Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 NĂM 2020 TỪ 25/5/2020 ĐẾN 31/5/2020

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 22 NĂM 2020 TỪ 25/5/2020 ĐẾN 31/5/2020

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 26/5

1

Bình Giang

08h30

11h00

Xã Thái Dương: mất điện TBA Thái Dương B (thôn Hà Đông)

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 27/5

1

Cẩm Giàng

27/05

 

27/05

 

-ĐZ 473E8.11 : Cty Myongshin tech vina, SDglobal , LMS , Sepiung ENC, Suntel , Samsong , PTHT Đại An , ILSHIN ELEC Tronic, LB traccing ,Twins , Dolexpha , HaiD, DYelacen, Gic vina, HST Networks vina, Burwitz

Chuyển phương thức vận hành

23h00

 

23h20

 

ĐZ 475E8.11

Cty; Sumiden VN ,Sumidenso VN ,CP đại an ,TNHH điện tử Bonsen ,TNHH nguyên thái ,ILSHIN VINA ,Mascot ,phi ,PTHT đại an ,Diamond ,Hanamoto ,linh anh ,sợi vĩ sơn ,Hulace ,minh thái , Memtech, Shimizu

Chuyển phương thức hành

23h20

23h40

- ĐZ 475E8.15

- Công ty: Sumiden 3

 

Chuyển phương thức vận hành

22h40

 

23h00

 

- ĐZ 477E8.11

- Công ty: Masan

 

Chuyển phương thức vận hành

23h30

27/05

 

06h00

28/05

 

- ĐZ 477E8.11

- Công ty: Kefico 2

 

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

22h40

23h00

Mất điện khu vực Lộ Cương, Tứ Thông, Cẩm Khê, Một phần Trường Chinh, Khu vực Tây Nam Cường ….và các khu vực lân cận Phường Tứ Minh cụ thể:

          + Các TBA Công Cộng: Tứ Thông 1+2+3, Xuân Dương, Bơm Thượng đạt, Thôn Thượng Đạt, Cẩm Khê 1; UB Tứ Minh, Lộ Cương 1+2, TBA 5+6+7 + 10+11+12 + 15+17+ 45+46+47 TNC, TBA 1+2 lô 26-29, TBA N1+2+3 Thiên Phú, Đỗ Xá 2, Nút GT 33 (các KH ăn lộ công cộng); TBA 13+22+23+24+25 +26+27+30+32 +33TNC, Lô 110-1 falco, Thanh Bình B, Khu 8 Tân Bình, Kios 1+2+3+4 TNC, Khu nhà CVQN, Cẩm Khê 2+3+4, Sở truyền giống   

           + Các TBA Chuyên Dùng: NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Massan HD (báo ĐLCG); Mobiphone HD, TBA Tây NC (1000), Nút GT 33, Hoàng Kim; Hóa dầu T&T, Đồng Anh, Bệnh viện DND, Sen Tím; Kho xăng dầu K132, Sở địa chính, TTVT khu vực 1, KS Phương Đông.

 

 

Ngày 28/5

 

1

Cẩm Giàng

06h00

 

06h20

 

-ĐZ 473E8.11 : Cty Myongshin tech vina, SDglobal , LMS , Sepiung ENC, Suntel , Samsong , PTHT Đại An , ILSHIN ELEC Tronic, LB traccing ,Twins , Dolexpha , HaiD, DYelacen, Gic vina, HST Networks vina, Burwitz

 

Chuyển phương thức vận hành

06h30

 

06h50

 

ĐZ 475E8.11

Cty; Sumiden VN ,Sumidenso VN ,CP đại an ,TNHH điện tử Bonsen ,TNHH nguyên thái ,ILSHIN VINA ,Mascot ,phi ,PTHT đại an ,Diamond ,Hanamoto ,linh anh ,sợi vĩ sơn ,Hulace ,minh thái , Memtech, Shimizu

 

Chuyển phương thức hành

06h00

 

06h20

 

- ĐZ 475E8.15

- Công ty: Sumiden 3

 

Chuyển phương thức vận hành

05h40

 

06h00

 

- ĐZ 477E8.11

- Công ty: Masan

 

Chuyển phương thức vận hành

23h30

27/05

 

06h00

28/05

 

- ĐZ 477E8.11

- Công ty: Kefico 2

 

Công tác theo kế hoạch

06h00

 

06h20

 

ĐZ 476E8.15 XT – CD 476-7/43

 - Công ty: Chang Hong, USFFEED CO             

                                    

Chuyển Phương thực vận hành

06h00 

 

