Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 30 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 25/7

 1.  

Huyện Kinh Môn

05h30

12h00

*Xã: Phường Duy Tân ( TBA Duy Tân E, Duy Tân F), phường Tân Dân (TBA Tân Dân E)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kinh Môn

05h30

17h30

*Xã: Phường Tân Dân

*Công ty: Long An 999, Thân Thị Tám, NM Nước Tân Dân, KTĐ Phú Tân, HTX Cơ Khí Thủy Phạm Tân, Đóng Tầu Duy Tân.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

08h00’

14h00’

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đỗ Hạ một phần xã Phạm Kha.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h00

Ngày 25/07

09h30

Ngày 25/07

Một phần thôn Đoan Loan, xã Nhân Quyền

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

09h30

Ngày 25/07

11h30

Ngày 25/07

Thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h00

Ngày 25/07

10h00

Ngày 25/07

Một phần TT Kẻ Sặt

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/7

 1.  

Huyện Ninh Giang

06h00

11h30

Thôn Thượng Đồng Xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Thành Phố Chí Linh

06h00

13h00

- Mất điện một phần khu vực phường Sao Đỏ, Phường An Lạc, Phường Chí Minh, Phường Thái Học, Phường Văn Đức

Chuyển phương thức ĐZ

 1.  

Huyện Thanh Hà

08h00

10h00

Xã: An Phượng, một phần xã Thanh Khê, Thanh Sơn, Thanh Hải.

Công ty: Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng.

Công tác kế hoạch

Ngày 27/7

 1.  

Huyện Kinh Môn

06h00

14h00

*Xã: Phường An Phụ (TBA Huề Trì A, Huề Trì C, Huề Trì E, Huề Trì 3), xã Thượng Quận (TBA Thượng Quận A, Thượng Quận B, Thượng Quận C, Thượng Quận D, Thượng Quận E), xã Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa 3, Hiệp Hòa 5).

*Công ty: Nguyễn Ngọc Đức

 

Công tác theo .kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

7h30

09h30

*   TBA Phúc An A- 400kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ

 1.  

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

*  TBA Phúc An B -560kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ

 1.  

Huyện Kim Thành

14h00

15h30

*  TBA KDC Đầm Chợ - 1.250kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ

 1.  

Huyện Kim Thành

15h00

16h30

*  TBA Tam Kỳ F -320kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ

 1.  

Huyện Kim Thành

14h30

16h30

*  TBA Kim Tân A - 180kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thay TI định kỳ

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

08h00

·  ĐZ nhánh Cổ Dũng AÎ375E8.6:

* Xã: Cổ Dũng.

* Công ty:  Nguyễn Danh Lĩnh.

Công tác theo .kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

14h30’

17h00

·  ĐZ nhánh Cổ Dũng AÎ375E8.6:

* Xã: Cổ Dũng.

* Công ty:  Nguyễn Danh Lĩnh.

Công tác theo .kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

17h00

·  ĐZ nhánh Cổ Dũng AÎ375E8.6:

* Xã:

* Công ty:  CSQL 5 Cổ Dũng.

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 28/7

 1.  

Huyện Ninh Giang

08h00

12h00

Xã An Đức

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

08h00

12h00

Thôn: Văn Diệm, Trại Hào, Hào Khê Xã Hưng Long

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

13h30

14h30

Thôn Trại Vàng Xã Quỳnh Hoàng - H. Quỳnh Phụ - T.Thái Bình

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

14h30

15h30

Thôn 2 Xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

08h00

10h00

·  ĐZ nhánh Đồng Gia BÎ377E8.22:

* Xã: Đồng Cẩm

* Công ty:  

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay dây tiếp địa CSV tại cột 02 nhánh Đồng Gia B lộ 377 E8.22

 1.  

Huyện Kim Thành

10h00

11h30

TBA Tam Kỳ D -400kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay dây tiếp địa CSV

 1.  

Huyện Kim Thành

14h00

15h30

TBA Bình Dân E - 400kVA ÎĐZ375E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế dây tiếp địa CSV cao thế tại xà đỡ CSV của giàn TBA Bình Dân E

 1.  

TP Hải Dương

02h40

03h00

Một phần khu vực các phường Cẩm Thượng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, BÌnh Hàn.

Chuyển phương thức cấp điện

 1.  

TP Hải Dương

06h30

06h50

Một phần khu vực các phường Cẩm Thượng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, BÌnh Hàn.

