Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC TP HẢI DƯƠNG


 

TT

Tên xã,

phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

1

Nguyễn Trãi

Hồng Phong 2 <400kVA>

PM0100U40248

01134

4

01Q441

2

Nguyễn Trãi

Khu 13 Nguyễn Trãi <400kVA>

PM0100U40249

01271

4

01Q431

3

Nguyễn Trãi

Hào Thành
<400kVA>

PM0100U40251

01151

4

01Q439

4

Nguyễn Trãi

Hồng Phong 1

PM0100U40121

01144

4

01Q418

5

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

<320kVA>

PM0100U40134

01057

9

01Q104

6

Nguyễn Trãi

Kios Bưu điện <800kVA>

PM0100U40449

01490

9

01Q184

7

Nguyễn Trãi

Tập thể máy Bơm

PM0100U40144

01200

9

01Q113

8

Nguyễn Trãi

Máy Xay
<250kVA>

PM0100U40411

01058

9

01Q174

9

Nguyễn Trãi

NH Công Thương
CC <400>

PM0100N40070

01Q136

9

10

Nguyễn Trãi

Công ty Bơm
Hải Dương

PM0100N40075

01Q144

9

11

Phạm Ngũ Lão

Ngô Quyền 2
<560kVA>

PM0100U40193

01210

5

01Q173

12

Phạm Ngũ Lão

Chợ Mát 1
<400kVA>

PM0100U40194

01026

5

01Q145

13

Phạm Ngũ Lão

Nguyễn Lương Bằng 2 <400kVA>

PM0100U40465

01508

5

01Q479

14

Phạm Ngũ Lão

Lê Chân
<400kVA>

PM0100U40532

01591

8

01Q837

15

Phạm Ngũ Lão

Công ty Sứ 2
<560kVA>

PM0100U40123

01006

8

01Q420

16

Phạm Ngũ Lão

Ngã tư máy Sứ
<250kVA>

PM0100U40124

01182

8

01Q421

17

Phạm Ngũ Lão

Bình Minh 1
<560kVA>

PM0100U40132

01093

8

01Q114

18

Phạm Ngũ Lão

Bình Minh 2
<400kVA>

PM0100U40137

01040

8

01Q115

19

Phạm Ngũ Lão

Bình Minh 3
<320kVA>

PM0100U40138

01120

8

01Q116

20

Phạm Ngũ Lão

Chương Mỹ
<750kVA>

PM0100U40141

01109

8

01Q117

21

Phạm Ngũ Lão

Công ty Sứ HD
<1000kVA>

PM0100U40409

01456

8

01Q471

22

Phạm Ngũ Lão

Nguyễn Lương Bằng <630kVA>

PM0100U40425

01099

8

01Q474

23

Phạm Ngũ Lão

Ngã Sáu 1
<560kVA>

PM0100U40127

01107

9

01Q103

24

Phạm Ngũ Lão

Triển lãm 1
<560kVA>

PM0100U40129

01018

9

01Q101

25

Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão
<400kVA>

PM0100U40133

01078

9

01Q102

26

Phạm Ngũ Lão

Ngã Sáu 2
<630kVA>

PM0100U40237

01056

9

01Q127

27

Phạm Ngũ Lão

Triển Lãm 2
<560kVA>

PM0100U40238

01142

9

01Q128

28

Phạm Ngũ Lão

Nhất Ly
<320kVA>

PM0100N40074

01402

11

01Q146

29

Phạm Ngũ Lão

Trung đại tu ôtô  <250kVA>

PM0100U40189

01119

11

01Q151

30

Phạm Ngũ Lão

Ngô Quyền
<500kVA>

PM0100U40191

01158

11

01Q172

31

Phạm Ngũ Lão

Ngô Quyền 1
<560kVA>

PM0100U40192

01209

11

01Q152

32

Phạm Ngũ Lão

XN Kim Cương
<560kVA>

PM0100U40252

01Q148

11

33

Phạm Ngũ Lão

Khu 15 P.Ngũ Lão <560kVA>

PM0100U40279

01282

11

01Q149

34

Phạm Ngũ Lão

Bà Triệu
<250kVA>

PM0100U40455

01500

11

01Q188

35

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Du
<400kVA>

PM0100U40162

01036

5

01Q169

36

Trần Hưng Đạo

Bạch Đằng 6
<180VA>

PM0100U40458

01499

5

01Q187

37

Trần Hưng Đạo

Võ Thị Sáu 2

 <400kVA>

PM0100U40484

01532

9

01Q192

38

Trần Hưng Đạo

Tam Giang 1
<560kVA>

PM0100U40167

01126

13

01Q216

39

Trần Hưng Đạo

Cầu Cốn
<400kVA>

PM0100U40175

01080

13

01Q223

40

Trần Hưng Đạo

Điều Dưỡng
<400kVA>

PM0100U40243

01242

13

01Q237

41

Trần Hưng Đạo

Cầu Cốn 2
 <250kVA>

PM0100U40276

01265

13

01Q246

42

Trần Hưng Đạo

Tam Giang 2

 <560kVA>

PM0100U40157

01059

13

01Q215

43

Trần Hưng Đạo

Cầu Cốn 3
<400kVA>

PM0100U40520

01578

13

01Q834

44

Trần Phú

Chương Dương 1
<250kVA>

PM0100U40125

01010

5

01Q121

45

Trần Phú

Chương Dương 2 <400kVA>

PM0100U40126

01098

5

01Q122

46

Trần Phú

Bạch Đằng 2

<400kVA>

PM0100U40131

01124

5

01Q108

47

Trần Phú

Nguyễn Du 2

<400kVA>

PM0100U40219

01035

5

01Q170

48

Trần Phú

Chương Dương 3
<250kVA>

PM0100U40271

01260

5

01Q132

01260-1

01Q132-1

49

Trần Phú

Bạch Đằng 4
<180kVA>

PM0100U40220

01228

5

01Q171

50

