Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 48 TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN NGÀY 05/12/2021

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 30/12/2021

1

Huyện Bình Giang

08h00

12h00

Xã Thái Học: mất điện một phần thôn Vạc

Thực hiện công việc kế hoạch

08h00

12h00

Xã Thái Học: mất điện một phần thôn Vạc

Thực hiện công việc kế hoạch

Ngày 01/12/2021

1

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

TBA công cộng: Xã Trùng Khánh, Thống Nhất, Liên Hồng.

Tháo, đấu lèo phục vụ công tác.

14h30

17h00

05h00

17h00

TBA công cộng: Bá Đại , Bơm Trùng Khánh, Bơm Chệnh – Xã Trùng Khánh.

TBA Chuyên Dùng: May Vĩnh Nghiệp.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

08h00

15h30

Xã Bình Xuyên: mất điện thôn Bình Đê

Thực hiện công việc kế hoạch

08h00

14h00

Xã Vĩnh Hồng: mất điện thôn Phụng Viền

Thực hiện công việc kế hoạch

08h00

14h00

Xã Tân Việt: mất điện khu Mả Nhòi, Máy Kéo

Thực hiện công việc kế hoạch

3

TP Hải Dương

06h00

12h00

Mất điện một phần khu vực phường Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh.

TBA Chuyên dùng: TTGD Thường Xuyên. Minh Thái, CĐ Sư Phạm, TM-VN, ĐH SP-KT Hưng Yên, TT Cty XD18, Báo Hải Dương, Hội Phụ Nữ, Trường Nguyễn Trãi, Vietin Bank KCN, Viện Kiểm Sát, Đại Đồng Đường, Sen Tím, BIDV Thành Đông, Đồng Anh, Hóa Dầu T&T, Babeeni, Hoàng Kim, 45-1 TNC x2000, Nút GT33, Kios 20 + 21 TNC,

 

Công tác kế hoạch

05h40

06h00

Mất điện khu vực: Chợ Mát, Đường Nguyễn Lương Bằng, Thanh Cương, Đức Minh, Đàm Lộc và một phần khu Đô Thị Phía Tây Nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng: TTGD Thường Xuyên, Cty Minh Thái, Cty TM, Trường CĐSP, ĐHKT HY, Báo HD, Hội Phụ Nữ , NH.Công Thương, Viện KS, Đại Đồng Đường, Sen Tím, Đồng Anh, BIDV Thành Đông, DND, Đồng Anh, Hóa Dầu T$T .

Công tác kế hoạch

17h00

17h20

05h40

06h00

Mất điện khu vực: Chợ Mát, Đường Nguyễn Lương Bằng, Thanh Cương, Đức Minh, Đàm Lộc và một phần khu Đô Thị Phía Tây Nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng: TTGD Thường Xuyên, Cty Minh Thái, Cty TM, Trường CĐSP, ĐHKT HY, Báo HD, Hội Phụ Nữ , NH.Công Thương, Viện KS, Đại Đồng Đường, Sen Tím, Đồng Anh, BIDV Thành Đông, DND, Đồng Anh, Hóa Dầu T$T .

Công tác kế hoạch

17h00

17h20

Ngày 02/12/2021

1

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

TBA công cộng: Xã Đoàn Thượng, Thống Kênh, Đồng Quang, Xã Quảng Nghiệp- Huyện Tứ Kỳ.

TBA Chuyên Dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền.

Tháo, đấu lèo phục vụ công tác.

14h30

17h00

05h00

17h00

TBA công cộng: Đoàn Thượng( Tháng), Đoàn Thượng 320- Xã Đoàn Thượng;  Bơm Hồng Hưng A,B- Xã Hồng Hưng; Đồng Dức, Đồng Đức 2- Xã Thống Kênh, Thôn Mạc- Huyện Tứ Kỳ.

TBA Chuyên Dùng: May Quang Minh, Công Trình 656, Hồng Quang, Nguyễn Trọng Thưởng.

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

08h00

14h00

TT Sặt: mất điện một phần TT Sặt

Thực hiện công việc kế hoạch

08h00

14h00

Xã Thái Học: mất điện thôn Sồi Tó

Thực hiện công việc kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

05h00

05h15

-Xã: Bình Lãng, Tái Sơn, TT Tứ Kỳ, Quang Phục, Tân Kỳ, Đại Hợp.

