Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 34 NĂM 2019 TỪ 19/8/2019 ĐẾN 25/8/2019

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 34 NĂM 2019

(Từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 20/08/2019

1

Huyện Gia Lộc

07h00

12h00

1. TBA Gia Khánh 2 - thôn Gia Bùi, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc.
2. TBA Đức Đại + TBA KDC phía Tây TT Gia Lộc T3 - Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Công tác theo KH

Ngày 21/08/2019

1

Huyện Gia Lộc

07h00

15h00

TBA Hội Xuyên + TBA KDC TT Gia Lộc T1 - Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Công tác theo KH

2

Huyện Thanh Miện

05h00

06h00

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ, Bằng Bộ 1.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ’ Phạm Khê.
- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh.

 

Công tác theo KH

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/08/2019

1

Thành Phố Chí Linh

05h30

10h30

- Phường: Phả Lại (TBA Phả Lại 6, Kênh Thải)

Công tác theo KH

Ngày 23/08/2019

1

Thành Phố Hải Dương

05h00

13h30

Mất điện TBA: Thanh Bình B

Công tác theo KH

05h00 12h00

06h30

 13h30

- Mất điện một phần khu đô thị phía Tây Nam Cường

 

 

 

Ngày 24/08/2019

1

Huyện Bình Giang

06h00

11h00

Cty:  Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn

Xã:

Xã Thái Học: mất điện một phần xã Thái Học: TBA thôn Vạc 1, Thái Học C (CQT thôn Vạc).

Xã Bình Minh:  mất điện một phần xã Bình Minh (trừ TBA Bình Minh C, D, TBA Bá Đông).

Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).

Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm TBA Ngọc Tân, Bơm THúc Kháng, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.

Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Dương.

Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Hòa.

 

 

Công tác theo KH

21h30

21h50

Cty:  May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bình Giang, Bệnh Viện DdK BG, THPT Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ

Xã:

Xã Thái Học: mất điện một phần xã Thái Học: TBA thôn Vạc 1, Thái Học C (CQT thôn Vạc).

Xã Bình Minh:  mất điện một phần xã Bình Minh (trừ TBA Bình Minh C, D, TBA Bá Đông).

Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).

Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm TBA Ngọc Tân, Bơm THúc Kháng, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.

Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Dương.

Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Hòa.

Xã Tân Việt: mất điện một phần gồm TBA Bình An, Bình An 2.

Xã Nhân Quyền: Mất điện toàn bộ.

Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ.

Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ (trừ TBA An Dật).

Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ.

Xã Long Xuyên; mất điện một phần gồm TBA Long Xuyên D, G.

Nhánh Phạm Lý: Mất điện toàn bộ các TBA .

 

 

2

Huyện Thanh Hà

21h00

21h20

Xã: Hợp Đức, Thanh Bính, Trường Thành, Vĩnh Lập, Thanh Hồng, Thanh Cường, Thanh Hải, Tân An, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thủy và TT Thanh Hà.
KH: TBA TBT 1+2, nhà máy nước sạch Thanh Bính+Thanh Hải+Trường Thành, Công ty Tuấn An, Phúc Cường 1500, Đinh Trịnh Tú, Đinh Trịnh Dinh, Hà Hải (Thanh Cường), Hải Hà 2, Giầy Hiệp An, XD Phượng Hoàng, Tân Phát, TT Y tế huyện Thanh Hà, UBND huyện.

Công tác theo KH

3

Huyện Gia Lộc

23h00
 

23h20
 

- Xã: Trùng Khánh, Gia Hòa, yết Kiêu, Phương Hưng.
- TBA: Bệnh Viện Nhi HD, Phúc Tuấn, May Vĩnh Nghiệp.

