Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 06 NĂM 2019 TỪ 04/02/2019 ĐẾN 10/02/2019

TT

Thành Phố,  Huyện,  Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 10/02

1

TP Hải Dương

05h00

06h30

 Cty: Phượng Hoàng, Long Hải, Phương Nguyên, Hương Nguyên, Minh Tâm, Hòa An, Minh Long, CSQL 5, Hoàng Anh.

Xã, phường: Một phần P. Cẩm Thượng

Công tác theo KH

14h30

16h00

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 10/02/2019 08:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31