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 29/7

 1.  

Thành Phố Chí Linh

06h00

13h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Phường Văn An

 

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kinh Môn

05h30

07h00

*Xã: Phường An Phụ (TBA An Lăng A, An Lăng B, An Lăng C, Cổ Tân A), phường Long Xuyên

*Công ty: Than Quảng Hưng; BOT; Minh Thắng; Đức Anh; Thép Đức Việt; Phúc Vân Nam; Minh Quân HD; Nông Sản HD; KLHTT Thị Xã KM; Phú Hậu; NamLee 1, Nam Lee 2, Thành Dũng; Phú Hưng; Minh Tuấn; Long Thành.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kinh Môn

05h30

16h30

*Xã: Phường An Phụ ( TBA Huề Trì B; Huề Trì D; Huề Trì 1, Huề Trì 2, Cổ Tân B)

*Công ty: Tự Dùng 220kV, DC An Phụ 1, DC An Phụ 2.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kinh Môn

15h00

16h30

*Xã: Phường An Phụ (TBA An Lăng A, An Lăng B, An Lăng C, Cổ Tân A), phường Long Xuyên

*Công ty: Than Quảng Hưng; BOT; Minh Thắng; Đức Anh; Thép Đức Việt; Phúc Vân Nam; Minh Quân HD; Nông Sản HD; KLHTT Thị Xã KM; Phú Hậu; NamLee 1, Nam Lee 2, Thành Dũng; Phú Hưng; Minh Tuấn; Long Thành.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

07h30

·  ĐZ nhánh Tuấn Hưng AÎ375E8.6:

* Xã:  Tuấn Việt

* Công ty: Mạnh Hoạch B.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

15h00

17h00

·  ĐZ nhánh Tuấn Hưng AÎ375E8.6:

* Xã:  Tuấn Việt

* Công ty: Mạnh Hoạch B.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

17h00

·  ĐZ nhánh Tuấn Hưng AÎ375E8.6:

* Xã:  

* Công ty: CSQL5 Tuấn Hưng.

Phục vụ sửa chữa cải tạo TBA Chiếu sáng QL5 Tuấn Hưng

 1.  

TP Hải Dương

07h00

11h00

Mất điện một phần khu vực phường Ngọc Châu.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 30/7

 1.  

Huyện Ninh Giang

06h30

14h00

 

- Xã: Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội

- Công ty: May Hải Anh, Clory, Minh Thái, Haichuang, Gạch Hưng Long

 

 

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Tứ kỳ

05h00

16h00

05h15

16h15

Xã Tân Kỳ, Đại Hợp, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Chuyển phương thức

 1.  

Huyện Gia Lộc

03h30 và 10h30

03h50 và 10h50

- TBA xã: Đồng Quang, Nhật Tân, Toàn Thắng, Lê Lợi, Hồng Hưng.

- TBA: Nghĩa Hưng, Phạm Văn Bên, May Đồng Tâm, Tiến Huy, Trường Thọ ASAMA ,gạch Đồng Tâm.

Chuyển PT

 1.  

Huyện Gia Lộc

07h00

09h00

 • TBA xã: Gia Khánh, Tân Tiến, Gia Lương, Gia Tân.

TBA chuyên dùng: Dầu nhờn GS, Lê Quang, Hữu Thành, Bình Minh, Văn Hiến, Trung Hùng, Địa Phong, In Bắc Sài Gòn, Thức ăn VHT, May Thành Trung, Nam Long, Hưng Việt, Trung Lê Thanh Nghị, TT bời dưỡng Chính trị, Trung tâm dạy nghề, DV SA1, Vinfat 2.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Gia Lộc

05h00

16h00

TBA Long Hải

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

06h30

11h20

C.ty: Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng

(TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát

Xã: Cẩm Điền (TBA Hoà Tô, CQT Hoàng Xá A), Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

06h30

11h00

06h50

11h20

C.ty: Việt Tiệp ( XD Lê xá), Bao bì Trường Phát ( XD Lê xá), Văn miếu mao điền, Phương Thịnh (TBA Mậu Tài), CS đèn đường Cẩm Điền(VIDIFI), Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Hoàng Anh (TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng (TBA Trường Giang), Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Vạn Xuân

Xã: Lương Điền ( Lộ Thôn Mậu Thìn-TBA Mậu Tài 1), Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (TBA  Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài 1, Mậu Tài 2, KDC Cẩm Điền, Hoàng Xá B)

