Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 31 NĂM 2019 TỪ 29/7/2019 ĐẾN 4/8/2019

KHU VỰC MẤT ĐIỆN TUẦN 31 NĂM 2019

 

TT

Ngày tháng

Thời gian
Bắt đầu

Thời gian
kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân
mất điện

 

1. ĐL TP Hải Dương

   

1

Thứ 7 03/08/19

05h30

06h30

    Mất điện TBA: Thượng Đạt ( một phần xã Thượng Đạt )

Công tác theo kế hoạch

 

2

Chủ nhật 04/08/19

07h15

09h45

  Mất điện TBA Thôn Độc Lập ( mất điện một phần Thôn Độc Lập )

Công tác theo kế hoạch

 

15h30

18h00

     

07h00

15h00

Mất điện một phần khu vự Bình Lâu, chiếu sáng cầu phú tảo và một phần khu đô thị An Phú thuộc khu đô thị Tây Nam Cường .

Công tác theo kế hoạch

 

07h00

12h00

- Mất điện toàn bộ khu vực Nhị Châu và khu công nghiệp dọc tuyến Đường 5 phường Bình Hàn

Công tác theo kế hoạch

 
         

06h30

06h50

-Mất điện TBA: Dân Sinh, Nhà Hàng 559, Tiên Dung

chuyển PT

 

13h00

13h20

     

12h00

17h00

Mất điện toàn bộ khu vực , Cẩm Khê, Thượng Đạt, Tứ thông và khu Xuân Dương .

Công tác theo kế hoạch

 
         

11h30

11h50

Mất điện một phần khu vực Cẩm Khê, khu vực phía Tây Nam cường và một phần Khu vực Phường Thanh Bình .

chuyển PT

 

17h00-

17h30

     

2. ĐL Cẩm Giàng

   

1

Chủ nhật 04/08/19

04h30

04h50

ĐZ 373E8.11 Re Cẩm Đông-01HT
Cty; Kanto ,hồng trí , HITACHI CABLE, Ngân Vượng, ICS,IKKA, NISHOKU, cơ sở đào hữu thuân,
cơ sở đào văn thuyên, cơ sở phạm văn diện, cở sở phạm văn hải
-Xã: Cẩm Đông; A, B, C, D, E, F, G, TBA Cẩm Đông 2, 3, 4
-Xã Cẩm Đoài; hòa bình, Cẩm Đoài A

Chuyển phương thức vận hành

 

17h00

17h20

 
 
 
 

06h00

09h00

- ĐZ 373-E8.15: 141B- hết nhánh DAN
- Công ty: Thái Sơn Phương Bắc, OMIC, Lập Thịnh, Đông Hòa, Hoa Sen, Đông Hải, Dương Linh,
Tiến Hưng TBA Thành Phát) Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép Hưng Thịnh, Hoàng Long,
Hoàng Anh, PMC Vina,Trường Giang, Lương Công Nghinh, chiếu sáng đèn đường, Bình Phát,
Lê Hồng Quang, Unique Sound, Lâm Long, Đại Thành Long, Vũ Minh TBA Lâm Long, Cáp Thượng
Đình 1500kVA, Hưng Thịnh, Trần Thị Lề, Hồng Hải, XD Quán Gỏi, Sang Đức, Minh Thái TBA Việt Nhật,
Việt Nhật, Toàn Phát, TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Cơ sở Tùng mai, Cao Su PT, thuận Phát 250kVA,
Việt Ý, Toàn Mỹ, Thép vạn Xuân
-: Đài phát sóng Bắc Bộ VN3; Thuận Phát; Việt Phát; Danh Khoa; Xuân Thép; Việt Hải; An Phát; Minh Anh
; Mạnh Anh; Xăng dầu Ngọc Thanh; Ngân hàng Nông nghiệp; Hồng Nguyên, Huân Liễu; Hùng Hằng;
Dự án nước; Đào Hoa Nam; Vinh Cường; Xưởng nhựa Cẩm Hưng
- Xã: Hưng Thịnh (TBA Thượng Khuông, Ngọc Mai, Bơm Hơng Thịnh, CN Điện, )
- Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, Cầu Dốc, An Lại)
- Xã: Ngọc Liên (Ngọc Liên A, B, D, E, Bình Phiên, Mỹ Vọng, Cẩm Trục)
- Xã: Cẩm Hưng (Cẩm Hưng A, B, C, D Thôn Đông Đô)

