Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 43 TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN 23/10/2022

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 19/10

1

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Khu 3; Khu 4 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

09h45

10h45

Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

11h00

12h00

Khu 2 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

4

Thành Phố Hải Dương

04h00

06h30

- Mất điện một phần khu vực : Phường Tân Bình, Phường Hải Tân

- Mất điện TBA chuyên dùng :

 

Kế Hoạch

5

Thành Phố Hải Dương

13h00

16h00

- Mất điện một phần khu vực : Phường Tân Bình.

 

Kế Hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 20/10

6

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Thôn Đô Chàng xã Hồng Dụ

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Ninh Giang

09h45

10h45

Thôn Động Trạch; Thôn Đồng Hội xã Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Ninh Giang

11h00

12h00

Thôn Quang Rực xã Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Thanh Hà

05h30

05h50

Xã: Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang.

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Nhà máy  nước sạch Thanh Bính, Công ty Giầy Hiệp An, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

10

Huyện Thanh Hà

09h30

09h50

Xã: Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang.

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Nhà máy  nước sạch Thanh Bính, Công ty Giầy Hiệp An, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

11

Huyện Thanh Hà

17h30

17h50

 Xã: Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Hà Hải Thanh Cường, Nhà máy  nước sạch Thanh Bính, Công ty Hoài Sơn, HTX Điện lực Thanh Cường, Công ty Giầy Hiệp An, Công ty Công ty TNHH Chang Chuang, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

12

Huyện Thanh Hà

05h30

09h30

Xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập, thôn Đồng Bửa xã Thanh Quang, thôn Nhan Bầu xã Thanh Hồng.

Công ty: Hà Hải 2, Hoài Sơn, Chang Chuang.

Công tác theo kế hoạch

13

Huyện Thanh Hà

05h30

17h30

Các xã : Xã Thanh Hồng; Thôn Phù Tinh và một phần thôn Ngọc Điểm xã Thanh Quang.

Các Công ty: May Đinh Trịnh Tú, Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nhà máy  nước sạch Trường Thành, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà (Bơm Cống Gang), TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

 

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Kim Thành

 

05h30

05h50

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

15

Huyện Kim Thành

 

09h30

09h50

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

16

Huyện Kim Thành

 

17h30

17h50

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

 

 

 

 

 

 

Ngày 21/10

1

Huyện Ninh Giang

06h00

12h30

Khu 1; Khu 2 Thị Trấn Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

2

 

Huyện Tứ Kỳ

 

 

05h30

13h00

 

 

05h45

13h15

 

Cắt điện ĐZ 373E8.9 từ REC03 Thanh Cương  đến CD22 đến CD22.

Xã: Chí Minh

Cty : không

 

Chuyển phương thức

3

Huyện Tứ Kỳ

 

08h30

14h00

Xã: Văn Tố

Cty: không

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Tứ Kỳ

10h00

12h00

Xã: Phương Kỳ

Cty: không

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

05h30

05h50

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Chang Chuang.

Chuyển phương thức

6

Huyện Thanh Hà

13h00

13h20

 Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Chang Chuang.

Chuyển phương thức

7

Huyện Thanh Hà

05h30

13h00

Xã: Thanh Thủy, Thanh Quang.

Công ty: Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, NS Thanh Bính, Tuấn An.

Công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Hải Dương

07h30

10h30

- Mất điện khu vực: Phường Tứ Minh

 

Kế Hoạch

9

Thành Phố Hải Dương

10h30

12h00

- Mất điện khu vực: Phướng Tứ Minh.

 

Kế Hoạch

10

Huyện Kim Thành

 

05h30

13h00

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/10

1

Huyện Ninh Giang

07h30

12h00

Xã: Tân Hương; Vĩnh Hoà; Đồng Tâm

Công ty: Sejin Vina; Vạn Sơn; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hoà; AlQuistar; Phương Nam

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

07h30

07h45

Xã: Hiệp Lực; Đồng Tâm; Thị trấn Ninh Giang

Công ty:  Trọng Minh; Sao Vàng; Hương Quỳnh Đăng; May XK Top VN

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Ninh Giang

12h00

12h15

Xã: Hiệp Lực; Đồng Tâm; Thị trấn Ninh Giang

Công ty:  Trọng Minh; Sao Vàng; Hương Quỳnh Đăng; May XK Top VN

Chuyển phương thức cấp điện

4

Huyện Thanh Miện

 

06h30’

 

 

13h00’

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần TT Thanh Mện, xã Tứ Cường, Cao Thắng.

