Tin ngành điện

Giá bán điện theo Quyết định 2941-BCT ngày 8/11/2023

Ngày 8/11/2023, Bộ Công Thương có Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

 

1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

5. Giá bán buôn điện nông thôn

6. Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

6.1 Thành phố, thị xã

6.2 Thị trấn, huyện lỵ

7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

9. Giá bán buôn điện cho chợ

Tác giả: ; xuất bản: 10/11/2023 02:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31