Công tác theo KH

4

Huyện Tứ Kỳ

21h00

21h20

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ Đ Đ19MĐ + CDPT UB.Huyện và ĐZ 373E8.13 từ 77A-hết :
xã Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Tây Kỳ, Đông Kỳ, tứ Xuyên, Văn Tố, Phượng Kỳ,
Minh Đức, Quang Khải
Cty:Trường phát, YeJIN, Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 1+2, Tuyên Du, LiLAMA, Hồng Ngọc,
Hà Bắc, Xuân Quỳnh,Nguyễn Thị Miên, Vạn Lộc, Hoàng Minh, Seevina, Thắng Lợi,
Nguyễn Thị Hiền, SKyDRAGON, Tân Phong, Vạn Sơn,Đức Tuấn

Công tác theo KH

5

Huyện Ninh Giang

22h10

22h30

Xã:Thôn Trịnh Xuyên+Gương Mẫu xã Nghĩa An;Thôn 1+2 +5 xã Vạn Phúc;Thôn An Cúc xã Kiến
Quốc;xã Hưng Thái;Tân Phong;Thôn Đà Phố xã Hồng Phúc;xã Đông Xuyên;Ninh Hải;Thôn 7
xã Tân Hương;Thôn Đồng Hội xã Hồng Phong; Hồng Dụ; Hồng Thái;Thôn Thọ Đa xã Hiệp Lực.;
xã Hưng Long;Hưng Thái ;Van Giang
-Cty:XNKHCT Thủy Lợi Ninh Giang;Cty Chế biến Nông Sản và XNK Vạn Phúc;Cty Giầy
Nguyên Hồng;Đắc Trần;Nhà Máy Gạch không nung Vạn Phúc;Giầy Da Gia Bảo;HKD Đào Văn Viển
;May Hải Anh;Cty Hưng Long;

Công tác theo KH

21h00

21h30


-Xã Nghĩa An, Ứng Hòe, Quyết Thắng
- Công ty: Univesal, Mastina, Quỳnh Anh, Camex, Nhà máy nước Quyết Thắng

22h30

22h50

Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang:Nghĩa An;Ứng Hòe
, Quyết Thắng; xã Ninh Hòa,Thôn 3+4 xã Vạn Phúc,xã Hồng Đức,xã An Đức
,xã Tân Quang,xã Văn Hội,xã Hoàng Hanh,xã Quang Hưng
-Cty:Univesal, Mastina, Quỳnh Anh, Camex, Nhà máy nước Quyết Thắng;Tân Long,Phòng Khám
Đức Minh;Phạm Thành Lập;Thi công cầu Hồng Đức;XNKTCTTL Ninh Giang,
Huyện Ủy+UBND Huyên Ninh Giang; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang;
Giầy Gia Bảo (CS2); Sao Vàng; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa;
Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ.Sumidelso VN

6

Huyện Thanh Miện

21h30

21h50

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn, Ấp Lam Sơn, Trại Mới,
KH: Thôn Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Ấp Lam Sơn, Phố Chương.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm, B- Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Đoàn Tùng 2, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm
KH: thôn Thúy Lâm, Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu
-Xã Thanh Tùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.
-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.
-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát.

Công tác theo KH

21h30

21h50

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ, Bằng Bộ 1.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ’ Phạm Khê.
- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh.

22h10

22h30

-Xã Tiền Phong: Toàn bộ xã Tiền Phong.
KH: Thôn An Phong, Tiên Động, My Động, Tiền Phong, Đồng Chấm.
-Xã Diên Hồng: Toàn bộ xã Diên Hồng.
- KH: Thôn Thống Nhất, Quang Trung, Diên Hồng
-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.
- KH: Thôn Phù Tải, Võ Văn, Đan Giáp.
- Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

22h30

22h50

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thương
- KH: Khu thị trấn TM, Thôn Phượng Hoàng.
-Xã Hùng Sơn gồm các TBA: Triệu Nội, Thái Thạch
- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.
- Các KH có TBA: Bệnh Viện Đa Khoa TM, NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng.

7

Huyện Nam Sách

05h00

09h00

06h30

10h30

Xã: Đồng Lạc

Công tác theo KH

8

Thành Phố Hải Dương

05h00

10h30

- Mất điện TBA: Bảo Hiểm xã Hội 2, Khách Sạn Kim Bảo, Thanh Niên 3 .

