Tin ngành điện

EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng và cả năm 2021 của PC Hải Dương

2021-10-21 08:55:09

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc trực tuyến với Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) về việc kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng và cả năm 2021. Tham gia buổi làm việc có ông Vũ Anh Tài - Thành viên HĐTV, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn của EVNNPC và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của PC Hải Dương.