Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 29 (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

1

 

Huyện Ninh Giang

 

 

08h00

 

14h30

 

-Xã : thôn Bùi Hoà, Đoàn Xá, Hội Xá thuộc xã Tân Quang

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

7h30

09h30

*  TBA Nam Linh -630kVAÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay công tơ định kỳ tại TBA Nam Linh -630kVA ÎĐZ373E8.22

3

Huyện Kim Thành

08h30

09h30

* TBA Huy Hoàng Logistic - 800kVAÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay công tơ định kỳ tại TBA Huy Hoàng Logistic - 800kVAÎĐZ373E8.22

4

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

TBA Cơ khí Thắng Lợi - 320kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thay công tơ định kỳ tại TBA Cơ khí Thắng Lợi - 320kVA ÎĐZ373E8.22

5

Huyện Kim Thành

10h

11h30

* TBA T1 KDC Cổ Dũng - 560kVAÎ375E8.6

ĐL Kim Thành thay công tơ định kỳ tại TBA T1 KDC Cổ Dũng - 560kVA

6

Huyện Kim Thành

14h00

15h30

* TBA Bùi Văn Tam - 250kVAÎĐZ375E8.22

 

ĐL Kim Thành thay công tơ định kỳ tại TBA Bùi Văn Tam - 250kVA ÎĐZ375E8.22

7

TX Kinh Môn

06h00

12h00

Phường: An Sinh ( TBA AN Sinh A, An Sinh B, An Sinh 2, DI Tích Đền Cao)

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 20/7

1

Huyện Nam Sách

05h00

13h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Cty điện Quốc Tuấn

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  Xã Quốc Tuấn

Cắt điện công tác theo kế hoạch

 

 

Huyện Ninh Giang

 

 

08h00

 

15h30

 

-Xã : thôn Văn Diệm, Trại Hào, Hào Khê thuộc xã Hưng Long

- Xã: thôn Trại Vàng xã Quỳnh Hoàng. Thôn 2 xã Văn Hội.

 

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

04h00

06h00

Mất điện một phần khu vực phường Thanh Bình

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 21/7

1

Huyện Gia Lộc

05h00

07h30

- TBA Quang Minh 2: khu ngã tư Minh Tân, xã Quang Minh

Công tác theo KH

2

Huyện Thanh Hà

05h30

11h30

Xã: Thanh Hồng, một phần xã Thanh Quang.

Công tác kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

23h20

23h40

Cty: Masan

Chuyển phương thức

4

Huyện Thanh Miện

21h00’

21h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.

5

Huyện Thanh Miện

21h00’

21h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Chuyển phương thức cấp điện.

6

Huyện Thanh Miện

21h20’

21h40’

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện.

7

 

Huyện Ninh Giang

 

 

08h00

 

15h30

-Xã : Thôn Thọ Đa xã Hiệp Lực. Thôn Bồ Dương, Động Trạch xã Hồng Phong. Thôn Cúc Bồ, Lũng Quý, An Cúc xã Kiến Quốc

 

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Ninh Giang

 

 

21h00

 

21h20

- Xã: Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội

- Công ty: May hải Anh, Clory, Minh Thái, Haichuang, Gạch Hưng Long

Chuyển phương thức cấp điện

9

Huyện Ninh Giang

 

 

21h20

 

21h40

- Xã: Hồng Đức, Vạn Phúc, An Đức, Tân Quang  Văn Hội. TT Ninh Giang, Đồng Tâm, Hiệp Lực.

- Công ty: WingsBurg. Phạm Thành Lập, May Tân Long, SeesViNa. XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Hoàng Bích Sơn, Vận Tải Hồng Lạc, Sao Vàng Ninh Giang, Lương thực Đông Bắc, Sejin Vina, Phúc Hoàng, Hương Quỳnh Đăng, May XK Top Việt Nam.

