Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 28 (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 11/7

1

Huyện Kim Thành

08h00

10h00

* Xã: Đồng Cẩm ( TBA Đồng Gia B)

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay dây tiếp địa CSV tại cột 02 nhánh Đồng Gia B lộ 377E8.22

 

2

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

* Xã: Tam Kỳ  ( TBA Tam Kỳ D)

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay dây tiếp địa CSV tại TBA Tam Kỳ DÎĐZ377E8.22

3

Huyện Thanh Hà

06h00

10h00

Xã: Tâm Việt; Thôn Phương La và một phần thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế.

Cty: May Đại Dương, Phong Trang.

Công tác kế hoạch

4

Huyện Thanh Hà

06h00

06h10

Xã: Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế.

Công ty: May Thanh Niên, Cty FIDICO, Cty Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng.

Chuyển phương thức

5

Huyện Thanh Hà

10h00

10h10

Xã: Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế.

Công ty: May Thanh Niên, Cty FIDICO, Cty Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng.

Chuyển phương thức

Ngày 12/7

1

Huyện Kim Thành

08h

09h

* Xã: Bình Dân

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Trung Tuyến - 400kVA

2

Huyện Kim Thành

09h

10h

* Xã: Kim Đính

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Kim Đính G - 400kVA

3

Huyện Kim Thành

10h

11h

* Xã: Ngũ Phúc

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Quảng Đạt 3 - 400kVA

4

Huyện Kim Thành

14h30

15h30

* Xã: Kim Xuyên

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Quỳnh Khê B -160kVA 

5

Huyện Kim Thành

15h30

16h30

TBA Kho K76 -50kVAÎĐZ371E8.6

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Kho K76 -50kVA

6

TP Hải Dương

08h00

12h00

Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 13/7

1

Huyện Kim Thành

08h00

09h00

* Xã: Thượng Quận

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Bãi Mạc A -320kVA

2

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

* Xã: Thượng Quận

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Bãi Mạc B -320kVA

3

Huyện Kim Thành

10h00

11h00

* Xã: Tuấn Việt 

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Việt Hưng C - 400kVA

4

Huyện Kim Thành

15h00

16h30

* Xã: Kim Anh

ĐL Kim Thành thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA Kim Anh B -560kVA

5

TP Hải Dương

08h00

12h00

Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

 

Huyện Ninh Giang

 

 

       08h30

 

10h30

 

-Xã : Thôn Hội Xá xã Tân Quang

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 14/7

1

TP Hải Dương

08h00

12h00

Mất điện phố Đồng Tranh Phường Tân Bình .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Hà

07h00

12h00

Xã: Hồng Lạc

Công tác kế hoạch

Ngày 15/7

1

TP Hải Dương

08h00

12h00

Mất điện khu vực Phường Ngọc Châu .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

TP Chí Linh

06h00

16h00

Mất điện Nhà máy Xử Lý Nước Thải, Cty Sông Đà Cao Cường 560kVA

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ sau CD 376-7/70 Nhánh Minh Đức đến CD 376-7/110 nhánh Minh Đức

Xã: Minh Đức, Phượng kỳ, Văn Tố

Cty: BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, SEES VINA, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiền, Vạn Sơn, Thành Đạt, PTTH Tứ Kỳ 2, Kho Bạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 16/7

1

Huyện Kim Thành

05h30

05h50

·  ĐZ373 E8.6 :

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu

* Công ty:  Nam Thắng, XD Lai Khê, TD ĐL Kim Thành, Vinahin A+B, CPCKCX Vinahin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc

Chuyển Phương thức cấp điện

( Cắt nháy MC373E8.6 để thao tác CD38 không điện)

2

Huyện Kim Thành

12h30

12h50

·  ĐZ373 E8.6 :

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu

* Công ty:  Nam Thắng, XD Lai Khê, TD ĐL Kim Thành, Vinahin A+B, CPCKCX Vinahin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc

