Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 13 TỪ 21/3/2022 ĐẾN NGÀY 27/3/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 22/3

1

TP Hải Dương

08h30

09h30

Mất điện:  Một Phần Khu vực Khu đô thị mới phía Tây Nam Cường

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

10h00

13h00

Mất điện:  Một Phần Khu vực Ngọc Lặc - TPHD

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/03

1

Huyện Bình Giang

23h00

23h20

Kết cấu thép 568, Ô tô Nguyên,  Serin, Đại Địa, Green Yellow

Chuyển phương thức

2

Thị xã Kinh Môn

05h30

 

09h30

 

Cty: Long An 999, Thân Thị Tám, Phú Tân, nước sạch Minh Tân, Cơ khí Phạm Tân, Đóng tàu Duy Tân.

Xã: TBA Duy Tân E, F, TBA Tân Dân A, B,C,D,E,F.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

08h30

11h00

Mất điện:  Một Phần Khu vực: Đường Nguyễn Hữu Cầu  Phường Ngọc Châu

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/3

1

Huyện Bình Giang

06h30

06h50

Kết cấu thép 568, Ô tô Nguyên,  Serin, Đại Địa, Green Yellow

Chuyển phương thức

2

Thanh Miện

05h00

 

05h15

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang, Xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng B.My Động.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

08h00

16h00

Thôn Đoàn Xá xã Tân Quang

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

09h00

13h00

Thôn Hữu Trung xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

10h00

14h00

Thôn Đại Đồng xã An Khê

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Ninh Giang

 

05h00

 

05h15

-Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc; xã Hưng Long; xã văn Giang (cũ)

- Công ty May Hải Anh;Haichuang;Glory;Gạch Hưng Long;XNKTCT TL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

7

TP Hải Dương

08h30

11h30

Mất điện:  Một Phần Khu vực: Khu Dân cư Kim Lai

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/3

1

Thành Phố Chí Linh

06h30

15h30

- Phường: Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Bến Tắm, và mất điện một phần Phường Hoàng Tân.

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6, Đất Sét tinh, Thăng Long, Hưng Hà, XD Bình Dương, Hoàng Tân, Chịu Lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, Trung Việt, Đại Việt Cổ, Việt Thanh, VLXDPL, Bưu Điện Hoàng Tiến, Chấn Mải, Phùng Chí Thanh, Gốm Hoa Sơn, Gốm Mỹ, Phú Thịnh Phát, Hộ KD Hoàng Thị Thanh Nhuần.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h30

11h30

Cty: Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, XNTN, Nước sạch Thái Tân, Thiết bị y tế Hải Dương.

Xã: Minh Tân, Hồng Phong, Thái Tân, An Sơn

Cắt điện công tác theo kế hoạch

3

Thị xã Kinh Môn

06h00

11h30

Xã: Phường Phú Thứ, Phường Minh Tân

Công ty: TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Sơn NaVa, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, Vôi CN DLH, TH Phú Thịnh, Phú Duy, Đức Phúc 2, NH Vietinbank, Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, MĐ Thống Nhất, MĐ Áng Bát, Tân Sơn Cơ Giới, Ánh Hồng, MTV 6&9, Bùi Minh Ngọc, Thanh Quyết, VT Minh Tuấn, CP Phú Thịnh, Áng Sơn, Phú Thịnh, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức Việt 568, NH Đầu Tư Phát Triển, BT Thành Hưng, CS Cầu Đá Vách, Đức Dương, Tiến Trung, Thành Phát 668, Minh Phúc, Việt Ngân, Triệu Vương, Việt Anh, Nước sạch Minh Tân.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/3

1

Huyện Bình Giang

06h0

07h00

Xã:

 • Xã Cổ Bì, Hồng Khê, Nhân Quyền, Bình Xuyên, một phần xã Thái Học, một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Duy Thái Hưng, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo ...

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h0

09h00

Xã:

 • Xã Bình Xuyên , một phần huyện Thanh Miện ( TBA Văn Xá, CQT Văn Xá, Bơm Phạm Lý, Tiên Nữ )

Cty:  Duy Thái Hưng, PanTa, Bùi Huy Phong, Gia Anh, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo ...

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

06h10

06h30

Xã:

Xã Hùng Thắng, Tân Việt, Long Xuyên ( trừ TBA Long Xuyên D,G )

Chuyển phương thức

4

Huyện Bình Giang

15h40

16h00

Xã:

Xã Hùng Thắng, Tân Việt, Long Xuyên ( trừ TBA Long Xuyên D,G )

Chuyển phương thức

5

Huyện Gia Lộc

05h40

06h00

- xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, Xã Liên Hồng(TP Hải Dương).
- KH: Vĩnh Nghiệp, Nước Sạch Thống Nhất.

Chuyển phương thức

6

Huyện Gia Lộc

09h20

09h40

- xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, Xã Liên Hồng(TP Hải Dương).
- KH: Vĩnh Nghiệp, Nước Sạch Thống Nhất.

