Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 1 TỪ NGÀY 3/01/2022 ĐẾN NGÀY 09/01/2022

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 03/01/2022

 

       

 

Ngày 04/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

05h00

23h00

05h20

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Chuyển phương thức

05h30

17h30

23h00

05h50

17h50

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh

Chuyển phương thức

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Xã: Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương thức

2

Huyện Bình Giang

09h45

11h15

Xã: Thôn Lương Phúc – xã Hùng Thắng ( TBA Lương Phúc )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

08h30

12h30

Xã: Thôn Ô Xuyên – xã Cổ Bì ( TBA Ô Xuyên B )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 05/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

06h00

 

06h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức, Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

     

    16h00

 

-Xã Thanh Tùng: Thôn Phú Cốc.

-Xã Cao Thắng: Thôn Cao Lý

Luân chuyển MBA

Ngày 06/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

05h00

23h00

 

05h20

23h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Chuyển phương thức

2

Huyện Bình Giang

08h30

12h30

Xã: Khu 5 – TT Sặt ( TBA Khu 5 )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

09h45

11h15

Xã: Thôn An Đông – xã Thái Hòa ( TBA An Đông 3 )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 07/01/2022

1

Huyện Bình Giang

08h30

12h30

 

Xã: Thôn Hòa Loan – xã Nhân Quyền ( TBA Hòa Loan )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

09h45

11h15

 

Xã: Thôn Phục Lễ  – xã Vĩnh Hồng ( TBA Vĩnh Hồng A )

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 08/01/2022

1

Huyện Thanh Miện

 

23h00

 

     

    23h20

 

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các thôn : Phụ Tải ,Võ Văn, Đan Giáp.

-Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h20

 

     

    23h40

 

 - KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các Thôn : An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng.

Xã Cao Thắng gồm các thôn : Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h40

 

     

    24h00

 

-Thị Trấn Thanh Miện : Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA  KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức ĐZ

2

TP Hải Dương

08h00

12h00

Điện lực TPHD không mất điện phụ tải.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

08h00

12h00

ĐZ 488E8.1 các TBA : Bệnh Viện Nhi, Phúc Tuấn 1+2, Bệnh Viện Thần Kinh, CSĐ62m số3

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

 

23h00

23h30

Xã: Hưng Long, Hồng Phúc, Văn Hội

Công ty: May hải Anh, Haichuang, Gạch Hưng Long, Glory, XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

23h40

24h30

Xã: Vạn Phúc, Hồng Đức, An Đức, Tân Quang, Văn Hội.

Công ty:

HKD Phạm Thành Lập, WingsBurg, Tân Long, SeesVina; XNKTCTTL Ninh Giang

5

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 374E8.6 từ sau Rec 02 Bơm Kim Xuyên – CD N. Ngũ Phúc B:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* KH:  Mạnh Hoạch A 100.

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội thực hiện: Làm giàn giáo vượt ĐZ nhánh Ngũ Phúc B tại khoảng cột 33 - 35 nhánh Ngũ Phúc B ĐZ374E8.6 phục vụ thi công kéo dây dẫn của ĐZ110kV Kim Thành đi Thanh Hà

17h00

17h20

06h00

17h20

ĐZ 374E8.6 từ sau CD N. Ngũ Phúc B – hết:

* Xã:   Ngũ Phúc.

* KH:  An Phát A 400, Bơm úng Quảng Đạt B, An Phát B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560.

6

Huyện Nam Sách

07h30

11h30

Cty:  Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân, ,

Xã:, Quốc Tuấn, Thanh Quang, , Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính

Công tác theo kế hoạch

Ngày 09/01/2022

1

Huyện  Tứ Kỳ

 

 

 

 

04h00

12h00

17h00

 

 

 

 

04h20

12h20

17h20

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 373E8.7 ( các xã Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp)

Xã : Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Ngọc Kỳ 

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ ĐĐ19 Minh Đức đến CD 373-7/126 đến CD 373-7/148

Xã:Minh Đức, Quang Khải, TT Tứ Kỳ, Chí Minh, Văn Tố, Phượng Kỳ

Cty: Sky Dragon, N.Đ Cường, Việt Phát Nguyễn Thị Mến, Vạn Sơn, SEES VINA, Thắng Lợi, Tân Phong, Thành Đạt, Bwnhj Viện đa khoa, Hoàng Minh,

Chuyển phương thức

 

 

 

03h40

17h20

 

 

 

04h00

17h40

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.19 Từ XT đến CD 375-7/56:

Cắt điện ĐZ 35kv lộ 375E8.7 Từ Đo Đếm 22 Triều Trái đến CD375-7/56

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức, Nguyên Giáp, Tiên Động

Cty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang, Việt Thanh, ZhiXing VN, Mạnh Toàn 1+2

Chuyển phương

06h00

17h40

06h20

18h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 Từ REC03 Thanh Cường đến ĐĐ 22B.

