Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ SAU KHI KHÁCH HÀNG KÝ THỎA THUẬN THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ VỀ NGÀY CUỐI THÁNG NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC KINH MÔN

TT

Tên xã,

phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ GCS

Ngày GCS hiện tại

Ngày GCS mới

Thời gian thực hiện

1

Việt Hưng (Kim Thành)

Thôn Bờ Nông

PM0900U30146

09422

2

12

Tháng 11/2023

09Q257

2

Bạch Đằng

Trạm Chẹm

PM0900N30050

09421

2

12

Tháng 11/2023

09Q256

 3

Hoành Sơn

Hoành Sơn A

PM0900U30158

09274

10

20

Tháng 10/2023

09Q85

4

Hoành Sơn

Hoành Sơn B

PM0900U30159

09279

10

20

Tháng 10/2023

09Q86

09Q86B

5

Hoành Sơn

Hoành Sơn C

PM0900U30195

09273

10

20

Tháng 10/2023

09Q126

6

Hoành Sơn

Hoành Sơn D

PM0900U30237

09275

10

20

Tháng 10/2023

09Q123

7

Hoành Sơn

Hoành Sơn E

PM0900U30256

09272

10

20

Tháng 10/2023

09Q176

8

Hoành Sơn

Hoành Sơn 1

PM0900U30514

09276

10

20

Tháng 10/2023

09Q228

1

Tân Dân

Tân Dân 1

PM0900U30248

09309

19

29

Tháng 10/2023

09Q168

2

Tân Dân

Tân Dân A

PM0900U30166

09299

19

29

Tháng 10/2023

09Q93

3

Tân Dân

Tân Dân B

PM0900U30167

09301

19

29

Tháng 10/2023

09Q94

4

Tân Dân

Tân Dân C

PM0900U30168

09303

19

29

Tháng 10/2023

09Q95

5

Tân Dân

Tân Dân D

PM0900U30196

09306

19

29

Tháng 10/2023

09Q125

6

Tân Dân

Tân Dân E

PM0900U30197

09300

19

29

Tháng 10/2023

09Q122

7

Tân Dân

Tân Dân F

PM0900U30224

09365

19

29

Tháng 10/2023

09Q145

8

Phạm Thái

Thái Sơn A

PM0900U30150

09242

17

27

Tháng 10/2023

09Q80

9

Phạm Thái

Thái Sơn B

PM0900U30151

09388

17

27

Tháng 10/2023

09Q81

10

Phạm Thái

Thái Sơn C

PM0900U30185

09245

17

27

Tháng 10/2023

09Q111

11

Phạm Thái

Thái Sơn D

PM0900U30192

09248

17

27

Tháng 10/2023

09Q118

12

Phạm Thái

Thái Sơn E

PM0900U30215

09243

17

27

Tháng 10/2023

09Q139

13

Phạm Thái

Thái Sơn 1

PM0900U30279

09251

17

27

Tháng 10/2023

09Q195

14

Phạm Thái

Bơm Quảng Trí

PM0900U30153

09250

17

27

Tháng 10/2023

09Q81A

09Q81B

15

Long Xuyên

Long Xuyên A

PM0900U30142

09184

15

25

Tháng 10/2023

09Q67

16

Long Xuyên

Long Xuyên B

PM0900U30137

09217

15

25

Tháng 10/2023

09Q72

17

Long Xuyên

Long Xuyên C

PM0900U30170

09220

15

25

Tháng 10/2023

09Q96

18

Long Xuyên

Long Xuyên D

PM0900U30235

09222

15

25

Tháng 10/2023

09Q153

19

Long Xuyên

Long Xuyên E

PM0900U30234

09185

15

25

Tháng 10/2023

09Q150

20

Long Xuyên

Bơm Móc Lèo

PM0900U30143

09224

15

25

Tháng 10/2023

09Q73

09Q73B

21

Long Xuyên

Long Xuyên 1

PM0900U30483

09219

15

25

Tháng 10/2023

09Q213

 

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 17/10/2023 08:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31