06h20

       

- ĐZ 475E8.15

- Công ty: Fujiseiko ,minh phú ,Mango

 

Chuyển phương thức vận hành

23h30

27/05

 

06h00

28/05

 

- ĐZ 477E8.11

- Công ty: Kefico 2

 

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

05h40

06h00

Mất điện khu vực Lộ Cương, Tứ Thông, Cẩm Khê, Một phần Trường Chinh, Khu vực Tây Nam Cường ….và các khu vực lân cận Phường Tứ Minh cụ thể:

+ Các TBA Công Cộng: Tứ Thông 1+2+3, Xuân Dương, Bơm Thượng đạt, Thôn Thượng Đạt, Cẩm Khê 1; UB Tứ Minh, Lộ Cương 1+2, TBA 5+6+7 + 10+11+12 + 15+17+ 45+46+47 TNC, TBA 1+2 lô 26-29, TBA N1+2+3 Thiên Phú, Đỗ Xá 2, Nút GT 33 (các KH ăn lộ công cộng); TBA 13+22+23+24+25 +26+27+30+32 +33TNC, Lô 110-1 falco, Thanh Bình B, Khu 8 Tân Bình, Kios 1+2+3+4 TNC, Khu nhà CVQN, Cẩm Khê 2+3+4, Sở truyền giống   

           + Các TBA Chuyên Dùng: NM xử lý nước thải, TT văn hóa KCN Đại An, Cty Falcon, Thép tam bảo, ĐH Thành Đông, Massan HD (báo ĐLCG); Mobiphone HD, TBA Tây NC (1000), Nút GT 33, Hoàng Kim; Hóa dầu T&T, Đồng Anh, Bệnh viện DND, Sen Tím; Kho xăng dầu K132, Sở địa chính, TTVT khu vực 1, KS Phương Đông.

 

 

3

Thành phố Chí Linh

05h00

11h00

- Xã Lê Lợi: TBA: Thanh Tân 1, Thanh Tảo, Trung Quê, Trung Quê 1, 2, An Mô 1, 2, Trại Chuối, Đá Cóc 1, 2, Cậm Cang.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Nguyễn Văn Bách

Công tác theo kế hoạch

Ngày 29/5

1

Huyện Ninh Giang

06h00

12h00

 

Thôn Cúc Bồ + Lũng Quý + An Cúc- Xã Kiến Quốc

 

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 30/5

1

TP Hải Dương

23h00

23h20

Mất điện một phần khu vực Thôn Tiến Đạt, Thôn Độc Lập ; Vũ AN( 320)

 

2

Huyện Nam Sách

23h00

23h20

Cty: Vinaincon, Đạt Thành, Đăng Phong, Kem Tràng Tiền, Nam Quang, May Tinh Lợi, Môi trường xanh, Okamoto, Nam Tiến, Everglory, Toyodenso, Hồng Gia, LFV Metal, Duscovina, Vũ An, Nam Quang, Everglory, Hai Vina, Bao bì AP, Chuỵn Jaan, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát, Licogi 18

Xã: Đồng Lạc, Cộng Hòa, Phú Điền, Ái Quốc

Chuyển nguồn cấp điện

3

Huyện Kim Thành

23h00

23h20

· ĐZ471E8.6 ÷ CD40A, KCN Vinashin:

* Xã:

* KH : Tuấn Dương , CK Bình Dương, Container 400, Pacyfic 750kVA, CS KCN Lai Vu, Tinh Lợi, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin, Misawa.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác

23h20

23h40

· ĐZ476E8.6 ÷ CD40B, KCN Vinashin

* Xã:

* KH : NM Xử lý nước thải KCN, Dự án Tinh Lợi 2, Nước sạch KCN, Pacific 3x3150kVA, bơm tiêu KCN.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác

Ngày 31/5

1

Huyện Thanh Hà

04h30

12h00

Xã:Liên Mạc, Thanh Lang, Thanh Xuân, một phần TT Thanh Hà, một phần xã Cẩm Chế.

Công ty: NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Công tác theo kế hoạch

04h00

04h20

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Cẩm Chế, Tân Việt, Thanh An.