Chuyển Phương thức cấp điện

( Cắt nháy MC373E8.6 để thao tác CD38 không điện)

3

Huyện Kim Thành

07h00

17h00

·  ĐZ Nhánh Việt Hưng AÎ375E8.6 :

* Xã: Tuấn Việt

* Công ty:

ĐL Kim Thành thi công hạng mục SCTX năm 2023 với nội dung: Trồng mới cột 04, 05 nhánh Việt Hưng A lộ 375E8.6 để thay thế cột 04, 05 cũ đã kém chất lượng; Lắp đặt xà, sứ sang dây cột 04, 05 nhánh Việt Hưng A trồng mới

4

TP Hải Dương

05h00

12h00

Mất điện khu vực Đường Phạm Ngũ Lão

Thực hiện công việc theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

04h30

05h50

Mất điện khu vực Đường Bạch Đằng, Chương Dương và 1 phần khu phía Đông Nam Cường và khu vực phường Ngọc Châu.

Chuyển phương thức

6

TP Hải Dương

12h30

12h50

Mất điện khu vực Đường Bạch Đằng, Chương Dương và 1 phần khu phía Đông Nam Cường và khu vực phường Ngọc Châu.

Chuyển phương thức

7

TP Hải Dương

05h00

12h00

Mất điện khu vực Tiền Trung Ái Quốc .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

8

Huyện Cẩm Giàng

06h00

16h20

C.ty: TBA Cty An Phát  , TBA Minh Anh ,TBA Tấn Dũng ,Atexvina ,Mạnh Anh , TBA Ngọc Liên B , Cẩm Trục , CQT Ngọc Quyết , Ngọc Liên E ,Bình Phiên , CQT Bình Phiên

Công tác theo kế hoạch

9

TP Chí Linh

05h00

07h00

Mất điện một phần khu vực Phường Văn An - TP Chí Linh

Xã: Cổ Thành, Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau CD 373-7/100 Nhánh Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Nhánh Quảng Nghiệp

Xã: Quang Phục, Tái Sơn, Tân Kỳ

Cty: Trường Pharts1, Trường Phát 2, Huệ Lực, YEJIN, YEJIN 2, XN Giống Tứ Kỳ, Đức Mạnh Phát

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Nam Sách

05h30

12h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, Hà Trang, Km 59, Cụm  CN Tầu Thủy,

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:   Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Nam Sách

05h30

05h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Econavi, Kim Chính, Nước sạch phía bắc , XD Tiền Trung, Trường TTNN, Trường CĐ nghề Hải Dương, Ngân hàng Đầu Tư và phát triển, Thanh tra giao thông, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, Xây lắp 4, Nút giao thông lập thể.

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  Nam Đồng, Ái Quốc

Chuyển phương thức cấp điện

13

Huyện Nam Sách

12h30

12h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Econavi, Kim Chính, Nước sạch phía bắc , XD Tiền Trung, Trường TTNN, Trường CĐ nghề Hải Dương, Ngân hàng Đầu Tư và phát triển, Thanh tra giao thông, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, Xây lắp 4, Nút giao thông lập thể.

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  Nam Đồng, Ái Quốc

Chuyển phương thức cấp điện

14

Huyện Thanh Hà

05h30

05h40

Xã: Hồng Lạc, Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: May Thanh Niên, Cty FIDICO, Cty Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Hà Hải, Cáp ViNa, Nông sản Hồng Lạc, Bao Bì Việt An.

Công tác kế hoạch

15

Huyện Thanh Hà

12h30

12h40

Xã: Hồng Lạc, Thanh An, Việt Hồng, Cẩm Chế, Tân Việt.

Công ty: May Thanh Niên, Cty FIDICO, Cty Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Hà Hải, Cáp ViNa, Nông sản Hồng Lạc, Bao Bì Việt An.

Công tác kế hoạch

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 09/07/2023 09:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31