-Công ty: Hoàng Long, Vũ Văn Hạt, Huệ Lực, Yejin, Trường Phát, XN Giống, Nguyễn Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Lilama, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Nguyễn Thị Miên, Bùi Huy Hạnh, Nguyễn Dương Hưng, Đức Mạnh Phát.

Chuyển phương thức cấp điện

17h00

17h15

05h00

17h00

Thôn Mạc xã Quảng Nghiệp

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

 

22h40

 

       23h00         

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID,SUNTEL ,SamSong ,Phát Triển hạ tầng đại An ,Xử lý nước Thải

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

5

 

TP Hải Dương

 

 

00h00

06h00

- Mất điện một phần khu vực phường Việt Hòa, Tứ Minh, Thanh Bình.

- TBA chuyên dùng: Taihee Vina, M&J 1+2, Thành Công, Việt Open, BaSon Vina, Ildong Vina, Laika Gas, Kính Mắt Việt Hàn, Ebara, Tân Cương 1+2, Việt Á, Hòa Bình, Minh Trung, Nghĩa Bình 1+2, NMN 1500, VienChan, Duy Tân, DQ-HD 02+05+07.

 

Công tác kế hoạch

23h00

05h00

Mất điện một phần khu vực phường Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh.

TBA chuyên dùng: Bưu Điện Thanh Bình, Phòng CS PCCC, Cục Thống Kê, UB Dân Số, Cục QL Cán Bộ Y Tế, TT Phòng chống HIV -  AIDS, Viện Lao, Hòa Xá, Tiến Thành, Cục Dự Trữ, VietCan, Cty Giống, KS Phương Đông, TTVT KV1, Sở Địa Chính, Kho Xăng Dầu K132.

Công tác kế hoạch

00h00

00h20

Mất điện thôn Tiền, Thôn Trụ và Thôn Hoàng Đường và Khu vực Phố Nhật Tân .

Mất điện TBA chuyên Dùng: Duy Tân, Viên Chăn, Nghĩa Bình, NM Nước, Minh trung, Điện lực TP, Hòa Bình, Việt Á, Xuân Lộc, Tân Cương, Ebara, Việt Open, XN M$J, LaiKa Ga, InDong Vina, KM Việt hàn, Thành Công, Taihee Vina, Đại Dương, Giầy Cẩm Bình, Tuấn Vinh .

Mất điện thôn Tiền, Thôn Trụ và Thôn Hoàng Đường và Khu vực Phố Nhật Tân .

Mất điện TBA chuyên Dùng: Duy Tân, Viên Chăn, Nghĩa Bình, NM Nước, Minh trung, Điện lực TP, Hòa Bình, Việt Á, Xuân Lộc, Tân Cương, Ebara, Việt Open, XN M$J, LaiKa Ga, InDong Vina, KM Việt hàn, Thành Công, Taihee Vina, Đại Dương, Giầy Cẩm Bình, Tuấn Vinh

Công tác kế hoạch

06h30

06h50

23h00

23h20

Mất điện khu vực Đường Nguyễn Lương Bằng, Kim Chi, Cẩm Khê .

Mất điện TBA chuyên dùng: BĐ Thanh Bình, Cục Thống Kê, PCCC, UB Dân Số, Trường QLCB Y Tế, HIV, Viện Lao, Hòa xá, Tiến Thành, Cục Dự Trữ, Việt Can, Cty Giống, KS Phương Đông, TTVT Khu Vực 1, Sở Địa Chính, Kho XD K132 .

Công tác kế hoạch

05h30

05h50

Mất điện khu vực Đường Nguyễn Lương Bằng, Kim Chi, Cẩm Khê .

Mất điện TBA chuyên dùng: BĐ Thanh Bình, Cục Thống Kê, PCCC, UB Dân Số, Trường QLCB Y Tế, HIV, Viện Lao, Hòa xá, Tiến Thành, Cục Dự Trữ, Việt Can, Cty Giống, KS Phương Đông, TTVT Khu Vực 1, Sở Địa Chính, Kho XD K132 .