Trần Phú

Khu văn hoá thể thao Tỉnh <250kVA>

PM0100U40344

01097

5

01Q142

51

Trần Phú

TT Thương mại

PM0100U40545

01188

5

01Q112

52

Trần Phú

Bạch Đằng 1
<400kVA>

PM0100U40136

01122

9

01Q107

53

Trần Phú

Võ Thị Sáu
<400kVA>

PM0100U40236

01090

9

01Q129

54

Trần Phú

Kho Bạc 2
<180kVA>

PM0100U40256

01248

9

01Q130

55

Trần Phú

Ủy ban thành phố <560kVA>

PM0100U40128

01096

9

01Q106

56

Trần Phú

Bùi Thị Cúc
<400kVA>

PM0100U40130

01094

9

01Q109

57

Trần Phú

Văn phòng UBTP <250kVA>

PM0100U40372

01410

9

01Q105

58

Trần Phú

Bạch Đằng 5
<250kVA>

PM0100U40457

01498

9

01Q186

59

Trần Phú

UB P.Trần Phú <560kVA>

PM0100U40447

01489

9

01Q183

60

Bình Hàn

Tuệ Tĩnh
<560kVA>

PM0100U40119

01150

4

01Q416

61

Bình Hàn

Xí nghiệp In 1 <500kVA>

PM0100U40120

01131

4

01Q417

62

Bình Hàn

Xí nghiệp In 2
<560kVA>

PM0100U40221

01288

4

01Q422

63

Bình Hàn

Công ty Sứ 1
<400kVA>

PM0100U40122

01148

5

01Q419

64

Bình Hàn

Khu 15 Bình Hàn <400kVA>

PM0100U40514

01575

5

01Q832

65

Bình Hàn

Chiếu sáng số 1

PM0100U40345

01215

5

01Q147

66

Bình Hàn

KDC làng LILAMA <250kVA>

PM0100U40299

01320

8

01Q444

67

Bình Hàn

Khu 12 Bình Hàn
<560kVA>

PM0100U40486

01536

8

01Q482

68

Bình Hàn

Ngân hàng TMCP
Ngoại thương

PM0100N40073

01396

8

69

Nhị Châu

Phú Bình
<160kVA>

PM0100U40275

01Q245

13

70

Nhị Châu

Xuyên Á
<250kVA>

PM0100U40298

01317

13

01Q256

71

Lê Thanh Nghị

Thống Nhất
<560kVA>

PM0100U40135

01037

5

01Q119

72

Lê Thanh Nghị

Thống Nhất 2
<560kVA>

PM0100U40857

01606

5

01Q581

73

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị 3
<400kVA>

PM0100U40518

01577

11

01Q833

74

Tân Bình

Điện Biên Phủ 1
 <560kVA>

PM0100U40188

01087

11

01Q159

75

Tân Bình

Tân Kim
<630kVA>

PM0100U40190

01050

11

01Q155

76

Tân Bình

Tân Kim 2
<560kVA>

PM0100U40434

01481

11

01Q179

77

Tân Bình

Tân Kim 3
<250kVA>

PM0100U40454

01497

11

01Q185

78

Tân Bình

Khu 16 Tân Bình
<560kVA>

PM0100U30313

01348

11

01Q157

79

Tân Bình

Ngô Quyền 3
<320kVA>

PM0100U40347

01321

11

01Q154

80

Tân Bình

Ngô Quyền 4
<400kVA>

PM0100U40466

01505

11

01Q189

81

Tân Bình

Nguyễn Văn Linh
<560kVA>

PM0100U40435

01479

11

01Q177

82

Ái Quốc

Ái Quốc A
<560kVA>

PM0100U30288

01301

3

01Q802

83

Ái Quốc

Ái Quốc B
<560kVA>

PM0100U30289

01297

5

01Q805

84

Ái Quốc

Ái Quốc C
<630kVA>

PM0100U30290

01298

3

01304

01Q803

01Q803-1

85

Ái Quốc

Ái Quốc D
<400kVA>

PM0100U30291

01299

3

01303

01Q804

01Q804-1

86

Ái Quốc

Ngọc Trì
<400kVA>

PM0100U30390

01434

3

01Q818

87

Ái Quốc

Văn Xá
<400kVA>

PM0100U30391

01296

3

01Q819

88

Ái Quốc

Ninh Quan
<560kVA>

PM0100U30306

01305

3

01Q807

89

Ái Quốc

Ninh Quan 2
<400kVA>

PM0100U30521

01579

3

01Q835

90

Ái Quốc

Nam Tiền Trung
<400kVA>

PM0100U30950

01674

3

01Q869

91

Ái Quốc

Thôn Tiền Hải
<250kVA>

PM0100U30336

01295

3

01Q811

92

Ái Quốc

Thôn Vũ Thượng
<400kVA>

PM0100U30346

01383

3

01Q812

93

Ái Quốc

Đồng Pháp

PM0100U30533

01602

3

01Q838

94

Ái Quốc

Tiến Đạt
<400kVA>

PM0100U40517

01299-1

3

01Q831

95

Ái Quốc

Vũ Xá
<560kVA>

PM0100U30297

01312

4

01Q801

96

Ái Quốc

Vũ Xá 2
<400kVA>

PM0100U30473

01515

4

01Q830

97

Ái Quốc

Tiến Đạt 2
<180kVA>

PM0100U30524

01585

5

01Q836

98

Ái Quốc

Độc Lập
<400kVA>

PM0100U40300

01322

5

01Q806

99

Ái Quốc

QLCN Tàu Thủy
<180kVA>

PM0100U30383

01436

5

01Q820

100

Ái Quốc

Thôn Tiền Trung
<400kVA>

PM0100U30415

01462

5

01Q823

101

Ái Quốc

Tiền Trung 2
<400kVA>

PM0100U30461

01503

5

01Q829

102

Tiền Tiến

Cập Nhất

PM0100U30888

01622

4

01Q842

103

Tiền Tiến

Cập Nhất 4
(Xóm Tràng)

PM0100U30889

01623

4

01Q843

104

Tiền Tiến

Cập Nhất 5
(Ngọc Đường)