Chuyển phương thức vận hành

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

06h30

16h50

C.ty: Matex, Bơm cầu gỗ, Agrimax

Xã: Cẩm Điền (TBA Hoàng Xá I)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

06h30

16h30

06h50

16h50

C.ty: Vĩnh Hàn, Fujiseiko, BQL KCN PHÚC ĐIỀN, Jupiter

(TBA KCN Phúc Điền), Trạm cơ vụ Phúc Điền (Đài viễn thông C.Giàng -TBA KCN Phúc Điền 180kVA), Nissei, Siam Stell, Brother  1 (TBA -1000,1750,350,2500, 2000)kVA  KTX -1 (TBA560), Trường Phú

 

Chuyển phương thức vận hành

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h20

C.ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2)

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá)

 

Đấu nối TBA Công ty Mascot

 1.  

Huyện Thanh Miện

03h30’

11h00’

03h50’

11h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Tài Phát 2, Hà Ninh.

Chuyển phương thức cấp điện.

 1.  

Huyện Thanh Miện

04h00’

10h00’

04h20’

10h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: Toàn bộ Khu vực Thị Trấn Thanh Miện, một phần xã Tứ Cường, Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Hà Phương; P.K.K.Quân; Công ty TNHH MTV Thiên Long Thanh Miện; Nhôm Quang Minh; Mạnh Dũng; Ngân Hàng Nông Nghiệp; Ngọc Tiến; Shints BVT; Tiến Thương, Sapon, Quốc Khánh, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Xí Nghiệp Thủy Nông.

Chuyển phương thức cấp điện.

 1.  

Huyện Thanh Miện

06h30’

14h00’

05h50’

14h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

16h30

· ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/44 Kim Liên ÷ CD373-7/46 Kim Liên, CD373-7/17 nhánh Kim Liên 2:

* Xã: Kim Liên.  

* Công ty: Nam Tài M, Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt A+B, Du Lịc VN, Song Toàn, Tong Hua, Phúc An A+B, Hoàng Giang 1+2, Phúc Sơn, Huy Văn C+D+E+F+ Huy Hoàng, Đình Phú, Globalite, Nam Linh, Hoàng Gia 1+2, Giầy Bình Dương, Thép BCH, Hùng Ngọc, Cty 1-6.

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội thi công công trình SCL năm 2023

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

· ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD373-7/67 Kim Liên:

* Xã:  

* Công ty: Hanogo, VT Trường An, Hoàng Trường, Nam Tài O+E+F+G+L+P+Q+S+R+X, Cơ Khí Thắng Lợi.

· Lúc 06h00:

- Cắt CD373-7/44 Kim Liên và cắt CD373-7/46 Kim Liên không điện

- Cắt nháy MC372E8.6 để đóng CD373-7/09 nhánh Cầu Thái 2

 1.  

Huyện Kim Thành

15h00

15h10

· ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD373-7/67 Kim Liên:

* Xã:  

* Công ty: Hanogo, VT Trường An, Hoàng Trường, Nam Tài O+E+F+G+L+P+Q+S+R+X, Cơ Khí Thắng Lợi.

Sau khi công tác xong, thao tác các CD về phương thức cơ bản trước đây

 1.  

Huyện Kim Thành

16h30

16h40

· ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD373-7/67 Kim Liên:

* Xã:  

* Công ty: Hanogo, VT Trường An, Hoàng Trường, Nam Tài O+E+F+G+L+P+Q+S+R+X, Cơ Khí Thắng Lợi.

Sau khi công tác xong, thao tác các CD về phương thức cơ bản trước đây

 1.  

Huyện Kim Thành

15h00

16h40

· ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/67 KCN Phú Thái ÷ Lèo cột 86:

* Xã:  

* Công ty: InjaeVina A+B, Nam Tài A+B+C+D+Y+Z, Nam Ninh, XD Trung Kiên B, Vinh Phát.

- Cắt nháy Rec373/01 nhánh Cầu Phú Thái 2Î373E8.22 để cắt CD373-7/67 KCN Phú Thái không điện phục vụ đấu lại lèo cột 86Î373E8.22

 

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

07h30

· ĐZ373E8.22 từ sau lèo cột 86 ÷ CD22 Móc Lèo ÷ CD92:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành.

