Tin Hải Dương PC

Đóng điện vận hành đường dây trung thế dự án JICA tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Nằm trong dự án “ Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải Dương” trong đó, hạng mục công trình: Xây dựng mới ĐZ 35kV mạch kép nhánh đi BCH lộ 372E8.6 và lộ 370E8.6 từ cột điểm đấu 168 mạch kép lộ 370 & 372 E8.6 đến cột số 168-4C. Đường dây sau khi xây dựng sẽ tăng cường khả năng chuyên tải, tạo mạch liên lạc lưới điện trung thế giữa các Trạm biến áp 110kV trong khu vực, cấp điện cho phụ tải khu Công nghiệp Nam Tài, các phụ tải công nghiệp và sinh hoạt ở phía Đông và Đông Nam của huyện Kim Thành. Giá trị công trình là hơn 5,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hải Dương quản lý và triển khai thực hiện. 

H22720

Đường dây 35kV mạch kép nhánh đi nhà máy thép BCH lộ 372E8.6 và lộ 370E8.6 xây dựng mới

Sau thời gian vướng mắc giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đến ngày 24/5/2022 công trình được khởi công và hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công; khối lượng bao gồm xây dựng mới 02 cột sắt vượt sông, trên 0,8km đường dây AC-185mm trên không 2 mạch (đoạn vượt sông Thái Bình) cùng với thiết bị đóng cắt đường dây Recloser, hệ thống trạm đo đếm cao thế. Công trình được đóng điện thành công, đưa vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo các phương thức vận hành linh hoạt tối ưu cấp điện ổn định và liên tục, làm tăng các chỉ tiêu cơ bản độ tin cậy cung cấp điện như thời gian ngừng cung cấp điện trung bình (SAIDI), tần suất mất điện trung bình của hệ thống (SAIFI), giảm tổn thất điện năng và suất sự cố đường dây trung thế cho khu vực huyện Kim Thành. Như vậy, song song với các dự án đâu tư khác cùng thời điểm dự án đầu tư vốn JICA của Nhật Bản góp phần đã mang lại hiệu quả Kinh tế - Kỹ thuật cho hệ thống điện tỉnh Hải Dương, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương đến năm 2035.

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 26/09/2022 07:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31