PM0100U30890

01624

4

01Q844

105

Tiền Tiến

Cập Thượng 5

PM0100U30891

01625

4

01Q845

106

Tiền Tiến

Du Tái 1

PM0100U30894

01628

4

01Q848

107

Tiền Tiến

Du Tái 2

PM0100U30895

01629

4

01Q849

108

Tiền Tiến

Tầu Cuốc

PM0100U30906

01640

4

01Q860

109

Tiền Tiến

Tiền Tiến A

PM0100U30907

01642

4

01Q862

110

Tiền Tiến

Tiền Tiến B

PM0100U30908

01643

4

01Q863

111

Tiền Tiến

Tiền Tiến C

PM0100U30909

01644

4

01Q864

112

Tiền Tiến

Tiền Tiến D

PM0100U30910

01645

4

01Q865

113

Tiền Tiến

Tiền Tiến E

PM0100U30911

01646

4

01Q866

114

Tiền Tiến

Tiền Tiến F

PM0100U30912

01647

4

01Q867

115

Tiền Tiến

Tiền Tiến 14

PM0100U30913

01641

4

01Q861

116

Tiền Tiến

Tiền Tiến 16

PM0100U30949

01673

4

01Q868

117

Quyết Thắng

Dương Xuân 1

PM0100U30896

01630

5

01630A

01Q850

118

Quyết Thắng

Quyết Thắng B

PM0100U30898

01634

5

01Q854

119

Quyết Thắng

Đông Lĩnh 2

PM0100U30893

01627

6

01Q847

120

Quyết Thắng

Quyết Thắng C

PM0100U30899

01635

6

01Q855

121

Quyết Thắng

Quyết Thắng D

PM0100U30900

01636

6

01Q856

122

Quyết Thắng

Quyết Thắng E

PM0100U30901

01637

6

01Q857

123

Quyết Thắng

Quyết Thắng F

PM0100U30902

01638

6

01638A

01Q858

01Q858A

124

Quyết Thắng

Quyết Thắng 13

PM0100U30904

01632

6

01Q852

125

Quyết Thắng

Quyết Thắng A

PM0100U30897

01633

7

01Q853

126

Quyết Thắng

Quyết Thắng 12

PM0100U30903

01631

7

01Q851

127

Quyết Thắng

Tân Tiến

PM0100U30905

01639

7

01Q859

128

Quyết Thắng

Đoàn Kết

PM0100U30892

01626

7

01Q846

129

Ngọc Châu

Phú Lương 1
<560kVA>

PM0100U40151

01024

13

01Q206

130

Ngọc Châu

Phú Lương 2
<400kVA>

PM0100U40152

01076

13

01Q209

131

Ngọc Châu

Phú Lương 3
<250kVA>

PM0100U40158

01046

13

01Q203

132

Ngọc Châu

Phú Lương 4
<560kVA>

PM0100U40159

01042

13

01Q208

133

Ngọc Châu

Bến ca nô
<560kVA>

PM0100U40169

01162

13

01Q214

134

Ngọc Châu

Ngọc Uyên
<400kVA>

PM0100U40171

01082

13

01Q219

135

Ngọc Châu

TT lưới điện
<500kVA>

PM0100U40176

01172

13

01Q224

136

Ngọc Châu

Trường Bắn
<400kVA>

PM0100U40225

01235

13

01Q234

137

Ngọc Châu

Thuỷ Văn
<250kVA>

PM0100U40226

01077

13

01Q235

138

Ngọc Châu

Hoàng Văn Thụ
<160kVA>

PM0100U40227

01121

13

01121-1

01Q249-1

01Q249

139

Ngọc Châu

Khu 16 Ngọc Châu
<250kVA>

PM0100U40277

01280

13

01Q274

140

Ngọc Châu

Mầm non Ngọc Uyên
<400kVA>

PM0100U40281

01084

13

01287

01Q247

141

Ngọc Châu

KDC Kim Lai
<320kVA>

PM0100U40335

01371

13

01Q273

142

Ngọc Châu

KDC Âu Cơ
<250kVA>

PM0100U40363

01400

13

01Q270

143

Ngọc Châu

Phú Lương 5
<560kVA>

PM0100U40396

01438

13

01Q279

144

Ngọc Châu

TĐC Ngọc Châu T3
<250kVA>

PM0100U40400

01445

13

01Q280

145

Ngọc Châu

Khu 6 Ngọc Châu
<560kVA>

PM0100U40858

01619

13

01Q840

146

Ngọc Châu

Tây Hào
<560kVA>

PM0100U40866

01613

13

01613-1

01Q841

01Q841-1

147

Ngọc Châu

Bến ca nô 2
<560kVA>

PM0100U40872

01616

13

01Q839

148

Ngọc Châu

Nguyễn Hữu Cầu
<180kVA>

PM0100U40452

01494

13

01494-1

01Q284-1

01Q284

149

Ngọc Châu

Lê Viết Hưng
<250kVA>

PM0100U40453

01495

13

01Q285

150

Nam Đồng

Nam Đồng D
<400kVA>

PM0100U30407

01452

4

01Q822

151

Nam Đồng

Thôn Phú Lương
<560kVA>

PM0100U30408

01453

4

01Q821

152

Ái Quốc

Vũ Xá 3

PM0100U30984

01695

4

01Q873

153

Trần Phú

Lương Thế Vinh 2

PM0100U40969

01684

5

01Q871

154

Quyết Thắng

Quyết Thắng 14

PM0100U30985

01696

5

01Q874

155

Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão 2

PM0100U40986

01699

9

01699-1

01Q876

01Q876-1

156

Tân Bình

Nguyễn Chí Thanh

PM0100U40966

01679

11

01Q870

157

Tân Bình

28 Tây Nam Cường

PM0100U40993

01701

11

158

Tân Bình

29 Tây Nam Cường

PM0100U40994

01702

11

01Q878

159

Trần Hưng Đạo

Tam Giang 3

PM0100U40970

01686

13

01Q872

160

Ngọc Châu

Lê Viết Quang

PM0100U40987

01698

13

01Q875

161

An Thượng

Thượng Đạt
<560kVA>

PM0100U30198

01328

3

01Q808

162

An Thượng

Thượng Đạt 2
<320kVA>

PM0100U30311

01327

3

01Q809

163

An Thượng

An Châu A
<400kVA>

PM0100U30357

01391

3

01Q813

164

An Thượng

An Châu B
<560kVA>

PM0100U30358

01393

3

01Q814

165

An Thượng

An Tiến
<180kVA>

PM0100U30359

01395

3

01Q815

166

An Thượng

Đồng Lạc B
<250KkVA>

PM0100U30377

01419

3

01Q816

167

An Thượng

Thượng Đạt 3
<250kVA>

PM0100U30381

01428

3

01Q817

168

An Thượng

Thôn Tiền 1
<250kVA>

PM0100U30416

01464

3

01Q824

169

An Thượng

Thôn Tiền 2
<400kVA>

PM0100U30417

01465

3

01Q825

170

An Thượng

Thôn Trác Châu
<400kVA>

PM0100U30418

01466

3

01Q826

171

An Thượng

Chùa Thượng 1
<400kVA>

PM0100U30444

01486

3

01Q827

172

An Thượng

Chùa Thượng 2
<400kVA>

PM0100U30445

01487

3

01Q828

173

An Thượng

Thượng Đạt 4
<560kVA>

PM0100U30884

01621

3

01Q2104

174

Bình Hàn

Điện Biên Phủ 3
<560kVA>

PM0100U40104

01001

5

01Q401

175

Bình Hàn

Bình Hàn 2
<560kVA>

PM0100U40105

01014

5

01Q402

176

Bình Hàn

Nguyễn Thượng Mẫn
<560kVA>

PM0100U40107

01137

5

01Q404

177

Bình Hàn

TT cơ điện NN4
<160kVA>

PM0100U40264

01278

5

01Q430

178

Bình Hàn

Trạm xá Bình Hàn
<560kVA>

PM0100U40259

01267

5

01Q435

179

Bình Hàn

UBP Bình Hàn
<400kVA>

PM0100U40536

01594

5

01Q300

180

Bình Hàn

Cô Đông
<560kVA>

PM0100U40387

01427

5

01Q459

181

Bình Hàn

Nguyễn Thượng
Mẫn 2 <560kVA>

PM0100U40420

01118

5

01Q475

182

Bình Hàn

Tuệ Tĩnh 10
<250kVA>

PM0100U40450

01493

5

01Q478

183

Bình Hàn

Điện Biên Phủ 4
<250kVA>

PM0100U40451

01492

5

01Q477

184

Bình Hàn

Máy kéo áo
<250kVA>

PM0100U40499

01572

7

01Q293

185

Bình Hàn

Đền Thánh 1
<560kVA>

PM0100U40111

01111

9

01Q408

186

Bình Hàn

Đền Thánh 2
<250kVA>

PM0100U40112

01159

9

01Q409

187

Bình Hàn

Tập thể Ga
<250kVA>

PM0100U40114

01204

9

01Q411

188

Bình Hàn

Kios số 5 Tuệ Tĩnh
<320kVA>

PM0100U40360

01397

9

01Q449