Công tác kế hoạch

Ngày 03/12/2021

1

Huyện Ninh Giang

08h30

12h30

Thôn An Cư xã Nghĩa An

Công tác kế hoạch

09h45

11h45

Thôn Bồng Lai xã Ninh Hải

Công tác kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

22h20

22h40

Cty: Nam Quang, Nhu Yến, Việt tường, Đệ Nhất, An Phát, Cám Vina, Chuuyn jan, AP, Ai Den, Haivina.

Xã: Ái Quốc, thôn độc lập

Chuyển phương thức cấp điện

22h40

23h00

Cty: Điện Quốc Tuấn, Điện Quang Cường, BVĐK Nam Sách, Nguyễn Văn Công, F&G, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Vũ Công, Trường Độ, Kho Bạc Nam Sách, TT GDTX Nam Sách, Bệnh viện ĐKNS, Điện Bến Thành,  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Minh Hiệp, Điện An Lâm, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Huy Hoàng, Hưng Luận, Thạch Dương, Hà Bình, Yến Thanh, HTX Thành Công, Vimax, Tuấn Linh.Trường Hải, XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn, Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ

Xã:Hồng Phong, An Lâm, TT Nam Sách, Nam Trung, Quốc Tuấn,Thanh Quang, An Bình, Đồng Lạc, Nam Hồng

Chuyển phương thức cấp điện

23h00

23h20

Cty: Điện Hồng Phong, BT thăng long (cơ sở 2), Điện thái tân, Thiết bị y tế, Minh Hiệp, gốm chu đậu, Anh Châu, BK2, gốm sứ chu đậu, Điện An sơn (Cty CPXLĐ và ĐT HD), nước sạch thái tân, Bơm Rau Sạch Thái Tân(Mạc Bình 2)

Xã: Minh Tân, Thái Tân, Hồng Phong

Chuyển phương thức cấp điện

23h20

23h40

Cty: Nước sạch số 11, Tú Nhận, Chungyue Blister, Lihua, Bình An, Dinh dưỡng Việt Nam, Thành Phát, Đại An Tín, Đô Nga,  Lưu Thị Tám, Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Long Đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh, May II Hải Dương, XNTN.

Xã:TT Nam Sách, X An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc,

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

TBA công cộng: Xã Gia Lương, Tân Tiến

TBA Chuyên Dùng: VHT

Chuyển phương thức cấp điện

14h30

17h00

05h00

17h00

TBA công cộng: TBA Gia Lương 2, Gia Lương 3, Lũy Dương, Trình Xá- Xã Gia Lương; TBA Quán Đào 2, TBA Quán Đào 3, TBA Quán Đào 3- Xã Tân Tiến.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

08h00

15h30

Xã Nhân Quyền: mất điện thôn Hòa Loan ( TBA Hòa Loan -560kVA)

Thực hiện công việc kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Cẩm Giàng

 

00h00

01h00

C.ty: Sumidenso VN, Trancy Distribution, Thiên Sư, Prettl, Masan, CCL Design Việt Nam(Hinsítu Screen), Mực in Seiko, TOMOKEN, Wonderful, TaiShoDo, ShinHeung VN

 (Name Vina), Đông Bang,  GESHEN VN, CHEMILENS, Liên Đại, Aureole mitani (Hóa chất môi trường), Silkroad

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

12h00

13h30

21h00

21h20

22h40

23h00

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ,

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ), Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

23h00

23h20

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

6

 

TP Hải Dương

23h00

05h00

Mất điện một phần khu vực phường Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh.

TBA chuyên dùng: Bưu Điện Thanh Bình, Phòng CS PCCC, Cục Thống Kê, UB Dân Số, Cục QL Cán Bộ Y Tế, TT Phòng chống HIV -  AIDS, Viện Lao, Hòa Xá, Tiến Thành, Cục Dự Trữ, VietCan, Cty Giống, KS Phương Đông, TTVT KV1, Sở Địa Chính, Kho Xăng Dầu K132.

Công tác theo kế hoạch

05h00

06h30

Mất điện một phần khu vực phường Tân Bình, Tân Hưng, Thạch Khôi.

TBA Chuyên dùng: SHINTS BVT, Sở Tài Chính, Huy Hoàng.

Công tác theo kế hoạch

14h30

17h00

21h20

21h40

Mất điện khu vực : Phố Nhị Châu, Đinh Văn Tả .