Công tác theo KH

05h00 09h00

06h30 10h30

- Mất điện khu vực đường gom An Định, Cầu Đạo, Cầu Phú Lương, Đô Lương và Đường Trần Hưng Đạo

04h30

04h50

- Mất điện khu vực Quang Trung, Bắc Sơn, Phạm Hồng Thái, Đoàn Kết, Đô Lương và Đường Trần Hưng Đạo

11h30

11h50

9

Huyện Kinh Môn

05h00

11h00

Công ty: Tiến Trung. Triệu Vương, Tiến Hoàng, Minh Phúc, Phúc Ngọc

Xã: Khu Tử Lạc TT Minh Tân, khu Hạ Chiểu TT Minh Tân

Công tác theo KH

07h00

14h00

Cty: Vũ Anh Đức

Ngày 25/08/2019

1

Huyện Bình Giang

04h30

17h30

04h45

17h35

Công ty:

 • SeRin, Ô tô Nguyên, Kết Cấu Thép 568, Trắc Địa, Đại Địa, Minh Đức A, Minh Đức B (khách sạn Hương Dương), XN Gia Súc Hoa Kỳ, Thi Công Quốc lộ 38, Bưu Điện Sặt, Lữ Đoàn 214, Cấp Nước Sạch, Nguyễn Thị Thỏa, XN KTCT TL, Việt Mỹ, Phạm Văn Nhân, Đông Phát, CK Trần Hưng Đạo, Hưng Phú, Bắc Hải, Cty Điện Tráng Liệt, Trường Quân Sự, Thuận Lợi, Kho Bạc, Cấp 3 Kẻ Sặt, Khôi Cơ Quan Huyện, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, Gia Anh, Tuấn Linh, Lâm Phúc, Dệt Vân Giang, Tình Thương, Cty Điện Lương Ngọc, Huy Hoàng, Phúc Khang, Lục Nam, Tiến Long, Cty CP CK Điện Lực, Thuận Thiên Thành( Phú Thiên Long), Sơn KOVA, Lục Nam, Ngọc Khánh, CK Điện Lực (Việt Nhật), Phạm Hoàng Anh, Gỗ Tiến Lâm, Đức Tâm, Minh Ngọc, Đại Phát, Mạnh Tuyên, Vinawood, ForViet,

Xã:

 • Thị Trấn Sặt: Mất Điện toàn bộ
 • Xã Tráng Liệt: mất điện toàn bộ
 • Xã Thúc Kháng: mất điện một phần (trừ TBA Ngọc Tân, Ngọc Cục, Bơm Thúc Kháng, CQT Ngọc Cục, Tào Khê).
 • Xã Tân Hồng: mất điện một phần gồm TBA My Cầu, My Cầu Tây, Tân Phong A, Trạch xá.
 • Xã Vĩnh Hồng: mất điện toàn bộ.

Xã Vĩnh Tuy: mất điện một phần gồm TBA Vĩnh Tuy

Công tác theo KH

05h00

13h00

06h30

17h00

 • Mất điện TBA Khu 5

2

Huyện Thanh Hà

07h15

07h30

Xã: Việt Hồng, Hồng Lạc, Thanh An, Thanh Lang, Thanh Xuân, Liên Mạc, Tân Việt, Cẩm Chế và TT Thanh Hà.
KH: Hà Hải 1, Capvina, XNK Hải Dương, Mỹ Thái, Hiệp Hạnh, TTCN Thanh Niên, NS Tân Việt+Thanh Lang.

Công tác theo KH

17h30

17h45

3

Huyện Gia Lộc

07h00

09h00

TBA HAIVINA T1+T2 (1000+1000)kVA và TBA HAIVINA T3 - 1500kVA thuộc ĐZ378E8.1.

Công tác theo KH

10h00

13h00

TBA Công ty SSV 2 - 1.500kVA thuộc ĐZ373E8.7.

03h20

19h00

Mất điện ĐZ 471E8.14 từ XT đến CDPT471-7/131 và ĐZ 377E8.14 từ XT đến CD152 Thống Kênh,
bao gồm:
- các TBA Công cộng sinh hoạt thuộc các xã: Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng,
Thống Kênh, Hoàng Diệu, Toàn Thắng, Lê Lợi, Phương Hưng.
- các TBA KH Chuyên dùng: Cao Duệ 3, Phạm Văn Bên, Phạm Văn Kiên, Nghĩa Hưng, Tiến Huy,
May Đồng Tâm, Gạch Đồng Tâm, Sơn Tuyền, Hồng Quang, Công Trình 656, May Quang Minh.

