Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 15 (Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 15/2024, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 15/2024

từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem file đính kèm tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

STT

TP, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 08/04/2024

 

 

 

 

 

 

Ngày 09/04/2024

1

Huyện Kim Thành

07h30

11h30

KH sinh hoạt: TBA Dưỡng Mông 3 - 250kVA ÎĐZ374E8.6

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

 

06h00

12h30

-Xã: Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Xã: Thôn Minh lộc Xã Minh Đức  .

Cty:0.

Công tác theo kế hoạch

09h10

10h15

Xã: Thôn Minh lộc Xã Minh Đức  .

Cty:0.

10h30

11h30

Minh Đức 

Cty : 0

13h30

14h30

Minh Đức 

Cty : 0

15h00

16h00

Minh Đức 

Cty : 0

Ngày 10/04/2024

1

Huyện Ninh Giang

 

05h30

13h30

- Xã:Hồng Dụ, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc
- Cty: CPXD Hồng Phong, Công ty TNHH MTV SenYing (SENYING V)  

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h00

 

09h00

 

Xã: Thôn Lạc Dục Xã Hương Đạo

Cty:.

Công tác theo kế hoạch

09h15

10h15

Xã : thôn Nghĩa Dũng xã Đại Sơn

10h30

11h30

Xã: Thôn Thiết tái xã Tái Sơn

13h30

14h30

Xã : Thôn Thiết tái xã Tái Sơn

15h00

 

16h00

 

Xã: thôn Ngọc Lâm xã tân Kỳ

3

Thành Phố Chí Linh

 

06h00

10h00

-Mất điện 1 phần xã An Lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 11/04/2024

1

Huyện Thanh Hà

06h30

12h00

Xã: Một phần xã Tân An

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Xã : thôn Đông Phong xã Bình Lãng 

Cty :

Công tác theo kế hoạch

09h10

10h15

Xã :thôn Toại An Xã Chí Minh

Cty : 0

10h30

11h30

Xã : Thôn Tây Kỳ xã Chí Minh

Cty : 0

13h30

14h30

Xã :Thôn Nhân Lý xã Chí Minh

Cty : 0

15h00

16h00

Xã : Thôn Quảng Xuyên xã Chí Minh

Cty : 0

3

TP Hải Dương

07h00

10h00

Mất điện  một phần khu vực : Đồng Bưởi , Lễ Quán, Thạch Khôi, Nguyên Xá và 1 phần khu Lộ Cương .

Công tác theo kế hoạch

4

Thành Phố Chí Linh

06h30

15h30

Mất điện 1 phần xã Hoa Thám

Công tác theo kế hoạch

Ngày 12/04/2024

1

Huyện Nam Sách

06h30

06h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Huy Tuấn, Đoàn Văn Khắp, Phạm Thị Mười; Lưu Thị Tám, Cấp nước 160

+ Mất điện các khách hàng SH: Cộng Hòa, Phú Điền, P.Ái Quốc (TPHD)

Công tác theo kế hoạch

06h30

13h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nguyễn Đình Tuân

+ Mất điện các khách hàng SH:  Xã Cộng Hòa

13h30

13h50

 + Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Huy Tuấn, Đoàn Văn Khắp, Phạm Thị Mười; Lưu Thị Tám, Cấp nước 160

 + Mất điện các khách hàng SH: Cộng Hòa, Phú Điền, P.Ái Quốc (TPHD)

2

Huyện Kim Thành

06h30

 

06h50

 

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa. 

* KH: Chợ Lai Vu.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

13h30

 

13h50

 

3

Huyện Ninh Giang

 

07h30

08h30

Khu vực chân cầu ràm xã Nghĩa An

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An

10h30

11h30

Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An

12h30

13h30

Thôn 2+3 xã Vạn Phúc

14h30

15h30

Thôn 4 xã Vạn Phúc

4

Huyện Tứ Kỳ

06h00

12h00

Xã : Thôn hòa nhuệ Xã tiên Động

Cty : 0

Công tác theo kế hoạch

Ngày 13/04/2024

1

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

 

16h00

- KH sinh hoạt: xã Đoàn Kết, Tân Trào và Một Phần xã Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm: Công ty TNHH MTV BDM, Hộ SXCN và CN Vũ Văn Quảng.

