Tin Hải Dương PC

Khởi công các dự án trọng điểm TBA 110kV của PCHD

Hôm nay ngày 29/7/2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) phối hợp với Nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội; Công ty cổ phần xây lắp điện Đông Á tổ chức lễ khởi công xây dựng 02 công trình: TBA 110kV Thanh Hà - nhánh rẽ và công trình Đường dây - TBA 110kV Kim Thành.

Công trình TBA 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 174,4 tỷ đồng, với quy mô đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV; 01 TBA 110kV công suất (40+63)MVA, địa điểm xây dựng trên 10 xã thuộc 3 huyện, thị xã là Kinh Môn, Kim Thành và Thanh Hà. Ngoài ra để khai thác TBA 110kV Thanh Hà, Công ty Điện lực Hải Dương cũng đang triển khai  dự án xây dựng dự án xây dựng các lộ xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Thanh Hà với tổng mức đầu tư của dự án 14,9 tỷ, quy mô đầu tư gồm 0,7km đường dây 35kV mạch kép và 4,8km đường dây 35kV mạch đơn. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng Quý I/2022.

 

Lễ khởi công xây dựng Đường dây và TBA 110kV Thanh Hà

Công trình Đường dây và TBA 110kV Kim Thành có tổng mức đầu tư 75,9 tỷ đồng, với quy mô đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép; 01 TBA 110kV công suất 2x63MVA, địa điểm xây dựng tại xã Ngũ Phúc và Kim Anh huyện Kim Thành. Ngoài ra để khai thác TBA 110kV Kim Thành, Công ty Điện lực Hải Dương cũng đang triển khai 02 dự án xây dựng các xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Kim Thành với tổng mức đầu tư của hai dự án khoảng 29 tỷ và quy mô đầu tư 5km đường dây 35kV mạch kép gồm 4 lộ xuất tuyến 35kV. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng Quý IV/2021.

​Lễ khởi công xây dựng Đường dây và TBA 110kV Kim Thành

Khi 02 dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được các mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, giảm suất sự cố, giảm tổn thất lưới điện trung áp khu vực. Phục vụ phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh Hải Dương nói chung cũng như huyện Thanh Hà, Kim Thành nói riêng. Là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, tiết kiệm năng lượng hao phí góp phần giải quyết các khó khăn trong việc cung cấp điện năng trong khu vực.

Thanh Tuấn - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 29/07/2021 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31