Chuyển phương thức cấp điện

10

Huyện Tứ Kỳ

05h30

11h30

05h40

11h40

ĐZ 373E8.19 từ CD373-7/01 Thanh Cường đến CD 373-7/128 Đò Bầu

Xã: Chí Minh

Công ty: 0

 

Chuyển Phương thức

11

Huyện Tứ Kỳ

21h20 ngày 21/07

18h00 ngày 23/07

21h40 ngày 21/07

18h20 ngày 23/07

ĐZ 375E8.19 từ XT đến CD 22 Triều Trái

Xã: Nguyễn Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức

Công ty: Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, NMN Minh Đức

Chuyển Phương Thức

12

Thành Phố Chí Linh

23h30

23h50

 

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Phường Văn An, Phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ

 

Chuyển phương thức ĐZ

13

Huyện Kim Thành

05h20

05h30

·  ĐZ 373 Thanh Hà :

* Xã: Liên Hòa C+ G

* Công ty:  Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

14

Huyện Kim Thành

11h20

11h30

·  ĐZ 373 Thanh Hà :

* Xã: Liên Hòa C+ G

* Công ty:  Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức cấp điện

15

TX Kinh Môn

06h00

16h00

Công ty: Hoàng Phúc, Nước Sạch Minh Tân, Triệu Vương,Việt Ngân, Việt Anh, Tiến Hoàng.

Phường: Khu Hạ Chiểu – Phường Minh Tân

 

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 22/7

1

Huyện Bình Giang

03h40

Ngày 22/07

04h00

Ngày 22/07

Công ty:

 • Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên..

Xã:

Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học.

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Nam Sách

00h20

00h40

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty  Cty Phạm thị mười; Đoàn Văn Khắp, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn ĐÌnh Tuân, Hoàng Long Đức, Lưu Thị Tám, Cấp nước 160, Đại An Tín , Dinh Dưỡng, Đô Nga, Tú Nhận, Bình An, LiAhua,An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Nam Sách

00h40

01h00

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin,  Nguyễn Văn Công, F&G.

+ Mất điện các khách hàng SH: xã đồng lạc, phường Nam Đồng(TPHD), Xã An Thượng

Chuyển phương thức cấp điện

5

Huyện Nam Sách

06h30

06h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:   Everglory 500, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển phương thức cấp điện

6

Huyện Cẩm Giàng

03h40

4h00

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình), TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

Chuyển phương thức

7

Huyện Cẩm Giàng

03h40

4h00

C.ty: XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, Cám CP, Hitachi Cable

(TBA Hitachi 3, UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA            

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB ;TBA Phúc Cầu , Phúc Cầu 2

Xã: Tân Trường (TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc(TBA Phúc Cầu, Phúc Cầu 2)

Chuyển phương thức

8

Huyện Cẩm Giàng

03h40

4h00

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID,SUNTEL ,SamSong ,Phát Triển hạ tầng đại An ,Xử lý nước Thải

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển phương thức

9

Huyện Tứ Kỳ

06h00

 

15h00

 

ĐZ 373E8.19 từ XT đến CD 371-7/29 N Văn Tố đến CD 373-7/104 Văn Tố

Xã: Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, Văn Tố

Công ty: CP Trung Kiên, NMN An Thanh

Công tác theo KH

10

Huyện Kim Thành

00h20

00h40

·  ĐZ 377 E8.6 :

* Xã: Cộng Hòa

* Công ty:  

Chuyển phương thức cấp điện

11

Huyện Kim Thành

06h30

06h50

·  ĐZ 476 E8.6 :

* Xã:

* Công ty:  Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 23/7

1

Huyện Bình Giang

17h40

Ngày 23/07

18h00

Ngày 23/07

Công ty:

 • Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên..

Xã:

Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học.

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Nam Sách

05h30

12h30

05h50

12h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty  Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Nam  Đồng

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Nam Sách

 

05h30

 

12h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty   Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

18h00

18h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty  Cty Phạm thị mười; Đoàn Văn Khắp, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn ĐÌnh Tuân, Hoàng Long Đức, Lưu Thị Tám, Cấp nước 160, Đại An Tín , Dinh Dưỡng, Đô Nga, Tú Nhận, Bình An, LiAhua,An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển phương thức cấp điện

5

Huyện Nam Sách

18h20

18h40

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Minh Hương, K98, Nước Sạch Thanh Sơn, Tiểu Đoàn 214, Thi công cầu Hàn, Đông Hòa, Bliting, Đông Bắc, Rong ga, Trọng Anh, sữa Melilai, nhựa Đoxin,  Nguyễn Văn Công, F&G.