- KH chuyên dùng:  TBA : Huyện Ủy;  Tiểu Đoàn 3;  Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hight Rock; Công Ty TNHH Tài Phát;  Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

5

 

Huyện Tứ Kỳ

 

 

06h30

 

 

06h45

 

Cắt điện ĐZ 375E8.7 từ  22TT đến CD375-7/52

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Tiên Động, Minh Đức

Cty: Nguyễn Thị Mến, Đồ Hữu Văng, Nguyễn Văn Chiến, Việt Thanh, NMN Minh Đức

Chuyển Phưng thức

6

Huyện Bình Giang

06h00

 

 

10h30

 

Ngày 22/10/22

07h50

 

 

12h20

 

Ngày 22/10/22

*  Cty :

  •  Trần Văn Thành, Duy Thái Hưng,  Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang

*  Xã:

 -  Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Long Xuyên, Hùng Thắng

-  Mất điện một phần Xã Tân Việt ( trừ các TBA Bình An 320 KVA, Bình An 2 – 320 KVA
-  Xã Thái Học mất điện  các TBA : Phú Khê, Phú Khê 2, Bơm Phủ, Sồi Cầu, Phố Phủ 2

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

06h00

 

Ngày 22/10/22

12h20

 

Ngày    22/10/22

 

*  Xã:

 -  Xã Hùng Thắng và một phần xã Long Xuyên

 

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Thanh Hà

06h00

06h20

Xã: Hồng Lạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hải Dương, HTX Điện lực Hồng Lạc, Hộ Kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH AN- GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Viễn Thông ViNa, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

9

Huyện Thanh Hà

07h30

07h50

Xã: Hồng Lạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hải Dương, HTX Điện lực Hồng Lạc, Hộ Kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH AN- GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Viễn Thông ViNa, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

10

Huyện Thanh Hà

06h30

06h50

Xã: Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Các Công ty, doanh nghiệp: Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Chang Chuang, Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, NS Thanh Bính, Tuấn An.

Chuyển phương thức

11

Huyện Thanh Hà

11h30

11h50

Xã: Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Các Công ty, doanh nghiệp: Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành, Hà Hải 2, Hoài Sơn, Chang Chuang, Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, NS Thanh Bính, Tuấn An.

Chuyển phương thức

12

Huyện Thanh Hà

06h30

11h30

Xã: Thanh Hải, Tân An, Thanh Sơn, An Phượng, Thanh Khê.

Công ty: TBT1, NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh,

Công tác theo kế hoạch

13

Huyện Gia Lộc

07h15

11h15

- TBA chuyên dùng:  Bệnh viện ĐK Gia Lộc, HaViNa, JoTon, Kho Bạc, Chi cục Thuế, Hương Thu Hiền, Nước sach Lê Lợi, Phạm Văn Tuân, Lê Công Tùng, UB Huyện, Nhà văn hóa huyện Gia Lộc.

- TBA công cộng khu vực xã Lê Lợi, Yết Kiêu, Thị Trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Gia Lộc
Huyện Tứ Kỳ

23h00

23h20

- TBA chuyên dùng:  Bệnh viện ĐK Gia Lộc, HaViNa, JoTon, Kho Bạc, Chi cục Thuế, Hương Thu Hiền, Nước sach Lê Lợi, Phạm Văn Tuân, Lê Công Tùng, UB Huyện, Nhà văn hóa huyện Gia Lộc, Babeeni T1, Bơm tăng áp, Ánh Linh, HTV, HD Plast, Ngân Hàng Nông Nghiệp, Nguyễn Xuân Ý, Phạm Văn Tuân , Phương Trung