Công tác theo kế hoạch

 

06h00

09h00

ĐZ 371E8.15-CD 379-7B/01-CD141B
- Công ty: Khắc Mến, Văn miếu Mao Điền, Phương Thịnh, Bắc Dương,
Cáp Thượng Đình (3x1000+2x1500+560)
- Xã: Cẩm Phúc (TBA Lê Xá), Cẩm Điền (Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài1, KDC Cẩm

Công tác theo kế hoạch

 
 
 

05h00

05h20

-ĐZ 473E8.11
Công ty; Myongshin, DS Global, LMS, SEPYUNG ENC, SUNTEL, SAMSONG,
PTHT Đại An TBA (500+100+Xử lý nước thải 400), ILSHIN ELECTRONIC VINA, LB Traccing,
TWINS, DOLEXPHA, HAID

Chuyển phương thức vận hành

 

08h00

08h20

 
 
 

05h00

08h20

ĐZ 473E8.11
-Công ty: DY ELACEN

Công tác theo kế hoạch

 

3. ĐL Chí Linh

   

1

Thứ 7, ngày 03/08/2019

05h00

07h00

- TBA Chuyên dùng và các công ty: Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng
, Minh Dũng, An Bình Phát, Lan Chi Mark2

Công tác theo kế hoạch

 

4. ĐL Kinh Môn

   

1

03/08/19

05h00

07h00

Cty: Lê Văn Sướng, Phương Chiến, Xuân Phú, XMTC 2, KTĐ Phúc Sơn, XM Duyên Linh, XM Trung Hải.

   

Xã: Duy Tân, Tân Dân

   

2

04/08/19

06h00

09h30

TBA Huề Trì A ( Một phần xã An Phụ)

   

04/08/19

08h00

10h30

TBA Thượng Quận C ( Một phần xã Thượng Quận)

   

04/08/19

09h00

12h00

TBA Quang Trung F ( Một phần xã Quang Trung)

   

5. ĐL Kim Thành

   

1

Thứ 3 ngày 30/7/2019

06h00

13h30

Xã: Kim Khê.

Thay MBA

 

07h30

12h00

Xã: Liên Hòa.

Thay MBA

 

2

Chủ nhật ngày 04/8/2019

09h45

10h00

Cty: Pacific, bơm tiêu KCN Lai Vu, NMXL nước Thải KCN Lai Vu, Tuấn Dương, May Tinh Lợi, Chiếu sáng KCN Lai Vu, Xăng dầu KCN Lai Vu, TT điều hành KCN Lai Vu, Container Lai Vu.

Nháy MC để ĐL Nam Sách thao tác CD 40A+B

 

15h30

15h45

Cty: Pacific, bơm tiêu KCN Lai Vu, NMXL nước Thải KCN Lai Vu, Tuấn Dương, May Tinh Lợi, Chiếu sáng KCN Lai Vu, Xăng dầu KCN Lai Vu, TT điều hành KCN Lai Vu, Container Lai Vu.

Nháy MC để ĐL Nam Sách thao tác CD 40A+B

 

3

03h00

05h00

Cty: Trường An, Kiến Hoa Đất Việt, Song Toàn, Phúc An, Hoàng Giang, Tong Hua, Huy Văn, Đình Phú, Phúc Sơn, Bình Dương, BCH, Nam Linh, Hoàng Gia, Hùng Ngọc.
Xã: Kim Lương.

   

4

Chủ nhật ngày 04/8/2019

03h00

03h10

Cty: Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Việt Phát, Nam Tài A+B+C+...+T (Trừ Nam Tài H+U), Nam Ninh, XD trung Kiên B, Đông Tài, Injavina, Hoàng Trường, VT Kim Thành, BĐ Phú Thái, chiếu sáng cầu Thái.
Xã: Tuấn Hưng, Việt Hưng, TT Phú Thái.