+ Mất điện các khách hàng SH: xã đồng lạc, phường Nam Đồng(TPHD), Xã An Thượng

Chuyển phương thức cấp điện

6

Huyện Nam Sách

21h20

21h40

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:   Everglory 500, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển phương thức cấp điện

7

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h20

C.ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường,

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá)

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Cẩm Giàng

08h00

09h20

C.ty: KPF, NamYang, Myongshin

Tech Vina, DS Global, LMS

 

Công tác theo kế hoạch

 

Huyện Cẩm Giàng

18h20

18h40

Cty: Masan

Chuyển phương thức

9

Huyện Cẩm Giàng

17h40

18h00

C.ty:Tokomimtech,Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình), TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm)

Chuyển phương thức

10

Huyện Cẩm Giàng

17h40

18h00

C.ty: XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, Cám CP, Hitachi Cable

(TBA Hitachi 3, UMC

(MBA 2x2500+2x2000), Iriso

Giống gia cầm Cẩm Bình, Tung Yang(TBA TUNGKUANG), Tung Yang, SHINSOUNG VINA            

(TBA Tiến Đạt 560kVA), Tiến Đạt, Chi cục dự trữ CB ;TBA Phúc Cầu , Phúc Cầu 2

Xã: Tân Trường (TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc(TBA Phúc Cầu, Phúc Cầu 2)

Chuyển phương thức

11

Huyện Cẩm Giàng

17h40

18h00

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID,SUNTEL ,SamSong ,Phát Triển hạ tầng đại An ,Xử lý nước Thải

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển phương thức

12

Huyện Ninh Giang

 

 

18h00

 

18h20

- Xã: Hồng Đức, Vạn Phúc, An Đức, Tân Quang  Văn Hội. TT Ninh Giang, Đồng Tâm, Hiệp Lực.

- Công ty: WingsBurg. Phạm Thành Lập, May Tân Long, SeesViNa. XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Hoàng Bích Sơn, Vận Tải Hồng Lạc, Sao Vàng Ninh Giang, Lương thực Đông Bắc, Sejin Vina, Phúc Hoàng, Hương Quỳnh Đăng, May XK Top Việt Nam.

Chuyển phương thức cấp điện

13

 

TP Hải Dương

06h30

12h00

Mất điện một một phần khu vực xã Ngọc Sơn

Thực hiện công việc theo kế hoạch

14

TP Hải Dương

05h00

06h30

Mất điện một phần khu vực xã Ngọc Sơn

Chuyển phương thức cấp điện

14h00

15h30

15

TP Hải Dương

06h00

12h00

TBA Bơm Ngọc Sơn

Thực hiện công việc theo kế hoạch

16

TP Hải Dương

06h00

14h00

TBA Phạm Xá

Thực hiện công việc theo kế hoạch

17

Huyện Tứ Kỳ

06h30

12h00

ĐZ 376E8.13 từ XT đến hết

Xã: Ngọc Sơn

Công ty: Tấn Hưng, Continuance

 

Công tác theo KH

18

Huyện Tứ Kỳ

05h00

14h00

06h30

15h30

ĐZ 373E8.13 từ XT đến CD 373-7/95 Hưng Đạo

Xã: Ngọc Sơn, Đại Sợn, Hưng Đạo, Bình Lãng (TBA Thượng Hải), Tái Sơn (TBA Tái Sơn 3)

Công ty: Vật Liệu Mài, Xuân Cầu, XD Ngọc Sơn, DN Hùng Mạnh, XDTM Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjin nice, Nam An, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, CTCP Phúc Đạt, TL Phúc Đạt, RICHWAY, NDTN Ngọc Sơn 1, NDTN Ngọc Sơn 2, Bùi Văn Thu, Phú Yên, An Thái, Nguyễn Văn Khai, Thuận Cường 1, Thuận Cường 2, Thành Đông, Đặng Xuân Thanh, Đoàn Minh Công, NS Kỳ Sơn, Hoàng Gia Việt,

