Tin Hải Dương PC

Giám sát tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 tại PC Hải Dương

Chiều ngày 13/6/2022 tại Công ty TNHH Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) với sự đồng chủ trì của ông Vũ Anh Tài- Thành viên HĐTV và ông Lê Minh Tuấn- Phó Tổng giám đốc đã diễn ra cuộc họp “Chỉ đạo giám sát tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của EVNNPC tại PC Hải Dương”. Tham gia đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có các ông (bà) đại diện các Ban chức năng có liên quan của Cơ quan EVNNPC, lãnh đạo đơn vị liên quan thuộc EVNNPC. 

H1960

Phát biểu của ông Lê Minh Tuấn- phó Tổng Giám đốc tại cuộc họp

Về phía PC Hải Dương tham dự gồm ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban trực thuộc PC Hải Dương. Sau phát biểu của ông Lê Minh Tuấn- Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Tuấn Ngọc- phó Giám đốc PC Hải Dương đã báo cáo các nội dung về việc thực hiện công tác SXKD và ĐTPT của PC Hải Dương. Báo cáo nêu rõ về việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Năm 2021, PC Hải Dương thực hiện điện thương phẩm đạt 6.263,12 triệu kWh, tăng trưởng 3,99% so với năm 2020 và đạt 100,05% so với kế hoạch giao, đứng thứ 4 trong EVNNPC. Năm 2022, kế hoạch EVNNPC giao điện thương phẩm 6.568 triệu kWh, thực hiện đến hết tháng 5/2022 điện thương phẩm đạt 2.418,50 triệu kWh, tăng 0,61% so với cùng kỳ 2021 và đạt 36,82% kế hoạch giao năm 2022.

H2960

 Ông Phạm Tuấn Ngọc- phó Giám đốc báo cáo tại cuộc họp

Mặc dù dịch bệnh đã được khống chế và tình hình kinh tế xã hội bước vào thời kỳ bình thường mới, tuy nhiên cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina diễn ra đã gây ra những khó khăn, bất ổn trong nỗ lực khôi phục sản xuất sau dịch bệnh. Với thành phần khách hàng công nghiệp xây dựng luôn chiếm tỷ trọng trên 70% thì 5 tháng đầu năm 2022 phụ tải công nghiệp xây dựng tiêu thụ giảm 3,13% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ tính riêng khối các khách hàng 110kV, 5 tháng đầu năm 2022 tiêu thụ giảm 21,71% so với cùng kỳ năm 2021. Do đó, điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 2.418,50 triệu kWh và ước thực hiện cả năm 2022 là 6.465,28 triệu kWh, ước tăng trưởng 3,23% so với năm 2021 (thương phẩm năm 2021 là 6.263,12 triệu kWh) và ước đạt 98,44% kế hoạch năm 2022. Về giá bán điện bình quân năm 2021 đạt 1.751,55 đ/kWh cao hơn kế hoạch 4,95 đ/kWh. Năm 2022, kế hoạch EVNNPC giao 1.764,20 đ/kWh, thực hiện giá bán điện bình quân 5 tháng năm 2022 là 1.739,97 đ/kWh và cả năm ước thực hiện 1.764,20 đ/kWh, ước thực hiện cao hơn 12,62 đ/kWh và ước đạt kế hoạch giao năm 2022. Năm 2021, đã thu được 11.954,7 tỷ đồng đạt 100,08% so với kế hoạch giao. Năm 2022, lũy kế 5 tháng đầu năm thu 5.848 tỷ đồng đạt 100,17%, doanh thu tiền điện ước thực hiện 11.580 tỷ đồng và đạt 99,80% kế hoạch thu nộp năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2022, PC Hải Dương đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 7.642 khách hàng, trong đó khách hàng không đầu tư công trình điện 7.606 khách hàng, cấp điện mới cho khách hàng sinh hoạt 5.624 khách hàng và 1.982 khách hàng ngoài sinh hoạt. Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của PC Hải Dương đều đạt và vượt kế hoạch giao của EVNNPC.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật vận hành, ngay từ đầu năm PC Hải Dương đã triển khai tới các đơn vị lập chương trình giảm tổn thất điện năng năm 2022, lập phương án giảm tổn thất điện năng chi tiết tới từng khu vực, từng đối tượng đường dây, TBA. Tổn thất lưới điện 110kV lũy kế đến tháng 5/2022 là 0,83%, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch giao. Tổn thất trung áp lũy kế đến tháng 05/2022 là 2,13%, thấp hơn 0,27% so với kế hoạch năm và thấp hơn 1,28% so với cùng kỳ. Tổn thất hạ áp lũy kế đến tháng 05/2022 là 4,37%, thấp hơn 0,03% so với kế hoạch năm và thấp hơn 0,48% so với cùng kỳ. Kết quả đạt được đối với các chỉ tiêu tổn thất điện năng lưới điện hạ áp 5 tháng đầu năm do nỗ lực phấn đấu của công tác đơn vị trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa thường xuyên cũng như kiểm tra phát hiện kịp thời các khiếm khuyết thiết bị cùng việc đóng điện đưa vào vận hành các TBA chống qua tải của các công trình đầu tư xấy dựng năm 2022 và các hạng mục SCTX bắt đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Tính đến hết tháng 05/2022, lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Hải Dương chỉ xảy ra 01 sự cố đường dây, trong đó đặc biệt không có sự cố về TBA. Sự cố lưới điện trung hạ áp 5 tháng đầu năm 2022 thấp hơn 23 vụ so với cùng kỳ, số vụ do vi phạm hành lang giảm so với cùng kỳ năm 2021.