 

Công tác theo kế hoạch

 

06h00

16h00

 

 

06h00

16h20

- KH sinh hoạt : Một phần Xã Lam Sơn; Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm: Công ty TNHH M&D Việt Nam

 

Chuyển phương thức cấp điện đường dây

2

Huyện Nam Sách

05h45

06h00

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, Amafarm, Hải Tân, XNK Hưng Thịnh, Long Thuận, Minh Du, Đông Dương, Thành Đại, Nguyễn Văn Huy.

+ Mất điện các khách hàng SH:  Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Nam Chính, Hiệp Cát, Quốc Tuấn

Chuyển phương thức theo kế hoạch

16h00

16h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, Amafarm, Hải Tân, XNK Hưng Thịnh, Long Thuận, Minh Du, Đông Dương, Thành Đại, Nguyễn Văn Huy.

+ Mất điện các khách hàng SH:  Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Nam Chính, Hiệp Cát, Quốc Tuấn

3

Huyện Kim Thành

07h00

17h00

* Xã: Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Tam Kỳ, Đại Đức. 

* KH: Trần Thị Oanh, Trần Thị Nga, Bùi Văn Tam, Đồng Văn Nhượng, Đại An, Trường Thịnh Phát, Bơm Đồng Vì, Nguyễn Văn Lớn, VLXD Bình Dân, Mạnh Ngân, Vieetjtory, KDC Bình Dân.

Công tác theo kế hoạch

00h00

 

08h30

 

* Xã: Tam Kỳ, Đại Đức. 

* KH: Hào Anh, Vinfat song hỷ, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, VL Thái Dương, NTTS Đại Đức, Bơm Đại Đức.

15h00

17h30

4

 

TP Hải Dương

06h30

12h00

Mất điện khu vực Xá Liên Hồng .

Công tác KH

5

Huyện Gia Lộc

06h30

10h30

- Xã: Thống Nhất, Yết Kiêu.

TBA chuyên dùng: Vĩnh Nghiệp

Công tác theo kế hoạch

06h30

12h30

- Xã: Thống Nhất, Liên Hồng.

TBA chuyên dùng: , Nước sạch Thống Nhất.

Công tác theo kế hoạch

6

 

Thành Phố Chí Linh

06h00

07h30

Mất điện 1 phần phường Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

7

 

Thành Phố Chí Linh

 

14h00

15h30

Mất điện 1 phần phường Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

8

 

Thành Phố Chí Linh

06h00

15h30

Mất điện 1 phần phường Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Cẩm Giàng

07h00

      

17h00

 

 

Cty: Đài Phát thanh Bắc bộ ;

Công tác theo khế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/04/2024

1

Huyện Bình Giang

 

06h40

 

07h00

*  Cty :

- Cty Serin, Cty KC. Thép 568, Cty Đại Địa, Cty Oto Nguyên, TBA BST, Cty GreenYellow, Đại Địa, XN Gia Súc Hoa Kỳ, Minh Đức B, Thi Công Quốc Lộ 38, Lữ Đoàn 214, Bùi Thị Linh, Trắc Địa, Bưu Điện Sặt, Cấp nước Sạch, Vinfast Kẻ Sặt,  XN KTCTTL huyện Bình Giang,

- TBA Minh Đức A ( ĐL Hưng Yên )

*  Xã:

-  Xã Vĩnh Hưng ( mất điện Thôn Lại – TBA Vĩnh Tuy-560kVA)

-  TT Kẻ Sặt ( mất điện TBA Sặt C-320kVA; TBA Sặt 1,2,3 ; TBA Cầu Sộp-560kVA; TBA Bơm Cầu Sộp-320kVA

 

Chuyển phương thức cấp điện

17h00

 

17h20

 

2

Huyện Nam Sách

02h40

03h00

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68..

