Khoa học công nghệ

Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin – nền tảng trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại EVNNPC

2021-11-10 23:26:51

Trên hành trình chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) xác định, công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông là nền tảng, là yếu tố nòng cốt, then chốt để EVNNPC ”cán đích” mục tiêu: cơ bản chuyển đổi số hành công vào năm 2022 và trở thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình số vào năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tại cuộc họp Ban điều
hành Chuyển đổi số của EVNNPC

Hiện nay, hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) đã được EVNNPC đầu tư đồng bộ, hiện đại, với Trung tâm dữ liệu được nâng cấp theo hướng ảo hóa, siêu hội tụ, trang bị giải pháp sao lưu...

Hệ thống mạng VT&CNTT của EVNNPC thiết lập dựa trên 26.086,7 km cáp quang, kết nối đến 100% các Công ty Điện lực, 100% các trạm biến áp 110kV và 100% các huyện trên đất liền. EVNNPC đang sở hữu và vận hành 2 mạng truyền dẫn sử dụng công nghệ DWDM/SDH và IP cung cấp kênh truyền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành lưới điện. Mạng IT đã được đã phân hoạch thành các vùng độc lập, được trang bị tương đối đầy đủ các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Mạng OT được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa và cách ly tuyệt đối với mạng Internet. Các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN/EVNNPC đã và đang được ứng dụng đồng bộ trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất, kinh doanh, quản trị của Tổng công ty. 

PC Bắc Giang nâng cấp thiết bị phòng đặt máy chủ ngày 07/8/2021

Trên lộ trình chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn thông tin được EVNNPC đặc biệt chú trọng. Tổng công ty đã trang bị các giải pháp bảo mật đảm bảo hệ thống CNTT được phân vùng và bảo vệ theo định hướng của EVN: DMZ, Server Farm, HES, Banking...và Untrust Zone. Ngoài ra, EVNNPC cũng trang bị các giải pháp tường lửa bảo vệ cơ sở dữ liệu trọng yếu, hệ thống phát hiện ngăn chặn tấng công APT đảm bảo an toàn cho hệ thống; trang bị giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền và giải pháp xác thực mạnh 2 yếu tố cho hệ thống mạng IT; đầu tư hệ thống Firewall cho các TBA 110kV đảm bảo phân tách mạng WAN OT, đảm bảo an ninh bảo mật cho hệ thống mạng LAN tại các TBA 110kV.

Hiện nay, công tác quản lý, điều hành, vận hành, khai thác hệ thống viễn thông dùng riêng và hệ thống hạ tầng CNTT của EVNNPC luôn được đảm bảo thông suốt, an toàn tin cậy, phục vụ hoạt động điều hành, sản xuất và kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xu thế của nền kinh tế số, hạ tầng VN&CNTT đã và đang được Tổng công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đầu tư, để phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số.

EVNNPC đặt mục tiêu, đến cuối năm 2022, sẽ xây dựng thành công hệ cơ sở dữ liệu tập trung, trong đó mỗi thông tin là duy nhất và có tính liên kết, tương tác chặt chẽ với nhau cùng một hệ sinh thái các ứng dụng đa dạng phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng và được vận hành, khai thác trên một hạ tầng VT&CNTT mạnh với đầy đủ giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Kho dữ liệu này phải đảm bảo được tính duy nhất của dữ liệu, có khả năng chia sẻ với EVN, với các đơn vị thành viên và các Bộ/Ban ngành.

Trong giai đoan tới, EVNNPC tiếp tục tổ chức thực hiện các dự án nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ của Trung tâm dữ liệu; nâng cao năng lực mạng cáp quang, hệ thống truyền dẫn và các biện pháp giám sát mạng nhằm đảm bảo công tác vận hành. Đặc biệt, EVNNPC sẽ xây dựng mới Trung tâm dữ liệu dự phòng với thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu TIA 942 Rate-2 bao gồm: Không gian vật lý, sàn nâng, hệ thống cáp điện, hệ thống nguồn dự phòng, hệ thống cáp thông tin, hệ thống chống cháy, hệ thống làm mát hiện đại... đảm bảo môi trường lý tưởng cho hệ thống VT&CNTT vận hành, an toàn, ổn định.  Hệ thống truyền dẫn kết nối Trung tâm dữ liệu dự phòng với Trung tâm  dữ liệu chính.

EVNNPC cũng tiếp tục đầu tư Hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền tại các Trung tâm điều khiển xa của Tổng công ty nhằm bảo vệ tài khoản và mật khẩu cho các thiết bị trong hệ thống OT; ngăn ngừa các rủi ro khai thác điểm yếu mật khẩu và cung cấp các quy định bắt buộc các cán bộ quản trị hệ thống phải tuân thủ trong quá trình vận hành. Hệ thống giám sát mạng OT tại các Trung tâm Điều khiển xa sẽ phát hiện cảnh báo các dấu hiện bất thường, quản lý truy cập các thiết bị, ngăn chặn các thiết bị hoạt động trái phép trong hệ thống OT…
 

Kim Ngân – Ban TT.NPC

Tác giả: ; xuất bản: 12/11/2021 08:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31