Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 08 TỪ NGÀY 14/01/2022 ĐẾN 20/01/2022

 

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 16/01

1

TP Hải Dương

09h00

15h00

 Mất điện một phần Phường Ngọc Châu .

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

Mất điện một phần phố Tuệ Tĩnh và Tập Thể Máy Bơm .

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/01

1

TX Kinh Môn

07h00

12h30

Một phần xã Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn A)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 18/01

2

TX Kinh Môn

07h00

15h30

Một phần xã Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn C)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 19/01

1

Thành Phố Chí Linh

07h15

12h15

- Mất điên một phần thôn Trung Quê - xã Lê Lợi

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

07h30

17h00

Một phần khu Hiệp Hạ phường Hiệp Sơn và một phần Khu Vụ Sơn Phường An Lưu (TBA Vụ Sơn B)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 20/01

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 14/02/2022 09:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31