Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 50 TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN 11/12/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/12

 

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

 

12h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phạm Lâm xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

Ngày 08/12

1

 

Huyện Ninh Giang

 

 

 

       08h30

 

 

13h30

 

 

 

 -Xã : Thôn Văn Hội xã Văn Hội

 

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

 

      

        09h30

 

12h30

 

-Xã : Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

05h30

05h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Hồng Phong, Điện Nam hồng, Điện An Sơn, Điên An Lâm, Thuận Thịnh, Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân.vũ công, quang cường, tùng lộc, Minh Thắng, huy hoàng, hung luận, nhâm mạnh, điện an lâm.

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Minh Tân, TT Nam Sách Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển nguồn cấp điện

4

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Hồng Phong, Điện Nam hồng, Điện An Sơn, Điên An Lâm, Thuận Thịnh, Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân.vũ công, quang cường, tùng lộc, Minh Thắng, huy hoàng, hung luận, nhâm mạnh, điện an lâm.

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Minh Tân, TT Nam Sách Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển nguồn cấp điện

5

Huyện Nam Sách

05h30

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nông sản Đông Hưng, Điện bến thành, trường độ, phân bón sơn trang, Kho bạc

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  một phần khu vực TT Nam sách

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 09/12

1

Huyện Tứ Kỳ

08h00

10h00

Cắt điện TBA Bơm Đò Neo

Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

 

2

Huyện Tứ Kỳ

10h15

11h15

Cắt điện TBA Đại Đồng

Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

13h30

14h30

Cắt điện TBA Đại Đồng 2

Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Tứ Kỳ

14h45

16h00

Cắt điện TBA Nghĩa Xá 2

Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

 

5

Huyện Tứ Kỳ

05h00

05h20

Cắt điện ĐZ 375E8.19 từ XT đến DCL 375-7/22 Triều Trái

Minh Đức, Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp

Cty:Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, Bơm nước thô Nguyên Giáp, Mạnh Toanf1, Mạnh Toàn 2, Mạnh Toàn 3, ZhiXinh VN

Chuyển phương thức

6

 

Huyện Ninh Giang

 

 

       08h30

 

 

13h30

 

 

-Xã : Thôn 6 xã Tân Hương

 

 

Công tác theo kế hoạch

7

 

Huyện Ninh Giang

 

09h45

 

10h45

 

-Xã : Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên

 

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Thanh Miện

 

06h30

 

 

08h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đồng Lại, Đan Giáp, Tiêu Sơn,  Phù Tải, Võ Văn xã Thanh Giang. Thôn Phương Khê xã Chi Lăng Bắc. Thôn Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng và Xã Chi Lăng Nam.

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Hà Ninh,  Công ty HK VINA, Quảng Phong, Quảng Phong 2,  Nhuận Dật,  GFT UNIQUE Việt Nam.

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Thanh Miện

 

06h30

 

 

17h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: CTY CPSX&TM Mạnh Tuấn.

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Thanh Miện

 

14h30

 

 

17h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đồng Lại, Đan Giáp, Tiêu Sơn,  Phù Tải, Võ Văn xã Thanh Giang. Thôn Phương Khê xã Chi Lăng Bắc. Thôn Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng và Xã Chi Lăng Nam.

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Hà Ninh,  Công ty HK VINA, Quảng Phong, Quảng Phong 2,  Nhuận Dật,  GFT UNIQUE Việt Nam.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/12

1

Huyện Tứ Kỳ

06h30

06h50

Cắt điện ĐZ 375E8.19 từ XT đến DCL 375-7/22 Triều Trái

Minh Đức, Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp

Cty:Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, Bơm nước thô Nguyên Giáp, Mạnh Toanf1, Mạnh Toàn 2, Mạnh Toàn 3, ZhiXinh VN

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

 

10h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần TT Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

 

10h00

 

 

12h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Hòa Bình xã Cao Thắng.

Công tác theo kế hoạch

4

 

Thành Phố Hải Dương

08h30

11h00- Mất điện một phần khu vực phường Quang Trung.

 

 

 

 

Công tác KH

5

Thành Phố Hải Dương

23h00

23h40

- Mất điện một phần khu vực phường Ái Quốc, Nam Đồng

Chuyển PT

6

Huyện Nam Sách

23h20

23h40

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện Hồng Phong, Điện Nam hồng, Điện An Sơn, Điên An Lâm, Thuận Thịnh, Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân.vũ công, quang cường, tùng lộc, Minh Thắng, huy hoàng, hung luận, nhâm mạnh, điện an lâm. Nông sản Đông Hưng, Điện bến thành, trường độ, phân bón sơn trang, Kho bạc

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Minh Tân, TT Nam Sách Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển nguồn cấp điện

Ngày 11/12

1

Thành Phố Chí Linh

04h20

16h40

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tân, Phường Văn Đức

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trại Giam K3, Mạnh Dũng, Hoàng Hữu Diển, Gạch Tuynel, Vũ Duy Lực, Kỳ Tam Anh, Khánh Hồng, LĐXH Hải Dương, XN Giầy Da, Hoàng Vũ, Lâm Sản Hoàng Tân, Ghạch Gốm Hoàng Tân, EASTECH Việt Nam, Sun Acoustic Vina, Jing SinhWire, Kim Dương, Denty&Gemmy

 

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

09h00

Xã: Một phần Xã Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa 1)

 

 

Công tác theo kế hoạch

3

TX Kinh Môn

 

09h00

 

 

10h30

 

Xã: Một phần Xã Hiệp Hòa (TBA Hiệp Hòa A)

 

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

 

10h45

 

 

12h15

 

Xã: Thôn Bờ Nông

 

Công tác theo kế hoạch

5

TX Kinh Môn

 

12h30

 

 

14h30

 

Cty: XN Khai Thác công Trình Thủy Lợi ( TBA Bơm Kênh Than)

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

07h00

17h00

Cắt điện ĐZ 471E8.19 Từ cột 24 về phía cột 25 đến hết ĐZ lộ 471E8.19

Quang Trung, Nguyên Giáp

Cty:May Tinh Lợi, Nguyễn Thị Thanh Bình, CP Quý Cao

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

06h00

17h00

Cắt điện ĐZ 471E8.19 Từ DPT471-7/05 An Tứ đến cột 24

Quang Trung, Nguyên Giáp

Cty:

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Tứ Kỳ

06h00

17h00

06h20

17h20

Cắt điện ĐZ 470E8.19 từ XT đến DCL 470-7/16 An Quý

Xã: Nguyên Giáp

Cty: Bai Hong, Cơ Khí Mạnh Toàn, Hasky, SX Keo

Chuyển phương thức

9

Huyện Cẩm Giàng

07h30

10h30

Mất điện : 2/3 Xã Cẩm Vũ  + 1 phần xã Cẩm Định

Công tác theo kế hoạch

10

Thành Phố Hải Dương

07h00

08h30

- Mất điện một phần khu vực phường Thanh Bình, Tân Bình.

Công tác KH

13h00

16h30

 

07h00

16h30

- Mất điện TBA Ngô Quyền, Hội Phụ Nữ, Trường Nguyễn Trãi.

Công tác KH

07h30

10h00

- Mất điện một phần khu vực phường Ái Quốc, Nam Đồng

Công tác KH

11

Huyện Nam Sách

07h30

10h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Điện an phú, phạm thị mười, đức thịnh, đoàn văn khắp, nguyễn huy tuấn, lưu thị tám

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã: Cộng Hòa, phú điền

Công tác theo kế hoạch

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 04/12/2022 09:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31