Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 46 TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/11

1

Huyện Kim Thành

 

04h20

04h50

ĐZ 371E8.22, ĐZ 373E8.22, ĐZ 375E8.22, ĐZ 377E8.22, ĐZ 372E8.6, ĐZ 374E8.6

* Xã:  Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Liên, Thị Trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Anh, Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân, Đồng Cẩm, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

* Công ty:  Huy Văn A 400, RiCo 560, Nến Thơm 2*1800, Phân Bón Sơn Trang 560, Nguyễn Văn Nam 560, ATP Seraphin B-1000, Trần Công Quynh 320, Nguyễn Quang Kiên 180, NM Rác thải 400, Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Công trình đô thị Hải Dương ( rác thải 750), Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, Trần Công Quyền, May Mặc NKD 630, Bắc Bình HD 560, Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, ATP Seraphin A - 500, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, Vinaso 1000, Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, Tuabin T1+3+5, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+1500, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Kho Bạc Kim Thành 50, CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400,  Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 1250 +630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, An Lạc Thành 100,  Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250,  Giày Victory 2*2500, Dại An 320,  Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Lê Thị Thảo 400, Trần Thị Nga 560,  Nguyễn Văn Lớn 630, Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630, An Kim Hải 50, Thành Đạt 250, Cấp nước Kim Tân 100, Tân An 500, Tuấn Tú 630,  QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250,  AD Việt 320, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500,  Nguyễn Phương Đông 100, Nam Tài V 2000,  An Minh 630, Tuấn Tú B 560, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

Chuyển phương thức vận hành

2

Huyện Kim Thành

 

16h30

17h00

ĐZ 371E8.22, ĐZ 373E8.22, ĐZ 375E8.22, ĐZ 377E8.22, ĐZ 372E8.6, ĐZ 374E8.6

* Xã:  Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Liên, Thị Trấn Phú Thái, Phúc Thành, Kim Anh, Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân, Đồng Cẩm, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

* Công ty:  Huy Văn A 400, RiCo 560, Nến Thơm 2*1800, Phân Bón Sơn Trang 560, Nguyễn Văn Nam 560, ATP Seraphin B-1000, Trần Công Quynh 320, Nguyễn Quang Kiên 180, NM Rác thải 400, Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Công trình đô thị Hải Dương ( rác thải 750), Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, Trần Công Quyền, May Mặc NKD 630, Bắc Bình HD 560, Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, ATP Seraphin A - 500, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, Vinaso 1000, Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3, Than Việt Phát, Nhựa Vĩnh Lộc, Tuabin T1+3+5, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+1500, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Kho Bạc Kim Thành 50, CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400,  Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 1250 +630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Hoàng Trường 630, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Nam Tài A 500, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, An Lạc Thành 100,  Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250,  Giày Victory 2*2500, Dại An 320,  Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Lê Thị Thảo 400, Trần Thị Nga 560,  Nguyễn Văn Lớn 630, Giống Cây Trồng 100, May An Phát 630, An Kim Hải 50, Thành Đạt 250, Cấp nước Kim Tân 100, Tân An 500, Tuấn Tú 630,  QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250,  AD Việt 320, Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000, Nuôi Trồng TS 180, Vụ Hát Tường A+B+C, Hào Anh 400, Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500,  Nguyễn Phương Đông 100, Nam Tài V 2000,  An Minh 630, Tuấn Tú B 560, Mạnh Toàn 320, TM Ngũ Phúc 630

Chuyển phương thức vận hành

3

TX Kinh Môn

04h20

04h50

Xã: Thượng Quận ( TBA Thượng Quận 1)

Công ty: Thành Dũng, Minh Tuấn, Phú Hưng, Long Thành.

Công tác theo kế hoạch

16h30

17h00

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 07/11/2022 10:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31