H3960

Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi họp

Về công tác sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 EVNNPC giao cho PC Hải Dương 60 hạng mục sửa chữa lớn, đã thực hiện hoàn thành xong 60 hạng mục và hạch toán 100% kế hoạch giao. Năm 2022 giao cho PC Hải Dương 28 hạng mục sửa chữa lớn, đến 31/5/2022 PC Hải Dương đã thực hiện hoàn thành xong 28 hạng mục được giao. Triển khai công tác đầu tư xây dựng năm 2022 thực hiện khởi công mới 28 dự án (bao gồm 02 dự án 110kV; 26 dự án trung hạ thế). Ngoài ra còn thực hiện 05 dự án 110kV (Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách, Tân Trường, Bình Giang) quản lý A theo hợp đồng ủy thác ký với EVNNPC và thực hiện quản lý A gói thầu xây lắp 02 dự án vay vốn ODA (KFW và JICA). Trong 5 tháng đầu năm, PC Hải Dương tổ chức 12 khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 2.337 lượt cán bộ công nhân viên tham gia. Tổ chức 08 khóa học E-learning cho 6.231 lượt CBCNV tham dự. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghiệp vụ trong công tác đào tạo trên HRMS đảm bảo đạt chỉ tiêu giao, các chỉ tiêu khác đều đạt theo kế hoạch EVNNPC giao.

Tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khối cơ quan hành chính, các tổ chức sản xuất kinh doanh,…trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng về nội dung và lợi ích của Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), giúp khách hàng hiểu và đồng thuận, tích cực phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện, bảo vệ hành lang lưới điện, cắm biển báo tại các vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn lưới điện. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao sức khỏe lưới điện. Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong SXKD và an toàn điện trong nhân dân. Liên tục cập nhật tình hình quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương nói chung và các huyện, thành phố để có phương án điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống điện đảm bảo công tác đầu tư xây dựng đồng bộ với nhu cầu gia tăng của phụ tải cho các dự án, đặc biệt cần quan tâm đến công tác dự báo phụ tải tại các khu vực có khả năng phụ tải phát triển đột biến.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Lê Minh Tuấn- Phó Tổng giám đốc đánh giá cao công tác SXKD của PC Hải Dương đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục chỉ đạo PC Hải Dương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác SCL lưới điện, theo dõi luân chuyển phù hợp tụ bù trên lưới điện đang quản lý và công tác vận hành lưới điện trung, hạ thế với việc xây dựng mạch vòng hợp lý, bán kính cấp điện phù hợp đảm bảo công tác giảm tổn thất điện năng lưới điện. Đặc biệt quan tâm, chăm sóc trong mọi mặt trong quản lý vận hành, cung cấp điện an toàn ổn định với các khách hàng lớn, chú trọng quan tâm khách hàng tiêu dùng và sinh hoạt. PC Hải Dương tiếp tục triển khai sắp xếp bố trí nhân lực lao động hợp lý, tăng năng suất lao động và đảm bảo thu nhập của người lao động trong toàn Công ty. Phối hợp chặt chẽ các Ban chức năng có liên quan của Cơ quan EVNNPC, đơn vị liên quan thuộc EVNNPC cùng chính quyền tỉnh, địa phương xây dựng quỹ đất cho việc phát triển đầu tư dự án lưới điện trên địa bàn quản lý. Đồng thời giao các Ban chức năng có liên quan của Cơ quan EVNNPC phối hợp PC Hải Dương tham mưu đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp cũng đã nhận được các ý kiến báo cáo làm rõ, kiến nghị của lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc PC Hải Dương cùng các ý kiến tham gia phân tích xây dựng của các Ban chức năng có liên quan của Cơ quan EVNNPC, lãnh đạo đơn vị liên quan thuộc EVNNPC.

H4960

Kết luận cuộc họp của ông Vũ Anh Tài- Thành viên HĐTV

Kết luận cuộc họp ông Vũ Anh Tài- Thành viên HĐTV ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương trong thời gian qua, đã có những đóng góp nhất định thành công chung của EVNNPC. Cùng với những chỉ đạo của ông  Lê Minh Tuấn- Phó Tổng giám đốc tại cuộc họp, ông đề nghị PC Hải Dương chủ động kết nối lãnh đạo UBND tỉnh và EVNNPC để giải quyết các vướng mắc tồn tại của dự án J2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chủ động phối hợp các Ban chức năng thực hiện đồng bộ công tác kiểm định kiểm tra hệ thống đo đếm ranh giới, công tác kiểm tra sử dụng điện, xử lý hành vi vi phạm sử dụng điện và các công tác khác. Đồng thời giao các Ban chức năng có liên quan của Cơ quan EVNNPC tổng hợp các đề xuất kiến nghị của PC Hải Dương báo cáo lãnh đạo Tổng công ty xem xét giải quyết và phối hợp tạo điều kiện để PC Hải Dương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 dự báo là năm kinh tế tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, đồng thời EVN, EVNNPC tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật mới. Triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và tiếp tục thực hiện các chỉ thị, hoàn thành các đề án của EVNNPC, PC Hải Dương với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động. Tổ chức mô hình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa cao, tách khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành, tăng cường quản lý lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Từng bước hoàn thiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật. Ứng dụng số hóa quy trình nghiệp vụ, vận hành chính thức chương trình chuyển đổi số kỹ thuật – an toàn trên các phân hệ. Đầu tư các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và an toàn thông tin theo định hướng của EVNNPC. Luôn luôn nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị xã hội, nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn quản lý. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được EVNNPC giao là phát biểu tiếp thu ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo và thành viên đoàn công tác của ông Phạm Trung Nghĩa- Giám đốc PC Hải Dương. 

H5960

Ông Phạm Trung Nghĩa- Giám đốc phát biểu tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPC

Công ty Điện lực Hải Dương chủ động để thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra và điều hành SXKD quyết liệt, linh hoạt nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ EVNNPC giao cho PC Hải Dương trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 14/06/2022 08:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31