Mất điện TBA chuyên dùng: Nhà Hàng 559, Dân Sinh, Tiên Dung, Phương Anh, Quê Hương, Việt Phát, Phương Anh, Pretti, Sáng Tạo Mốt, Hữu Thành, Petec, Phương Dung, Thùy Dương, Đại Thành .

    Chuyển phương thức

23h00

23h20

Mất điện khu vực : KDC Phú Lương, Cầu Đạo, Canh Nông, Đường Thanh Niên, Phú Lương, Ngọc Uyên, Trường Bắn và khu Cầu Cốn .

Mất điện TBA chuyên dùng: Xuyên Á, Đức Giang, Quảng Lợi, Cty May 2, HoanNa, Asian 2, DHQ, ST marko, Phúc Tiến Đặng Hữu Túy, Trường Thành, KS Kim Bảo, BH XH, Bảo Nguyên, Hưng Thành, Đại Mỹ, NH. Hữu Nghị, DN thăng Long 2 .

 

 

Chuyển phương thức

Ngày 04/12/2021

1

Huyện Ninh Giang

06h30

16h30

Xã: Tân Phong;thôn Đà Phố xã Hồng Phúc;thôn An Lý xã Hưng Thái.

Công ty: Đắc Tràn;Giầy Nguyên Hồng;Đoàn Văn Bao;XNKTCTTL Ninh Giang.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h45

Xã Đông Xuyên;Ninh Hải;Hồng Dụ;Hồng Phong;Kiến Quốc, Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội

Công ty Nam Dương;Gia Bảo;CPXD Hồng Phong;May Hải Anh;gạch Hưng Long; Haichuang;GLORY;XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

16h30

16h45

2

Huyện Bình Giang

08h00

14h00

Xã Long Xuyên: mất điện thôn Cậy một xã phần Long Xuyên (  TBA Long Xuyên C -630kVA)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

06h00

06h20

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA,  ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT 

(TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA)

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

05h40

06h00

C.ty:Poongsan Việt Nam, Vina Solar Metal, CTKF, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA), KPF, NamYang, Myongshin

Tech Vina, DS Global, LMS

: Cẩm Đoài (TBA Kim Xá 2)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

4

TP Chí Linh

06h00

07h30

Phường: Bến Tắm; Hoàn Tân (TBA  CQT Đại Tân, Đại Bát, Trại giống, Trại giống 2,  Hoàng Tân, KDC Đại Bộ, Bơm Đồi chùa (CC), Đồng Tân)

Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An

TBA Chuyên Dùng và các Cty: XD Bình Dương, Chịu lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, Công ty Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, ĐTXDTM Trung - Việt, Việt Thanh, Đại Việt Cổ, Công ty CPSXVLXD Phả Lại , Đơn vị 395, Đơn vị D6,  Lữ đoàn 454, Hoàng Thị Thanh Nhuần, Kho 91, Công ty CP vật liệu Minh Phúc, Cty CP Công Nghệ SX TP Tràng Tiền, Tràng Tiền 2,  Lâm Sản Thành Đạt, Công ty Minh Long

Công tác theo kế hoạch

06h00

16h00

Phường: Hoàng Tân (TBA Đồng Cống, Bát giáo)

Phường: Hoàng Tiến (TBA Bơm Hoàng Tiến, Đội 8, Phục Thiện 1,  Hố Dầu, Phục Thiện 2, Phục Thiện 3, Thôn Hoàng Gián, Đồng Cộc, Hoàng gián cũ, Vàng gián mới, Trại Trống,  Ngũ Đài, Hoàng Gián 2, Phục Thiện 4)

TBA chuyên dùng và các Công ty: Trại giam Hoàng Tiến, Viện Phong, Chấn Mải (75 kVA), Hộ KD Phùng Chí Thanh,  Chiếu sáng Quốc lộ 18, Hoa Sơn 4,  Phú Thịnh Phát, Gốm Hoa Sơn  Cty CP Hoàng Tiến , Cty Tradifar, KATOCO Việt Nam.

