Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 48 TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN 27/11/2022

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 22/11

1

Huyện Cẩm Giàng

07h30

10h00

TBA Nước sạch Cẩm Phúc 75kVA- 35/0,4kV lộ 379E8.15

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

 

05h00

 

 

12h00

 

 

05h30

 

 

12h30

 

Xã: Một phần TT Minh Tân (TBA Tử Lạc A, B, C, D)

Cty: Nhật Hà, Lê Văn Khánh, An Bình, Tân Hà Kiều, Tân Phú Xuân, Đức Dương, Phúc Cường An, Bắc Trung Hải, XM Hoàng Thạch, Tiến Trung.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/11

1

TX Kinh Môn

 

05h00

 

 

13h00

 

Xã: Một phần TT Minh Tân (TBA Tử Lạc A, B, C, D)

Cty: Nhật Hà, Lê Văn Khánh, An Bình, Tân Hà Kiều, Tân Phú Xuân, Đức Dương, Phúc Cường An, Bắc Trung Hải, XM Hoàng Thạch, Tiến Trung.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

 

07h30

08h30

Cắt điện TBA Đông Phong 2 lộ 373E8.13

Xã: Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

08h40

09h40

Cắt điện TBA Thái An lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Cty:

Công tác theo kế hoạch

09h55

10h40

Cắt điện TBA Bình Lãng lộ 373E8.13

Xã: Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

10h50

11h30

Cắt điện TBA Đông Phong lộ 373E8.13

Xã: Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

13h30

14h20

Cắt điện TBA Gạch Bình Lãng lộ 373E8.13

Xã: Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

14h30

15h20

Cắt điện TBA Xóm Trại Bình Lãng lộ 373E8.13

Xã: Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

15h30

16h20

Cắt điện TBA TT Quang Phục lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Cty:

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/11

1

Huyện Tứ Kỳ

 

08h30

09h30

Cắt điện TBA Ngọc Trại lộ 373E8.7

Xã: Ngọc Kỳ

Cty:

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Cắt điện TBA Nghi Khê lộ 373E8.7

Xã: Tân Kỳ

Cty:

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Cắt điện TBA Đôn Giáo lộ 372E8.19

Xã: Cộng Lạc

Cty:

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Cắt điện TBA Đông Lâm lộ 372E8.19

Xã: Văn Tố

Cty:

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 25/11

1

 

Huyện Gia Lộc

 

06h30

17h00

TBA: Cao Duệ, Nhật Tân xã Nhật Tân

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

06h30

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, xã Nhật Tân( huyện Gia Lộc)

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/11

 

1

 

Huyện Ninh Giang

 

23h40

 

24h00

-Xã: Ứng Hoè; Hồng Đức;An Đức; Tân Quang;Văn Hội;Vạn Phúc.

-Công ty: WingsBurg VN; Phạm Thành Lập.

 

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Gia Lộc

23h40

24h00

 • TBA công cộng xã: Quang Minh, Đức Xương, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh huyện Gia Lộc,
 • Một phần xã Quảng Nghiệp huyện Tứ Kỳ.

TBA Chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Công Trình 656, Nguyễn Trọng Thưởng, Phạm Thị Nhung, May Quang Minh.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

06h00

08h20

*  Cty :

 • May Hải Anh, Kiếm trúc KTC, Bệnh Viện Đa Khoa Bình Binh, Trung Tâm Giáo Dục THường Xuyên Bình Giang, XNKT CTTL huyện Bình Giang.

*  Xã:

-  Xã Bình Minh ( thôn Bá Đông, Quang Tiền, Mỹ Trạch)

-  Xã Vĩnh Hưng ( thôn Hồ)

 • - Xã Tân Việt ( thôn Bình An)

Công tác theo kế hoạch

06h00

15h20

*  Cty :

 • Grand Ocean, Anh Đạt, THPT Bình Giang, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina,  XNKT CTTL huyện Bình Giang.

*  Xã:

-  Xã Thái Học ( thôn Phủ, Vạc)

-  Xã Bình Minh ( thôn Mỹ Trạch, Nhuận Đông, Nhuận Tây)

- Xã Tân Hồng ( thôn Mộ Trạch, Tân Phong)

- Xã Thúc Kháng ( thôn Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê)

 • - Xã Thái Hòa, Thái Dương
   

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

*  Cty :

 • May Hải Anh, Kiếm trúc KTC, Bệnh Viện Đa Khoa Bình Binh, Trung Tâm Giáo Dục THường Xuyên Bình Giang, XNKT CTTL huyện Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, THPT Bình Giang, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, Duy Thái Hưng,  Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa.

*  Xã:

- Xã Bình Minh, Thái Học, Hồng Khê, Cổ Bì, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Thái Hòa, Thái Dương. Mất điện một phần xã Long Xuyên.