Xã: Chí Minh

Chuyển phương thức

2

Huyện Thanh Miện

 

23h00

 

 

23h20

 

-Xã Hồng Phong: Toàn bộ  xã Hồng Phong.

-Xã Thanh Giang gồm các thôn : Phụ Tải ,Võ Văn, Đan Giáp

 -Các KH có TBA: Nhà Máy Nước, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức ĐZ

 

23h20

 

 

23h40

 

-Thị trấn TM : Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.

-Xã Tứ Cường gồm các Thôn : An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng

-Xã Cao Thắng gồm các Thôn : Cao Lý, Hòa Bình. Văn Khê, Bằng Bộ

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, High Rock,Tài Phát.

Chuyển phương thức ĐZ

 

21h00

 

 

21h20

 

-Thị trấn Thanh Miện : Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn,  Thôn Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Chuyển phương thức ĐZ

3

TP Hải Dương

06h00

16h30

Mất điện một phần khu vực Phường Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo

Công tác theo kế hoạch

06h10

06h30

Mất điện một phần khu vực Phường Quang Trung.

Chuyển phương thức.

17h00

17h20

4

Huyện Ninh Giang

04h00

04h20

Xã: Nghĩa An, Ứng Hòe

Công ty: Universal, Mastina, Đến Vân, Vạn Sơn, JY TRADING VINA, Camex VN, PK Như Ý, NMN Quyết Thắng, Sumidenso, XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

12h00

12h20

17h00

17h20

04h00

04h20

Xã: Vạn Phúc, Ninh Hải, Đông xuyên, Hồng Dụ, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc, Hiệp Lực, Tân Phong, Hưng Long.

Công ty:

Đào Văn Vinh, Đào Văn Viển, Nam Dương, Giầy da Gia Bảo, CPXD Hồng Phong, Đoàn Văn Bao, Giầy Nguyên Hồng, Đắc Trần, Thịnh Đạt, CBNS Vạn Phúc; XNKTCTTL Ninh Giang

21h20

21h40

03h40

04h00

Xã: Tân hương, Đồng Tâm, vĩnh hòa, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.

Công ty:

NM nước Tân Hương, Sejin Vina, HKD Nguyễn Học, hùng Sơn, Gỗ Vĩnh Hòa, TT Đăng Kiểm, Vạn Sơn 2, Aquilstar, Cty Phương Nam, TT Dậy Nghề, Trọng Minh, Chi Cục Thuế, XNTDVT Hồng Lạc, Lữ Đoàn 513, UB Huyện, Phúc Hoàng, May XK TOP Việt Nam, Gia Bảo 2, TT Y Tế Huyện Ninh Giang; Sao vàng; Hương Quỳnh Đăng; XNKTCTTL Ninh Giang

Chuyển phương thức cấp điện

17h20

17h40

5

Huyện Kim Thành

06h00

 

06h20

 

ĐZ 374E8.6 từ sau Rec 02 Bơm Kim Xuyên – CD N. Ngũ Phúc B:

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* KH:  Mạnh Hoạch A 100.

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội thực hiện: Làm giàn giáo vượt ĐZ nhánh Ngũ Phúc B tại khoảng cột 33 - 35 nhánh Ngũ Phúc B ĐZ374E8.6 phục vụ thi công kéo dây dẫn của ĐZ110kV Kim Thành đi Thanh Hà

17h00

17h20

06h00

17h20

ĐZ 374E8.6 từ sau CD N. Ngũ Phúc B – hết:

* Xã: Ngũ Phúc.

* KH:  An Phát A 400, Bơm úng Quảng Đạt B, An Phát B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560.

6

ĐL Thanh Hà

06h00

06h20

Xã Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần thôn Thanh Thủy.

Chuyển phương thức

17h40

18h00

7

Huyện Cẩm Giàng

 

06h20

 

06h40

C.ty: XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Sơn B, C, CQT Cẩm Sơn); Thạch Lỗi ( Thạch Lỗi A, B, C, D, E, F, NTTS Thạch Lỗi 1, 2, Xóm Đình, Kinh Nguyên); Cẩm Hoàng

Chuyển phương thức vận hành

22h40

23h00

C.ty: XD K132, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoang Thanh

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: Lai Cách ( TBA Thôm Chằm), ĐLTP HD ( TBA An Định 3)

Xã: TT Lai Cách ( TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn ( Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Sơn B, C, CQT Cẩm Sơn); Thạch Lỗi ( Thạch Lỗi A, B, C, D, E, F, NTTS Thạch Lỗi 1, 2, Xóm Đình, Kinh Nguyên); Cẩm Hoàng

Chuyển phương thức vận hành

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2022 04:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31