- TBA công cộng khu vực xã Lê Lợi, Yết Kiêu, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc; xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ - Huyện Tứ Kỳ

Chuyển phương thức

15

Huyện Gia Lộc
 

23h20

23h40

- TBA chuyên dùng:  Nguyễn Thế Khang, Nguyễn Văn Duật, Hòa Bình, Đại Dương, Tân Trung Đức, Đại Phú, Quang Thái, Long Hải, Vĩnh Thuận, Hồng Minh, TBA Tân Bình,  Lê Quang, Hữu Thành, Văn Hiến, Địa Phong, Trung Hùng, In Bắc Sài Gòn, VHT, Hưng Việt, Nam Long, SA1, Trường Lê Thanh Nghị, TT Dạy nghề Gia Lộc, TT Bồi dưỡng chính trị.

- TBA công cộng khu vực xã Gia Xuyên, phường Thạch Khôi – TP Hải Dương,  xã Gia Tân, Gia Khánh, Tân Tiến, Gia Lương- Huyện Gia Lộc,

Chuyển phương thức

16

Thành Phố Hải Dương

06h00

07h30

- Mất điện khu vực Phường Ái Quốc, Nam Đồng .

 

Kế Hoạch

17

Huyện Cẩm Giàng

 

 23h40

 

 

     

       24h00

       

    

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng ( Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá

Chuyển phương thức cấp điện

18

Thành Phố Chí Linh

06h00

16h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Thái Học, Chí Minh, An Lạc, Tân Dân, Đồng Lạc.

 - TBA Chuyên Dùng và các Cty:  Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, Viways, Nuôi trồng Thủy Sản, Bảo Khánh

Công tác theo kế hoạch

19

Huyện Kim Thành

 

06h30

06h50

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

20

Huyện Kim Thành

 

11h30

11h50

ĐZ 373E8.23

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

21

Huyện Kim Thành

 

06h00

06h20

ĐZ 373E8.6 từ XT đến CD 38.

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu

*KH: Nam Thắng, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX

ĐL Nam Sách công tác

22

Huyện Kim Thành

07h30

07h50

Vinashin, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc.

ĐL Nam Sách công tác

23

Huyện Nam Sách

06h00

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thức ăn chăn nuôi tiền trung, Hà Trang, kim chính, Nước sạch phía bắc, XD Tiền Trung, BĐ tiền trung, Trường CNKT HD, Trường CĐ hải dương, Thu phí QL 5, Đồng Xuân, Nhựa hồng hà, Fomotar, Huy hà, XL4, Nút giao thông lập thể

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã: 

Công tác theo kế hoạch

24

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thức ăn chăn nuôi tiền trung, Hà Trang

 

Chuyển phương thức

25

Huyện Nam Sách

07h00

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thức ăn chăn nuôi tiền trung, Hà Trang

 

Chuyển phương thức

Ngày 23/10

1

Huyện Bình Giang

06h00

 

Ngày 22/10/22

12h20

 

Ngày 22/10/22

 

*  Xã:

- Một phần Xã Vĩnh Hồng ( trừ TBA My Thữ , Vĩnh Hồng G, Vĩnh Hồng C)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc
Huyện Tứ Kỳ

17h20

17h40

- TBA chuyên dùng:  Bệnh viện ĐK Gia Lộc, HaViNa, JoTon, Kho Bạc, Chi cục Thuế, Hương Thu Hiền, Nước sach Lê Lợi, Phạm Văn Tuân, Lê Công Tùng, UB Huyện, Nhà văn hóa huyện Gia Lộc, Babeeni T1, Bơm tăng áp, Ánh Linh, HTV, HD Plast, Ngân Hàng Nông Nghiệp, Nguyễn Xuân Ý, Phạm Văn Tuân , Phương Trung

- TBA công cộng khu vực xã Lê Lợi, Yết Kiêu, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc; xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ - Huyện Tứ Kỳ

Chuyển phương thức

3

Huyện Gia Lộc

16h40

17h00

- TBA chuyên dùng:  Nguyễn Thế Khang, Nguyễn Văn Duật, Hòa Bình, Đại Dương, Tân Trung Đức, Đại Phú, Quang Thái, Long Hải, Vĩnh Thuận, Hồng Minh, TBA Tân Bình,  Lê Quang, Hữu Thành, Văn Hiến, Địa Phong, Trung Hùng, In Bắc Sài Gòn, VHT, Hưng Việt, Nam Long, SA1, Trường Lê Thanh Nghị, TT Dạy nghề Gia Lộc, TT Bồi dưỡng chính trị.

