Tin ngành điện

EVNNPC phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5,1%

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5,1% để đưa tỷ lệ tổn thất điện năng cả năm về dưới ngưỡng 6,20%.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 5,1% để đưa tỷ lệ tổn thất điện năng cả năm về dưới ngưỡng 6,20%.

Bên cạnh đó, EVNNPC đặt mục tiêu tăng sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng cuối năm lên mức 27.347 triệu kWh, tăng 14.88%. Sản lượng điện thương phẩm cả năm 2016 phấn đấu đạt 51,1 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch EVN giao 150 triệu kWh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, EVNNPC sẽ nỗ lực cung cấp điện ổn định cho các khách hàng, đặc biệt là đảm bảo tiến độ cấp điện cho các khách hàng công nghiệp lớn như Xi măng Long Sơn, Texhong Hải Hà, Khu công nghiệp Tằng Loỏng 3…; quyết liệt thực hiện các biện pháp giảm tiêu thụ điện năng, đặc biệt là phát huy hiệu quả giảm tiêu thụ điện năng của các công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trong năm 2015 và 2016, công tác thay thế định kỳ công tơ, lắp đặt tụ bù.

Mặt khác, EVNNPC sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành, đặc biệt lưu ý các công trình 110kV, trung áp có hiệu quả giảm TTĐN cao như các dự án nâng cao nâng suất truyền tải đường dây: Việt Trì - Bãi Bằng, Ninh Bình – Phủ Lý, Ninh Bình – Trình Xuyên, 172, 173 Nam Định, Hưng Đông – Bến Thủy...; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh các dự án trạm 220kV đồng bộ với các xuất tuyền 110kV: Trạm 220kV Vĩnh Tường, Đông Anh, Bắc Ninh 3...; Thực hiện đóng điện 72 dự án theo kế hoạch EVN giao và 10 dự án không thuộc kế hoạch EVN giao.

EVNNPC cũng triển khai các đề án: (i) Đề án giảm tiêu thụ điện năng giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Đề án phát triển công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa giai đoạn 2016 - 2020; (iii) Đề án thuê dịch vụ sửa chữa, bán điện ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, EVNNPC sẽ tập trung chỉ đạo triển khai việc thu tiền qua ngân hàng và các tổ chức trung gian, đôn đốc các đơn vị triển khai trả tiền điện qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với tất cả cán bộ công nhân viên của toàn Tổng công ty.

Ngoài ra, EVNNPC sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng để đảm bảo việc thu thập, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng nhanh chóng, chính xác; Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy trình kinh doanh khi cấp điện, sửa chữa điện.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, EVNNPC đã thực hiện cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội các địa phương và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đồng thời cung cấp điện an toàn phục vụ đổ ải, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các kỳ họp Quốc hội, các dịp Lễ, Tết, các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, những ngày cao điểm nắng nóng tại miền Bắc.

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt 23.752 triệu kWh, tăng trưởng 13,25% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 62,71% tăng 15,20% so với cùng kỳ, quản lý tiêu dùng chiếm 31,33% và tăng 9,26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2016 tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của EVNNPC là 7,43% giảm 0,28% so với cùng kỳ 2015. Dự kiến, sang Quý 3 và Quý 4, tỷ lệ tổn thất sẽ giảm dần, phấn đấu đạt mục tiêu dưới 6,2% năm 2016./. 

TAGS:
Tác giả: Theo TTXVN ; xuất bản: 18/07/2016 03:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31