189

Bình Hàn

CS đường gom 4
<250kVA>

PM0100U40366

01412

9

01Q454

190

Bình Hàn

Vật tư tổng hợp
<250kVA>

PM0100U40368

01403

9

01Q451

191

Bình Hàn

Ga Hải Dương
<400kVA>

PM0100U40373

01411

9

01Q453

192

Bình Hàn

Đường Sắt
<320kVA>

PM0100U40510

01566

9

01Q296

193

Bình Hàn

TT Trường Chính Trị
<400kVA>

PM0100U40260

01062

10

01Q437

194

Bình Hàn

Khu 14 Bình Hàn
<400kVA>

PM0100U40250

01270

10

01Q433

195

Bình Hàn

Đinh Văn Tả
<400kVA>

PM0100U40165

01197

11

01Q232

196

Bình Hàn

Cầu Đạo
<560kVA>

PM0100U40224

01237

11

01Q238

197

Bình Hàn

An Định
<250kVA>

PM0100U40460

01496

12

01Q286

198

Bình Hàn

Khu 10 Bình Hàn
<250kVA>

PM0100U40266

01269

12

01Q243

199

Cẩm Thượng

Khu 1 Cẩm Thượng
<400kVA>

PM0100U40261

01085

3

01Q438

200

Cẩm Thượng

Tuệ Tĩnh 11
<250kVA>

PM0100U40535

01600

5

01Q484

201

Cẩm Thượng

CS đường gom 3
<250kVA>

PM0100U40367

01404

5

01Q452

202

Cẩm Thượng

Cẩm Thượng 3
<400kVA>

PM0100U40106

01185

5

01Q403

203

Cẩm Thượng

UBP Cẩm Thượng
<400kVA>

PM0100U40246

01258

7

01Q428

204

Cẩm Thượng

Cô Đoài
<560kVA>

PM0100U40108

01086

7

01Q405

205

Cẩm Thượng

Cẩm Thượng 56
<560kVA>

PM0100U40109

01167

7

01Q406

206

Cẩm Thượng

Cẩm Thượng 4
<400kVA>

PM0100U40110

01181

7

01Q407

207

Cẩm Thượng

Khu 5 Cẩm Thượng
<560kVA>

PM0100U40262

01166

7

01Q436

208

Cẩm Thượng

Khu 6 Cẩm Thượng
<250kVA>

PM0100U40263

01275

7

01Q429

209

Cẩm Thượng

Thôn Tự Đông
<250kVA>

PM0100U40272

01274

7

01Q434

210

Cẩm Thượng

Tự Đông 2
<320kVA>

PM0100U40380

01180

7

01Q470

211

Cẩm Thượng

CS đường gom 2

PM0100U40349

01386

7

01Q447

212

Cẩm Thượng

Triệu Quang Phục
<400kVA>

PM0100U40482

01523

7

01Q480

213

Cẩm Thượng

Ngô Thì Nhậm
<100kVA>

PM0100U40513

01569

7

01Q297

214

Cẩm Thượng

Kios số 8 Tuệ Tĩnh
<500kVA>

PM0100U40512

01567

9

01Q486

215

Cẩm Thượng

Kios số 9 Tuệ Tĩnh
<500kVA>

PM0100U40508

01Q295

9

216

Cẩm Thượng

Kios số 1 Tuệ Tĩnh
<250kVA>

PM0100U40384

01423

9

01Q455

217

Cẩm Thượng

Kios số 2 Tuệ Tĩnh
<250kVA>

PM0100U40385

01424

9

01Q456

218

Cẩm Thượng

Kios số 3 Tuệ Tĩnh
<500kVA>

PM0100U40386

01425

9

01Q457

219

Cẩm Thượng

Kios số 4 Tuệ Tĩnh
<250kVA>

PM0100U40389

01426

9

01Q458

220

Cẩm Thượng

Trạm Kios 6 Tuệ Tĩnh
<500kVA>

PM0100U40405

01450

9

01Q473

221

Cẩm Thượng

Trạm Kios 7 Tuệ Tĩnh
<500kVA>

PM0100U40406

01451

9

01Q472

222

Trần Hưng Đạo

Tỉnh Uỷ 1
<630kVA>

PM0100U40160

01005

10

01Q201

223

Trần Hưng Đạo

Tỉnh Uỷ 2
<400kVA>

PM0100U40161

01004

10

01Q202

224

Trần Hưng Đạo

Kios toà Thị Chính <400kVA>

PM0100U40282

01100

10

01Q248

225

Quang Trung

Tiền Phong
<400kVA>

PM0100U40163

01016

11

01Q227

226

Quang Trung

An Ninh
<630kVA>

PM0100U40164

01068

10

01Q228

227

Quang Trung

An Ninh 2
<630kVA>

PM0100U40413

01069

10

01Q282

228

Quang Trung

Bắc Sơn
<560kVA>

PM0100U40173

01103

10

01Q221

229

Quang Trung

Bắc Sơn 2
<560kVA>

PM0100U40469

01512

10

01Q287

230

Quang Trung

Quang Trung 1
<560kVA>

PM0100U40177

01012

11

01Q225

231

Quang Trung

Quang Trung 2
<400kVA>

PM0100U40178

01013

10

01Q226

232

Quang Trung

Canh Nông 2
<180kVA>

PM0100U40253

01259

11

01Q244

233

Quang Trung

Công ty May 2
(công cộng)

PM0100U40376

01413

10

01Q271

234

Quang Trung

Thanh Niên 2
<630kVA>

PM0100U40542

01603

11

01Q485

235

Quang Trung

Thanh Niên 3
<560kVA>

PM0100U40440

01483

11

01Q283

236

Quang Trung

Canh Nông
<560kVA>

PM0100U40168

01032

12

01Q217

237

Quang Trung

Bắc Hàn Giang
<400kVA>

PM0100U40166

01141

12

01Q231

238

Quang Trung

Viện Mắt
<560kVA>

PM0100U40170

01063

12

01Q218

239

Quang Trung

Đường Thanh Niên
<560kVA>

PM0100U40172

01052

12

01Q220

240

Quang Trung

Khu 7 Quang Trung
<250kVA>

PM0100U40254

01264

12

01Q239

241

Quang Trung

Quang Trung 1A
<560kVA>

PM0100U40267

01125

12

01Q241

242

Quang Trung

Quang Trung 3
<560kVA>

PM0100U40328

01363

12

01Q261

243

Quang Trung

Kios bắc công viên
Bạch Đằng

PM0100U40414

01460

12

01Q281

244

Quang Trung

Chợ An Ninh
<400kVA>

PM0100U40489

01544

12

01Q290

245

Quang Trung

Hòa Bình
<400kVA>

PM0100U40174

01115

12

01Q222

246

Nguyễn Trãi

Chi Lăng 1
<560kVA>

PM0100U40113

01020

9

01Q410

247

Nguyễn Trãi

Chi Lăng 2
<320kVA>

PM0100U40116

01061

9

01Q413

248

Nguyễn Trãi

Chi Lăng 3
<560kVA>

PM0100U40394

01433

9

01Q460

249

Nguyễn Trãi

Hồng Quang
<560kVA>

PM0100U40115

01138

9

01Q412

250

Nguyễn Trãi

Kho Đỏ
<560kVA>

PM0100U40117

01022

9

01Q414

251

Nguyễn Trãi

Khách Sạn
<400kVA>

PM0100U40118

01346

9

01Q415

252

Nguyễn Trãi

Viện 7B
<560kVA>

PM0100U40421

01023

10

01Q476

253

Nguyễn Trãi

KDC May 1
<250kVA>

PM0100U40364

01401

10

01Q450

254

Ngọc Châu

Khu TĐC Ngọc Châu T1 <400kVA>

PM0100U40490

01548

15

01Q292

255

Ngọc Châu

Khu TĐC Ngọc Châu T2 <400kVA>

PM0100U40491

01547

15

01Q291

256

Ngọc Châu

UB P.Ngọc Châu
<400kVA>

PM0100U40154

01136

15

01Q210

257

Ngọc Châu

Đường 30/10
<560kVA>

PM0100U40156

01130

15

01Q211

258

Nhị Châu

Nhị Châu 1
<560kVA>

PM0100U40150

01008

15

01Q230

259

Nhị Châu

Nhị Châu 2
<320kVA>

PM0100U40149

01164

15

01Q204

260

Nhị Châu

Đoàn Kết
<400kVA>

PM0100U40153

01044

15

01Q212

261

Nhị Châu

Đoàn Kết 2
<400kVA>

PM0100U40242

01241

15

01Q236

262

Nhị Châu

Đô Lương 1
<400kVA>

PM0100U40155

01129

15

01Q213

263

Nhị Châu

Đô Lương 2
<400kVA>

PM0100U40258

01262

15

01Q240

264

Nhị Châu

Nhị Châu 3
<400kVA>

PM0100U40265

01268

15

01Q242

265

Nhị Châu

Nhị Châu 4
<560kVA>

PM0100U40339

01372

15

01Q263

266

Nhị Châu

Nhị Châu 5
<250kVA>

PM0100U40506

01562

15

01Q294

267

Nhị Châu

Nhị Châu 6
<560kVA>

PM0100U40873

01614

15

01Q2103

268

Nhị Châu

Bơm Nhị Châu
<250kVA>

PM0100U40531

01587

15

01Q298

269

Nhị Châu

Lý Quốc Bảo
<400kVA)