03h30

19h00

Mất điện ĐZ 472E8.14 : TBA Cao Duệ, Nhật Tân xã Nhật Tân

03h20
21h00
 

03h40
21h20
 

1. Mất điện ĐZ 377E8.14 từ XT đến CD 60 Cầu Bía, CD 165.
bao gồm:
- các TBA Công cộng sinh hoạt thuộc các xã: Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng,
Thống Kênh, Hoàng Diệu.
- các TBA KH Chuyên dùng: Sơn Tuyền, Hồng Quang, Công Trình 656, May Quang Minh,
KCN Hoàng Diệu, Trần Đình Quý, Tấn Thành, Nước Sạch QUảng Nghiệp.

23h00
 

23h20
 

- Xã: Trùng Khánh, Gia Hòa, yết Kiêu, Phương Hưng.
- TBA: Bệnh Viện Nhi HD, Phúc Tuấn, May Vĩnh Nghiệp.

4

Huyện Tứ Kỳ

06h00
12h00

08h00
13h00

Cắt điện ĐZ 371E8.19 từ CD114-CDPT 176 : xã Cộng Lạc, An Thanh, Văn Tố
Cty:YUONGTECH, An Trí Thiện, Nguyễn Công Băng, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, FORUNIQUE,CS Mỹ Nghệ.

Công tác theo KH

5

Huyện Ninh Giang

03h10

03h20

Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang:Nghĩa An;Ứng Hòe ,
Quyết Thắng;
-Cty:Univesal, Mastina, Quỳnh Anh, Camex,
Nhà máy nước Quyết Thắng;Tân Long,Phòng Khám Đức Minh;Phạm Thành Lập;Thi công cầu Hồng
Đức;XNKTCTTL Ninh Giang, Huyện Ủy+UBND Huyên Ninh Giang; XNKTCT TL Ninh Giang;
Bệnh Viện Ninh Giang; Giầy Gia Bảo (CS2); Sao Vàng; Phúc Hoàng; Hương Quỳnh Đăng;
Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam; Trọng Minh( Sejinvina);
May Sao Đỏ.SumidensoVN

Công tác theo KH

6

Huyện Thanh Miện

03h10

03h40

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thương
- KH: Khu thị trấn TM, Thôn Phượng Hoàng.
-Xã Hùng Sơn gồm các TBA: Triệu Nội, Thái Thạch
- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.
- Các KH có TBA: Bệnh Viện Đa Khoa TM, NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng.

Công tác theo KH

03h30

19h00

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên 1, Lam Sơn 1, B. Lam Sơn Cấp 3, Kim Trang, Kim Trang Đông
- KH: Thôn Thọ Xuyên, Kim Trang Tây, Kim Trang Đông.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm 1, Đào Lâm, Đào Lâm 1
- KH: Thôn Thúy Lâm, Đào Lâm.
- Các KH có TBA HTX Điện Hồng Quang, C.Ty XD số 7, Đường Ngũ, Vietstar, Trường Giang, Trường PTTH Thanh Miện 2, Việt Trí.

03h30

19h00

-Xã: Hùng Sơn gồm các TBA Hùng Sơn Treo, Phù Nội, Bơm Đò Luồi, Anh Dũng, Bơm Hùng Sơn
KH: Thôn Phù Nội, Anh Dũng.
-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, Phú Mễ, Phú Mễ 1, An Khoái 1 , An Khoái 2.
KH: thôn An Nghiệp, Phú Mễ, An Khoái.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Tiêu Lâm.
-Xã Chi Bắc Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Tào Khê, Phú Khê, Phương Khê.
-Xã Chi Nam Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Hội Yên, Triều Dương, An Dương.
-Xã Thanh Giang Các TBA Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Phù Tải 3, Bơm Thanh Giang T1+T2, Đan Giáp.
KH: Thôn Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Đan Giáp.
-Khu Thị Trấn Thanh Miện gồm các TBA Khu 4, Lê Bình, Bơm Phượng Hoàng, B.Phượng Hoàng B, Vàng Hạ, Thị Trấn, Nhà Văn Hóa.
KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn.
-Các KH có TBA Quốc Khánh, Sínt BVT, Ngọc Tiến, Tiến Thương, Phòng Không Không Quân, KH Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh

03h30

19h00

-Xã: Lê Hồng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn 32, Quốc Tuấn, Phương Quan, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.
-Xã: Đoàn Kết Các TBA trong toàn Xã.
KH: thôn Tòng Hóa, Thủ Pháp, Bùi Xá, Từ Xá, Châu Quan.
-Xã Tân Trào Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Ngọc Lập, Lăng Gia, An Xá, Yên Xá, Hoàng Tường, Từ Ô..
-Xã Ngô Quyền gồm Các TBA Phạm Tân, Phạm Tân 1, Phạm Xá, Phạm Xá 2, Vũ Xá, Vũ Xá 1, Vũ Xá 3, B.Chùa Khu.
KH: Thôn Phạm Tân, Vã Xá, Phạm Xá.
-Khu Thị Trấn Thanh Miện gồm các TBA An Lạc, An Lạc 1.
KH: Khu An Lạc.
-Các KH có TBA Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng
.

22h30

22h50

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thương
- KH: Khu thị trấn TM, Thôn Phượng Hoàng.
-Xã Hùng Sơn gồm các TBA: Triệu Nội, Thái Thạch
- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.
- Các KH có TBA: Bệnh Viện Đa Khoa TM, NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng.

8

Thành Phố Hải Dương

05h00

13h30


- Mất điện TBA: Kios 30 Tây nam Cường, Bệnh Viện DND

Công tác theo KH

05h00 12h00

06h30

 13h30

- Mất điện một phần khu đô thị phía Tây Nam Cường, một phần Phường Tân Bình .

07h30

17h30


- Mất điện TBA: Ái Quốc BC; Hoàng Sa; Tiền Trung 2; Vũ Xá 400+560

07h30

07h50

Mất điện TBA: Tàu Thủy; T. Tiền Trung

17h30

17h50

07h30

07h50

- Mất điện khu vực TBA: Ninh QUan; Vũ Thượng; Ái QUốc A; D; Thôn Tiền Hải; Văn Xá; Ngọc Trì

10h30

10h50

9

Huyện Cẩm Giàng

06h00
11h30

06h15
11h45


Công ty; Myongshin, DS Global, LMS, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SAMSONG,
PTHT Đại An TBA (500+100+Xử lý nước thải 400), ILSHIN ELECTRONIC VINA,
LB Traccing, TWINS, DOLEXPHA, HAID

Công tác theo KH

06h00

09h00

Công ty: DY ELACEN, Cty LMS

Ngày 26/08/2019

1

Huyện Bình Giang

05h00

05h20

Cty:  May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bình Giang, Bệnh Viện DdK BG, THPT Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ

Xã:

Xã Thái Học: mất điện một phần xã Thái Học: TBA thôn Vạc 1, Thái Học C (CQT thôn Vạc).

Xã Bình Minh:  mất điện một phần xã Bình Minh (trừ TBA Bình Minh C, D, TBA Bá Đông).

Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).

Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm TBA Ngọc Tân, Bơm THúc Kháng, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.

Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Dương.

Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ TBA xã Thái Hòa.

Xã Tân Việt: mất điện một phần gồm TBA Bình An, Bình An 2.

Xã Nhân Quyền: Mất điện toàn bộ.

Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ.

Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ (trừ TBA An Dật).

Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ.

Xã Long Xuyên; mất điện một phần gồm TBA Long Xuyên D, G.

Nhánh Phạm Lý: Mất điện toàn bộ các TBA .