Thao tác CD 25, CD 122A, CD92Rec92.

 

Chủ nhật ngày 04/8/2019

05h00

05h10

Cty: Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Việt Phát, Nam Tài A+B+C+...+T (Trừ Nam Tài H+U), Nam Ninh, XD trung Kiên B, Đông Tài, Injavina, Hoàng Trường, VT Kim Thành, BĐ Phú Thái, chiếu sáng cầu Thái.
Xã: Tuấn Hưng, Việt Hưng, TT Phú Thái.

Thao tác CD 25, CD 122A, CD92Rec92.

 

5

Chủ nhật ngày 04/8/2019

05h00

06h30

Cty: Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Việt Phát, Nam Tài A+B+C+...+T (Trừ Nam Tài H+U), Nam Ninh, XD trung Kiên B, Đông Tài, Injavina, Hoàng Trường, VT Kim Thành, BĐ Phú Thái, chiếu sáng cầu Thái.
Xã: Tuấn Hưng, Việt Hưng, TT Phú Thái.

Thao tác CD 25, CD 122A, CD92Rec92. Táo và đấu lèo cột 104 và cột 109

 

Chủ nhật ngày 04/8/2019

15h30

17h00

Cty: Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Việt Phát, Nam Tài A+B+C+...+T (Trừ Nam Tài H+U), Nam Ninh, XD trung Kiên B, Đông Tài, Injavina, Hoàng Trường, VT Kim Thành, BĐ Phú Thái, chiếu sáng cầu Thái.
Xã: Tuấn Hưng, Việt Hưng, TT Phú Thái.

Thao tác CD 25, CD 122A, CD92Rec92. Táo và đấu lèo cột 104 và cột 109

 

6

Chủ nhật ngày 04/8/2019

05h00

17h00

Cty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên III, Lê Vũ Long.
Xã: TT Phú Thái.

Thao tác CD 12 Móc Lèo

 

6. ĐL Nam Sách

   

1

Thứ 7, ngày 03/08/2019

05h30

06h50

Cty: Thi công cầu hàn, XNTN, XNK Hải Dương, Minh Hương,
Ngọc Vũ, Lữ đoàn 214, Trọng Anh, Nước sạch Thanh Sơn, Kho K98
Xã: Thường Đạt, An Châu, Đồng Lạc, Ái Quốc, Nam Đồng

Công tác theo
kế hoạch

 
 

2

CN, ngày 04/08/2019

07h15

10h05

Cty: Đạt Thành, Đăng Phong, Kem Tràng Tiền, Nam Quang,
May Tinh Lợi, Môi trường xanh, Okamoto, Nam Tiến, Everglory,
Toyodenso, Hồng Gia, LFV Metal, Duscovina, Hai Vina,
Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát, Licogi 18
Xã: Đồng Lạc, Phú Điền

Công tác theo
kế hoạch

 

07h15

18h20

Cty: Vinaincon, Đạt Thành, Đăng Phong,Chuỵn Jaan, Bao bì AP
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo
kế hoạch

 

15h30

18h20

Cty: Đạt Thành, Đăng Phong, Kem Tràng Tiền, Nam Quang,
May Tinh Lợi, Môi trường xanh, Okamoto, Nam Tiến, Everglory,
Toyodenso, Hồng Gia, LFV Metal, Duscovina, Hai Vina,
Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát, Licogi 18
Xã: Đồng Lạc, Cộng Hòa, Phú Điền

Công tác theo
kế hoạch

 

7. ĐL Thanh Hà

   

1

Thứ 5,ngày 01/08/2019

06h00

08h00

Xí nghiệp thủy nông Thanh Hà

công tác theo kế hoạch

 

Thứ 5,ngày 01/08/2019

08h00

09h30

xã:Thôn Tiên Tảo xã Thanh An

công tác theo kế hoạch

 

2

Thứ 6,ngày 02/08/2019

06h00

09h00

xã:một phần thôn Tráng Liệt xã Thanh Sơn

công tác theo kế hoạch

 

