Kế hoạch vận hành

Kế hoạch vận hành năm 2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Căn cứ nhu cầu phát triển phụ tải, dự báo tình hình thời tiết, nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải trên lưới điện phân phối tỉnh Hải Dương; Kế hoạch sửa chữa, thí nghiệm lưới điện; Kế hoạch và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương trong năm 2024. Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch vận hành năm 2024 cụ thể theo các File đính kèm dưới đây:

Kính mời Quý bạn đọc xem nội dung trong file tại đây:

Chi tiết trong excel file tại đây:

Tác giả: ; xuất bản: 02/11/2023 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31