 •  

Công tác theo KH

2

Huyện Thanh Hà

05h20

05h40

Xã: Hợp Đức, Thanh Bính, Trường Thành, Vĩnh Lập, Thanh Hồng, Thanh Cường, Thanh Hải, Tân An, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Thanh Sơn, Thanh Xá, Thanh Thủy và TT Thanh Hà.
KH: TBA TBT 1+2, nhà máy nước sạch Thanh Bính+Thanh Hải+Trường Thành, Công ty Tuấn An, Phúc Cường 1500, Đinh Trịnh Tú, Đinh Trịnh Dinh, Hà Hải (Thanh Cường), Hải Hà 2, Giầy Hiệp An, XD Phượng Hoàng, Tân Phát, TT Y tế huyện Thanh Hà, UBND huyện.

Công tác theo KH

3

Huyện Gia Lộc


05h20
 


05h40
 

1. Mất điện ĐZ 377E8.14 từ XT đến CD 60 Cầu Bía, CD 165.
bao gồm:
- các TBA Công cộng sinh hoạt thuộc các xã: Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng,
Thống Kênh, Hoàng Diệu.
- các TBA KH Chuyên dùng: Sơn Tuyền, Hồng Quang, Công Trình 656, May Quang Minh,
KCN Hoàng Diệu, Trần Đình Quý, Tấn Thành, Nước Sạch QUảng Nghiệp.

Công tác theo KH

4

Huyện Tứ Kỳ

05h20

05h40

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ Đ Đ19MĐ + CDPT UB.Huyện và ĐZ 373E8.13 từ 77A-hết :
xã Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Tây Kỳ, Đông Kỳ, tứ Xuyên, Văn Tố, Phượng Kỳ,
Minh Đức, Quang Khải

Công tác theo KH

5

Huyện Thanh Miện

03h20

03h40

-Thị trấn TM gồm các TBA: Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thương
- KH: Khu thị trấn TM, Thôn Phượng Hoàng.
-Xã Hùng Sơn gồm các TBA: Triệu Nội, Thái Thạch
- KH: Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.
- Các KH có TBA: Bệnh Viện Đa Khoa TM, NN Nông Nghiệp, Hà Phương, Mạnh Dũng.

Công tác theo KH

05h00

05h20

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn, Ấp Lam Sơn, Trại Mới,
KH: Thôn Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Ấp Lam Sơn, Phố Chương.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm, B- Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Đoàn Tùng 2, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm
KH: thôn Thúy Lâm, Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu
-Xã Thanh Tùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.
-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.
-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát.

05h00

05h20

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ, Bằng Bộ 1.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ’ Phạm Khê.
- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh.

05h20

05h40

-Xã Tiền Phong: Toàn bộ xã Tiền Phong.
KH: Thôn An Phong, Tiên Động, My Động, Tiền Phong, Đồng Chấm.
-Xã Diên Hồng: Toàn bộ xã Diên Hồng.
- KH: Thôn Thống Nhất, Quang Trung, Diên Hồng
-Xã Thanh Giang gồm các TBA Phù Tải 2, Võ Văn, Đan Giáp 1.
- KH: Thôn Phù Tải, Võ Văn, Đan Giáp.
- Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

6

Huyện Nam Sách

07h30

17h30

Cty:  Nước Sạch Phía Bắc, Kim Chính, Vinafoo, TTNN, Cao Đẳng Nghề, Đồng Xuân, Fomortar, Hồng Hà, Ngân Hàng BIDVI, Bưu Điện Tiền Trung, Thanh Tra Giao Thông, Huy Hà, XD số 4,

Xã: Ái Quốc

Công tác theo KH

07h30

07h50

 

Cty: Thức Ăn Chăn Nuôi Tiền Trung, Nước Sạch Phía Bắc, Bơm Ngọc Trì, Điện Cộng Hòa, Phạm Thị Mười,Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân

Xã: Ái Quốc, Cộng Hòa, Phú Điền

17h30

17h50

 

07h30

17h30

10h30

17h50

Cty: An Phát cụm CN Nam Đồng, Phú Quý, Phú Nguyên, Thành Phát, Quảng Long Xương, May Wanna, May Hưng Thịnh, Bơm Hải Nam, Đại An Tín, Việt Trung, Phú Gia, Ya-AJM, Hanh Thúy, T-V-T, Trung Dũng, Điện An Lâm, An Nghĩa, Dinh dưỡng VN,

Xã:  TT Nam Sách, Đồng Lạc

 

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 18/08/2019 07:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31