừng Vương 1+2 +3, Hưng Đạo 3+4, Bạch Đằng, Trường Cơ Giới, 

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, Dược Hải Ninh, Cấp Nước 3, Cao Cường, Trường Cơ Điện, TT Y tế Dự Phòng, LICOGI, Sân Gôn

Công tác theo kế hoạch

3

Thành Phố Hải Dương

05h00

05h20

-Mất điện khu vực thôn Phú Lương, Nam Đồng D, Quốc Trưởng, Hồng Lạc, Nhân Nghĩa 1+2, Tân Lập, Thanh Tuyền, Khánh Hội 1+2+3

Chuyển Phương thức

 

17h00

17h20

4

Huyện Nam Sách

05h00

17h00

 

05h20

17h20

 

Cty: Thái Bình Dương, Tuấn Giang, Hàng Giang, Chu Văn Qua, Bơm Nam Đồng, Tàu Quốc, Trung Tuấn, Đường sắt Hà Hải, Cường Thịnh 68

Xã: Ái Quốc, Nam Đồng

Chuyển nguồn cấp điện

5

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Thôn Xuân An xã Thanh Khê, Khu vực thị trấn Thanh hà.

Công tác theo kế hoạch.

15h00

16h30

Xã: Thôn Xuân An xã Thanh Khê, Khu vực thị trấn Thanh hà.

 

 

05h00

06h30

 

 

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas

 

15h30

17h00

 

 

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas

 

06h00

08h00

 

 

Xã: Thanh Quang, Cty TBT2, Cty Xốp Phúc Cường

 

15h00

17h00

 

 

Xã: Thanh Quang, Cty TBT2, Cty Xốp Phúc Cường

 

6

Huyện Thanh Miện

05h00

05h30

-Xã Tiền Phong: Toàn bộ  xã Tiền Phong.

-Xã Diên Hồng: Toàn bộ xã Diên Hồng.

-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

 

Công tác theo kế hoạch

 

7

TX Kinh Môn

23h45 ngày 18/01

 

05h45 ngày 19/01

 

 Phường: Phú Thứ, Minh Tân.

Công ty: TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, Vôi DLH, TH Phú Thịnh, Phú Duy, Đức Phúc 2, NH Công Thương NC, Áng Sơn, Phú Thịnh, XM Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, Áng Bát, MTV 6&9, VT Minh Tuấn, Bùi Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc, Tân Sơn Cơ Giới, MĐ Thống Nhất, Trường THPT Nịnh Chiểu, Đức Dương, NH Đầu Tư NC, NM Nước Minh Tân, CS Cầu Đá Vách, Tiến Trung, Thành Phát 668, BT Thành Hưng, Minh Phúc, Triệu Vương, Tiến Hoàng, Việt Ngân, Đức Việt 568,  Tân Nguyên T4

Trạm E8.10 Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Kim Thành

06h00

Ngày 18/01

08h00

Ngày 18/01

15h00

Ngày 18/01

17h00

Ngày 18/01

 

06h10

Ngày 18/01

08h10

Ngày 18/01

15h10

Ngày 18/01

17h10

Ngày 18/01

 

ĐZ373E8.13

Xã: Liên Hòa C+G.

*KH: Đào Mạnh Dần.

Điện lực Thanh Hà chuyển phương thức để công tác.

Ngày 19/01/2020

1

Huyện cẩm giàng

7h15

12h00

- ĐZ 374-E8.11: từ CD 59- CD 97

- Công ty: Poshaco, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Việt Mỹ, Cựu chiến binh Thành Đông, Siêu thị Big One, Trường cao đẳng du lịch khách sạn, Chi cục thuế, Kho bạc, Bưu điện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, UB Huyện Cẩm Giàng, Gia đình Việt, Trường dậy nghề, Song Hạ, Venture, Máy kéo Quý Dương, Đức Anh, Hoàng Hải Nam, Đức Toàn, UP, Thu Khánh, Nguyễn Văn Quyên, Bao bì Quyết Thắng, Tadlack, Mitall, Cachee, An Hải, Toàn Vượng, Hùng Dũng, Bao bì nhựa Vina, Kiên Cường, Thức ăn Đồng Tâm, Quang Lan, JK, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Trường Sinh, Á Việt, Anolvina, TT Giống gia sức Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt Tiên Sơn, Đại Tiến, Khung nhà thép, Que hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Cẩm Giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cấp nước Ghẽ, Trường cấp III Cẩm Giàng, Tân Phúc, Thiết kế tàu thủy, Vạn Đắc Phúc, Hợp lực Cảng Việt, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Hopex, K.R, MS Vina, Giống cây trồng Kiên Giang, Hoàng Lâm, You Tai, Minh Thanh, Nhà máy Hóa Chất, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Khánh Ngọc, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính

- Xã: Lai Cách (Bơm Tiền, TT Hóa Chất, CQT Lai Cách, Bơm An Hóa, Quán Tiên, Hội trường Lai Cách, Ngọ 1, TT Trại lúa, TM Cẩm Giàng, Trung cấp, UB Huyện, Ngọ 2, CQT Thôn Lẻ, Thôn Đìa, CQT Thôn Chằm); Tân Trường (Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, CQT Tràng Kỹ); Cẩm Phúc (CQT Nguyễn A, Nguyễn AB, Bơm Cẩm Phúc A, CQT Lê Xá, Bơm Lê Vũ, CQT Vũ Xá), Cao An

ĐZ 971-TG.Ghẽ:

- Công ty:  Nguyễn Huy Duy, Trại Gà

- Xã: Tân Trường (CQT Mai Trung, Trại Mai Trung, Trại Chi Khê); Kim Giang, ; Lương Điền (Bối Tượng A, B, Lường Xá), TT Cẩm Giàng

