Thông tin dự án

Dự án: Đường dây trung thế cấp điện cho các doanh nghiệp trog Khu công nghiệp Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

D án: Đường dây trung thế cấp điện cho các doanh nghiệp trog Khu công nghiệp Tân  Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Cẩm Giàng- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần  tư vấn và đầu tư xây dựng điện Miền Bắc

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới nhánh 1 đường dây trên không 35kV dài 115m đoạn từ cột số 6 nhánh Cẩm Đông lộ 373E8.11.

 - Xây dựng mới nhánh 2 đường dây trên không 35kV dài 100m đoạn từ cột số 23 nhánh Recloser Tân Trường lộ 372E8.15.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

464.252.997 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

09/09/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Công Hòa  - Phạm Chi Dũng

Điện thoại: 0919.151.888;

Email: hoa.vucong@gmail.com

Điện thoại: 0965.443.966;

Email: phamquangdung.vfu@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 12/09/2019 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31