Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 TỪ NGÀY 03/03/2023 ĐẾN 09/04/2023

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 4/4

1

Huyện Thanh Hà

08h00

10h00

Xã: Một phần thôn An Lại và một phần thôn Hoàng Lại xã An Phượng

Công tác kế hoạch

2

Huyện Thanh Hà

09h15

11h15

 Xã: Một phần thôn Hạ Vĩnh xã Thanh Quang

.

Công tác kế hoạch

Ngày 5/4

1

Thành Phố Chí Linh

08h30

14h30

- Mất điện một phần khu vực phường Cộng Hòa, một phần khu vực xã Lê Lợi, một phần khu vực xã Hoàng Tiến

Công tác theo kế hoạch

Ngày 6/4

1

Huyện Gia Lộc

04h30

06h30

- Các xã: Quang Minh, Đức Xương.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

07h00

13h00

- Các TBA: Cao Duệ, Nhật Tân.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

07h00

13h00

ĐZ472E8.14 Nhánh Nhật Tân Cao Duệ:

* Xã: Nhật Tân- huyện Gia Lộc

 

Công tác theo KH

4

Huyện Thanh Miện

04h30

06h50

ĐZ371E8.14:

* Xã: Khu Triệu Nội; Thái Thạch -Thị trấn Thanh Miện

Công tác theo KH

5

Huyện Thanh Miện

04h30

06h30

04h50

06h50

ĐZ371E8.14:

* Xã: Khu Phượng Hoàng Thượng; Phượng Hoàng Hạ-Thị trấn Thanh Miện

* KH: Bệnh viện đa khoa Thanh Miện

Chuyển phương thức vận hành

Ngày 7/4

1

Huyện Cẩm Giàng

08h30

09h30

Mất điện TBA Thôn An Lại -Xã Lương Điền

Thay thế MBA

2

Huyện Cẩm Giàng

09hh45

11h15

Mất điện TBA Thôn Đồng Khê - Xã Lương Điền

Thay thế MBA

Ngày 8/4

1

Huyện Thanh Hà

07h30

07h50

Xã: Hồng Lạc, Cẩm Chế, Tân Việt, Việt Hồng, Thanh An, Liên Mạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, Nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Cổ phần bao bì Việt An, Công ty Điện lực Hồng Lạc, Hộ kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH An - GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông ViNa, Nguyễn Văn Dũng, Công ty may mặc Hoa Vũ, Công ty cổ phần dược  phẩm Pulipha, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Phúc, Công ty TNHH Thương mại Phú Thọ HD, Công ty TNHH giầy Gia Hưng, Công ty TNHH Sản xuất may Liên Hiệp, Công ty TNHH Thương mại Phong Trang, Công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam, nước sạch Tân Việt.

Chuyển phương thức

 

2

Huyện Thanh Hà

09h30

09h50

Xã: Hồng Lạc, Cẩm Chế, Tân Việt, Việt Hồng, Thanh An, Liên Mạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, Nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Cổ phần bao bì Việt An, Công ty Điện lực Hồng Lạc, Hộ kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH An - GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông ViNa, Nguyễn Văn Dũng, Công ty may mặc Hoa Vũ, Công ty cổ phần dược  phẩm Pulipha, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Phúc, Công ty TNHH Thương mại Phú Thọ HD, Công ty TNHH giầy Gia Hưng, Công ty TNHH Sản xuất may Liên Hiệp, Công ty TNHH Thương mại Phong Trang, Công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam, nước sạch Tân Việt.

Chuyển phương thức

 

3

Huyện Gia Lộc

07h30

16h00

- TBA Xuân Bình.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

07h00

Ngày 08/04

10h00

Ngày 08/04

*  Cty :

    

*  Xã:

Một phần xã Thái Hòa: (thôn Cao Xá, An Đông, Nhữ Thị)

Công tác kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

07h30

07h40

ĐZ373E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.

* KH: Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250.

Chuyển phương thức vận hành

6

Huyện Kim Thành

09h30

09h40

ĐZ373E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.

* KH: Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250 .

Chuyển phương thức vận hành

7

Thành Phố Chí Linh

07h30

12h00

- Mất điện Cty Đại Dương, Cty Kim Sinh Việt, Cty Đại Phú Gia

Công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí Linh

22h40

23h00

- Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại, một phần khu vực phường Cổ Thành, một phần khu vực phường Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

9

Thành Phố Chí Linh

23h20

23h40

- Mất điện một phần khu vực phường Cộng Hòa, một phần khu vực xã Hoàng Tiến, một phần khu vực xã Bắc An, một phần khu vực xã Hoa Thám, một phần khu vực xã Lê Lợi, một phần khu vực phường Hoàng Tân, một phần khu vực phường Bến Tắm, một phần khu vực phường Chí Minh, một phần khu vực phường Văn An

Công tác theo kế hoạch

10

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

07h30

09h30

Cty:  Hà Trang, Thức Ăn chăn nuôi Tiền Trung, Hồng Hà, Fomosta, Đồng Xuấn, THNN, Cao Đẳng Nghề, Kim Chính, Huy Hà , Ngân Hàng Đầu Tư, Xây Lắp 4,

Xã: Tiền Trung

Công tác theo kế hoạch

Ngày 9/4

1

Huyện Thanh Hà

07h30

07h50

Xã: Hồng Lạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, Nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Cổ phần bao bì Việt An, Công ty Điện lực Hồng Lạc, Hộ kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH An - GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông ViNa.

