Tin Hải Dương PC

Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PCHD) đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC), thực hiện cung cấp điện phục vụ các nhiệm vụ kinh tế- chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. PCHD đang quản lý bán điện đến 609.712 khách hàng các thành phần, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 5.162 tỷ đồng. Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện đạt 2.980,23 triệu kWh, tăng trưởng 6,38% so với cùng kỳ. Công tác An toàn và cung cấp điện luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu, do vậy trong 6 tháng đầu năm đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục phục vụ các sự kiện chính trị- xã hội- kinh tế, đặc biệt là cấp điện phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn Tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng, sự chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo và sự đồng lòng đoàn kết của tập thể CBCNV đã đưa PCHD đạt được những bước tiến vượt bậc, là một trong những đơn vị đứng trong tốp đầu của NPC trong thời gian này.

Tại điểm cầu Hội nghị trụ sở Công ty Điện lực Hải Dương

 Với những kết quả như trên, để chuẩn bị tốt cho kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021. Chiều ngày 15/7/2021, PCHD đã tổ chức “Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021” dưới sự chủ trì của ông Phạm Trung Nghĩa- chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Hội nghị triệu tập 277 Đại biểu với thành phần gồm Ban thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc; Chủ tịch; phó chủ tịch Công đoàn; Kiểm soát viên, Bí thư Đoàn thanh niên; Tổ công tác đặc biệt của Công ty cùng Trưởng, phó, KTV An toàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc Công ty, tham gia trên 15 cầu truyền hình từ Trụ sở Công ty về các đơn vị trực thuộc.

Ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị sau khi phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của toàn PCHD. Ông Phạm Trung Nghĩa- Chủ trì hội nghị biểu dương các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và những khó khăn trong công tác SXKD thời gian tới, khi dịch bệnh covid-19 đang diễn ra với tính chất phức tạp hơn. Cùng với đó Hội nghị đặt ngay mục tiêu chính cho công tác 6 tháng cuối năm cụ thể: Nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của NPC trong việc hoàn thiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021. Đảm bảo tốt nhất mục tiêu an toàn trong lao động và quản lý vận hành cung cấp điện. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư lưới điện, SCL và SCTX. Đảm bảo thực hiện đúng đề án, kế hoạch chuyển đổi số trong toàn PCHD. ..Tập thể CBCNV trong toàn PCHD nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao năm 2021.

                                                                                     XUÂN THUẬN-PCHD  

Tác giả: ; xuất bản: 16/07/2021 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31