PM0100U40538

01593

15

01Q299

270

Nhị Châu

Kios Trần Hưng Đạo
<560kVA>

PM0100U40355

01389

15

01Q266

271

Nhị Châu

Số 1 KDC phía Tây cầu Phú Lương

<1250kVA>

PM0100U40478

01519

15

01Q288

272

Nhị Châu

Số 2 KDC phía Tây cầu Phú Lương

<1250kVA>

PM0100U40479

01520

15

01Q289

273

Nhị Châu

Nam Nhị Châu 1
<630kVA>

PM0100U40859

01Q2100

15

274

Nhị Châu

Nam Nhị Châu 2
<560kVA>

PM0100U40860

01610

15

01Q2101

275

Nhị Châu

Nam Nhị Châu 3
<400kVA>

PM0100U40861

01611

15

01Q2102

276

Liên Hồng

TR-DC 02

PM0100U30926

01664

6

01Q489

277

Liên Hồng

TR-DC 03

PM0100U30924

01663

6

01Q488

278

Liên Hồng

TR-DC 04

PM0100U40928

01666

6

01Q492

279

Liên Hồng

TR-DC 11

PM0100U30927

01665

6

01Q490

01Q491

280

Liên Hồng

TR-DC 12
<500kVA>

PM0100U30925

01667

6

281

Liên Hồng

Viện Cây

PM0100U30922

01661

12

01Q487

282

Thanh Bình

Nguyễn Văn Linh 2
<560kVA>

PM0100U40871

01615

5

01Q3142

283

Thanh Bình

Kios 27 -TNC  <560kVA>

PM0100U40476

01Q3112

5

284

Thanh Bình

Chợ & khu DCTM Thanh Bình <560kVA>

PM0100U40287

01294

5

01Q344

285

Thanh Bình

Thanh Bình B
<250kVA>

PM0100U40182

01171

5

01Q305

286

Thanh Bình

Thanh Bình A
<560kVA>

PM0100U40204

01189

6

01Q324

287

Thanh Bình

Đền Sượt
<400kVA>

PM0100U40245

01190

6

01Q337

288

Thanh Bình

Trường Nguyễn Du
<250kVA>

PM0100U40273

01179

6

01Q340

289

Thanh Bình

Thanh Cương
<560kVA>

PM0100U40181

01191

6

01Q318

290

Thanh Bình

Thanh Cương 2
<630kVA>

PM0100U40431

01484

6

01Q3101

291

Thanh Bình

Chợ Mát 2
<560kVA>

PM0100U40203

01066

6

01Q312

292

Thanh Bình

Chợ Mát 4
<560kVA>

PM0100U40201

01160

6

01Q315

293

Thanh Bình

Chợ Mát 5
<560kVA>

PM0100U40327

01368

6

01Q360

294

Thanh Bình

Kiốt 1 KDC - P. Thanh Bình <250kVA>

PM0100U40352

01467

6

01Q398

295

Thanh Bình

Kiốt 2 KDC- P. Thanh Bình <250kVA>

PM0100U40353

01468

6

01Q399

296

Thanh Bình

Kios 13 -TNC  <250kVA>

PM0100U40322

01357

6

01Q354

297

Thanh Bình

Kiốt 19 -TNC  <500kVA>

PM0100U40324

01359

6

01Q356

298

Thanh Bình

Ki ốt 22 -TNC  <250kVA>

PM0100U40315

01353

6

01Q350

299

Thanh Bình

Ki ốt 24 -TNC  <250kVA>

PM0100U40316

01350

6

01Q348

300

Thanh Bình

Kios 23 -TNC <560kVA>

PM0100U40402

01447

6

01Q396

301

Thanh Bình

Kios 25 -TNC  <560kVA>

PM0100U40403

01446

6

01Q397

302

Thanh Bình

Nguyễn Thị Duệ
<560kVA>

PM0100U40516

01571

6

01Q3129

303

Thanh Bình

Đức Minh
<560kVA>

PM0100U40184

01177

6

01Q317

304

Thanh Bình

Đức Minh 2
<630kVA>

PM0100U40541

01599

6

01Q3135

305

Thanh Bình

Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng <560kVA>

PM0100U40438

01485

6

01Q3102

306

Thanh Bình

Vũ Hựu
<560kVA>

PM0100U40379

01375

6

01Q317-2

307

Thanh Bình

Kiốt Ban chỉ huy quân sự TPHD <250kVA>

PM0100U40362

01399

6

01Q370

308

Thanh Bình

Kios 20 -TNC  <560kVA>

PM0100U40851

01604

8

01Q3137

309

Thanh Bình

Kios 21 -TNC  <400kVA>

PM0100U40852

01605

8

01Q3138

310

Thanh Bình

Truyền giống
<250kVA>

PM0100U40280

01283

9

01Q342

311

Thanh Bình

Khu nhà công vụ & nhà ở quân nhân BCHQS tỉnh HD <250kVA>

PM0100U40361

01398

9

01Q369

312

Thanh Bình

Kim Chi
<560kVA>

PM0100U40185

01170

11

01Q316

313

Thanh Bình

Kim Chi 2
<400kVA>

PM0100U40356

01382

11

01Q368

314

Thanh Bình

TT Vận tải ôtô
<400kVA>

PM0100U40186

01205

11

01Q320

315

Thanh Bình

TT Sở địa chính
<180kVA>

PM0100U40187

01208

11

01Q321

316

Thanh Bình

TT trường Dược
<400kVA>

PM0100U40195

01196

11

01Q308

317

Thanh Bình

Chợ Mát 3
<400kVA>

PM0100U40196

01070

11

01Q302

318

Thanh Bình

Chợ Thanh Bình
<400kVA>

PM0100U40197

01206

11

01Q309

319

Thanh Bình

Chợ Hội Đô
<400kVA>

PM0100U40954

01672

11

01Q493

320

Thanh Bình

TT Bệnh viện
<250kVA>

PM0100U40200

01207

11

01Q325

321

Thanh Bình

Kiốt 3 KDC
<630kVA>

PM0100U40354

01388

11

01Q367

322

Thanh Bình

Kios 8 -TNC
<250kVA>

PM0100U40314

01349

11

01Q347

323

Thanh Bình

Kios 9 -TNC
<250kVA>

PM0100U40317

01352

11

01Q349

324

Thanh Bình

Kios 14 -TNC  <560kVA>

PM0100U40398

01441

11

01Q3109

325

Thanh Bình

Kios 15 -TNC   <560kVA>

PM0100U40397

01440

11

01Q392

326

Thanh Bình

Kiốt số 16 -TNC  <250kVA>

PM0100U40323

01358

11

01Q355

327

Thanh Bình

Kios 17 -TNC  <320kVA>

PM0100U40319

01354

11

01Q351

328

Thanh Bình

Kios 18 -TNC  <560kVA>

PM0100U40370

01405

11

01Q378

329

Thanh Bình

Khúc Thừa Dụ
<400kVA>

PM0100U40464

01507

11

01Q3106

330

Thanh Bình

Sở Khoa học và công nghệ <250kVA>

PM0100U40471

01199

11

01Q310

331

Thanh Bình

Chiếu sáng số 2 <250kVA>

PM0100U40477

01534

11

01Q3114

332

Thanh Bình

T2.1 KDC N.L.Bằng
<750kVA>

PM0100U40501

01557

11

01Q3122

333

Thanh Bình

T2.2 KDC N.L.Bằng
<1000kVA>

PM0100U40500

01556

11

01Q3123

334

Thanh Bình

Nguyễn Lương Bằng 3
<250kVA>

PM0100U40504

01560

11

01Q3124

335

Việt Hòa

Đồng Niên 1
<400kVA>

PM0100U40222

01439

5

01Q466

336

Việt Hòa

Đồng Niên 3
<250kVA>

PM0100U40338

01232

5

01Q445

337

Việt Hòa

Đồng Niên 2
<560kVA>