Công tác theo kế hoạch

14h30

16h00

- Phường: Bến Tắm; Hoàn Tân (TBA  CQT Đại Tân, Đại Bát, Trại giống, Trại giống 2,  Hoàng Tân, KDC Đại Bộ, Bơm Đồi chùa (CC), Đồng Tân)

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: XD Bình Dương, Chịu lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, Công ty Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, ĐTXDTM Trung - Việt, Việt Thanh, Đại Việt Cổ, Công ty CPSXVLXD Phả Lại , Đơn vị 395, Đơn vị D6,  Lữ đoàn 454, Hoàng Thị Thanh Nhuần, Kho 91, Công ty CP vật liệu Minh Phúc, Cty CP Công Nghệ SX TP Tràng Tiền, Tràng Tiền 2,  Lâm Sản Thành Đạt, Công ty Minh Long

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

08h30

10h30

Mất điện khu vực TBA Phú Tảo thôn Phú Tảo.

Công tác có kế hoạch

11h00

12h30

Mất điện khu vực TBA Phạm Xá thôn Phạm Xá.

 

Công tác có kế hoạch

12h30

14h30

Mất điện khu vực TBA Phạm Xá 2 Thôn Phạm Xá.

 

Công tác có kế hoạch

14h00

16h30

Mất điện khu vực TBA Đồng Bưởi thôn Đồng Bưởi.

 

Công tác có kế hoạch

08h30

10h30

Mất điện khu vực TBA Phú Tảo thôn Phú Tảo.

 

Công tác có kế hoạch

11h00

12h30

Mất điện khu vực TBA Phạm Xá thôn Phạm Xá.

 

Công tác có kế hoạch

12h30

14h30

Mất điện khu vực TBA Phạm Xá 2 Thôn Phạm Xá.

 

Công tác có kế hoạch

14h00

16h30

Mất điện khu vực TBA Đồng Bưởi thôn Đồng Bưởi.

 

Công tác có kế hoạch

05h00

05h20

Mất điện khu vực : Đồng Niên, Hàn trung, Chi Hòa, Chi Các .

Mất điện TBA cty Thiên Tôn .

Mất điện khu vực : Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê, Lộ Cương và 1 phần Khu Đô Thị Phía tay nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng: Masan, Façade VN, Nissei Eco VN, Fancol, TTVH Đại An, Nước Thải Đại An, ĐH Thành Đông,

Mất điện khu vực : Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê, Lộ Cương và 1 phần Khu Đô Thị Phía tay nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng: Masan, Façade VN, Nissei Eco VN, Fancol, TTVH Đại An, Nước Thải Đại An, ĐH Thành Đông, Mobiphone, TNC 1000

 

Chuyển phương thức

05h20

05h40

Mất điện khu vực : Thôn Tiền, Thôn Trụ và Phố Nhật Tân .

Mất điện TBA chuyên dùng: Việt Á, Xuân Lộc, Tân Cương, Ebara, Việt Open, XN M$J, LaiKa Ga, InDong Vina, KM Việt hàn, Thành Công, Taihee Vina, Đại Dương, Giầy Cẩm Bình, Tuấn Vinh .

 

   Chuyển phương thức

Ngày 05/12/2021

1

Huyện Ninh Giang

06h30

16h30

Xã: Tân Phong;thôn Đà Phố xã Hồng Phúc;thôn An Lý xã Hưng Thái.

Công ty: Đắc Tràn;Giầy Nguyên Hồng;Đoàn Văn Bao;XNKTCTTL Ninh Giang.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h45

-Xã Đông Xuyên;Ninh Hải;Hồng Dụ;Hồng Phong;Kiến Quốc, Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội

-Công ty Nam Dương;Gia Bảo;CPXD Hồng Phong;May Hải Anh;gạch Hưng Long; Haichuang;GLORY;XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