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Hà

09h30

09h50

Xã: Hồng Lạc.

Các Công ty: Công ty đóng tàu Hà Hải, Nước sạch Hồng Lạc, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Cổ phần bao bì Việt An, Công ty Điện lực Hồng Lạc, Hộ kinh doanh Bùi Đức Tranh, Công ty Cổ phần MTC Việt Nam, Công ty TNHH An - GLOBAL PACKAGING, Công ty TNHH xuất nhập khẩu IRI FACTORY VINA, Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông ViNa.

Chuyển phương thức

3

TP Hải Dương

04h00

05h30

- Mất điện một phần khu vực : Mất điện đường Nguyễn Lương Bằng, Khúc thừa dụ, Kim Chi, Một phần Khu Tây Nam Cường, Đỗ Xá

Thực hiện công việc theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

06h00

06h30

- Mất điện một phần khu vực : Đường Thống Nhất, Nam XN Gỗ, Bình Lâu; Một phần Nhà Thi Đấu, Đài Truyền Hình

Chuyển PTVH

5

TP Hải Dương

07h00

13h00

- Mất điện một phần khu vực : Đường Lê Thanh Nghị, Đường mạc Đĩnh Chi, Đặng Quốc Chinh; Hồ Trái Bầu ( Thuộc khu Hà Hải)

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

13h30

13h50

- Mất điện một phần khu vực : Đường Thống Nhất, Nam XN Gỗ, Bình Lâu; Một phần Nhà Thi Đấu, Đài Truyền Hình

Chuyển PTVH

7

Huyện Kim Thành

06h00

09h00

ĐZ373E8.6 + 377E8.6:

* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.

* KH: Nam Thắng 100 Miền, XD Lai Khê 50, Hồng Lạc 250, Vinashin A+B, Tự dùng 50, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu 250.

 

 

Chuyển phương thức vận hành

8

Thành Phố Chí Linh

04h00

04h20

- Mất điện một phần khu vực phường Cộng Hòa, một phần khu vực phường Chí Minh, một phần khu vực phường Sao Đỏ, một phần khu vực phường Văn Đức, một phần khu vực phường Hoàng Tân, một phần khu vực phường Thái Học, một phần khu vực phường Tân Dân, một phần khu vực Đồng Lạc, một phần khu vực An Lạc, một phần khu vực

Công tác theo kế hoạch

9

Thành Phố Chí Linh

13h10

13h30

- Mất điện một phần khu vực phường Cộng Hòa, một phần khu vực phường Chí Minh, một phần khu vực phường Sao Đỏ, một phần khu vực phường Văn Đức, một phần khu vực phường Hoàng Tân, một phần khu vực phường Thái Học, một phần khu vực phường Tân

Dân, một phần khu vực Đồng Lạc, một phần khu vực

An Lạc, một phần khu vực

Công tác theo kế hoạch

10

Thành Phố Chí Linh

14h30

14h50

- Mất điện một phần khu vực phường Thái Học, một phần khu vực phường Sao Đỏ, một phần khu vực phường An Lạc

Công tác theo kế hoạch

11

Thành Phố Chí Linh

16h00

16h20

- Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại, một phần khu vực phường Cổ Thành, một phần khu vực phường Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

12

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

07h30

09h30

Cty:  Cty Điện An Phú,  Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Minh Tín, Thành Phát,

:  TT Nam Sách, An Lâm ,Phú Điền,

Công tác theo kế hoạch

13

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

07h30

07h50

Cty:  Lưu Thị Tám, Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Long Đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh,  Hà Trang, Thức Ăn chăn nuôi Tiền Trung, Hồng Hà, Fomosta, Đồng Xuấn, THNN, Cao Đẳng Nghề, Kim Chính, Huy Hà , Ngân Hàng Đầu Tư, Xây Lắp 4,

:  Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc,

Chuyển phương thức cấp

14

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

09h30

09h50

Cty:  Lưu Thị Tám, Nguyễn Đình Tuân, Hoàng Long Đức, Dự án cấp nước 160, Cty Điện An Phú, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Huy Tuấn, Đức Thịnh,  Hà Trang, Thức Ăn chăn nuôi Tiền Trung, Hồng Hà, Fomosta, Đồng Xuấn, THNN, Cao Đẳng Nghề, Kim Chính, Huy Hà , Ngân Hàng Đầu Tư, Xây Lắp 4,

:  Phú Điền, Cộng Hòa, Ái Quốc,

Chuyển phương thức cấp

15

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

09h00

10h30

Cty:  An Phát cụm CN Nam Đồng, Phú Quý, Phú Nguyên, Thành Phát, Quảng Long Xương, May Wanna, May Hưng Thịnh, Bơm Hải Nam, Đại An Tín, Việt Trung, Phú Gia, Ya-AJM, Hanh Thúy, T-V-T, Trung Dũng, Điện An Lâm, An Nghĩa,

Xã: Đồng Lạc, TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

16

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

18h30

20h00

Cty:  An Phát cụm CN Nam Đồng, Phú Quý, Phú Nguyên, Thành Phát, Quảng Long Xương, May Wanna, May Hưng Thịnh, Bơm Hải Nam, Đại An Tín, Việt Trung, Phú Gia, Ya-AJM, Hanh Thúy, T-V-T, Trung Dũng, Điện An Lâm, An Nghĩa,

Xã: Đồng Lạc, TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 03/04/2023 08:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31