PM0100U40223

01230

5

01Q424

338

Việt Hòa

Bơm Đồng Niên
<250kVA>

PM0100U40296

01316

5

01Q442

339

Việt Hòa

KDC Việt Hòa
<1000kVA>

PM0100U40886

01195

5

01Q3116

340

Việt Hòa

Hàn Trung 2
<560kVA>

PM0100U30443

01229

5

01Q423

341

Việt Hòa

Đồng Niên 4
<630kVA>

PM0100U40488

01539

5

01Q483

342

Việt Hòa

Đồng Niên 5
<560kVA>

PM0100U40862

01607

5

01Q3139

343

Việt Hòa

Phố Đồng Niên
<250kVA>

PM0100U40202

01D01-31

6

01198

01Q319

344

Việt Hòa

Hàn Trung
<560kVA>

PM0100U40240

01238

9

01Q425

345

Việt Hòa

Chi Hoà 1
<400kVA>

PM0100U40239

01240

9

01Q426

346

Việt Hòa

Chi Hoà 2
<560kVA>

PM0100U40241

01243

9

01Q427

347

Việt Hòa

UBP Việt Hòa
<180kVA>

PM0100U40312

01345

9

01Q443

348

Việt Hòa

Khu 3 Việt Hòa
<400kVA>

PM0100U40515

01570

9

01Q3128

349

Việt Hòa

Chi Các
<250kVA>

PM0100U40343

01379

9

01Q446

350

Việt Hòa

Hàn Trung 3
<560kVA>

PM0100U40863

01608

9

01Q3140

351

Việt Hòa

CS đường gom 3
<250kVA>

PM0100U40480

01521

11

01Q3113

352

Tân Bình

Đàm Lộc
<560kVA>

PM0100U40179

01193

5

01Q307

353

Tân Bình

Đàm Lộc 2
<560kVA>

PM0100U40540

01598

5

01Q3134

354

Tân Bình

Khu 10 Tân Bình
<560kVA>

PM0100U40334

01194

5

01Q361

355

Tân Bình

Kios 32 -TNC   <400kVA>

PM0100U40375

01414

5

01Q381

356

Tân Bình

Kios 33 -TNC  <400kVA>

PM0100U40410

01457

5

01Q395

357

Tân Bình

Khu 8 Tân Bình
<400kVA>

PM0100U40467

01506

5

01Q3105

358

Tân Bình

Lô 110-1 (Fanco Group) <320kVA>

PM0100U40483

01565

6

01Q322

359

Tân Bình

Kios 45 -TNC  <560kVA>

PM0100U40505

01568

6

01Q3125

360

Tứ Minh

Kios 48 -TNC  <400kVA>

PM0100U40865

01250

8

01Q3141

361

Tứ Minh

Trường tiểu học Tứ Minh <250kVA>

PM0100U40868

01430

9

01Q388

362

Tứ Minh

Cẩm Khê 1
<250kVA>

PM0100U40234

01247

9

01Q334

363

Tứ Minh

Cẩm Khê 2
<560kVA>

PM0100U40235

01279

9

01Q336

364

Tứ Minh

Cẩm Khê 3
<250kVA>

PM0100U40341

01380

9

01Q362

365

Tứ Minh

Cẩm Khê 4
<630kVA>

PM0100U40448

01491

9

01Q3104

366

Tứ Minh

An Định 3
<250kVA>

PM0100U30544

01601

9

01Q3136

367

Tứ Minh

Đỗ Xá
<320kVA>

PM0100U40216

01218

10

01Q326

368

Tứ Minh

Đỗ Xá 2
<400kVA>

PM0100U40348

01219

10

01Q365

369

Tứ Minh

Bơm Thượng Đạt
<400kVA>

PM0100U40228

01246

10

01Q330

370

Tứ Minh

Thượng Đạt
<560kVA>

PM0100U40230

01239

10

01Q331

371

Tứ Minh

Lộ Cương 1
<400kVA>

PM0100U40244

01244

10

01Q333

372

Tứ Minh

Lộ Cương 2
<400kVA>

PM0100U40231

01276

10

01Q335

373

Tứ Minh

Lộ Cương 3
<400kVA>

PM0100U40519

01576

10

01Q3130

374

Tứ Minh

UB Xã Tứ Minh
<400kVA>

PM0100U40247

01245

10

01Q339

375

Tứ Minh

Kios 1 -TNC
<560kVA>

PM0100U40429

01477

10

01Q3103

376

Tứ Minh

Kios 2 -TNC
<560kVA>

PM0100U40430

01474

10

01Q3108

377

Tứ Minh

Kios 4 -TNC
<250kVA>

PM0100U40320

01355

10

01Q352

378

Tứ Minh

Kios 3 -TNC
<560kVA>

PM0100U40399

01442

10

01Q393

379

Tứ Minh

Kios 5 -TNC 
<500kVA>

PM0100U40369

01406

10

01Q384

380

Tứ Minh

Kios 6 -TNC
<250kVA>

PM0100U40321

01356

10

01Q353

381

Tứ Minh

Kios 7 -TNC 
<320kVA>

PM0100U40395

01437

10

01Q391

382

Tứ Minh

Kios 10 -TNC  <630kVA>

PM0100U40382

01422

10

01Q387

383

Tứ Minh

Kios 11 -TNC  <560kVA>

PM0100U40392

01431

10

01Q389

384

Tứ Minh

Kios 12 -TNC  <560kVA>

PM0100U40393

01432

10

01Q390

385

Tứ Minh

Kios 46 -TNC  <560kVA>

PM0100U40509

01573

10

01Q3126

386

Tứ Minh

Kios 47 -TNC  <560kVA>

PM0100U40468

01511

10

01Q3107

387

Tứ Minh

Xuân Dương
<400kVA>

PM0100U40378

01253

10

01Q330-1

388

Tứ Minh

N-1 Thiên Phú
<560kVA>

PM0100U40494

01553

10

01Q3119

389

Tứ Minh

N-2 Thiên Phú
<400kVA>

PM0100U40495

01554

10

01Q3120

390

Tứ Minh

N-3 Thiên Phú
<400kVA>

PM0100U40496

01555

10

01Q3121

391

Tứ Minh

Kios 1 lô 26-29
<400kVA>

PM0100U40497

01551

10

01Q3117

392

Tứ Minh

Kios 2 lô 26-29
<400kVA>

PM0100U40498

01552

10

01Q3118

393

Tứ Minh

Nhật Tân
<400kVA>

PM0100U40229

01234

10

01Q327

394

Tứ Minh

Đồng Tranh
<400kVA>

PM0100U40530

01586

10

01Q3131

395

Tứ Minh

Vũ Bằng
<400kVA>

PM0100U40537

01592

10

01Q3132

396

Tứ Minh

Tứ Thông 1
<560kVA>

PM0100U40232

01236

11

01Q329

397

Tứ Minh

Tứ Thông 2
<400kVA>

PM0100U40233

01233

11

01Q328

398

Tứ Minh

Tứ Thông 3
<400kVA>

PM0100U40351

01387

11

01Q366

399

Tứ Minh

Tứ Thông 4
<250kVA>

PM0100U40507

01564

11

01Q3127

400

Tứ Minh

Tứ Thông 5
<630kVA>

PM0100U40539

01597

11

01Q3133

401

Tân Hưng

Khuê Liễu
<500kVA>

PM0100U30257

01223

4

01Q517

402

Tân Hưng

Khuê Liễu 2
<560kVA>

PM0100U30869

01617

4

01Q584

403

Tân Hưng

Thanh Liễu
<400kVA>

PM0100U30269

01443

6

01Q516-1

404

Tân Hưng

Thanh Liễu 2
<560kVA>

PM0100U30462

01501

6

01Q558

405

Tân Hưng

Thanh Liễu 3
<400kVA>

PM0100U30952

01669

6

01Q597

406

Tân Hưng

Tân Hưng
<560kVA>

PM0100U30217

01222

6

01Q513-1

407

Tân Hưng

Liễu Tràng
<560kVA>

PM0100U30867

01612

6

01Q583

408

Tân Hưng

Thôn Bảo Thái
<320kVA>

PM0100U30329

01227

7

01Q538

409

Tân Hưng

Đông Hưng
<560kVA>

PM0100U30218

01226