+ Mất điện các khách hàng SH:  P.Nam Đồng(TPHD)

Chuyển phương thức

18h00

18h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68..

+ Mất điện các khách hàng SH:  P.Nam Đồng(TPHD)

Chuyển phương thức

3

Huyện Kim Thành

06h15

07h45

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Phúc Thành.

* Công ty: Bao bì An Phát, Nguyễn Văn Biên, Bao bì Toàn Cầu, Vững Mạnh, An Đại Phát, Hải Hà, XD Trung Kiên A, Lilamiss, Thành Long A+B+C+D+E, Đóng Tàu Thành Long A+B, Nguyễn Quỳnh Hương, NMN Kim Xuyên, Bùi Văn Khánh, XNK Phú Thái, Long Sơn A+B, Hợp Nhất, XM Thành Công, Phan Vũ A+B, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Chung JYE, Thành Nghĩa New.

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h30

06h15

16h30

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty: Lilama 10, SunRong, ShunRong B, Chợ Cổ Dũng, KDC Cổ Dũng, Việt Đông, NS Tân Phú, XiNan, Hữu Hùng, TTGDTX Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh,  CSQL5 Cổ Dũng, CSQL5 Tuấn Hưng, Mạnh Hoạch B, Bơm Tuấn Hưng, Tân Hưng, Cảnh My 1+2, Bơm Việt Hưng.

Công tác theo kế hoạch

05h00

05h30

* Xã: Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* Công ty: Gạch Chiến Thắng, Hải Dương Ga, Gạch Kim Thanh, Kho K76, Vôi Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

16h00

16h30

4

 

Huyện Ninh Giang

 

01h40

02h00

-Xã Nghĩa An

- Công ty: Đến Vân, Vạn Sơn, PK Như ý

Chuyển phương thức theo kế hoạch

23h00

23h20

-Xã Nghĩa An

- Công ty: Đến Vân, Vạn Sơn, PK Như ý

Chuyển phương thức theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

07h00

14h00

Ngân Hàng Agribank Thanh Hà

Công tác theo kế hoạch

01h40

02h00

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Tân Việt, một phần xã Cẩm Chế, Liên Mạc

Công ty: Cáp Vina, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu IRI Factory ViNa, Công ty TNHH An – Global, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, CBNSTPXK Hải Dương, Vườn Đìa, Bùi Đức Tranh, Hà Hải (Hồng Lạc), NS Hồng Lạc, UB Hồng Lạc, Công ty bao bì Việt An, May mặc Đại Dương, Phong Trang, May Việt Hảo, Công ty Fidico, Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Thanh Niên, Công ty cổ phần dược phẩm Pulipha, Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ, Công Ty TNHH Thương Mại Phú Thọ HD, NS Tân Việt.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

02h20

02h40

Xã: Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà,Tân An, An Phượng , một phần xã Cẩm Chế.

Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, xốp Phúc Cường, NS Thanh Bính, may Hoa Hồng, Ngô Xuân Thắng, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 1+2, Agribank, Ngô Xuân Thắng, cầu Hợp Thanh, Kim Long, Giầy Hiệp An, Makalot, Nguyễn Văn Khanh, Việt Tiến TH, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Nước sạch Thanh Hải, Nước sạch Tiền Tiến, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

02h40

03h00

 Công ty: Ceraglas

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h00

18h20

 Công ty: Ceraglas

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18h20

18h40

Xã: Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà,Tân An, An Phượng , một phần xã Cẩm Chế.

Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, xốp Phúc Cường, NS Thanh Bính, may Hoa Hồng, Ngô Xuân Thắng, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 1+2, Agribank, Ngô Xuân Thắng, cầu Hợp Thanh, Kim Long, Giầy Hiệp An, Makalot, Nguyễn Văn Khanh, Việt Tiến TH, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Nước sạch Thanh Hải, Nước sạch Tiền Tiến, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

23h40

24h00

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Tân Việt, một phần xã Cẩm Chế, Liên Mạc

Công ty: Cáp Vina, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu IRI Factory ViNa, Công ty TNHH An – Global, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, CBNSTPXK Hải Dương, Vườn Đìa, Bùi Đức Tranh, Hà Hải (Hồng Lạc), NS Hồng Lạc, UB Hồng Lạc, Công ty bao bì Việt An, May mặc Đại Dương, Phong Trang, May Việt Hảo, Công ty Fidico, Hiệp Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Thanh Niên, Công ty cổ phần dược phẩm Pulipha, Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ, Công Ty TNHH Thương Mại Phú Thọ HD, NS Tân Việt.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

07h00

14h00

Ngân Hàng Agribank Thanh Hà

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

06h15

16h15

Xã : Nguyên giáp

Cty ; Mạnh Toàn 1, 2 , 3 .

Bơm nước thô Nguyên Giáp, Zhixing .

Công tác theo kế hoạch

01h40

23h00

02h00

23h20

Xã: Minh Đức, Quang Khải

Cty; Tân Phong, Thắng lợi, Sevina, Bệnh viên ĐK, Vạn Phát, Nguyễn thị Hiện , Vạn Sơn , SkyDragon, Ng. Đức Cường, An Tâm, Việt Phát

Chuyển phương thức theo kế hoạch

02h00

22h30

02h20

23h20

Xã : Bình lãng, tái sơn, quang Phục, chí Minh , T Tứ kỳ , Minh Đức , Phượng Kỳ, Quang Khải , Quang Trung, Cộng Lạc, An Thanh .

Cty : Nguyễn Văn Lực, Huệ Lực, Trường Phát 1+2, YEJIN, YEJIN&VINA, Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh, Vạn Sơn, Nguyễn Thị Hiền, Vạn Phát, SEESVINA, Tân Phong, Thắng Lợi, PTTH Tứ Kỳ 2, Thành Đạt, Bệnh Viện Đa Khoa, Kho Bạc, Trung Kiên, NMN An Thanh, Vạn Lộc, Hoàng Minh, PTTH Tứ Kỳ, Hoa Sữa, NS Đông Kỳ, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Linama, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Vũ Văn Hạt, Cây Trồng & TS, TT Y Tế. Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát , Vin fat Quang Phục , Hùng Mạnh, Xuân Cầu, VL Mài, XD Ngọc Sơn, DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjinnice, Nam Am, Trường Hải, Đồng Tâm, Fuji, Phúc Đạt, RichWay, DNTN Ngọc Sơn, Bùi Văn Thu, Nguyễn Văn Khai, An Thái, Phú Yên, Thuận Cương, Hoàng Gia Việt, Đặng Xuân Thanh, Thành Đông, Mạnh Cường, Phạm Văn Cường, MHP, MS Vina, Minh Tú, Đăng Dương, Tiểu Đoàn 23, Hoàng long, Ng. Văn Lực, , Hồng Ngọc, Tuyên du1,2, Việt Đại, Xuân Quỳnh, Hà Bắc , cây Tr TTS Tứ Kỳ .

8

 

         TP Hải Dương

02h40

03h00

Mất điện khu vực : Bảo Thái

Chuyển phương thức theo kế hoạch

9

      

       TP Hải Dương

23h00

23h20

Mất điện khu vực : Bảo Thái

Chuyển phương thức theo kế hoạch

10

 

 

 

TP Hải Dương

03h00

03h20

Mất điện khu vực phường Hải Tân, Phường Ngọc Châu và 1 phần khu vực phía đông nam cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : Thắng Hoa, Bê Tông HD, Eco BMC, Than Mặt Trời, Marie Curie , BV Hòa Bình, MN Sao Mai, Vân Giang, Doang Trại Quân Đội .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

11

 

 

