Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 10/11

 

Thành Phố Chí Linh

08h30

12h30

- Phường: Hoàng Tiến (TBA Phục Thiện 1)

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h30

- Phường:Văn An (TBA Kỳ Đặc)

Ngày 11/11

 

Huyện Kim Thành

08h30

13h00

ĐZ 374E8.6:

* Xã: Kim Lương.

* KH:

Thay thế MBA Kim Lương H- 560kVA đang vận hành non tải bằng MBA400kVA lấy từ TBA Kim Lương G lắp đặt vào

 

 

11h00

13h00

ĐZ 374E8.6:

* Xã: Kim Lương.

* KH:

Thay thế MBA Kim Lương G- 400kVA đang vận hành quá tải bằng MBA560kVA lấy từ TBA Kim Lương H lắp đặt vào

 

 

13h30

18h00

ĐZ 374E8.6:

* Xã: Kim Đính.

*KH:

Thay thế MBA Kim Đính A 400kVA đang vận hành quá tải bằng MBA560kVA lấy từ TBA Bình Dân C lắp đặt vào

 

 

13h30

18h00

ĐZ 374E8.6:

* Xã: Bình Dân.

* KH:

Thay thế MBA Bình Dân C- 560kVA đang vận hành non tải bằng MBA560kVA lấy từ TBA Kim Đính A lắp đặt vào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/11

 

TP Hải Dương

08h30

17h00

Mất điện 1 phần khu đo thị An Phú .

Công tác kế hoạch

 

  09h45

  12h00

Mất điện 1 phần khu Đô Thị Đông Nam Cường

Chuyển PTVH

 

13h00

15h30

Mất điện 1 phần khu Chợ Hồ Máy Sứ .

Công tác kế hoạch

 

 

23h20

23h40

Mất điện khu vực Bảo Tháp, Hải Tân, Yết Kiêu , Hà Hải, Phúc Duyên, Bùi Thị Xuân và khu đo thị Đông Nam Cường .

 

 

Chuyển PTVH

 

 

 

 

23h40

24h00

Mất điện khu Cảng Cống Câu, Phủ Lỗ, Hồ Trái Bầu, Lê Thanh Nghị, Mạc Đĩnh Chi, Khu Bình Lâu và 1 phần khu đô thị phía Tây Nam Cường .

 

 

 Chuyển PTVH

 

 

Huyện  Tứ Kỳ

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 35kv nhánh bơm Gồm lộ 373E8.7

Xã : Quảng Nghiệp  

Công tác theo KH

 

 

06h00

17h00

Cắt điện ĐZ 35kv nhánh Dân Chủ lộ 373E8.7

Xã : Dân Chủ 

 

 

Huyện Bình Giang

05h00

05h20

Cty :

Ô tô nguyên, Kết cấu 568, Đại Địa, Serin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Kim Thành

08h30

09h30

ĐZ 374E8.6

* Xã : Đại Đức.

* Khách hàng :

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thay thế sứ cao thế pha A  bị mẻ, tróc men tại MBA  Nuôi trồng Thủy sản xã Đại Đức -160kVA

 

 

10h00

11h30

ĐZ 371E8.6

* Xã :  

* Khách hàng : Kho K76.

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thay thế sứ cao thế 3 pha bị ố vàng, suy giảm cách điện tại MBA Kho K76-50kVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/11

 

TP Hải Dương

07h00

12h00

Mất điện 1 phần khu vực Đường Thanh Niên .

 

 

Công tác kế hoạch

 

10h00

12h00

Mất điện khu vực Phố Canh Nông, Hòa Bình, Quang Trung và Đường Thanh Niên

Mất điện TBA chuyên dùng: Bảo Hiển XH TP.

 

Công tác kế hoạch

 

07h00

12h00

Mất điện 1 phần khu Đô Thị Phía Tây Nam Cường

Chuyển PTVH

 

 

05h00

11h00

Mất điện khu 3 Hải Tân TP HD .

Mất điện TBA chuyên dùng: Meega, Cty Ngọc Sơn .