* Công ty: Bưu điện Phú Thái, Đài Viễn Thông, NM Nước Phú Thái, CSQL5 Phú Thái.

Tháo xong lèo dây nhánh đi TBA Chiếu sáng QL5 TT Phú Thái tại cột 94Î373E8.22

 1.  

Huyện Kim Thành

13h30

16h40

· ĐZ373E8.22 từ sau lèo cột 86 ÷ CD22 Móc Lèo ÷ CD92:

* Xã: Thị trấn Phú Thái, Phúc Thành.

* Công ty: Bưu điện Phú Thái, Đài Viễn Thông, NM Nước Phú Thái, CSQL5 Phú Thái.

Tháo xong lèo dây nhánh đi TBA Chiếu sáng QL5 TT Phú Thái tại cột 94Î373E8.22

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

06h10

· ĐZ370E8.6 từ sau CD Móc Lèo ÷ CD22 Móc Lèo:

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt.

* Công ty: Thành Phát A+B, XM Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên A, Lê Vũ Long.

Cắt nháy MC370 E8.6 để cắt CD22 Móc Lèo không điện phục vụ công tác

 

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

06h10

· ĐZ375E8.6 từ XT ÷ CD42:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt.

* Công ty: Lilama 10, SunRong, Chợ Cổ Dũng, KDC Cổ Dũng, Việt Đông, NS Tân Phú, XiNan, Hữu Hùng, TTGDTX Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh,  CSQL5 Cổ Dũng, CSQL5 Tuấn Hưng, Mạnh Hoạch B.

Nháy 375 E8.6 để cắt, đóng CD42

 1.  

Huyện Kim Thành

16h20

16h40

· ĐZ375E8.6 từ XT ÷ CD42:

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt.

* Công ty: Lilama 10, SunRong, Chợ Cổ Dũng, KDC Cổ Dũng, Việt Đông, NS Tân Phú, XiNan, Hữu Hùng, TTGDTX Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh,  CSQL5 Cổ Dũng, CSQL5 Tuấn Hưng, Mạnh Hoạch B.

Nháy 375 E8.6 để cắt, đóng CD42

 1.  

Huyện Kim Thành

13h30

16h40

· ĐZ375E8.6 từ CD42 ÷ CD92:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Phúc Thành.

* Công ty: Bơm Tuấn Hưng, Tân Hưng, Cảnh My 1+2, Bơm úng Việt Hưng, Bao bì An Phát, Nguyễn Văn Biên, Bao bì Toàn Cầu, Vững Mạnh, An Đại Phát, Hải Hà, XD Trung Kiên A, Lilamiss, Thành Long A+B+C+D+E, Đóng Tàu Thành Long A+B, Nguyễn Quỳnh Hương, NMN Kim Xuyên, Bùi Văn Khánh, XNK Phú Thái, Long Sơn A+B, Hợp Nhất, XM Thành Công, Phan Vũ A+B, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Chung JYE, Thành Nghĩa New.

Để đấu nối hoàn trả cấp điện cho TBA Chiếu sáng QL5 TT Phú Thái tại cột 94, đấu lại lèo cột 86ÎĐZ373E8.22.  điện lực thí nghiệm CBM cấp độ 2 tại Rec92Î375E8.6

 1.  

Huyện Kim Thành

07h30

10h30

· ĐZ nhánh An Thái BÎ373E8.22:

* Xã: Thị trấn Phú Thái.

* Công ty:  

Thao tác CDPT373-7/17 nhánh An Thái BÎĐZ373E8.22,  thí nghiệm CBM cấp độ 2 tại TBA An Thái B

 1.  

Huyện Kim Thành

07h30

11h30

· ĐZ nhánh Bình Dân CÎ375E8.22:

* Xã:  

* Công ty: Viettory.

Thao tác CDPT375-7/89 nhánh Bình Dân CÎĐZ375E8.22,  thay thế CDPT tại trạm đo đếm cao thế Công ty Giày Vietory tại cột 03

 1.  

 

TP Hải Dương

06h00

11h00

Mất điện một một phần khu vực phường Trần Phú.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 1.  

TP Hải Dương

05h00

16h00

Mất điện một phần khu vực xã Gia Xuyên, phường Thạch Khôi

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 1.  

TP Hải Dương

07h00

09h00

Mất điện một phần khu vực xã Gia Xuyên

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 24/07/2023 07:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31