Thông tin dự án

Dự án: Xây dựng mới đường dây 35 kV từ trạm biến áp 110 kV E8.16 đi An Đồng - Nam Sách

DỰ ÁN: Xây dựng mới ĐZ 35kV từ TBA 110kV E8.16 đi An Đồng - Nam Sách

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Nam Sách- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 2.294m đường dây trên không 35kV mạch kép.

- Xây dựng mới 110m đường dây trên không 35kV mạch đơn.

- Cải tạo 68m đường dây trên không 35kv mạch đơn cấp trả lại nguồn cho nhánh Đồng Lạc F.

- Xây dựng mới 544m đường cáp ngầm 2 mạch 35kV.

- Xây dựng mới 753m đường cáp ngầm 1 mạch 35kV.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

14.993.239.597 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

17/5/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Đặng Văn Dương

Điện thoại: 0357.16.16.86;

Email: dangduong1986@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 26/06/2019 02:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31