Công tác kế hoạch

 

 

12h20

12h40

Mất điện khu vực Bảo Tháp, Hải Tân, Yết Kiêu , Hà Hải, Phúc Duyên, Bùi Thị Xuân và khu đo thị Đông Nam Cường .

 

 

  Chuyển PTVH

 

 

 

12h10

12h30

Mất điện khu Cảng Cống Câu, Phủ Lỗ, Hồ Trái Bầu, Lê Thanh Nghị, Mạc Đĩnh Chi, Khu Bình Lâu và 1 phần khu đô thị phía Tây Nam Cường .

 

 

 Chuyển PTVH

 

 

 

23h40

24h00

 •  Mất điện khu vực : Bảo Thái, Cảng Cống Câu, khu TPH, khu Phú tảo, Phú Thọ, Thanh Liễu, Cương xá, Đông Hưng, Tân Hưng, Đông Quan và 1 phần khu vực Tân Bình .

 

Mất điện TBA chuyên dùng: Shints BVT, Kiên Giang, Cục Thuế Tỉnh, Hải Linh, Tỉnh Đoàn .

 

 

 

 Chuyển PTVH

 

 

Huyện Ninh Giang

05h10

05h30

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang

Công ty: Trọng Minh, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, Trường THPT Ninh Giang, TT Y Tế huyện, XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Gia Bảo 2, TNHH May XK Top Việt Nam, Cty SenJing.

 

Chuyển phương thức cấp điện

 

06h40

07h00

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang

Công ty: Trọng Minh, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, Trường THPT Ninh Giang, TT Y Tế huyện, XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Gia Bảo 2, TNHH May XK Top Việt Nam, Cty SenJing.

 

15h40

16h00

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang

Công ty: Trọng Minh, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, Trường THPT Ninh Giang, TT Y Tế huyện, XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Gia Bảo 2, TNHH May XK Top Việt Nam, Cty SenJing.

 

17h10

17h40

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang

Công ty: Trọng Minh, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Cty Sao Vàng, Cty Hương Quỳnh Đăng, Trường THPT Ninh Giang, TT Y Tế huyện, XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Gia Bảo 2, TNHH May XK Top Việt Nam, Cty SenJing.

 

Huyện  Tứ Kỳ

05h10

17h10

+ Cắt điện ĐZ 35kv Hữu Trung lộ 375E8.19

+ TBA Bơm Cống Ghạch, Đại Hà

: Hà Thanh 

Công tác theo KH

 

 

 

05h10

15h40

06h40

17h10

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7  từ sau CD 23 Triều Trái đến CD 56.

Xã : Hà Thanh  , Hà Kỳ , Minh Đức, Nguyên Giáp

Cty : Ng. Thi. Mến. NG. V . Chiến , Việt Thanh, Đỗ H. Vang,

Tháo, đấu lèo nhánh B Cống Gạch, Đại Hà.

 

 

07h00

12h00

07h15

1215

Các xã : Dân chủ , Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp .

Chuyển PT

 

 

 

 

 

23h20

 

 

 

 

24h00

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.13  từ XT – CD 130 – CD91. ĐZ 377E8.14 ừ sau CD 3B: CD91

Xã: Đại Sơn, Bình Lãng, Hưng Đạo Quang Phục, Tân Kỳ, Đại Hợp, Tái sơn.

Cty : Hùng Mạnh, XD Ngọc Sơn, Xuân Cầu, Vật Liệu Mài , DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sunjnne, Trường hải, Nam Am, Đồng Tâm, FUJi, Phúc Đạt, RichWay, Bùi V. Thu, Phú Yên, Hoàng Gia Việt, Thành Đông, Đặng Xuân Thanh, An Thái, DNTN Ngọc Sơn, Thuận Cường, Phạm Văn Cường, MS VINa, Tiểu Đoàn 23, 6Minh Tú, Đăng Dương ,     :  Bùi Huy Hanh, Nguyễn Dương Hưng, Đức Mạnh Phát, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, YEJIN, Huệ Lẹc, Trường Phát, Vũ Văn Hạt, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Nguyễn Thị Miên. Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Ng. Dương Hưng.