7

01Q514

410

Tân Hưng

Đông Quan
<400kVA>

PM0100U30268

01225

7

01Q515

411

Tân Hưng

Đông Quan 2
<400kVA>

PM0100U30442

01482

7

01Q554

412

Tân Hưng

Khuê Triền
<400kVA>

PM0100U30419

01224

7

01Q546

413

Tân Hưng

Cương Xá
<400kVA>

PM0100U30472

01517

7

01Q560

414

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 27
<560kVA>

PM0100U30525

01582

7

415

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 28
<750kVA>

PM0100U30526

01588

7

416

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 29
<630kVA>

PM0100U30527

01584

7

01Q574

417

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 30 T1 <400kVA>

PM0100U30528

01589

7

418

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 30 T2 <400kVA>

PM0100U30529

01590

7

01Q578

419

Gia Xuyên

Bơm Quán Phấn

PM0100U30923

01662

5

01Q595

01Q595A

420

Thanh Bình

Kios 34 -TNC  <400kVA>

PM0100U40432

01475

6

01Q180

421

Thanh Bình

Kios 35 -TNC  <560kVA>

PM0100U40433

01476

6

01Q181

422

Thanh Bình

Kiốt 36 -TNC  <250kVA>

PM0100U40325

01360

6

01Q168

423

Thạch Khôi

Chợ Hui
<560kVA>

PM0100U30881

01620

9

01Q586

424

Thạch Khôi

Đồng Bưởi
<750kVA>

PM0100U30522

01581

9

01Q573

425

Thạch Khôi

Trại Thọ
<400kVA>

PM0100U30422

01261

9

01Q551

426

Thạch Khôi

Nguyên Xá
<320kVA>

PM0100U30340

01509

9

01Q541

427

Thạch Khôi

Phú Thọ
<560kVA>

PM0100U30199

01332

9

01Q531

428

Thạch Khôi

Lễ Quán
<320kVA>

PM0100U30292

01307

9

01Q526

429

Thạch Khôi

Lễ Quán 2
<400kVA>

PM0100U30951

01668

9

01Q596

430

Thạch Khôi

Đồng Vải lộ 1
<400kVA>

PM0100U30293

01266

9

01Q527

431

Thạch Khôi

Phú Tảo lộ 1
<560kVA>

PM0100U30294

01309

9

01Q528

432

Thạch Khôi

Thái Bình
<400kVA>

PM0100U30295

01315

9

01Q525-1

433

Thạch Khôi

Khu DC chế biến Thuỷ Sản <1000kVA>

PM0100N30071

01370

10

01Q539

434

Thạch Khôi

Phú Tảo 2
<560kVA>

PM0100U30301

01334

10

01Q533

435

Thạch Khôi

Phú Tảo 3
<320kVA>

PM0100U30342

01217

10

01Q543

436

Thạch Khôi

Khu 3 Thạch Khôi
<400kVA>

PM0100U30423

01470

10

01Q548

437

Thạch Khôi

Phú Tảo 4
<400kVA>

PM0100U30424

01469

10

01Q547

438

Thạch Khôi

Phú Tảo 5
<400kVA>

PM0100U30870

01618

10

01Q585

439

Thạch Khôi

Phú Tảo 6
<180kVA>

PM0100U30953

01670

10

01Q598

440

Thạch Khôi

Phú Thọ 2
<400kVA>

PM0100U30441

01308

10

01Q555

441

Thạch Khôi

Trần Nội
<400kVA>

PM0100U30485

01530

10

01Q562

442

Thạch Khôi

Quang Giáp 1 <400kVA>

PM0100U30502

01558

10

01Q566

443

Thạch Khôi

Quang Giáp 2 <630kVA>

PM0100U30503

01559

10

01Q567

444

Hải Tân

Kios 1 ĐNC
<560kVA>

PM0100U40146

01214

3

01Q125

445

Hải Tân

Kios 2 ĐNC
<560kVA>

PM0100U40318

01351

3

01Q140

446

Hải Tân

Kios 3 - ĐNC
<400kVA>

PM0100U40147

01213

3

01Q123

447

Hải Tân

Kios 4 ĐNC
<1000kVA>

PM0100U40305

01281

3

01Q138

448

Hải Tân

Kios 5 - ĐNC
<560kVA>

PM0100U40145

01212

4

01Q126

449

Hải Tân

Kios 6 - ĐNC
<560kVA>

PM0100U40388

01089

4

01Q131

450

Hải Tân

Kios 7 - ĐNC <320kVA>

PM0100U40148

01216

4

01Q124

451

Hải Tân

Kios 8 - ĐNC
<250kVA>

PM0100U40304

01337

4

01Q139

452

Hải Tân

Trạm Khu 4 ĐNC
<560kVA>

PM0100U40284

01290

4

01Q134

453

Hải Tân

Kios cầu Hải Tân 1
<560kVA>

PM0100U40286

01546

4

01Q563

454

Hải Tân

Lương Thế Vinh
<630kVA>

PM0100U40427

01473

4

01Q176

455

Hải Tân

Cống Đọ
<250kVA>

PM0100U40206

01073

6

01Q504

456

Hải Tân

Hải Tân 1
<560kVA>

PM0100U40210

01153

6

01Q505

457

Hải Tân

Khu thương mại chợ Hải Tân <400kVA>

PM0100U40493

01550

6

01Q565

458

Hải Tân

TT Bê tông
<250kVA>

PM0100U40274

01272

6

01Q519

459

Hải Tân

Yết Kiêu
<400kVA>

PM0100U40534

01595

6

01596

01Q579

01Q580

460

Hải Tân

Phủ Lỗ
<560kVA>

PM0100U40209

01156

7

01Q507

461

Hải Tân

Phủ Lỗ 4
<630kVA>

PM0100U40428

01472

7

01Q550-1

462

Hải Tân

Phủ Lỗ 2
<320kVA>

PM0100U40211

01183

8

01Q511

463

Hải Tân

Phủ Lỗ 3
<320kVA>

PM0100U40302

01333

8

01Q532

464

Hải Tân

Phúc Duyên
<400kVA>

PM0100U40213

01173

8

01Q508

465

Hải Tân

Bảo Tháp
<250kVA>

PM0100U40214

01186

8

01Q510

466

Hải Tân

NM Nước Hải Tân
<400kVA>

PM0100U40255

01289

8

01Q518

467

Hải Tân

Hải Tân 3
<400kVA>

PM0100U40337

01374

8

01Q540

468

Hải Tân

Hồ Trái Bầu
<250kVA>

PM0100U40278

01339

8

01Q520

469

Hải Tân

Hồ Trái Bầu 3
<250kVA>

PM0100U40308

01340

8

01Q536

470

Hải Tân

Âu Thuyền
<250kVA>

PM0100U40283

01254

8

01Q521

471

Hải Tân

Âu Thuyền 2
<250kVA>

PM0100U40511

01Q569

8

472

Hải Tân

Trạm 9 ĐNC

<250kVA>

PM0100U40285

01291

8

01Q522

473

Hải Tân

Trạm số 10 ĐNC
<400kVA>

PM0100U40303

01335

8

01Q534

474

Hải Tân

Kios 12 ĐNC <560kVA>

PM0100U40487

01538

8

01Q193

475

Hải Tân

Phúc Duyên 2
<560kVA>

PM0100U40463

01527

8

01Q559

476

Hải Tân

KDC 9 Hải Tân
<500kVA>

PM0100U40492

01549

8

01Q582

477

Hải Tân

Kiốt Hà Hải
<250kVA>

PM0100U40307

01336

8

01Q535

478

Hải Tân

Kiốt Hà Hải 2
<250kVA>

PM0100U40330

01325

8

01Q530

479

Hải Tân

Kiốt Hà Hải 3
<250kVA>

PM0100U40331

01324

8

01Q529

480

Hải Tân