Công tác theo KH

19

Huyện Tứ Kỳ

05h00

15h30

05h15

15h45

ĐZ 373E8.13 từ CD 373-7/95 Hưng Đạo đến CD 373-7/121 Quang Phục

Xã: Bình Lãng (Trừ TBA Thượng Hải), Tái Sơn, Quang Phục

Công ty: Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực

ĐZ 377E8.14 từ CD 377-7/43 đến CD 377-7/91. Nhánh Quảng Nghiệp

Xã: Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải

Công ty: Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát.

ĐZ 373 , E.19  từ XT – hết

CTy : Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng TS, Ng. Thi Miên, V.V Hạt, Hoa Sữa, Nhà máy nước An Thanh, Tân Phong, Thắng lợi , SEVINa , Bệnh Viện Đa Khoa , NG. Th Hiền, Vạn Sơn, Vạn Sơn, An Trí Thiện, Youtech, GFT Việt Nam, CS Mỹ Nghệ, FOCE , Phú Mỹ, Hòa Bình ,

Xã ; An Thanh, Cộng Lạc, Phượng Kỳ, Văn tố, An Thanh, Minh Đức, Tt Tứ Kỳ ,Chí Minh, Quang Phục.

Chuyển phương thức

20

Huyện Tứ Kỳ

21h20 ngày 21/07

18h00 ngày 23/07

21h40 ngày 21/07

18h20 ngày 23/07

ĐZ 375E8.19 từ XT đến CD 22 Triều Trái

Xã: Nguyễn Giáp, Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức

Công ty: Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, NMN Minh Đức

Chuyển Phương Thức

21

Thành Phố Chí Linh

07h00

11h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ, Phường Cộng Hòa, Phường Chí Minh

 

Công tác theo kế hoạch

22

Huyện Kim Thành

18h00

18h20

·  ĐZ 377 E8.6 :

* Xã: Cộng Hòa

* Công ty:  

Chuyển phương thức cấp điện

23

Huyện Kim Thành

21h20

21h40

·  ĐZ 476 E8.6 :

* Xã:

* Công ty:   Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560

Chuyển phương thức cấp điện

 

TX Kinh Môn

05h30

07h00

*Công ty: Than Quảng Hưng; BOT; Minh Thắng; Đức Anh; Thép Đức Việt; Phúc Vân Nam; Minh Quân HD; Nông Sản HD; KLHTT Thị Xã; Phú Hậu; Nam Lee. Thành Dũng; Phú Hưng; Minh Tuấn; Long Thành.

*Phường: An Phụ; Long Xuyên

Công tác theo .kế hoạch

24

TX Kinh Môn

05h30

16h30

*Công ty: Tự Dùng 220kV;

*Phường: An Phụ (TBA Huề Trì B; Huề Trì D; Huề Trì 1, Huề Trì 2, Cổ Tân B)

Công tác theo .kế hoạch

25

TX Kinh Môn

15h00

16h30

*Công ty: Than Quảng Hưng; BOT; Minh Thắng; Đức Anh; Thép Đức Việt; Phúc Vân Nam; Minh Quân HD; Nông Sản HD; KLHTT Thị Xã; Phú Hậu; Nam Lee. Thành Dũng; Phú Hưng; Minh Tuấn; Long Thành.

*Phường: An Phụ; Long Xuyên

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 24/7

1

Huyện Thanh Miện

05h20’

05h40’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.

2

Huyện Thanh Miện

05h40’

06h00’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Chuyển phương thức cấp điện.

3

Huyện Thanh Miện

18h00’

18h20’

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện.

4

Huyện Ninh Giang

 

 

05h20

 

05h40

- Xã: Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội

- Công ty: May hải Anh, Clory, Minh Thái, Haichuang, Gạch Hưng Long

Chuyển phương thức cấp điện

5

Thành Phố Chí Linh

05h00

05h20

 

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Phường Văn An, Phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ

 

Chuyển phương thức ĐZ

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 17/07/2023 09:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31