Tin ngành điện

EVNNPC: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm,  giai đoạn 2021-2025 của Trung ương Đảng và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào ngoại lực là cần thiết, quan trọng...

Tổng công ty sẽ tiếp tục đối mặt với hàng loạt các khó khăn, thử thách, đó là; dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; nhu cầu điện tăng trưởng không cao trong khi nguồn năng lượng chiếm tỷ trọng lớn; việc đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào khó dự báo trước; khó khăn trong huy động vốn đầu tư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, phức tạp...

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2021 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Tổng công ty lần thứ XXII, nhiệm kì 2020-2025, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước và của EVN, Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPC đề ra các mục tiêu.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

 2. Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Triển khai có hiệu quả các đề án giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện. Thực hiện tốt việc đảm bảo điện phục vụ cho các đợt tưới tiêu, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và các kì thi quốc gia 2022; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ lưới điện, thực hiện các biện pháp và các đề án đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đặc biệt là các giải pháp đảm bảo cấp điện tại các thời kì nắng nóng, cao điểm và thiếu hụt nguồn điện. Thực hiện các phương án SXKD của Tổng công ty đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm 2022; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác chuyển đổi số, phấn đấu hoành thành đúng kế hoạch EVN giao. Có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả trong công tác an toàn lao động, ngăn chặn các nguy cơ và không để xảy ra các vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng….

 II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Điện thương phẩm: 89,2 tỷ kWh, tăng 9% so với năm 2021;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,4%;

- Giá bán điện bình quân: 1.789 đ/kWh, tăng 13,18 đ/kWh so với năm 2021;

- Doanh thu điện: 159.579 tỷ đồng;

- Doanh thu công suất phản kháng: 209 tỷ đồng;

- Tỷ lệ thu, nộp tiền điện: ≥ 99,7%; 

- Tỷ lệ công tơ bán điện có thu thập dữ liệu từ xa: ≥ 76,52%;

- Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đạt và vượt kế hoạch EVN giao.

npc30032022a

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2022

2. 1. Mục tiêu công tác ĐTXD năm 2022

- Hoàn thành khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư các dự án theo Kế hoạch của EVN và điều hành của EVNNPC.

- Hoàn thành đúng tiến độ các dự án trung hạ áp giao cho các Công ty điện lực.

- Thực hiện tốt các giải pháp tối ưu hoá chi phí trong ĐTXD.

- Triển khai đúng kế hoạch các dự án ODA theo hiệp định vay vốn.

- Hoàn thành nhiệm vụ Chuyển đổi số trong lĩnh vực ĐTXD.

2.2. Nhu cầu vốn đầu tư năm 2022

npc30032022b

                                                                      

2.3. Nhiệm vụ cụ thể

- Năm 2022, EVNNPC phấn đấu khởi công 96 dự án; đóng điện 79 dự án; Chuẩn bị đầu tư: 129 danh mục.

Đặc biệt, tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm để đảm bảo cấp điện/giải tỏa thủy điện miền Bắc: (i) Đóng điện đồng bộ các xuất tuyến 110kV sau các TBA 220kV do EVNNPT đầu tư như TBA 220kV Yên Hưng, TBA 220kV Yên Mỹ, TBA 220kV Vũng Áng, TBA 220kV Yên Thủy, TBA 220kV Bắc Quang, TBA 220kV Bá Thiện…, (ii) Các công trình giải tỏa thủy điện khu vực Tây Bắc như cải tạo đường dây 110kV từ  TBA 220kV Than Uyên – Than Uyên mạch 2, Cải tạo đường dây 110kV Lào Cai – Cốc San – Than Uyên, Đường dây 110kV Mường Chà – Long Tạo, ... (iii) Các công trình san tải lưới điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao các khu vực Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh. 

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án chuyển đổi số theo kế hoạch giao.

+ Trong quý 1/2022 hoàn thành tốt việc đưa phiên bản IMIS 2.0 vào vận hành theo chỉ đạo của EVN, làm công cụ để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong ĐTXD.

- Năm 2022 EVNNPC cố gắng giải ngân và quyết toán quyết toán xong các dự án tồn đọng, đạt 100% kế hoạch.

EVNNPC

Tác giả: ; xuất bản: 31/03/2022 09:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31