-  Xã Vĩnh Hưng ( thôn Hồ)

- Xã Tân Việt ( thôn Bình An, Máy Kéo)

- Xã Tân Hồng ( thôn Mộ Trạch, Tân Phong)

 • - Xã Thúc Kháng ( thôn Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê)

Chuyển phương thức cấp điện

23h20

23h40

 • Xã:
 • Xã Nhân Quyền: mất điện thôn Hòa Loan ( Nhân Quyền C)

Chuyển phương thức cấp điện

4

Thành Phố Chí Linh

07h10

13h10

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Thăng Long, Hưng Hà, XD Bình Dương, Hoàng Tân, Chịu Lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, Trung Việt, Đại Việt Cổ, Việt Thanh, VLXDPL, Bưu Điện Hoàng Tiến, Chấn Mải, Phùng Chí Thanh, Gốm Hoa Sơn, Gốm Mỹ, Phú Thịnh Phát, Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng, Minh Dũng, An Bình Phát, Lan Chi Mark2

 •  

Công tác theo kế hoạch

07h10

16h10

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tân, Bến Tắm, Xã Bắc An, Xã Hoàng Hoa Thám

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6, Hoàng Thị Thanh Nhuần.

 •  

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Miện

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Ngô Quyền

 

Chuyển phương thức cấp điện

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Thanh Tùng, Tứ Cường, Cao Thắng, Thị Trấn Thanh Miện

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát,Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, IL Sung VN, Young Hoa,  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát

 

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị trấn Thanh Miện

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  : Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 27/11

 

1

 

Huyện Ninh Giang

 

15h20

 

15h40

-Xã: Ứng Hoè; Hồng Đức;An Đức; Tân Quang;Văn Hội; Vạn Phúc.

-Công ty: WingsBurg VN; Phạm Thành Lập.

 

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Cẩm Giàng

07h00

11h00

Xã Cẩm Vũ: Thôn Nghĩa Phú,

Thôn Hoàng Gia:

Xã Định Sơn: Thôn Đức Trạch

Công tác theo kế hoạch

3

 

Huyện Gia Lộc

03h40

13h00

 • TBA Quang Tiền xã Đồng Quang.

TBA: Cao Duệ, Nhật Tân xã Nhật Tân

Công tác theo kế hoạch

03h30

04h00

 • Một phần xã Gia Xuyên, Liên Hồng – TP Hải Dương

TBA Chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Viện Thần Kinh, Công ty Phúc Tuấn.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h30

 • Một phần xã Gia Xuyên, Liên Hồng – TP Hải Dương

TBA Chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Viện Thần Kinh, Công ty Phúc Tuấn.

Công tác theo kế hoạch

02h40

03h00

 • TBA Bảo Thái – xã Tân Hưng - TP Hải Dương
 • TBA công công: Lãng Xuyên xã Gia Tân

Một phần Thị Trấn Gia Lộc và xã Yết Kiêu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

14h40

15h00

 • TBA Bảo Thái – xã Tân Hưng - TP Hải Dương
 • TBA công công: Lãng Xuyên xã Gia Tân

Một phần Thị Trấn Gia Lộc và xã Yết Kiêu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

15h20

15h40

 • TBA công cộng xã: Quang Minh, Đức Xương, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh huyện Gia Lộc,
 • Một phần xã Quảng Nghiệp huyện Tứ Kỳ.

TBA Chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Sơn Tuyền, Công Trình 656, Nguyễn Trọng Thưởng, Phạm Thị Nhung, May Quang Minh.

Công tác theo kế hoạch

03h00

03h20

 • Xã: Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Toàn Thắng, Hồng Hưng, Thị Trấn Gia Lộc.

TBA chuyên dùng: Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Phạm Văn Bên, Tiến Huy, May Đồng Tâm, Hồng Sâm, Trung Tâm Khoa Học công Nghệ, Trường Thọ ASAMA, Đức Lộc, Gạch Đồng Tâm.

Công tác theo kế hoạch

14h20

14h40

 • Xã: Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Toàn Thắng, Hồng Hưng, Thị Trấn Gia Lộc.

TBA chuyên dùng: Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Phạm Văn Bên, Tiến Huy, May Đồng Tâm, Hồng Sâm, Trung Tâm Khoa Học công Nghệ, Trường Thọ ASAMA, Đức Lộc, Gạch Đồng Tâm.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

16h00

Ngày 27/11/22

16h20

Ngày 27/11/22

*  Cty :

 • May Hải Anh, Kiếm trúc KTC, Bệnh Viện Đa Khoa Bình Binh, Trung Tâm Giáo Dục THường Xuyên Bình Giang, XNKT CTTL huyện Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, THPT Bình Giang, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, Duy Thái Hưng,  Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa.

*  Xã:

- Xã Bình Minh, Thái Học, Hồng Khê, Cổ Bì, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Thái Hòa, Thái Dương. Mất điện một phần xã Long Xuyên.

-  Xã Vĩnh Hưng ( thôn Hồ)

- Xã Tân Việt ( thôn Bình An, Máy Kéo)

- Xã Tân Hồng ( thôn Mộ Trạch, Tân Phong)

- Xã Thúc Kháng ( thôn Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê)

Chuyển phương thức cấp điện

15h40

Ngày 27/11/22

16h00

Ngày 27/11/22

 • Xã:

Xã Nhân Quyền: mất điện thôn Hòa Loan ( Nhân Quyền C)

Chuyển phương thức cấp điện

5

Thành Phố Hải Dương

07h30

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Cẩm Thượng .