Công tác theo kế hoạch

       

 07h15

11h45

 

07h30        

12h00

- ĐZ 374-E8.11: từ XT –CD59

- Công ty: Việt Cường, Falcol, Xăng dầu Hải Dương, Nguyễn Văn Thành, Nam Cường, Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, QCL, Nutri-Vina, Tongwei,

Chuyển phương thức vận hành

 07h15       

 

12h00       

 

 ĐZ 376E8.1 từ XT đến CD26 - Công ty: Hùng Vang, INCERA, GESHEN, Orisel, Quang Vinh,

Công tác theo kế hoạch

       

 07h15

11h45

 

07h30        

12h00

ĐZ 376E8.1 từ CD26 –hết- Công ty: Xăng dầu Đức Chính, Phạm Văn Viễn, An Thắng, Thái Dương, Anh Ánh,Hợp Thành,Nông sản Đức Chính, Trường Thành, Minh Thanh, Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Lý, Hà Thị Phương, Tân Hương, Đền Bia, VICO, Nước sạch Cẩm Vũ, Miên Yên, gạch Hồng Thành

- Xã: Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Định, Cẩm Hoàng, Cẩm Sơn, Thạch Lỗi

Chuyển Phương thực vận hành

 07h15       

 

12h00       

 

- ĐZ 377-E8.1:

- Công ty: Xăng dầu Đức Chính, Hiền Lê, Á Châu, Canada

- Xã: Lai Cách (TBA Thôn Chằm)

Công tác theo kế hoạch

06h00         11h50

 

06h15        12h00

 

-ĐZ 473E8.11 Cty KPF , NamYang

Công tác theo kế hoạch

         11h30

 15h00

 

11h50

    15h15

ĐZ 480E8.11 TBA Kim Xá 2

Chuyển phương thức vận hành

04h00         07h10

04h15         07h25

11- ĐZ 472-E8.11:

- Công ty: Sumidenso VN, Thiên Sư, Prettll, Masan, Hinsitsu Screen, Seiko, Wonderful, Taishodo, Tomoken, Name Vina, Thép Dong Bang, CP Đại An, Chemilens, Liên Đại, Aureole mitani, Silk Road.

Công tác theo kế hoạch

09h00  

11h30  

ĐZ 478E8.11 Cty Kefiko , SD Global

Công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

05h00

08h30

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo, Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)

 TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

Công tác theo kế hoạch

3

Thành Phố Hải Dương

07h15

11h45

-Mất điện một phần khu vực Phố Hàn Trung .                                                          -Mất điện Cty Đá Mài 3, Bơm Nước Thô Việt Hòa

Công tác theo KH

07h15

11h45

Mất điện khu vực Xá Thượng Đạt ( Nam sách), An Châu, Trác Châu , An Tiến

Công tác theo KH

06h30

06h50

-Mất điện khu vực Nhật Tân, Thôn Hoàng Đường, thôn Tiền , Thôn Trụ .                                                                                                                -Mất điện Cty Tuấn Vinh, Đại Dương, Giầy Cẩm Bình 1+2+3, Tahie ViNa, Thành Công, Việt Open, XN M&J 1+2, Indong ViaNa, LaiKa Gas, KM Việt Hàn, Ebara, Tân Cương 1+2, Việt Á, Xuân Lộc

Chuyển Phương thức

 

11h30

11h50

4

Huyện Nam Sách

05h00

08h30

 

05h20

08h50

 

Cty:  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện An Lâm, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Điện Quang Cường, Tuấn Linh,Bến Thành, Huy Hoàng, Hưng Luận, Thạch Dương, Hà Bình, Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính

: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng, 

Chuyển nguồn cấp điện

07h15

 

12h05

 

Cty: Minh Hương, Bơm Đò Hàn, Thi công cầu Hàn, Trọng Anh, Thanh Sơn, K98, Lữ 214, Pic, Ngọc Vũ,

Xã: Thượng Đạt, An Châu, Minh Tân

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

20h00

20h30

-Xã Tiền Phong: Toàn bộ  xã Tiền Phong.

-Xã Diên Hồng: Toàn bộ xã Diên Hồng.

-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

 

Công tác theo kế hoạch

 

6

     Huyện Gia Lộc

11h30- 15h00- 19/01

11h45   15h15 19/01

- TBA chuyên dùng Bệnh viện Nhi HD, Phúc Tuấn, TRDC08, CS Đ62m số 3.

- Xã Yết Kiêu, Liên Hồng, Thị Trấn GL

 

Chuyển PT

 

7

Huyện Kim Thành

05h00

Ngày 19/01

17h00

Ngày 19/01

 

05h10

Ngày 19/01

17h10

Ngày 19/01

 

ĐZ375E8.6 từ sau CD42 ¸ CD+Rec92, CD01 Tua Bin-375E8.6

* Xã: Tuấn Hưng D+E+H+bơm, Việt Hưng A+B, Quỳnh Khê B, Phương Duệ A+B, Thiện Đáp B.

*KH: Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+A+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New.

ĐL Kim Thành thao tác chuyển phương thức để công tác

05h00

Ngày 19/01

16h00

Ngày 19/01

08h00

Ngày 19/01

17h00

Ngày 19/01

ĐZ375E8.6 XT  ¸ CD 42

* Xã: Cộng Hòa A+B+C, Xã Cổ Dũng, Tuấn Hưng A+C.

* KH: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh.

Công Tác theo kế hoạch

 

Tác giả: Theo TTDKXHD ; xuất bản: 12/01/2020 08:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31