16h30

16h45

2

Huyện Nam Sách

00h40

01h00

Cty:  Thành Thắng, Oriental sport, Bê tông Thăng Long, Young Jin Flex, Toàn Cầu (NM Giấy), Việt Hòa, Hồng Thịnh, Fman, Long Hưng, Viotex, Shyntech, BSE, Nhân Hằng, Q&T, Thành Đạt, Điện cơ 1991, Phương Đông, Châu Á Thái Bình Dương, Nguyễn Thị Nhỡ, TRường Giang, Xăng dầu Ba Hàng, Anh Quân, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Sáng Mỹ, Formostar, Nhựa Hồng Hà, Huy Hà, ,XL4, Thu phí Ql5, CS QL5, Đồng Xuân, Trường THNN, Trường cao đẳng Nghề HD, NH Đầu Tư, Bưu điện Tiền Trung, Xăng dầu Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía Bắc 320, Econavi, Bao bì Phú Quý, An Phát, Thành Phát, TVT, YA-JIM, Bơm Hải Nam, TT Dạy nghề, Quảng Long Xương, PHú Nguyên, Dệt may Wanna, may Hưng Thịnh, Thức ăn CN Việt Trung, An Nghĩa, Đại An Tín, Phú Gia.

Xã:  Nam Đồng, Ái Quốc, Đồng Lạc,

Công tác theo kế hoạch

07h30

12h30

Xã: thôn Tân Lập - Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

07h30

16h00

Cty: Đạt Thành, Vinaincon, Đăng Phong, Tràng Tiền, Tinh lợi,Nam Quang, Nhu Yến, Ever, baifar, việt tường, Toyodenso, Hồng Gia, Đệ Nhất, Okamoto, Dusco, Môi trường Xanh, LFV Metal, An Phát, Cám Vina, Chuuyn jan, AP, Ai Den, Haivina,

Xã: Ái Quốc, Đồng Lạc, Phú Điền, thôn độc lập

Công tác theo kế hoạch

16h00

16h20

Cty: Nam Quang, Nhu Yến, Việt tường, Đệ Nhất, An Phát, Cám Vina, Chuuyn jan, AP, Ai Den, Haivina. Thành Thắng, Oriental sport, Bê tông Thăng Long, Young Jin Flex, Toàn Cầu (NM Giấy), Việt Hòa, Hồng Thịnh, Fman, Long Hưng, Viotex, Shyntech, BSE, Nhân Hằng, Q&T, Thành Đạt, Điện cơ 1991, Phương Đông, Châu Á Thái Bình Dương, Nguyễn Thị Nhỡ, TRường Giang, Xăng dầu Ba Hàng, Anh Quân, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Sáng Mỹ, Formostar, Nhựa Hồng Hà, Huy Hà, ,XL4, Thu phí Ql5, CS QL5, Đồng Xuân, Trường THNN, Trường cao đẳng Nghề HD, NH Đầu Tư, Bưu điện Tiền Trung, Xăng dầu Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía Bắc 320, Econavi, Bao bì Phú Quý, An Phát, Thành Phát, TVT, YA-JIM, Bơm Hải Nam, TT Dạy nghề, Quảng Long Xương, PHú Nguyên, Dệt may Wanna, may Hưng Thịnh, Thức ăn CN Việt Trung, An Nghĩa, Đại An Tín, Phú Gia.

Xã: Ái Quốc, thôn Độc Lập,  Nam Đồng, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

16h20

16h40

Cty: Nước sạch số 11, Tú Nhận, Chungyue Blister, Lihua, Bình An, Dinh dưỡng Việt Nam, Thành Phát, Đại An Tín, Đô Nga,  Lưu Thị Tám, Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Long Đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh, May II Hải Dương, XNTN.

Xã:TT Nam Sách, X An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc,

Công tác theo kế hoạch

16h40

17h00

Cty: Điện Quốc Tuấn, Điện Quang Cường, BVĐK Nam Sách, Nguyễn Văn Công, F&G, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Vũ Công, Trường Độ, Kho Bạc Nam Sách, TT GDTX Nam Sách, Bệnh viện ĐKNS, Điện Bến Thành,  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Minh Hiệp, Điện An Lâm, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Huy Hoàng, Hưng Luận, Thạch Dương, Hà Bình, Yến Thanh, HTX Thành Công, Vimax, Tuấn Linh.Trường Hải, XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn, Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ

Xã:Hồng Phong, An Lâm, TT Nam Sách, Nam Trung, Quốc Tuấn, Thanh Quang, An Bình, Đồng Lạc, Nam Hồng

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

00h00

13h00

C.ty: Kefico, SD Global

Phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

4

 

TP Hải Dương

07h30

12h30

Mất điện khu vực Thôn Độc Lập, Tiến Đạt .