Cảng Cống Câu
<560kVA>

PM0100U40459

01Q556

9

481

Hải Tân

Cống Câu
<400kVA>

PM0100U40955

01671

9

01Q599

482

Hải Tân

Hải Tân 2
<400kVA>

PM0100U40212

01161

9

01Q506

483

Hải Tân

Ecopark công cộng
<560kVA>

PM0100N40076

01561

9

01Q568

484

Hải Tân

TT Cảng Cống câu

PM0100U30215

01202

9

01Q512

01306

01Q525

485

Hải Tân

Xử lý nước Hà Hải
<560kVA>

PM0100U40309

01341

10

01Q537

486

Hải Tân

Kios 11 ĐNC
<630kVA>

PM0100U40426

01471

10

01Q549

487

Hải Tân

Khu 13 Hải Tân
<560kVA>

PM0100U40436

01201

10

01Q552

488

Hải Tân

Hải Tân 4
<560kVA>

PM0100U40437

01187

10

01Q553

01Q553-1

01;10

489

Tân Bình

Trường tiểu học Tân Bình lộ công cộng
<250kVA>

PM0100U40543

01580

4

01Q571

490

Tân Bình

Kios 38 -TNC  <560kVA>

PM0100U40371

01407

4

01Q380

491

Tân Bình

Kiốt số 39 -TNC <250kVA>

PM0100U40326

01361

4

01Q358

492

Tân Bình

Kios 40 -TNC
<250kVA>

PM0100U40404

01449

4

493

Tân Bình

Kios 41 -TNC  <400kVA>

PM0100U40470

01514

4

01Q3110

494

Tân Bình

Kios 42 -TNC  <400kVA>

PM0100U40474

01518

4

01Q3111

495

Tân Bình

Kiốt 43 - -TNC <250kVA>

PM0100U40333

01362

4

01Q359

496

Tân Bình

Kios 44 -TNC  <400kVA>

PM0100U40401

01448

4

01Q394

497

Tân Bình

CS cầu Phú Tảo
<560kVA>

PM0100U40310

01343

4

01344

01Q165

01Q345

498

Tân Bình

Bình Lâu 3
<560kVA>

PM0100U40180

01176

5

01Q162

499

Tân Bình

Bình Lâu 2

<400kVA>

PM0100U40183

01149

5

01203

01Q163

01Q164

500

Tân Bình

Khu tái định cư
<400kVA>

PM0100U40481

01522

5

01Q3115

501

Tân Bình

Kios 30 -TNC
<560kVA>

PM0100U40374

01415

5

01Q167

502

Tân Bình

Bình Lâu 4
<630kVA>

PM0100U40439

01480

6

01Q178

503

Tân Bình

Kios 71 -TNC
<1000kVA>

PM0100U40523

01704

6

01Q572

504

Ngọc Sơn

TBA Bơm Ngọc Sơn
(lộ SH)

PM0100U30914

01659

7

01Q593

505

Ngọc Sơn

Mỹ Xá 1

PM0100U30915

01649

9

01Q587

506

Ngọc Sơn

Mỹ Xá 2

PM0100U30916

01656

9

01Q591

507

Ngọc Sơn

Ngọc Lặc 1

PM0100U30917

01651

7

01Q588

508

Ngọc Sơn

Ngọc Lặc 2

PM0100U30918

01654

7

01Q590

509

Ngọc Sơn

Ngọc Lặc 3

PM0100U30919

01660

7

01Q594

510

Ngọc Sơn

Phạm Xá

PM0100U30920

01653

9

01Q589

511

Ngọc Sơn

Phạm Xá 2

PM0100U30921

01658

9

01Q592

512

Lê Thanh Nghị

Bùi Thị Xuân 1
<400kVA>

PM0100U40139

01323

5

01Q110

513

Lê Thanh Nghị

Bùi Thị Xuân 2
<400kVA>

PM0100U40140

01139

5

01Q111

514

Lê Thanh Nghị

Bùi Thị Xuân 3
<560kVA>

PM0100U40446

01488

5

01Q182

515

Lê Thanh Nghị

Nhà thi đấu 2-lộ phố Dã Tượng <560kVA>

PM0100U40332

01326

5

01Q137

516

Lê Thanh Nghị

Nam XN Gỗ
<500kVA>

PM0100U40142

01038

5

01Q120

517

Lê Thanh Nghị

Nam XN gỗ 2
<630kVA>

PM0100U40412

01459

5

01Q175

518

Lê Thanh Nghị

Bình Lâu 1
<320kVA>

PM0100U40143

01108

5

01528

01Q143

01Q191

519

Lê Thanh Nghị

Bình Lâu 1A
<560kVA>

PM0100U40270

01074

5

01106

01Q118

520

Lê Thanh Nghị

Bình Lâu 1B
<400kVA>

PM0100U40365

01444

6

01Q545-1

521

Lê Thanh Nghị

Đặng Quốc Trinh <560kVA>

PM0100U40205

01117

6

01Q502

522

Lê Thanh Nghị

Mạc Đĩnh Chi
<250kVA>

PM0100U40350

01694

7

01385

01Q544

523

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị
<320kVA>

PM0100U40207

01034

7

01Q503

524

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị 2
<250kVA>

PM0100U40456

01033

7

01Q557

525

Lê Thanh Nghị

Khu 17 Lê Thanh Nghị
<400kVA>

PM0100U40208

01184

7

01Q509

526

Ái Quốc

Vũ Xá 3

PM0100U30984

01695

4

01Q873

527

Tân Bình

UBP Tân Bình

PM0100U40980

01693

5

01Q3143

528

Liên Hồng

TR-DC 05

PM0100U40967

01685

6

01Q497

529

Tân Hưng

Bá Liễu

PM0100U40976

01688

6

01Q601

530

Hải Tân

Bê Tông

PM0100U40998

01706

6

01Q604

531

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 27 (560kVA)

PM0100U30525

01582

7

532

Tân Hưng

KDC Tân Phú Hưng 28 (750kVA)

PM0100U30526

01588

7

533

Tân Hưng

Bảo Thái 2

PM0100U40982

01691

7

01Q602

534

Lê Thanh Nghị

Đặng Quốc Chinh 2

PM0100U40992

01703

7

01Q603

535

Tứ Minh

Kios 45-1 T1 Tây Nam Cường (800kVA)

PM0100U40956

01Q494

8

536

Tứ Minh

Kios 46-1 Tây Nam Cường

PM0100U40958

01677

8

01Q496

537

Tứ Minh

Kios 45-1 T2 Tây Nam Cường (800kVA)

PM0100U40957

01Q495

8

538

Bình Hàn

Khu 13 Bình Hàn

PM0100U40965

01680

9

01Q2105

539

Ngọc Sơn

Mỹ Xá 3

PM0100U30975

01687

9

01Q600

540

Cẩm Thượng

Tuệ Tĩnh 12

PM0100U41003

01Q495

8

541

Bình Hàn

Bơm Bình Hàn

PM0100U40979

01697

11

01Q2110

542

Bình Hàn

Cầu Đạo 2

PM0100U40991

01700

11

01Q2111

543

Tứ Minh

Đỗ Xá 3

PM0100U40981

01692

10

01Q499

544

Thanh Bình

Nguyễn Lương Bằng 6

PM0100U40997

01705

11

01Q2112

545

Tứ Minh

Nhật Tân 2

PM0100U40977

01690

10

01Q498

546

Ngọc Châu

Tống Duy Tân

PM0100U40971

01689

15

01Q2109

547

Ngọc Châu

UBP Ngọc Châu 2

PM0100U40964

01682

15

01Q2107

548

Bình Hàn

Trương Hán Siêu

PM0100U40961

01683

15

01Q2108

549

Quang Trung

Vũ Trọng Phụng

PM0100U40963

01681

12

01Q2106

 

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 02:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31