Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 42 TỪ NGÀY 10/08/2022 ĐẾN 16/10/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 12/08

1

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, Tùng Lộc, Điện bến thành, Điện minh thắng, huy hoàng, nhâm mạnh, Điện An Lâm, Trường hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, âu châu, Hà Bình, CS Cầu bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc.

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

2

Huyện Nam Sách

10h00

10h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  Tùng Lộc, Điện bến thành, Điện minh thắng, huy hoàng, nhâm mạnh, Điện An Lâm,  Trường hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, âu châu, Hà Bình, CS Cầu bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc.

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

3

Thành Phố Chí Linh

06h00

10h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ, một phần khu vực phường Chí minh.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 13/08

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/08

1

Huyện Nam Sách

06h00

09h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện An Phú, Nguyễn Đình Tuân,

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Đoàn văn khắp, Đức Thịnh, Nguyễn Huy tuấn, phạm thị mười, Điện an phú

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Phú Điền

Chuyển phương thức

3

Huyện Nam Sách

09h00

09h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:  Đoàn văn khắp, Đức Thịnh, Nguyễn Huy tuấn, phạm thị mười, Điện an phú

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  phú điền

Chuyển phương thức

4

Huyện Bình Giang

06h00

09h00

Cty:  

 • Bưu Điện Phủ

Xã:

 • Xã Nhân Quyền mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C)

Xã  Thái Học Mất điện các TBA Thái Học A400 KVA, Thái Học B 560 KVA, Thái Học D 320 KVA, Thôn Vạc 2 - 250 KVA, KDC Thái Học I -  630 KVA, KDC Thái Học II -  560 KVA

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

06h00

16h00

Cty:  

 •  Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Hưng Hoàng Phát, Hoàng Đình Hùng, SKyWOOD, LV Giang Sơn, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh,  XNKTCTTL Huyện Bình Giang.

Xã:

 • Xã Bình Xuyên mất điện toàn bộ các TBA
 •  Mất Điện toàn bộ nhánh Phạm Lý cấp  điện cho các TBA Bơm Phạm Lý 200 KVA, Tiên Lữ  320 KVA, Tiên Lữ 2 – 320 KVA CQT Văn Xá 400 KVA điện lực  thanh Miện

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Bình Giang

05h45
09h00

06h00
09h15

 • Công ty: Trần Văn Thành, Duy Thái Hưng,  Cầu CS Ô Xuyên, Cty CP điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, XNKTCTTL huyện Bình Giang
 • Xã:

 -  Xã cổ Bì mất điện toàn bộ các TBA
-  Xã Hồng Khê mất điện toàn bộ các TBA
-  Xã Long Xuyên mất điện toàn bộ các TBA
 - Xã Hùng Thắng mất điện toàn bộ các TBA
-  Xã Tân Việt mất điện toàn bộ các TBA ( trưc các TBA Bình an 320 KVA, Bình An 2 – 320 KVA
-  Xã Thái Học mất điện  các TBA Phú Khê 250KVA, Phú Khê 2 250 KVA,  CAT Phố Phủ 400 KVA, Phú Đa 400 KVA, Bơm Phủ 180 KVA

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 15/08

1

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thức ăn chăn nuôi tiền trung, Hà Trang, kim chính, Nước sạch phía bắc, XD Tiền Trung, BĐ tiền trung, Trường CNKT HD, Trường CĐ hải dương, Thu phí QL 5, Đồng Xuân, Nhựa hồng hà, Fomotar, Huy hà, XL4, Nút giao thông lập thể

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã: 

Chuyển phương thức

2

Huyện Nam Sách

12h00

12h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thức ăn chăn nuôi tiền trung, Hà Trang, kim chính, Nước sạch phía bắc, XD Tiền Trung, BĐ tiền trung, Trường CNKT HD, Trường CĐ hải dương, Thu phí QL 5, Đồng Xuân, Nhựa hồng hà, Fomotar, Huy hà, XL4, Nút giao thông lập thể

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã: 

Chuyển phương thức

3

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nước sạch số 11, Tú nhận, Chuynjan bliter vn, điện tử lihua, Bình An, Dinh dưỡng, Trung dũng, Điện an lâm, phạm thị mười, Đại an tín, Dự án cấp nước 160, Lưu thị tám, Đoàn văn khắp, Nguyễn đình tuân, Đức thịnh, nguyễn huy tuấn

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Phú Điền, Cộng hòa, TT Nam Sách.

Chuyển phương thức

4

Huyện Nam Sách

16h00

16h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Nước sạch số 11, Tú nhận, Chuynjan bliter vn, điện tử lihua, Bình An, Dinh dưỡng, Trung dũng, Điện an lâm, phạm thị mười, Đại an tín, Dự án cấp nước 160, Lưu thị tám, Đoàn văn khắp, Nguyễn đình tuân, Đức thịnh, nguyễn huy tuấn

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Phú Điền, Cộng hòa, TT Nam Sách.

Chuyển phương thức

5

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

6

Huyện Nam Sách

07h00

07h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

7

Huyện Nam Sách

13h00

13h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

8

Huyện Nam Sách

17h00

17h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính.

Chuyển phương thức

 

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương, Anh Vũ, Chịu Lửa Hưng Đạo, Vila Fly, Saidentickr, Nước sạch văn an, Cấp Nước PL 1+2, Sông Đà cao Cường, Clark Material

Công tác theo kế hoạch

 

Thành Phố Chí Linh

05h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực thôn Trại Sen Phường Văn An

Công tác theo kế hoạch

 

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên Ân, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương, Anh Vũ, Chịu Lửa Hưng Đạo, Vila Fly, Saidentickr, Nước sạch văn an, Cấp Nước PL 1+2, Sông Đà cao Cường, Clark Material

Công tác theo kế hoạch

Ngày 16/08

1

Huyện Nam Sách

07h30

09h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện bến thành, Nguễn Văn Công

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã: 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

23h40

24h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Bê tông thăng long cơ sở 2, Điện thái tân, Minh Hiệp, Điện hồng phong, gốm chu đậu, gốm sứ chu đậu hải dương, Điện An Sơn

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Minh Tân

Chuyển phương thức

3

Huyện Nam Sách

00h20

00h40

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thi công cầu hàn , minh hương, Đông hòa, Tiểu đoàn 214, Trong anh, K98, NS Thanh sơn,, Thành thắng, Orientar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Đồng Lạc

Chuyển phương thức

4

Huyện Nam Sách

23h20

23h40

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thi công cầu hàn , minh hương, Đông hòa, Tiểu đoàn 214, Trong anh, K98, NS Thanh sơn,, Thành thắng, Orientar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Đồng Lạc

Chuyển phương thức

 

Thành Phố Chí Linh

06h00

10h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Phú Thành, Phụ Gia Bê Tông

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/10/2022 03:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31