TP Hải Dương

18h00

18h20

Mất điện khu vực phường Hải Tân, Phường Ngọc Châu và 1 phần khu vực phía đông nam cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : Thắng Hoa, Bê Tông HD, Eco BMC, Than Mặt Trời, Marie Curie , BV Hòa Bình, MN Sao Mai, Vân Giang, Doang Trại Quân Đội

Chuyển phương thức theo kế hoạch

12

 

 

TP Hải Dương

03h20

03h40

Mất điện khu vực : Bảo Thái , Cảng Cống Câu .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

13

 

 

TP Hải Dương

18h20

18h40

Mất điện khu vực : Bảo Thái , Cảng Cống Câu .

 

 

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

14

 

 

       TP Hải Dương

03h20

03h40

Mất điện khu vực Phường Hải Tân, Lê Thanh Nghị .

Mất điện TBA chuyên dùng : Thắng Lợi, XD Tân Bình, BĐ Hải Tân, BV Y Học Cổ Truyền, VT Xăng Dầu, Tuấn Cường, K/S Phương Anh, Trịnh Văn Quyết, Bơm BÌnh Lâu.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

15

 

 

TP Hải Dương

17h40

18h00

Mất điện khu vực Phường Hải Tân, Lê Thanh Nghị .

Mất điện TBA chuyên dùng : Thắng Lợi, XD Tân Bình, BĐ Hải Tân, BV Y Học Cổ Truyền, VT Xăng Dầu, Tuấn Cường, K/S Phương Anh, Trịnh Văn Quyết, Bơm BÌnh Lâu.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

16

 

 

TP Hải Dương

03h00

03h20

Mất điện khu vực : Tam Giang, Cầu Cốn , Ngọc Uyên, và 1 phần khu cực phía đông nam cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : DN Tiến Dũng, Hữu Nghị, Thăng Long 2, TT VH Xứ Đông .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

17

 

 

TP Hải Dương

18h00

18h20

Mất điện khu vực : Tam Giang, Cầu Cốn , Ngọc Uyên, và 1 phần khu cực phía đông nam cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : DN Tiến Dũng, Hữu Nghị, Thăng Long 2, TT VH Xứ Đông .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

18

Huyện Gia Lộc

06h30

12h30

- Xã: Thị trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Yết Kiêu.

TBA Chuyên dùng: Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân, Hương Thu Hiền, Nước sạch Lê Lợi, Chi cục thuế.

Công tác theo kế hoạch

19

Huyện Gia Lộc

02h00

02h20

- Xã: Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Gia Tân, Tân Tiến, Gia Lương, Gia Khánh, Đồng Quang.

- Cụm CN Hoàng Diệu, Cụm CN Gia Lộc, Cụm CN Gia Xuyên 1, Cụm CN Thạch Khôi – Gia Xuyên.

TBA Chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Duy Tuyền, Phạm Thị Nhung, Trần Đình Quý, Tấn Thành, Move VINA, MS VINA, HAIVINA, Bệnh viện ĐK Gia Lộc, Chiếu sáng cao tốc HN-HP, Phạm Văn Tuân., Lê Công Tùng, Huong Thu Hiền, Chi cục thuế, nước sạch Lê Lợi, JoTon, Tân Bình Hồng Minh, Vĩnh Thuận

Chuyển phương thức theo kế hoạch

20

Huyện Gia Lộc

22h30

22h50

- Xã: Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Gia Tân, Tân Tiến, Gia Lương, Gia Khánh, Đồng Quang.

- Cụm CN Hoàng Diệu, Cụm CN Gia Lộc, Cụm CN Gia Xuyên 1, Cụm CN Thạch Khôi – Gia Xuyên.

