Chuyển đổi số PC Hải Dương

Infographic: Hoạt động khoa học - công nghệ nổi bật trong quý IV/2021 và quý I/2022 của EVN

Tiếp tục những thành quả đạt được trong năm 2021, công tác khoa học - công nghệ và môi trường năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sôi nổi ngay từ quý đầu của năm. Đặc biệt, trong bối cảnh EVN đã và đang ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chuyển đổi số, EVN càng thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong toàn tập đoàn.

 

Nguồn thông tin: Ban KHCN và Môi trường EVN

Tác giả: ; xuất bản: 08/04/2022 08:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31