- TBA công cộng khu vực xã Gia Xuyên – TP Hải Dương,  xã Gia Tân, Gia Khánh, Tân Tiến, Gia Lương- Huyện Gia Lộc

Chuyển phương thức

4

Thành Phố Hải Dương

06h30

11h30

- Mất điện khu vực phường: Bình Hàn, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo.

 

Kế Hoạch

5

Thành Phố Hải Dương

13h00

16h30

- Mất điện khu vực phường: Bình Hàn

 

Kế Hoạch

6

Thành Phố Hải Dương

07h30

09h00

- Mất điện khu vực phường Ái Quốc

Kế hoạch

7

Huyện Cẩm Giàng

 

 4h45

  10h00

12h00

23h00

 

     

       08h20

       10h20

        12h20

       23h20

    

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA

 

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Cẩm Giàng

 

 4h45

  10h00

12h00

23h00

 

     

       05h00

       10h20

        12h20

       23h20

    

C.ty: ), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI

 

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Cẩm Giàng

 

 4h45

  10h00

23h00

 

     

       05h00

       12h20

       23h20

    

C.ty: Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm(TBA CCB Thành đông)

 

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Cẩm Giàng

 

 4h45

23h00

 

     

       12h00

       23h20

    

C.ty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng,  Huyện Cẩm Giàng VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách,  Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa

Công tác theo kế hoạch

11

Huyện Cẩm Giàng

 

 4h45

  10h00

23h00

 

     

       06h50

       12h20

       23h20

    

C.ty: , Song Hạ Tâm Phúc Xanh Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy

: Tân Trường (TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Cẩm Giàng

 

 06h30

  10h00

 

     

       06h50

       10h20

    

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức cấp điện

13

Huyện Cẩm Giàng

 

 23h20

 

 

     

       23h40

      

    

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn ( TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng ( Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá

Chuyển phương thức cấp điện

14

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương, Anh Vũ, Chịu Lửa Hưng Đạo, Vila Fly, Saidentickr, Nước sạch văn an, Cấp Nước PL 1+2, Sông Đà cao Cường, Clark Material

Công tác theo kế hoạch

15

Thành Phố Chí Linh

05h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực thôn Trại Sen Phường Văn An

Công tác theo kế hoạch

16

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương, Anh Vũ, Chịu Lửa Hưng Đạo, Vila Fly, Saidentickr, Nước sạch văn an, Cấp Nước PL 1+2, Sông Đà cao Cường, Clark Material

Công tác theo kế hoạch

17

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ

 

Công tác theo kế hoạch

18

Huyện Kim Thành

 

06h30

 

10h30

 

ĐZ 374E8.6 nhánh NM Rác Thải:

* Xã: Cổ Dũng, Tuấn Việt

* Công ty: Nến Thơm 2*1800, Phân Bón Sơn Trang 560, Nguyễn Văn Nam 560, ATP Seraphin B-1000, Trần Công Quynh 320, Nguyễn Quang Kiên 180, NM Rác thải 400, Công trình đô thị Hải Dương ( rác thải 750), Trần Công Quyền, Bắc Bình HD 560, ATP Seraphin A - 500, Vinaso 1000.

Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà công tác

19

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

20

Huyện Nam Sách

17h00

17h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

21

Huyện Nam Sách

07h30

09h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân,  Nguyễn Văn Huy, Minh Du

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Công tác theo kế hoạch

22

Huyện Nam Sách

07h30

10h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

23

Huyện Nam Sách

07h30

09h20

 + Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty, Everglory 500, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 16/10/2022 03:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31