Công ty:  Giầy Hà Hải, Nước sạch Hồng Lạc, Cty CBNSTPXK HD, Cáp ViNa, Cty Mỹ Thái, Viettel, Mobifon, NS Tân Việt, Phong Trang, May mặc Đại Dương, Hiệp Hạnh, Tiểu thủ CN Thanh Niên, Fidico

 

:

Chuyển phương thức

17h00

17h20

2

TP Hải Dương

23h00

23h20

Mất điện một phần khu vực Thôn Tiến Đạt, Thôn Độc Lập ; Vũ AN( 320)

Chuyển phương thức

08h00

08h20

Mất điện khu vực : Ái Quốc D; NGọc Trì

11h00

11h20

3

Kinh Môn

04h30

 

13h00

 

Xã: Quang Thành (TBA Quang Trung A,B,C,D,E,F,G,1, Phúc Thành A,B,C,D,1, Tái Định Cư Phúc Thành, DC Phúc Thành 1, DC Phúc Thành 2), Thăng Long (TBA Thăng Long C, A1, G1, H, Đồng Quan Bến).

Công ty: Đức Phúc, Cầu Đường số 18.6, Nông Sản Tân Tiến, XNK Văn Phong, Kho K91, Đông Hải 27/7, Quốc Anh, Jac Hải Dương, Nhiệt Điện Kinh Môn, Bưu Điện Thái Mông, Phòng Khám Đa Khoa Phúc Thành, Phúc Thành Phát, Bơm Đồng Quan bến, Bơm Đèo Ngà.

 

3

Thành phố Chí Linh

06h00

16h00

- Phường: Bến Tắm, Hoàn Tân (TBA Trại Giống, Trại Giống 2, CQT Đại Bộ, CQT Đại Tân)

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6, Thanh Nhuần

Công tác theo kế hoạch

4

 Nam Sách

23h00

23h20

Cty: Vinaincon, Đạt Thành, Đăng Phong, Kem Tràng Tiền, Nam Quang, May Tinh Lợi, Môi trường xanh, Okamoto, Nam Tiến, Everglory, Toyodenso, Hồng Gia, LFV Metal, Duscovina, Vũ An, Nam Quang, Everglory, Hai Vina, Bao bì AP, Chuỵn Jaan, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát, Licogi 18

Xã: Đồng Lạc, Cộng Hòa, Phú Điền, Ái Quốc

Chuyển nguồn cấp điện

08h00

11h20

Cty: Tú Nhận, Bình An, Hà Hanh (Trần hưng đạo), Cty Điện An Lâm, Dinh Dưỡng, Đại An Tín, Cty An Phát NM2,3,6,7, Trung Dũng, Hải nam, Phú Gia, việt trung, Thành Phát, YA-AJM, Tùng phương, TVT, Quảng long xương, May Hưng Thịnh, Việt nam trung hoa

Xã: TT Nam Sách, Đồng lạc

 

Công tác theo kế hoạch

(Đấu nối công trình điện mới)

08h00

08h20

Cty: Lưu thị tám, Nguyễn đình tuân, Hoàng long đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú,  Phạm thị mười, Đoàn văn khắp, Nguyễn Huy Tuấn

Xã: Cộng Hòa, Phú điền

Chuyển nguồn cấp điện

11h00

11h20

5

Huyện Kim Thành

04h30

08h00

11h00

17h00

 

04h50

08h20

11h20

17h20

 

· ĐZ 377E8.6 :

*Xã:

*KH: Lai Vu B, Lai Vu C.

ĐL Nam Sách thao tác chuyển phương thức và chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác

23h00

23h20

· ĐZ471E8.6 ÷ CD40A, KCN Vinashin:

* Xã:

* KH : Tuấn Dương , CK Bình Dương, Container 400, Pacyfic 750kVA, CS KCN Lai Vu, Tinh Lợi, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin, Misawa.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác

23h20

23h40

· ĐZ476E8.6 ÷ CD40B, KCN Vinashin

* Xã:

* KH : NM Xử lý nước thải KCN, Dự án Tinh Lợi 2, Nước sạch KCN, Pacific 3x3150kVA, bơm tiêu KCN.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác

04h30

17h00

04h50

17h20

ĐZ 371E8.6.

* Xã: Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: Cầu Mây, gạch Chiến Thắng, gạch Kim Thanh, kho K76, Hồng Hưng, Hải Dương Gas, bơm Tuần Mây.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác.

04h30

17h00

04h50

17h20

ĐZ375E8.6 - CD305-4, CD92, CD01 Tuabin-375E8.6

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc.

* KH: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác.

04h30

17h00

04h50

17h20

ĐZ 373 E8.6

* Xã: Lai Vu ( Lai Vu A,E,F)

*KH: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, LM&XD, Hồng Lạc.

Chuyển phương thức phục vụ E8.6 công tác.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 24/05/2020 08:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31