Mất điện TBA cty Vũ An .

Công tác có kế hoạch

17h00

17h20

Mất điện khu vực : Phố Nhị Châu, Đinh Văn Tả .

Mất điện TBA chuyên dùng: Nhà Hàng 559, Dân Sinh, Tiên Dung, Phương Anh, Quê Hương, Việt Phát, Phương Anh, Pretti, Sáng Tạo Mốt, Hữu Thành, Petec, Phương Dung, Thùy Dương, Đại Thành .

Chuyển phương thức

Ngày 08/12/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

23h00

23h20

C.ty:Poongsan Việt Nam, Vina Solar Metal, CTKF, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA), Massan

: Cẩm Đoài (TBA Kim Xá 2)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

2

 

 

TP Hải Dương

23h00

23h20

Mất điện khu vực : Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê.

Mất điện TBA chuyên dùng: Masan, Façade VN, Nissei Eco VN, Fancol, TTVH Đại An, Nước Thải Đại An, ĐH Thành Đông .

Chuyển phương thức

Ngày 09/12/2021

1

Huyện Nam Sách

00h00

00h20

Cty: Điện Hồng Phong, BT thăng long (cơ sở 2), Điện thái tân, Thiết bị y tế, Minh Hiệp, gốm chu đậu, Anh Châu, BK2, gốm sứ chu đậu, Điện An sơn (Cty CPXLĐ và ĐT HD), nước sạch thái tân, Bơm Rau Sạch Thái Tân(Mạc Bình 2)

Xã: Minh Tân, Thái Tân, Hồng Phong

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Cẩm Giàng

00h00

00h20

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

00h30

00h50

C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA,  ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT 

(TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA)

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

Ngày 12/12/2021

 

1

 

Huyện Cẩm Giàng

 

16h30

 

17h15

C.ty:Poongsan Việt Nam, Vina Solar Metal, CTKF, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SamSong, PTHT Đại An

 (TBA 500+ Xử lý nước thải 400), DOOSAN ELECTRO - MATERIALS Việt Nam(TBA ILSHIN ELECTRONIC VINA), KPF, NamYang, Myongshin

Tech Vina, DS Global, LMS, Massan

: Cẩm Đoài (TBA Kim Xá 2)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

2

TP Hải Dương

17h00

17h20

Mất điện khu vực : Thôn Tiền, Thôn Trụ và Phố Nhật Tân .

Mất điện TBA chuyên dùng: Việt Á, Xuân Lộc, Tân Cương, Ebara, Việt Open, XN M$J, LaiKa Ga, InDong Vina, KM Việt hàn, Thành Công, Taihee Vina, Đại Dương, Giầy Cẩm Bình, Tuấn Vinh .

Chuyển phương thức

13h30

17h20

Mất điện khu vực : Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê.

Mất điện TBA chuyên dùng: Masan, Façade VN, Nissei Eco VN, Fancol, TTVH Đại An, Nước Thải Đại An, ĐH Thành Đông .

Chuyển phương thức

Ngày 13/12/2021

1

Huyện Cẩm Giàng

00h00

00h20

C.ty: Sumiden 3 VN, Fujiseiko Innovation, Minh Phú(TBA T1), Nano Fat(TBA MANGO), Chang Hong, USFEED, Burwitz, PTHT Đại An

 (TBA 1000), LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID,SUNTEL ,SamSong ,Phát Triển hạ tầng đại An ,Xử lý nước Thải

Xã: Cẩm Đông(TBA Cẩm Đông 5)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

06h00

06h20

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh

 Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ,

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ), Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Chuyển  PTVH phục vụ công tác tại trạm 110kV Đại An

2

 

TP Hải Dương

06h30

06h50

Mất điện khu vực : Đồng Niên, Hàn trung, Chi Hòa, Chi Các .

Mất điện TBA cty Thiên Tôn .

Mất điện khu vực : Tứ Thông, Thượng Đạt, Cẩm Khê, Lộ Cương và 1 phần Khu Đô Thị Phía tay nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng: Masan, Façade VN, Nissei Eco VN, Fancol, TTVH Đại An, Nước Thải Đại An, ĐH Thành Đông, Mobiphone, TNC 1000 .

Chuyển phương thức

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 28/11/2021 09:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31