Hoạt động đoàn thể

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương

Sáng ngày 06/5/2022 tại phòng họp tầng 3 trụ sở Công ty Điện lực Hải Dương, đồng chí Phạm Trung Nghĩa- Bí thư Đảng ủy Công ty đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy của Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương.

H1960x720

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Thực hiện theo yêu cầu tại kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 14/4/2022  của Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức các Hội nghị rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Công ty đối với các chức danh cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý, bao gồm các chức danh: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đoàn thể trực thuộc; bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Hoàng Phương- Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy thông báo yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, báo cáo danh sách các đồng chí được Ban thường vụ Đảng ủy Công ty giới thiệu nhân sự quy hoạch (rà soát, bổ sung) các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy của Đảng bộ Công ty giai đoạn 2025-2030.

H2960x720

Đồng chí Phạm Hoàng Phương - Ủy viên BTV Công ty báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị nêu rõ các yêu cầu và tính chất cấp thiết của công tác quy hoạch cán bộ của Đảng bộ trong thời kỳ mới, nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như sự tận tâm với công tác Đảng. Thẳng thắn, nghiêm túc sáng suốt lựa chọn các nhân sự đưa vào quy hoạch, làm tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ Công ty trong các năm tiếp theo.

H3960x720

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần làm việc tập trung nghiêm túc, thận trọng và trách nhiệm Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu 26 đồng chí vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 25 đồng quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy của Đảng bộ Công ty giai đoạn 2025-2030.

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 06/05/2022 04:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31