8. ĐL Gia Lộc

   

1

Ngày 28/07/19

06h00

08h00

Từ CD nhánh Thôn Tó đến hết thuộc ĐZ 22kV lộ 471E8.14

Công tác theo kế hoạch

 

9. ĐL Tứ Kỳ

   

1

Ngày 30/07/19

06h00

09h00

TBA Tất thượng thôn tất thượng xã Cộng Lạc

Thay MBA

 

10. ĐL Ninh Giang

   

1

Thứ 4 ngày 31/07/2019

06h00

09h30

Thôn Giâm Me xã Đồng Tâm
-Cty :Trung tâm y tế dự phòng huyện Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 

11. ĐL Thanh Miện

   

1

Chủ nhật ngày 04/8/2019

05h00

07h00

Xã Lam Sơn: TBA Thọ Xuyên; Thọ Chương; Thôn Vũ; Xóm Chùa; Trại Mới; Ấp Lam Sơn.

   

14h00

16h30

   

05h00

07h00

Xã Lam Sơn: TBA Thúy Lâm; Bơm Đoàn Tùng; Đoàn Tùng; Đoàn Tùng 2; Chợ Thông T1+T2; Phạm Lâm

   

14h00

16h30

   

05h00

07h00

Xã Ngô Quyền: TBA Văn Xá; Văn Xá 2; Tiên Nữ; Phạm Lý

   

14h00

16h30

   

05h00

07h00

Xã Thanh Tùng: các TBA trong toàn xã.

   

14h00

16h30

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

05h00

07h00

Xã Phạm Kha: các TBA trong toàn xã.

   

14h00

16h30

   

05h00

07h00

Xã Phạm Trấn: các TBA trong toàn xã.

   

14h00

16h30

   

05h00

07h00

Các TBA Khách Hàng: TBA Chi Cục Thuế; Kho Bạc; Minh Phát

   

14h00

16h30

   

05h00

16h30

Các TBA Khách Hàng: TBA Koyomachine; Đeahan, Xã Thanh Tùng: TBA La Xá; La Xá 1; Phú Cốc.

   

3

Thứ 4 ngày 31/07/2019

06h00

09h00

Mất điện toàn bộ thôn Tuấn, xã Hùng Thắng

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

7

Chủ Nhật ngày 04/08/2019

04h30

04h40

Công ty:
- Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường.
Xã:
- Xã Thái Học: mất điện một phần (thôn Phú Khê, thôn Sồi Cầu, Phố Phủ)
- Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ
- Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ
- Xã Hùng Thắng: mất điện toàn bộ
- Xã Long Xuyên: mất điện toàn bộ
- Xã Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ TBA Bình An 2)

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

17h00

17h10

 

05h00

07h10

Công ty:
- Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ
Xã:
- Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ
- Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ
- Xã Thái Học: mất điện thôn Tó, thôn Vạc (trừ TBA Thái Học C, TBA Vạc I), thôn Sồi Cầu (trừ TBA Sồi Cầu).

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

14h00

16h30

 

07h00

07h10

Công ty:
- CPTKKTKT, Trung tâm GDTX Bình Giang, Bệnh viện ĐKBG, THPT Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn
Xã:
- Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ
- Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ
- Xã Bình Minh: mất điện toàn bộ
- Xã Tân Hồng: mất điện thôn Mộ Trạch, thôn Trạch Xá
- Xã Thúc Kháng: mất điện thôn Ngọc Cục, Tào Khê, Ngọc Tân
- Xã Tân Việt: mất điện thôn Bình An
- Xã Thái Học: mất điện thôn Phủ Bình (TBA Phố Phủ, Tây Bắc), mất điện thôn Vạc (TBA Thôn Vạc I, Thái Học C)

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

14h00

14h10

 

06h00

09h00

Công ty: Khuôn mẫu Nhật Minh
Xã: Vĩnh Tuy
- Mất điện các thôn Hồ, Lại, Mòi

Thực hiện công việc theo kế hoạch.

 

 

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 29/07/2019 07:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31