TBA Chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Duy Tuyền, Phạm Thị Nhung, Trần Đình Quý, Tấn Thành, Move VINA, MS VINA, HAIVINA, Bệnh viện ĐK Gia Lộc, Chiếu sáng cao tốc HN-HP, Phạm Văn Tuân., Lê Công Tùng, Huong Thu Hiền, Chi cục thuế, nước sạch Lê Lợi, JoTon, Tân Bình Hồng Minh, Vĩnh Thuận

Chuyển phương thức theo kế hoạch

21

Huyện Gia Lộc

02h40

03h00

- Xã: Gia Tân, Thị trấn Gia Lộc, Yết Kiêu.

TBA Chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Bệnh Viện Thần Kinh, Phúc Tuấn.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

22

Huyện Gia Lộc

23h00

23h30

- Xã: Gia Tân, Thị trấn Gia Lộc, Yết Kiêu.

TBA Chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Bệnh Viện Thần Kinh, Phúc Tuấn.

Chuyển phương thức theo kế hoạch

23

 

Thành Phố Chí Linh

 

06h30

14h30

Mất điện 1 phần phường Chí Minh, An Lạc

Công tác theo kế hoạch

24

 

Thành Phố Chí Linh

 

07h30

14h00

Mất điện TBA Cầu Dòng 2 Phường Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

25

TX Kinh Môn

05h30

16h00

*Xã: Thăng Long, Quang Thành.

*Công ty: Tân phúc Thành, Đức phúc, Cty ĐIện Thăng Long, XNKT Công trình Thủy Lợi, Nước Sạch Quang trung, Nông Sản Tân Tiến, NM Nhiệt Điện, Quốc Anh, Phúc Thành Phát, PKĐK Phúc Thành, Kho KB91.

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

26

Huyện Cẩm Giàng

06h45

      

17h00

 

Cty: Đài Phát thanh Bắc bộ ;

Công tác theo khế hoạch

27

Huyện Cẩm Giàng

 

06h45

 

 

17h20

          

C.ty  :  Nam Phát, Cao su PT  (TBA Minh Phát), Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa(TBA Thượng Khuông), CSSX Đức Quang(TBA Thượng Khuông), Công ty Tây Bắc(TBA Thượng Khuông), Khuôn Mẫu TVHE(TBA Thượng Khuông)

 

Công tác theo khế hoạch

28

Huyện Cẩm Giàng

06h45           15h30

 

08h50          17h20             

 

 Cty: PYIHONG Việt Nam (Hoàng Anh 750kVA), Gas Thái Bình Dương

(công ty Việt Hải), Liên Hoà Ngọc Minh Green Farm (TBA Huân Liễu), Hùng Hằng, Yên Viên, CPVT Xăng dầu Hải Dương, Vinh Cường (TBA 630kVA), An Phát (TBA 250kVA) Atexvina (TBA An Phát), Minh Anh, Tấn Dũng,  Mạnh Anh (TBA Bình Phiên, TBA An Lại), Xăng dầu Ngọc Thanh(TBA Bình Phiên), Ngân hàng NN- Cẩm Giàng, (TBA Bình Phiên), Hồng Nguyên(TBA Ngọc Liên E) 

Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, CQT Đông Giao 2, Cầu Dốc, An Lại ), Ngọc Liên ( TBA Ngọc Liên A, B, D, E, Bình Phiên, Mỹ Hảo, Mỹ Vọng, Cẩm Trục, Ngọc Quyết, CQT Bình Phiên, Ngọc Kha ), Cẩm Hưng ( TBA Cẩm Hưng A, B, C, D, Đức Tinh, Đông Đô)

 

Công tác theo khế hoạch

29

Huyện Cẩm Giàng

 

08h30

15h30

 

08h50

17h20           

Cty: Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật, Toàn Phát, Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân

Xã:  xã cẩm điền (Bơm cẩm điền), xã Hưng Thịnh ( Bơm Hưng Thịnh)

Chuyển phương thức theo kế hoạch

Ngày 15/04

1

Huyện Ninh Giang

07h30

13h30

Thôn Bồng Lai xã Ninh Hải

Công tác theo kế hoạch

13h30

15h30

Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 07/04/2024 03:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31