Thông tin dự án

Dự án: Đường dây trung thế và các TBA phân phối thành phố Hải Dương năm 2019

Dự án: Đường dây trung thế và các TBA phân phối thành phố Hải Dương năm 2019

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Đội TVTK – Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam

Công ty cổ phần xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hải Dương

- Xây dựng mới 665m đường dây trung thế trên không.

- Cải tạo 93m đường dây trung thế trên không.

- Xây dựng mới 1.204m đường cáp ngầm trung thế.

- Xây dựng mới 11 trạm biến áp, tổng công suất lắp đặt là 3.890kVA

- Cải tạo 02 trạm biến áp hiện có.

- Cải tạo và xây dựng mới 2.487m đường dây hạ thế xuất tuyến cho 13 trạm biến áp để đấu nối vào đường dây hạ thế hiện có.

14.526.064.472 VND

13/11/2019

Quý I/2020

Họ và Tên: Nguyễn Đức Sơn

Điện thoại: 0976.828.969

Email: ducsonnguyen83@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 28/11/2019 09:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31