Chuyển PT

Ngày 14/11

 

TP Hải Dương

17h00

17h20

Mất điện khu vực : Bảo Thái, Cảng Cống Câu, khu TPH, khu Phú tảo, Phú Thọ, Thanh Liễu, Cương xá, Đông Hưng, Tân Hưng, Đông Quan và 1 phần khu vực Tân Bình .

 

Mất điện TBA chuyên dùng: Shints BVT, Kiên Giang, Cục Thuế Tỉnh, Hải Linh, Tỉnh Đoàn .

 

 

 

 Chuyển PTVH

 

 

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ471E8.6:

* Xã:

* KH: Tuấn Dương, Thi công Tinh Lợi 2B, Container, Nhôm Tân Á, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Pacyfic 750, Tinh Lợi A+B, Chiếu sáng KCN, Xăng dầu Lai Vu, TT điều hành.

 

 

21h00

21h20

 

Thành Phố Chí Linh

00h00

15h00

- Phường: Thái Học: (TBA Xóm Đình, Bơm Thái Học A)

- Phường : Chí Minh (TBA Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai, Văn Giai 3)

- Phường: Đồng Lạc (TBA Tế Sơn, Mạc Ngạn, Thủ Chính, Trụ Thượng 1, Trụ Thượng 2, Trụ Hạ, Bơm Tế Sơn)

- Phường: Tân Dân (TBA Triều Nội 1, Triều Nội 2, Bơm Hoàng Xà,  Tân Dân 1, Tân Dân 2, Ngã Tư Giang, Giang Hạ, Giang Hạ 2, Giang Hạ 3, Mạc Động, Bơm Vạn Thắng)

- Phường:  An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2)

- Phường: Sao Đỏ (TBA Thái Học 1+2+3, Hừng Vương 1+2 +3, Hưng Đạo 3+4, Bạch Đằng, Trường Cơ Giới, 

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, Dược Hải Ninh, Cấp Nước 3, Cao Cường, Trường Cơ Điện, TT Y tế Dự Phòng, LICOGI, Sân Gôn, Viways, Nuôi trồng Thủy Sản

 

Công tác theo kế hoạch

 

Huyện  Tứ Kỳ

 

06h00

 

17h00

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 từ CD 01 Bơm Nguyên Giáp – CD56 – Lèo 102

Xã: Tiên Động

Cty :0

Thay CD 59 TĐ Đồng Bào

 

 

 

06h00

06h15

06h15

17h15

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 từ XT CD 56

Xã: Nguyên Giáp,

Cty: Mạnh Toàn 1,2,3. Nước thô Nguyên Giáp .

Chuyển PT

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

 

 

16h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.13  từ XT – CD 130 – CD91. ĐZ 377E8.14 ừ sau CD 3B: CD91

Xã: Đại Sơn, Bình Lãng, Hưng Đạo Quang Phục, Tân Kỳ, Đại Hợp, Tái sơn.

Cty : Hùng Mạnh, XD Ngọc Sơn, Xuân Cầu, Vật Liệu Mài , DNT, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sunjnne, Trường hải, Nam Am, Đồng Tâm, FUJi, Phúc Đạt, RichWay, Bùi V. Thu, Phú Yên, Hoàng Gia Việt, Thành Đông, Đặng Xuân Thanh, An Thái, DNTN Ngọc Sơn, Thuận Cường, Phạm Văn Cường, MS VINa, Tiểu Đoàn 23, Minh Tú, Đăng Dương ,     :  Bùi Huy Hanh, Nguyễn Dương Hưng, Đức Mạnh Phát, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, YEJIN, Huệ Lẹc, Trường Phát, Vũ Văn Hạt, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LINAMA, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Nguyễn Thị Miên. Bùi Huy Hạnh, Đức Mạnh Phát, Ng. Dương Hưng.

Chuyển PT

 

 

Huyện Bình Giang

06h00

06h200

Xã:

TT Sặt, vĩnh Hồng, Thúc Kháng

 

 

 

06h00

09h00

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt

Xã Hồng Khê mất điện TBA An Dật

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 08/11/2021 02:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31