- Mất điện TBA chuyên dùng : Cty Chí Tín, Trường Xuân , Anh Phan , XD Thanh Hà, Hùng Đức, Cty Bơm, Tiến Thành, Duy Đạt, Cty Kem Bình Dung, Rạng Đông, Trường Giang .

 

 

Công tác KH

07h30

07h50

- Mất điện một phân khu vực Phường Cẩm Thượng, và 1 phần khu vực Phường Bình Hàn .

- Mất điện TBA chuyên dùng : Toàn Tiến , Minh Tuấn, Thành Hưng , Bia Mỳ Sợi , Lilama 69-3, Khánh Hội .

 

 

Chuyển PT

12h00

12h20

04h00

16h30

- Mất điện TBA : UB P. Tứ Minh

 

Công tác KH

04h00

06h00

- Mất điện khu đô thị Thiên Phú, 1 phần khu đo thị phía Tây Nam Cường và một phần khu vực Lộ Cương .

- Mất điện TBA chuyên dùng : Mopiphone HD và TNC 100 .

 

 

Công tác KH

14h30

16h30

04h00

04h20

- Mất điện một phần khu vực phía TNC, khu vực Lộ Cương , Đỗ Xá và khu vực Xã Thạch Khôi, Liên Hồng .

- Mất điện TBA chuyên dùng : Nút GT 33, Kios 20+21 TNC .

 

 

 

Chuyển PT

16h30

16h50

6

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ373 E8.22 từ XT ÷ DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Kim Liên

* Công ty:  Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, XD Kim Lương 25, Yvone 800.

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

07h30

07h50

ĐZ373 E8.22 từ XT ÷ DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Kim Liên

* Công ty:  Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, XD Kim Lương 25, Yvone 800.

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

15h30

15h50

ĐZ373 E8.22 từ XT ÷ DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Kim Liên

* Công ty:  Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, XD Kim Lương 25, Yvone 800.

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

17h00

17h20

ĐZ373 E8.22 từ XT ÷ DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Kim Liên

* Công ty:  Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, XD Kim Lương 25, Yvone 800.

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

06h00

17h20

ĐZ373 E8.22 N. VT Trường An và N. Hoàng Giang:

* Xã:

* Công ty:  VT Trường An, Hoàng Giang, Phúc Sơn

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

06h00

07h50

• ĐZ373 E8.22 từ sau DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Phúc Thành, xã Kim Liên

*Công ty:   Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Phố Ga A 560, Nam Tài Y 1000, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

15h30

17h20

• ĐZ373 E8.22 từ sau DCL 373-7/44 Kim Liên:

* Xã:  TT Phú Thái, xã Phúc Thành, xã Kim Liên

*Công ty:   Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50 Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, Phố Ga A 560, Nam Tài Y 1000, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000,  BCH 700, Vinh Phát 1600, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250

Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp An Nam và  Công ty cổ phần ĐTPT công nghiệp SPE Việt Nam công tác

7

Huyện Nam Sách

07h30

11h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Minh hiệp 250

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  xã Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Thanh Miện

03h40

17h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Hà Ninh

Công tác theo kế hoạch

03h40

13h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần thị trấn Thanh Miện, xã Lê Hồng, Tứ Cường, Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang, Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn (huyện Gia Lộc)

- KH chuyên dùng gồm các TBA:   Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7,Viettar, Leotech 2, Trường Giang,  HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong, Nhuận Dật, Mạnh Tuấn.

 

03h00

03h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Tứ Cường, Ngũ Hùng

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến,  Sapon, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân.

Chuyển phương thức cấp điện

03h20

03h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Hồng Quang, Lê Hồng, Đoàn Kết, Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA:   Leotech, Alpha Group, Việt Trí, Trường PTTH Thanh Miện 2, Phạm Văn Toán,Nhữ Văn Hào, Việt Nhật,  Phạm Văn Thắng, BDM,

Chuyển phương thức cấp điện

14h20

14h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị trấn Thanh Miện, xã Tứ Cường, Ngũ Hùng

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Quốc Khánh, Shínt BVT, Ngọc Tiến,  Sapon, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân.

Chuyển phương thức cấp điện

15h00

15h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Hồng Quang, Lê Hồng, Đoàn Kết, Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA:   Leotech, Alpha Group, Việt Trí, Trường PTTH Thanh Miện 2, Phạm Văn Toán,Nhữ Văn Hào, Việt Nhật,  Phạm Văn Thắng, BDM,

Chuyển phương thức cấp điện

15h20

15h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị trấn Thanh Miện

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  : Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức cấp điện

15h40

16h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn, Đoàn Tùng, Thanh Tùng, Tứ Cường, Cao Thắng, Thị Trấn Thanh Miện

- KH chuyên dùng gồm các TBA:  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát,Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, IL Sung VN, Young Hoa,  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát

 

Chuyển phương thức cấp điện

16h00

16h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Ngô Quyền

 

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 20/11/2022 11:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31