Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 08 NĂM 2019 TỪ 18/02/2019 ĐẾN 24/02/2019

TT

Thành Phố,  Huyện,  Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 19/02

1

Thị xã Chí Linh

08h00

16h00

- Phường: Chí Minh (TBA Nhân Hậu)

- Xã: Tân Dân (TBA Mạc Động)

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 20/02

1

Thị xã Chí Linh

08h00

16h00

- Phường: Bến Tắm (TBA Bến Tắm 3)

- Xã: Bắc An (TBA Cổ Mệnh)

 

Công tác theo kế hoạch

10h00

14h30

- Phường: Bến Tắm (TBA Nông Trường)

- Xã: Bắc An (TBA Vành Liệng, Bãi Thảo, Bãi Thảo 3, Chín Thựng, Chín Thượng 2, Trại Sắt, Đội 4)-

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Lữ Đoàn 454, Nguyenx Thị Thanh Nhuần

 

         

Ngày 21/02

1

 

Huyện  Tứ Kỳ

08h00

 

13h30

 

TBA : TQT Hưng Đạo , lộ 373E8.13

 

Xã : Hưng Đạo

 

Công tác theo kế hoạch

10h45

12h00

TBA : Bơm Lạc Dục  lộ 373E8.13

 

Xã : Hưng Đạo

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h30

TBA : Thủy Sản Tiên Động lộ 375E8.19

 

Xã : Tiên Động

Công tác theo kế hoạch

 

       

 

Ngày 23/02

1

Huyện Thanh Hà

07h30

15h00

Xã Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

06h00

09h00

Cty: Vinaincon, Đạt Thành, Tinh Lợi, Baifar, Toyodenso, LFV Metal, Dusco Vina, môi trường xanh, Okamoto, Ever glory, An Phát, Đệ Nhất, Cám Vina, Chuyn Jaan, Ai Den, Bao bì AP, Haivina, Nam Quang, Hồng Gia

Xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền.

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h00

Cty: Lưu Thị Tám, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân, Kem Tràng Tiền,

Xã: Cộng Hòa, Ái Quốc, Phú Điền, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

Cty: Lưu Thị Tám, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân, Kem Tràng Tiền, Phạm Thị Mười

Xã: Cộng Hòa, Ái Quốc, Phú Điền, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h20

 

2

Huyện Kim Thành

06h00

06h15

ĐZ 377E8.6.

* Xã: Lai Vu.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h15

 

06h00

06h15

ĐZ471 E8.6:

 

* Xã:

* KH: Tuấn Dương A+B, Vinasin Container, Cơ khí Bình Dương.

 

ĐZ 476 E8.6:

 

* Xã:

* KH: NM xử lý nước thải, Dệt Pacific, Bơm tiêu KCN, Chiếu sáng KCN, May Tinh Lợi, Xăng dầu KCN, TT điều hành KCN.

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h15

 

3

TP Hải Dương

06h00

17h00

Dân sinh: một phần phường Ái Quốc, khu vực các TBA Ái Quốc D, Ngọc Trì.

Công tác theo kế hoạch

06h00

09h00

Dân sinh: Các hộ dân ven quốc lộ 5 cạnh KCN Nam Sách được cấp điện từ TBA Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/02

1

Huyện Nam Sách

06h00

17h00

Cty: Lưu Thị Tám, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân, Kem Tràng Tiền,

Xã: Cộng Hòa, Ái Quốc, Phú Điền, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

Cty: Lưu Thị Tám, Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân, Kem Tràng Tiền, Phạm Thị Mười

Xã: Cộng Hòa, Ái Quốc, Phú Điền, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h20

 

15h00

18h00

Cty: Vinaincon, Đạt Thành, Tinh Lợi, Baifar, Toyodenso, LFV Metal, Dusco Vina, môi trường xanh, Okamoto, Ever glory, An Phát, Đệ Nhất, Cám Vina, Chuyn Jaan, Ai Den, Bao bì AP, Haivina, Nam Quang, Hồng Gia

Xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

06h00

 

06h15

 

ĐZ 377E8.6.

* Xã: Lai Vu.

* KH:

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h15

06h00

06h15

ĐZ471 E8.6:

 

* Xã:

* KH: Tuấn Dương A+B, Vinasin Container, Cơ khí Bình Dương.

 

ĐZ 476 E8.6:

 

* Xã:

* KH: NM xử lý nước thải, Dệt Pacific, Bơm tiêu KCN, Chiếu sáng KCN, May Tinh Lợi, Xăng dầu KCN, TT điều hành KCN.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

06h00

17h00

Dân sinh: một phần phường Ái Quốc, khu vực các TBA Ái Quốc D, Ngọc Trì.

Công tác theo kế hoạch

15h00

18h00

Dân sinh: Các hộ dân ven quốc lộ 5 cạnh KCN Nam Sách được cấp điện từ TBA Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

06h00

12h00

ĐZ 374-E8.1: Sau CDPT Nhánh Đìa

- Công ty: May Song Hạ, may Venture, máy kéo Quý Dương

- Xã: Lai Cách (TBA Thôn Đìa), Tân Trường(TBA CQT Quý Dương)

 

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

ĐZ 379E8.15 –CD 15-CD CCN Lương Điền

Cty: Samchully ,hoàng dương ,giày ngọc hưng ,Vina Sekyo ,vật lieu giày an dương , Kukil Textine,CP Dược 79

 

 

06h00

07h00

ĐZ 379E8.15-CD Trại Vịt -CD97-CD 15:

Cty; cấp nước ghẽ ,trường cấp 3 cẩm giàng ,tân phúc ,lâm huy ,thiết kế tàu thủy ,vạn đắc phúc ,hợp lực cảng việt ,nước sạch cẩm phúc ,đồng tâm ,hưng phát ,tiến đạt ,CLARK MATERIAL HANLING VN ,đồng bằng ,,dinh dưỡng Bon Bon, Anh Kiệt

 Xã cẩm phúc ;TBA cờ đỏ  ,chùa vít ,CQT nguyễn A ,nguyễn B ;nguyễn AB ,B.cẩm phúc A ,CQT lê xá ,B.lê vũ ,CQT vũ xá,

Xã lương điền ;B.lương điền ,CQT đông khê ,bái dương

 

 

Xã tân trường ;TBA CQT tràng kỹ

 

 

 

 

 

 

5

Huyện Bình Giang

06h00

15h15

Công ty:

Việt cường, Rượu Eratop, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng Cổ Bì (đường 5 mới), Doanh nghiệp Nguyễn Văn Tuyến

Xã:

 • Xã Thái Học: mất điện toàn bộ thôn Phú Khê, một phần Phố Phủ (TBA CQT Phố Phủ), một phần thôn Sồi Cầu (TBA Sồi Cầu)
 • Xã Tân Việt: mất điện một phần (TBA Máy Kéo)
 • Xã Long Xuyên: mất điện thôn Hợp Lễ, thôn Bá Đoạt
 • Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ

Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ

Công tác theo kế hoạch

06h00

08h00

Công ty:

Doanh nghiệp Trần Văn Thành

Xã:

 • Xã Hùng Thắng: mất điện toàn bộ
 • Xã Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ thôn Bình An)
 • Xã Long Xuyên: mất điện toàn bộ

15h00

15h15

 

03h00

06h00

Công ty:

Lâm Phúc, Môi trường tình thương

Xã:

 • Xã Tân Hồng: mất điện thôn My Cầu Tây
 • Xã Thúc Kháng: mất điện thôn Châu Khê, thôn Chanh Ngoài, thôn Lương Ngọc, thôn Minh Tân.

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 17/02/2019 09:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31