Chuyển phương thức

7

Thành Phố Chí Linh

07h15

12h15

- Mất điện một phần Phường Văn An

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí Linh

07h15

10h15

- Mất điện một phần Phường Chí Minh

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, Dịch Vị Giải Trí Hoàn Hảo.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

9

Thành Phố Chí Linh

07h15

16h15

- Mất điện một phần Thôn Kỳ Đặc - Phường Văn An

Cắt điện công tác theo kế hoạch

10

Huyện Kim Thành

 

0630

 

1030

ĐZ nhánh Thượng Vũ A thuộc ĐZ 371E8.6

KH: TBA Thượng  Vũ A

Công ty cổ phần xây lắp & dịch vụ Sông Đà công tác

11

Huyện Kim Thành

0600

0800

ĐZ371E8.22

* Xã: Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh.s

* KH: Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+1500, , Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B,

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng điện Yên Hưng công tác

12

ĐL Thanh Hà

06h00

09h00

- Các xã: Việt Hồng, Thanh An.

- Công ty: Fidico, Hiệp Hạnh, TTCN Thanh Niên.

Chuyển phương thức

13

ĐL Thanh Hà

06h30

15h30

- Các xã: Vĩnh Lập.

- Công ty: Hoài Sơn, Cheng chuang

Chuyển phương thức

14

ĐL Thanh Hà

06h30

06h50

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

15

ĐL Thanh Hà

15h30

15h50

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

16

ĐL Thanh Hà

06h00

06h20

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

Chuyển phương thức

17

ĐL Thanh Hà

09h00

09h20

- Các xã: Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân, Thanh Lang.

- Công ty: Chi Cục thuế, TT Y tế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Kho Bạc, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Kim Long, Ngô Xuân Thắng 2, Đài VT Thanh Hà, Cầu Hợp Thanh, NS Thanh Bính, Phúc Cường 2, NS Thanh Lang, Xuân Hiền.

 

18

Thanh Miện

06h00

 

09h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phạm Lý, Văn Xá xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

19

Thanh Miện

08h00

 

11h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Đoàn Tùng, xã Phạm Kha, Phạm Trấn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Vietsar, Trường Giang, Leotech 2, Cty Trường Sơn, Thị Đức 2.

Công tác theo kế hoạch

 

20

Thanh Miện

08h00

 

08h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Cty XD số 7, Đường Ngũ.

Công tác theo kế hoạch

21

Thanh Miện

11h00

 

11h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Cty XD số 7, Đường Ngũ.

Công tác theo kế hoạch

22

Thanh Miện

23h00

 

23h15

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang, Xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng B.My Động.

Công tác theo kế hoạch

23

Huyện Nam Sách

07h10

07h30

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

24

Huyện Nam Sách

12h30

12h50

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

25

Huyện Nam Sách

07h30

11h50

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Minh Tín, Thành Phát,

Xã: TT Nam Sách, An Lâm

Cắt điện công tác theo kế hoạch

26

TX Kinh Môn

05h30

16h30

Xã: Phường An Lưu (Lưu Hạ 1,2,  An Trung B, Cộng Hòa), Phường Hiến Thành, Phường Thái Thịnh, Phường Hiệp An, xã Minh Hòa.

Cty:  Trường Cấp 3 KM1, Vietory, Hồng Thắng, Thuận An, BĐ Kinh Môn, Linh Ngọc, Nguyễn Văn Trung, Minh Thắng ( Núi 1 Thái Thịnh), Việt Phú, Nước Sạch Thái Thịnh, Nước Sạch Nguyễn Văn Hảo, Vũ Văn Mận, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Minh Khánh, Minh Ánh, Ngọc Khuê, Trương Văn Tự, Bùi Văn Quyền, Dương Văn Sơn, CN Thủ Đô, Hải Nam.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

 

27

 

Huyện Ninh Giang

 

 

23h00

 

23h15

-Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc; xã Hưng Long; xã văn Giang (cũ)

- Công ty May Hải Anh;Haichuang;Glory;Gạch Hưng Long;XNKTCT TL Ninh Giang

 

Công tác theo kế hoạch, chuyển phương thức cấp điện

28

TX Kinh Môn

06h00

09h00

Xã: TBA Hoành Sơn 1

Cty:  Điện nước Duy Tân, Ngô Duy Mỳ.

Cắt điện công tác theo kế hoạch

29

TP Hải Dương

06h30

08h30

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

30

TP Hải Dương

06h30

16h30

Một Phần Khu vực: Khu CN Cao AN Phát

Công tác theo kế hoạch

31

TP Hải Dương

07h00

17h00

Một Phần Khu vực: Khu CN Cao AN Phát

Công tác theo kế hoạch

32

TP Hải Dương

04h40

05h00

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

33

TP Hải Dương

05h20

05h40

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

34

TP Hải Dương

05h40

06h00

Một Phần Khu vực Khu CN Đại AN và Khu Tứ Thông Phường Tứ Minh

Chuyển PTVH

35

TP Hải Dương

09h00

09h20

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

36

TP Hải Dương

09h20

09h40

Một Phần Khu vực Khu CN Đại AN và Khu Tứ Thông Phường Tứ Minh

Chuyển PTVH

37

TP Hải Dương

16h20

16h40

Một Phần Khu vực Nhật Tân; KCN Lai Cách, Khu CN Đại AN Phường Tứ Minh, Phường Việt Hòa

Chuyển PTVH

Ngày 30/3

1

Huyện Kim Thành

0715

0730

ĐZ372E8.13 ( nhánh Đào Mạnh  Dần)

* Xã: Liên Hòa G,C

*KH: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức vận hành

2

Huyện Kim Thành

1115

1130

ĐZ372E8.13 ( nhánh Đào Mạnh  Dần)

* Xã: Liên Hòa G,C

*KH: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức vận hành

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 21/03/2022 08:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31