Tin ngành điện

EVNNPC đang huy động gần 5.500 nhân lực để dựng cột, kéo điện khắc phục sự cố tại các tỉnh tâm bão số 1

Tính đến 7h00 ngày 1/8/2016, lưới điện 110kV đã khôi phục, đóng điện hoàn toàn các khu vực (lúc 07h ngày 29/7/2016 Công ty lưới điện cao thế miền Bắc đã khẩn trương khắc phục xong các thiệt hại do bão số 1 gây ra và đóng điện hoàn toàn các khu vực bị sự cố).

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Đêm ngày 27 đến sáng ngày 28/7/2016, bão số 1 đổ bộ vào khu vực Nam Định, Thái Bình vào lúc 22 giờ ngày 27/7/2016. Sức gió cấp 8-9 giật cấp 11-13 gây thiệt hại lớn đến lưới điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quản lý. Do vậy, để khắc phục sự cố và các thiệt hại do bão số 1 gây ra đối lưới điện trên địa bàn các tỉnh bị bão tàn phá,… từ 3 ngày nay, các Công ty Điện lực: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, đã và đang huy động gần 5.500 nhân lực để dựng cột, khắc phục sự cố nhằm cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng, nhân dân trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty Điện lực Thái Bình đang huy động khoảng 1341 nhân lực (bao gồm nhân lực của các Điện lực trực thuộc PC Thái Bình, các đơn vị thi công thuê ngoài); Công ty Điện lực Nam Định đang huy động khoảng hơn 2100 nhân lực (bao gồm nhân lực của các Điện lực, các đơn vị thi công thuê ngoài, các tổ dịch vụ kinh doanh điện năng); Công ty Điện lực Hà Nam đang huy động khoảng hơn 1156 nhân lực; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đang huy động khoảng 720 nhân lực; Công ty Điện lực Hòa Bình đang huy động khoảng 250 nhân lực. Tất cả đang dốc sức thực hiện kiểm tra, khắc phục các thiệt hại do bão số 1 gây ra để đảm bảo đóng điện trong thời gian sớm nhất. 

Tính đến 7h00 ngày 1/8/2016, lưới điện 110kV đã khôi phục, đóng điện hoàn toàn các khu vực  (lúc 07h ngày 29/7/2016 Công ty lưới điện cao thế miền Bắc đã khẩn trương khắc phục xong các thiệt hại do bão số 1 gây ra và đóng điện hoàn toàn các khu vực bị sự cố).

Đến hết ngày 29/7/2016 Các Công ty Điện lực Hải Phòng, Thanh Hóa đã khắc phục xong các điểm sự cố và đã khôi phục đóng điện hoàn toàn các khu vực bị sự cố .

Tình hình khắc phục ảnh hưởng của bão 1 đến lưới điện phân phối các khu vực còn lại trên địa bàn miền Bắc gồm Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, được tổng hợp như sau:

Khu vực Thái Bình: Đã khôi phục được 101/104 lộ đường dây trung áp, 2.810/2.960 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại khoảng 92% khách hàng trên địa bàn. Hiện tại còn khoảng 8% tổng số khách hàng ở rải rác 8 thị xã, thị trấn chưa có điện. 

Khu vực Nam Định: Đã khôi phục được 100% lộ đường dây trung áp, 2919/3069 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho hơn 96,1% khách hàng ở TP. Nam Định, 100% trung tâm thị trấn, thị xã của tỉnh. Hiện tại còn khoảng 4% tổng số khách hàng bị mất điện phân tán rải rác ở những nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Khu vực Hà Nam: Đã khôi phục được 54/56 lộ đường dây trung áp, 1321/1454 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại 88,5% tổng số khách hàng của TP. Phủ Lý, khu công nghiệp Châu Sơn, các khu vực trung tâm các huyện, trung tâm 85 xã, thị trấn, 9/9 trạm bơm. Hiện tại, PC Hà Nam đang nỗ lực khắc phục sự cố để cung cấp điện trở lại cho 11,5% tổng số khách hàng còn lại trên địa bàn.

Khu vực Ninh Bình: Đã khôi phục được toàn bộ 44 lộ đường dây trung áp và 100% các  trạm biến áp phân phối bị sự cố, cung cấp điện ổn định trở lại cho TP. Ninh Bình, các trung tâm huyện, thị xã, thị trấn. Hiện tại còn gần 0,2% tổng số khách hàng bị mất điện đang được PC Ninh Bình nỗ lực khắc phục sự cố để cấp trở lại trong thời gian sớm nhất.

Khu vực Hòa Bình: Đã khôi phục được toàn bộ 40 lộ đường dây trung áp, 1180/1224  và cung cấp điện ổn định trở lại đến 97% tổng số khách hàng ở các trung tâm huyện, thị xã, thị trấn. Hiện tại còn khoảng 3% tổng số khách hàng bị mất điện. Công ty Điện lực Hòa Bình đang huy động khoảng 250 nhân lực triển khai khắc phục sự cố.

Trước hôm nay, các đơn vị trong EVNNPC đã khôi phục cấp điện ổn định cho toàn bộ các trạm bơm tiêu úng bị ảnh hưởng trên địa bàn các tỉnh. 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị./.

Nguồn: Hình ảnh công nhân Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc lội ruộng khắc phục sự cố điện do bão số 1 tàn phá được facebooker Nguyên Trần chia sẻ trên diễn đàn.

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo EVNNPC ; xuất bản: 01/08/2016 02:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31